Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychoanalýza Sigmund Freud (1856-1939).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychoanalýza Sigmund Freud (1856-1939)."— Transkript prezentace:

1 Psychoanalýza Sigmund Freud ( )

2 Psychoanalýza Sigmund Freud
narozen v Příboře na Moravě, v židovské rodině žil ve Vídni působil jako lékař, psychiatr teorie psychoanalýzy zemřel v Anglii

3 Psychoanalýza Základní pojmy
Libido = psychická energie, která oživuje osobnost, sexuální povaha Vědomí = část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje Předvědomí = rozhodnutí, zážitky, konflikty, které si člověk uvědomoval, ale zapomněl, může si je znovu vybavit Podvědomí = spodní vrstva, představy, zkreslená skutečnost a přání, mimo oblast uvědomování

4 Psychoanalýza Struktura osobnosti ID nepřístupná část osobnosti
domáhá se okamžitého a úplného uspokojení potřeb iracionální, princip slasti EGO princip reality převádí požadavky id do praktických způsobů naplňování potřeb racionální, na vědomé úrovni, zvažuje činy a následky založen na realitě dobře rozvinuté je známkou zdravé osobnosti

5 Psychoanalýza Superego
omezení a zákazy ukládané dítěti v raném a mladém věku rodiči a dalšími dospělými (chvála X zákaz, trest) část vědomá – vědomě zvnitřněné zákazy a pochvaly moralizující síla, princip dokonalosti málo rozvinuté superego – cítí málo viny i po velkých mravních přestupcích nepřiměřeně rozvinuté – perfekcionisté, úzkostní lidé

6 Psychoanalýza Intrapersonální konflikt Konflikt id x ego
id se dožaduje okamžitého uspokojení a ego se na základě testování reality snaží tento požadavek upravit Např.: chlapec 7 let chce ukrást v obchodě autíčko, ale protože se bojí detektivů, kteří chytají zloděje, zvažuje, zda si raději autíčko nekoupit, až bude mít dost peněz Konflikt id x superego Např.: chlapec chce ukrást autíčko, ale připomíná si, že krást se nemá Konflikt ego x superego střet racionálního ega a dokonalého superega Např.: lidé rozumově hodnotí něco jako etické, ale mohou se cítit provinile v důsledku dříve zvnitřnělých příkazů během výchovy

7 Psychoanalýza Pudy = potřeby id, vyvolávají napětí 2 základní pudy
Erós – pud života = princip slasti, sexuální zaměření vede k intimnímu spojení, zplození nového života, je spojen s různými částmi těla (erotogenní zóny) Thanatos – pud smrti = princip nirvány, destruktivní (nirvána = neexistence utrpení, naprostý pokoj, smrt) před smrtí – dochází k ničení a pomalému rozpadu projevuje se zlostí a agresivním chováním (proti druhým i proti sobě)

8 Psychoanalýza Vývoj osobnosti 5 stádií (vztah k erogenním zónám)
orální stadium = sání, polykání anální stadium = spontánní vyprazdňování střev falické stadium = autoerotické chování (Oidipův konflikt – u chlapců, Elektřin konflikt – u dívek) období latence = období klidu genitální stadium = v pubertě, působení libida Erogenní zóny orální zóna – rty, vnitřek úst anální zóna – rektální oblast falická zóna – pohlavní orgány

9 Psychoanalýza Úzkost = stav očekávání, nebezpečí, příprava na ně, povaha je neznámá 2 typy úzkosti neurotická úzkost (očekávám trest od společnosti, vnější autority) morální úzkost (pocity viny) Strach = určitý předmět, kterého se obáváme, vztahuje se k jasnému, skutečnému ohrožení Povaha snů sny – pohled do nevědomých přání člověka, splnění nevědomých přání, ve snu můžeme rozpoznat pozůstatky uplynulého dne

10 Psychoanalýza Obranné mechanismy
- ochrana ega před ohrožujícími myšlenkami a přáními, která vyvolávají úzkost →obranné mechanismy, působí na nevědomé úrovni Vytěsnění = iracionální útěk od nepřijatelných myšlenek a přání Sublimace = převedení libida od sexuálního uspokojení do činnosti, která je oceňována Regrese = sklon dočasně regredovat (vracet se) k nižšímu stadiu Např.: sklon nadměrně jíst,pít →regrese do orálního stadia Fixace = dlouhodobá, tendence zůstávat v určitém stadiu regrese


Stáhnout ppt "Psychoanalýza Sigmund Freud (1856-1939)."

Podobné prezentace


Reklamy Google