Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jungova hlubinná psychologie: struktura tématu Biografie Biografie Psychické funkce a psychologické typy Psychické funkce a psychologické typy Struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jungova hlubinná psychologie: struktura tématu Biografie Biografie Psychické funkce a psychologické typy Psychické funkce a psychologické typy Struktura."— Transkript prezentace:

1 Jungova hlubinná psychologie: struktura tématu Biografie Biografie Psychické funkce a psychologické typy Psychické funkce a psychologické typy Struktura osobnosti a základní pojmy: kolektivní nevědomí, archetyp, symbol Struktura osobnosti a základní pojmy: kolektivní nevědomí, archetyp, symbol Proces individuace Proces individuace

2 Hlavní práce dostupné v češtině „Vztahy mezi já a nevědomím“ (1928) „Vztahy mezi já a nevědomím“ (1928) „O archetypech kolektivního nevědomí“ (1936) „O archetypech kolektivního nevědomí“ (1936) „Psychologie a alchymie“ (1944) „Psychologie a alchymie“ (1944) „Vzpomínky, sny, reflexe“ (1957) „Vzpomínky, sny, reflexe“ (1957)

3 Psychické funkce Jung předpokládá čtyři psychické funkce, kterými se vědomé já vztahuje ke světu: Vnímání Vnímání Myšlení Myšlení Cítění Cítění Intuice Intuice

4 Vnímání Vztah k fyzické realitě skrze smysly Vztah k fyzické realitě skrze smysly Funkcí vnímání je bezprostřední orientace v prostředí Funkcí vnímání je bezprostřední orientace v prostředí

5 Myšlení Jde za informace, které jsou bezprostředně dány Jde za informace, které jsou bezprostředně dány Poznávací proces, který je zprostředkovaný a zobecněný Poznávací proces, který je zprostředkovaný a zobecněný Tvoření/užívání pojmů a usuzování Tvoření/užívání pojmů a usuzování

6 Cítění Nám říká, zda jsou věci příjemné, přijatelné či dobré Nám říká, zda jsou věci příjemné, přijatelné či dobré Cítění dává věcem hodnotu Cítění dává věcem hodnotu

7 Intuice Vztahuje se k možnostem věcí (jakýsi „smysl pro možné“) Vztahuje se k možnostem věcí (jakýsi „smysl pro možné“) Vztahuje se k celku souvislostí ke smyslu věcí Vztahuje se k celku souvislostí ke smyslu věcí „tušení“ („mít nos“, „vidět za roh“) „tušení“ („mít nos“, „vidět za roh“)

8 Psychické funkce VNÍMÁNÍ – nám říká, že něco je VNÍMÁNÍ – nám říká, že něco je MYŠLENÍ – nám říká, co věc je, přidává k věci pojem či úsudek MYŠLENÍ – nám říká, co věc je, přidává k věci pojem či úsudek CÍTĚNÍ - dává věci hodnotu CÍTĚNÍ - dává věci hodnotu INTUICE – nám říká, jaké jsou možnosti a jaký je smysl věci INTUICE – nám říká, jaké jsou možnosti a jaký je smysl věci

9 Schéma psychických funkcí

10 Dominující psychická funkce Člověk má všechny čtyři funkce Člověk má všechny čtyři funkce Dominující (superiorní) funkce – jejímž prostřednictvím se především vztahuje ke skutečnosti Dominující (superiorní) funkce – jejímž prostřednictvím se především vztahuje ke skutečnosti „Protilehlá“ (viz obrázek) funkce je pak inferiorní (méněcenná) „Protilehlá“ (viz obrázek) funkce je pak inferiorní (méněcenná)

11 Dominance–inferiorita psychické funkce 1. Habituální - typ osobnosti 2. Aktuální způsob vztahování ke světu

12 Typ osobnosti S dominancí myšlení: přizpůsobuje se světu tím, že o něm přemýšlí S dominancí myšlení: přizpůsobuje se světu tím, že o něm přemýšlí Energie usměrněna k myšlení, z toho důvodu je cítění inferiorní funkcí Energie usměrněna k myšlení, z toho důvodu je cítění inferiorní funkcí

13 Typ osobnosti S dominancí cítění: společenští lidé se smyslem pro hodnoty S dominancí cítění: společenští lidé se smyslem pro hodnoty

14 Typ osobnosti S dominancí vnímání: lidé se smyslem pro objektivní pozorování, pro detaily atd. S dominancí vnímání: lidé se smyslem pro objektivní pozorování, pro detaily atd.

