Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychoanalytické /Psychodynamické teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychoanalytické /Psychodynamické teorie"— Transkript prezentace:

1 Psychoanalytické /Psychodynamické teorie
INTRAPSYCHICKÁ MYSTÉRIA neboli NEVÉDOMÉ DETERMINANTY OSOBNOSTI Psychoanalytické /Psychodynamické teorie Psychoanalytické teorie: zkoumají jak nevědomé síly ovlivňují vzájemné vztahy myšlenek, pocitů a činů

2 Klíčoví autoři: Sigmund Freud - klasická psychoanalytická teorie
Carl G. Jung -analytická psychologie (Alfred Adler - individuální psychologie – bude mu věnován prostor u životních příběhů)

3 “ego-psychologie” (Robert White, Eric Ericson,Anna Freudová) – zdůraynění adaptivních kvalit egaobranné mechanismy ega „sociopsychologické teorie“ (Karen Horneyová a Erich Fromm) – role sociálních a kulturních determinant (nad biologickými pudy a instinkty) “teorie objektových vztahů” (Margaret Mahlerová, V.R.D Fairbairn) – rané vztahy; jak tyto poskytují strukturu Já

4 TŘI HLAVNÍ DOKTRÍNY PSYCHOANALÝZY: determinismus, konflikt, nevědomí
všechno významné chování a zkušenost jsou určeny silami, nad nimiž máme jen malou kontrolu, nejdůležitější vnitřní síly = instinkty (angl. ”drives”, něm. ”Trieb”). ”mentální reprezentace fyzických nebo tělesných potřeb”; mosty propojující biologii a psychologii osobnosti 1/ instinkty sexuality a všechny další životní instinkty, 2/ agrese a všechny další instinkty nebo pudy smrti Forma energie, prostřednictvím níž životní instinkty vykonávají svoji práci, je nazývána libido, člověk investuje libido do různých ”objektů” (včetně osob a aktivit), které slibují uspokojení instinktu. konflikt je nevyhnutelný; úzkost - realistická – vnější ohrožení - neurotická – id x ego - morální – id x superego

5 nevědomí Úrovně vědomí obsahy:
Vědomé: myšlenky nebo motivy, které si právě uvědomujeme nebo si na ně vzpomínáme Předvědomé: myšlenky nebo vzpomínky, které mohou být úmyslně vybaveny z paměti Nevědomé: myšlenky nebo motivy, jejichž vstup do normálního vědomí je zablokován Vědomé Předvědomé Nevědomé

6 Strukturální model mysli
Id – instinkty a s nimi spojené popudy, přání; princip slasti Ego – princip reality, sekundární procesy Superego – primitivní internalizace norem: ego ideál svědomí

7 Obranné mechanismy ega
ochrana ega- zčásti nevědomé způsoby redukce úzkosti zkreslením reality EGO SUPER EGO

8 Příklady obranných mechanismů

9 Represivní (defenzivní) styl zvládání
autonomous-affective split

10 Vývoj obranných mechanismů

11 Psychosexuální stádia vývoje
Freudiánská myšlenka 5 vývojových stádií v průběhu utváření ososbnosti: Orální stádium do 1,5 roku Analní stádium do 3 let Falické stádium do 6 let Období latence do puberty Genitální stádium od puberty po dospělost

12 v každé etapě se uspokojení pudových přání id soustřeďuje na jinou oblast těla (erotogenní zóny).

13 Psychoanalýza po Freudovi
Jung: vrozené kolektivní nevědomí obsahující archetypy Horney: vytvořila pojem bazální úzkost Fromm: kulturní psychoanalýza, lidská destruktivita, zahlcení svobodou Adler: předpokládal, že většina lidí zažívá komplex méněcennosti ten vede k usilování o „nadřazenost“ - kompenzace , vůle k moci a sociální pud (ješte o Adlerovi u životních příběhů)

14 “ego-psychologie” (Robert White, Eric Ericson,Anna Freudová) – zdůraynění adaptivních kvalit egaobranné mechanismy ega „sociopsychologické teorie“ (Karen Horneyová a Erich Fromm) – role sociálních a kulturních determinant (nad biologickými pudy a instinkty) “teorie objektových vztahů” (Margaret Mahlerová, V.R.D Fairbairn) – rané vztahy; jak tyto poskytují strukturu Já

15 Attachment emoční vazba k pečující osobě.
Citové připoutání, přilnutí je přetrvávající silná emoční vazba k pečující osobě. Vazebné chování se projevuje zejména v situaci nepohody dítěte, kdy se křikem a pláčem domáhá fyzického kontaktu s pečující osobou. Teorie vychází z darwinismu a navazuje na výzkumy etologů

16 Etolog Konrád Lorenz imprinting –vtištění- Studie ukazují na
kachňata se po vyklubání orientují na přítomnou pečující postavu kachnu/ KL Studie ukazují na biologickou povahu citového přilnutí i u lidí (ochrana před ohrožením)

17 Etolog Harry Harlow Pokusy s makaky ukázaly, že ne
potrava, ale kontakt je tím, co uspokojuje potřebu vazby

18 Psychologové attachmentu
John Bowlby Zakladatel teorie Mary Ainsworthová Autorka testu „strange situation“

19 The strange situation test
Test v neznámém prostředí Sleduje se jak dítě reaguje: na příchod cizí osoby odchod matky návrat matky

20 attachment Vazba mezi dítětem a matkou má 4 základní podoby:
Vazba jistá Vyhýbavá vazba Vazba ambivalentní Vazba dezorganizovaná

21 Jistá vazba - 65 % v populaci
Matka citlivě vnímá nepohodu dítěte a adekvátně na ni reaguje V testu „ZVLÁŠTNÍ SITUACE“: děti zůstávají blízko u matky, střední distress když odejde, když se vrátí vyhledávají kontakt a rychle se uklidní

22 Vyhýbavá vazba % Matka nereaguje citlivě na potřeby dítěte a dítě si na toto zvykne, rezignuje na vyhledávání blízkosti V testu „ ZVLÁŠTNÍ SITUACE“: dítě se chová stejně k matce i cizí osobě a jen zřídka křičí, když matka odejde. Působí samostatně a po návratu matky nereaguje.

23 Vazba dezorganizovaná
Vyskytuje se u dětí týraných, zanedbávaných, zneužívaných, Tedy v případě, že pečující osoba je zároveň zdrojem ohrožení V testu „ ZVLÁŠTNÍ SITUACE“: Po návratu matky se dítě přibližuje, ale chová se nesrozumitelně – třeba kolem M. krouží, blíží se s napřaženou pěstí apod.

24 Kvalita vazby ovlivňuje další vztahy, zejména partnerské
promítá se do vztahu k vlastnímu dítěti v dospělosti lze diagnostikovat pomocí tzv. "Adult attachment inteview" pomocí náhledu a vytvoření kvalitního vztahu lze překonat, co nám v dětství chybělo

25 literatura Bowlby, J.:Vazba. Praha, Portál 2010
Odloučení. Praha, Portál 2012 Pöthe, P.: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha, Grada 2008 Koukolík, F., Drtilová, J.: Vzpoura deprivantů. Praha, Makropulos 1996


Stáhnout ppt "Psychoanalytické /Psychodynamické teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google