15 Typ osobnosti S dominancí intuice: lidé vztahující se k možnostem, schopní vytušit celek a smysl věcí S dominancí intuice: lidé vztahující se k možnostem, schopní vytušit celek a smysl věcí

16 Aktuální zaměření Příklad: Když pozorujeme fakta a detaily (vnímání), nemůžeme se současně dívat „za roh“ a tušit možnosti či smysl celku (intuice) Když pozorujeme fakta a detaily (vnímání), nemůžeme se současně dívat „za roh“ a tušit možnosti či smysl celku (intuice)

17 Působení nediferencované funkce Příklad - myslící typ Nediferencované cítění Nediferencované cítění Tito lidé často zmítání, lapeni či přemoženi svými city („soukromý život profesorů“) Tito lidé často zmítání, lapeni či přemoženi svými city („soukromý život profesorů“)

18 Působení nediferencované funkce Příklad – citový typ Nediferencované myšlení Nediferencované myšlení Tito lidé mají často různá strnulá, nevývratná přesvědčení Tito lidé mají často různá strnulá, nevývratná přesvědčení

19 Působení nediferencované funkce Jungovo vysvětlení rozdílu mezi Francouzi a Němci Jungovo vysvětlení rozdílu mezi Francouzi a Němci Příklad: Francouz zdravící Němce slovy: „Jsem potěšen, že vás poznávám“ Příklad: Francouz zdravící Němce slovy: „Jsem potěšen, že vás poznávám“ Příklad: Kundera v románu „Nesmrtelnost“ Příklad: Kundera v románu „Nesmrtelnost“ Otázka: Psychický typ či kulturní vzorec? Otázka: Psychický typ či kulturní vzorec?

20 Jungova typologie Každý člověk více méně přísluší k typu zaměření: introverze – extroverze Každý člověk více méně přísluší k typu zaměření: introverze – extroverze Současně se ke světu vztahuje určitou dominující psychickou funkcí Současně se ke světu vztahuje určitou dominující psychickou funkcí Z toho odvozeno 8 psychologických typů Z toho odvozeno 8 psychologických typů

21 Jungovy psychologické typy MYŠLENÍ:extraverze – myšlení introverze – myšlení CÍTĚNÍ: extraverze –cítění introverze – cítění VNÍMÁNÍextraverze – vnímání introverze – vnímání INTUICEextraverze – intuice introverze – intuice

22 Struktura osobnosti JÁ centrum vědomí a vůle centrum vědomí a vůle vztahuje se k vnějšímu světu čtyřmi psychickými funkcemi vztahuje se k vnějšímu světu čtyřmi psychickými funkcemi vztahuje se k sociálnímu světu prostřednictvím PERSONY vztahuje se k sociálnímu světu prostřednictvím PERSONY

23 Struktura osobnosti PERSONA soubor vztahů, jimiž vstupujeme do styku se sociálním prostředním soubor vztahů, jimiž vstupujeme do styku se sociálním prostředním „maska“, kterou nastavujeme světu „maska“, kterou nastavujeme světu ta část osobnosti, kterou zde máme „pro druhé“ ta část osobnosti, kterou zde máme „pro druhé“

24 Struktura osobnosti JÁ se nevztahuje jen k vnějšímu světu, ale také v vnitřnímu, z podstatné části nevědomému světu JÁ se nevztahuje jen k vnějšímu světu, ale také v vnitřnímu, z podstatné části nevědomému světu Rozlišení OSOBNÍHO A KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ Rozlišení OSOBNÍHO A KOLEKTIVNÍHO NEVĚDOMÍ

25 Struktura osobnosti OSOBNÍ NEVĚDOMÍ obsahy souvisí s individuální historií obsahy souvisí s individuální historií zapomenutí či vytěsněné obsahy zapomenutí či vytěsněné obsahy

26 Struktura osobnosti KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ není výsledkem individuální zkušenosti není výsledkem individuální zkušenosti jakási „paměť lidstva“ jakási „paměť lidstva“ základní struktury kolektivního nevědomí – ARCHETYPY základní struktury kolektivního nevědomí – ARCHETYPY

27 Archetypy Struktury imaginace (zpočátku bez obsahu, ten vzniká až v průběhu života, kdy se zkušenost „zachytí“ v těchto formách) Struktury imaginace (zpočátku bez obsahu, ten vzniká až v průběhu života, kdy se zkušenost „zachytí“ v těchto formách) Nikoliv zděděné představy, ale zděděné možnosti představ Nikoliv zděděné představy, ale zděděné možnosti představ Příměr: „osové systémy, podle nichž krystalizuje zkušenost“ Příměr: „osové systémy, podle nichž krystalizuje zkušenost“

28 Archetypy Vrozené možnosti ztvárnění podle typických vzorů Vrozené možnosti ztvárnění podle typických vzorů Tyto vzory mohou být ztvárněny bezpočtem obměn a variací Tyto vzory mohou být ztvárněny bezpočtem obměn a variací Příklad: SLUNCE – LEV – KRÁL – ZLATÝ POKLAD Příklad: SLUNCE – LEV – KRÁL – ZLATÝ POKLAD Archetyp je nevědomé významové jádro v pozadí těchto obměn a variací Archetyp je nevědomé významové jádro v pozadí těchto obměn a variací

29 Melancholie

30 Merkur - Hermes

31 Archetypy a symboly Archetypy jsou vyjadřovány prostřednictvím symbolů Archetypy jsou vyjadřovány prostřednictvím symbolů Symboly versus znaky Symboly versus znaky Expresivní a impresivní funkce symbolů Expresivní a impresivní funkce symbolů

32 Proces individuace Tak jako se JÁ přizpůsobuje vnějšímu světu prostřednictvím PERSONY a dominující funkce, tak se také přizpůsobuje vnitřnímu světu prostřednictvím setkání s archetypy kolektivního nevědomí Tak jako se JÁ přizpůsobuje vnějšímu světu prostřednictvím PERSONY a dominující funkce, tak se také přizpůsobuje vnitřnímu světu prostřednictvím setkání s archetypy kolektivního nevědomí

33 Proces individuace integrace archetypů s vědomou částí osobnosti integrace archetypů s vědomou částí osobnosti Proces stávání se jedinečnou osobností, která nalézá vztah k „proudu věčného dění“ Proces stávání se jedinečnou osobností, která nalézá vztah k „proudu věčného dění“

34 Proces individuace Vykazuje určitou formální zákonitost Vykazuje určitou formální zákonitost Posloupnost setkání se základními archetypy: Posloupnost setkání se základními archetypy: STÍN - ANIMA - ANIMUS – STARÝ MUDRC – VELKÁ MATKA – ÚPLNÉ BYTOSTNÉ JÁ STÍN - ANIMA - ANIMUS – STARÝ MUDRC – VELKÁ MATKA – ÚPLNÉ BYTOSTNÉ JÁ

35 Persona

36

37 Stín Temná, odvrácená stránka naší bytosti Temná, odvrácená stránka naší bytosti To, co jsme nepřijali či potlačili To, co jsme nepřijali či potlačili Dluh, co co jsme nevyužili, nechali ladem Dluh, co co jsme nevyužili, nechali ladem „V člověku může být potlačena i slušnost“ „V člověku může být potlačena i slušnost“

38 Stín – způsoby projevu Stín bývá vyjádřen v podobě dvojníka stejného pohlaví Stín bývá vyjádřen v podobě dvojníka stejného pohlaví Příklady: Mefistofeles, Sancho Panza, Stepní vlk Příklady: Mefistofeles, Sancho Panza, Stepní vlk Motiv dvou bratrů: Kain a Ábel, Gilgameš a Enkidu, Jakob a Ezau Motiv dvou bratrů: Kain a Ábel, Gilgameš a Enkidu, Jakob a Ezau

39 Stín

40

41 Projekce stínu Odmítané a potlačené projikujeme na druhé Odmítané a potlačené projikujeme na druhé „Já ne, to oni“ – zbavování se odpovědnosti a svobody „Já ne, to oni“ – zbavování se odpovědnosti a svobody Úkol integrace stínu („i tohle jsem já“, „moje vina“ atd.) jako podmínka odpovědného a svobodného způsobu bytí Úkol integrace stínu („i tohle jsem já“, „moje vina“ atd.) jako podmínka odpovědného a svobodného způsobu bytí

42 Anima / Animus Část psýché odpovídající opačnému pohlaví Část psýché odpovídající opačnému pohlaví Cosi ženského v nitru muže a cosi mužského v nitru ženy Cosi ženského v nitru muže a cosi mužského v nitru ženy Role prostředníka či průvodce ke světu kolektivního nevědomí Role prostředníka či průvodce ke světu kolektivního nevědomí

43 Anima / Animus Zhuštěná zkušenost s druhým pohlavím Zhuštěná zkušenost s druhým pohlavím Tato zkušenost „krystalizuje“ kolem archetypového významového jádra Tato zkušenost „krystalizuje“ kolem archetypového významového jádra

44 Anima – způsoby projevu víla, amazonka, čarodějnice, princezna, andělská postava, víla, amazonka, čarodějnice, princezna, andělská postava, Negativní formy: bludička ad. Negativní formy: bludička ad. Pozitivní formy: múza, inspirátorka či průvodkyně (Dantova Beatrice) Pozitivní formy: múza, inspirátorka či průvodkyně (Dantova Beatrice)

45 Anima

46

47 Animus – způsoby projevu rytíř, princ, tajemný cizinec ze zámoří, Bludný Holanďan, Dionýsos rytíř, princ, tajemný cizinec ze zámoří, Bludný Holanďan, Dionýsos pozitivní a negativní formy (Svatební košile) pozitivní a negativní formy (Svatební košile) Animus často v plurálu, jakési „shromáždění moudrých“ Animus často v plurálu, jakési „shromáždění moudrých“

48 Animus

49

50

51 Projekce Animy či Anima Zdroj okouzlení v partnerských vztazích Zdroj okouzlení v partnerských vztazích Neintegrované archetypy Animy či Anima jsou projikovány do partnerských vztahů Neintegrované archetypy Animy či Anima jsou projikovány do partnerských vztahů Tyto neintegrované mocné obrazy ruší vztah a znemožňují skutečné setkání Tyto neintegrované mocné obrazy ruší vztah a znemožňují skutečné setkání

52 Projekce Animy Příklady: Jung: „Když sedmdesátiletý profesor uteče od rodiny s dvacetiletou zrzavou herečkou, víme, že bohové si vyžádali další oběť“ Jung: „Když sedmdesátiletý profesor uteče od rodiny s dvacetiletou zrzavou herečkou, víme, že bohové si vyžádali další oběť“ román „Profesor Neřád“ (film „Modrý anděl“) román „Profesor Neřád“ (film „Modrý anděl“)

53 Anima

54

55 Integrace Animy či Anima Tyto archetypy, jsou-li integrovány, se stávají „psychickou funkcí intuitivní povahy“ (jakousi inspirací v nitru) Tyto archetypy, jsou-li integrovány, se stávají „psychickou funkcí intuitivní povahy“ (jakousi inspirací v nitru) Metoda „aktivní imaginace“: vnitřní dialog s Animou či Animem Metoda „aktivní imaginace“: vnitřní dialog s Animou či Animem Goethův „Faust“: Anima jako Markétka, Helena a „Mater Gloriosa“ Goethův „Faust“: Anima jako Markétka, Helena a „Mater Gloriosa“

56 Narcis a Echo

57 Archetyp „mana osobnosti“ Mana: tajemná síla, vyšší moc Mana: tajemná síla, vyšší moc Podstata či prazáklad ženství u ženy či mužství u muže Podstata či prazáklad ženství u ženy či mužství u muže Starý mudrc a Velká matka Starý mudrc a Velká matka

58 Starý mudrc – způsoby projevu kouzelník, světec, pohádkový dědeček kouzelník, světec, pohádkový dědeček kněz, lékař, vůdce kněz, lékař, vůdce Někdy figuruje jako otec Animy (Meyrinkův „Golem“) Někdy figuruje jako otec Animy (Meyrinkův „Golem“)

59 Moudrý Stařec

60

61 Saturn – Kronos

62 Senex Puer

63 Velká matka – způsoby projevu bohyně úrody, Demeter, matka příroda bohyně úrody, Demeter, matka příroda Vědma, Sibilla, kněžka, moudrá pohádková babička Vědma, Sibilla, kněžka, moudrá pohádková babička

64 Velká Matka

65 Matka Příroda

66 Perseus zabíjí Gorgonu

67 Demeter a Persefone

68 Integrace Mana osobnosti I zde je důležité se od těchto mocných figur odlišit I zde je důležité se od těchto mocných figur odlišit Dvojí úskalí: 1. Identifikace s archetypem (megalomanie, inflace) 2. Projekce na druhé osoby (guru či „spásonosný vůdce“)

69 Inflace Identifikace s archetypálními figurami Identifikace s archetypálními figurami Jakýsi druh „nafukování“ Jakýsi druh „nafukování“Příklad: Pohádka B. Němcové „O slunečníku, měsíčníku a větrníku“ Pohádka B. Němcové „O slunečníku, měsíčníku a větrníku“

70 Das Selbst – „úplné bytostné já“ Po vyrovnání s vlastním stínem, s obrazem opačného pohlaví ve svém nitru i se svojí vlastní přirozeností – poslední krok: Po vyrovnání s vlastním stínem, s obrazem opačného pohlaví ve svém nitru i se svojí vlastní přirozeností – poslední krok: Konečná integrace protikladů, vědomého a nevědomého Konečná integrace protikladů, vědomého a nevědomého Přenesení centra osobnosti do nového, hlubšího centra Přenesení centra osobnosti do nového, hlubšího centra

71 Das Selbst – způsoby projevu „božská jiskra v duši“ „božská jiskra v duši“ Východ: Tao – jednota jing a jang, zlatý či lotosový květ Východ: Tao – jednota jing a jang, zlatý či lotosový květ Západ: kříž, růže Západ: kříž, růže Mandaly: útvary založené na spojení kruhu (princip ducha) a čtverce (princip hmoty) Mandaly: útvary založené na spojení kruhu (princip ducha) a čtverce (princip hmoty)

72 Das Selbst

73

74

75 Das Selbst - úskalí při integraci Pohlcení ega nevědomím, „zaplavení“ či desintegrace vědomého já (potom je výsledkem ne zralost, ale duševní porucha) Pohlcení ega nevědomím, „zaplavení“ či desintegrace vědomého já (potom je výsledkem ne zralost, ale duševní porucha) Tendence pohltit obsahy nevědomí do svého ega (sebezbožnění, megalomanie) Tendence pohltit obsahy nevědomí do svého ega (sebezbožnění, megalomanie)

76 Paralely k procesu individuace Alchymie Alchymie Iniciační rituály přírodních národů Iniciační rituály přírodních národů Exercicie Ignáce z Loyoly Exercicie Ignáce z Loyoly Jóga ad. Jóga ad.


Stáhnout ppt "Jungova hlubinná psychologie: struktura tématu Biografie Biografie Psychické funkce a psychologické typy Psychické funkce a psychologické typy Struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google