Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY"— Transkript prezentace:

1 VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY
Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADNÍ VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY

2 MOTIVAČNÍ OTÁZKY VYPRACOVAT VE SKUPINÁCH: A CO PROSPÍVÁ DOBRÝM VZTAHŮM V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU B CO ŠKODÍ DOBRÝM VZTAHŮM V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU

3 MOTIVAČNÍ OTÁZKY obrázky:wikipedie
NA MNOHÝCH STARÝCH SOUDNÍCH BUDOVÁCH JE ZPODOBNĚNA ŘECKÁ BOHYNĚ SPRAVEDLNOSTI: DIKÉ DRŽÍ V JEDNÉ RUCE VÁHY, VE DRUHÉ MEČ A MÁ ZAVÁZANÉ OČI. Vyjádři myšlenku tohoto díla.

4 MOTIVAČNÍ OTÁZKY DOMÁCÍ ÚKOL:
LÁSKA K VLASTI SE PROJEVUJE PŘEDEVŠÍM ČINY. UVEĎ PŘÍKLADY. CO PRO TEBE ZNAMENÁ POJEM LÁSKA K VLASTI (VLASTENECTVÍ)? JAK BY SE MĚL HUMÁNNÍ VZTAH K LIDEM PROJEVOVAT V NAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ? 4. MLUVÍME-LI O HUMANISMU, JAK SE TO TÝKÁ VZTAHŮ KE SPOLUŽÁKŮM A MALDŠÍM DĚTEM?

5 ZÁKLADNÍ VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY
týkají se chování každého jedince a každé společnosti vyvíjely se po celé kulturní dějiny lidstva

6 ZÁKLADNÍ VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY jsou:
HUMANISMUS SOLIDARITA, VZÁJEMNÁ POMOC, SPOLUPRÁCE SPRAVEDLNOST ČESTNOST, PRAVDIVOST VZTAH K PRÁCI, PRACOVITOST LÁSKA K VLASTI, VLASTENECTVÍ

7 HUMANISMUS LIDSKOST HUMANUS z latiny = lidský = lidskost SPJAT S PROSAZOVÁNÍM A OCHRANOU LIDSKÝCH PRÁV KLADNÝ POMĚR A ÚCTA K DRUHÉMU ČLOVĚKU, SCHOPNOST ODPOUŠTĚT Soucit s bolestí a utrpením druhého, ochrana slabých, nemocných Postižených, pomoc v obtížných životních situacích X Krutost, násilí, vykořisťování, urážení druhých, pronásledování lidí odlišného smýšlení, odpírání práva na svobodné rozhodování

8 HUMANISMUS Příklad: Americký spisovatel John Steinbeck vypráví ve svém románu Na plechárně dojemnou příhodu: Lékař v jednom městečku na západním pobřeží se ujme opuštěného chlapce-mrzáčka. Ten, aby se svému dobrodinci mu odvděčil za prokázanou péči, ukradne ve starožitnictví hodiny a přinese mu je k svátku ? Můžeme jednání lidí posuzovat jen podle jejich činů ? ? Mají význam i pohnutky (motivy), které je k těmto činům vedou?

9 SOLIDARITA, VZÁJEMNÁ POMOC,SPOLUPRÁCE
SOLIDARITA z latiny = vzájemná podpora,družnost „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ Být solidární je jednat vždy také s ohledem na zájmy druhých smysl pro kolektiv, respektování společného rozhodnutí. Zásada solidarity platí jen tehdy, máme-li na mysli dobré společné cíle, oprávněné zájmy. X Egoismus (z lat. ego=já, „jájismus“)=sobeckost, bezohlednost; egoista se neohlíží na druhého, hledá jen svůj prospěch.

10 „VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM“
SPRAVEDLNOST „VÍTĚZSTVÍ DOBRA NAD ZLEM“ ŘECKÝ FILOSOF ARISTOTELES (4.stol.př.n.l..): „…SPRAVEDLNOST NENÍ JEN ČÁST CTNOSTI, ALE CTNOSTÍ CELOU, A NAOPAK NESPRAVEDLNOST NENÍ ČÁSTÍ ŠPATNOSTI, ALE ŠPATNOSTÍ CELOU.“ ŘÍMSKÝ FILOSOF CICERO (1.stol.př.n.l..): „VE SPRAVEDLNOSTI JE NEJVĚTŠÍ LESK CTNOSTI, NEBOŤ PODLE NÍ SE LIDÉ NAZÝVAJÍ DOBRÝMI.“

11 SPRAVEDLNOST VE SPRAVEDLIVÉM JEDNÁNÍ JE ZÁKLAD LIDSKÉ MRAVNOSTI
ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI PODSTATA STÁTU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY A POŽADAVKY SPRAVEDLNOSTI JSOU ZAKOTVENY V ZÁKONECH NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONŮ BDÍ SOUDY X podvádění, úplatkářství, protekce, využívání společenského postavení, obohacování se

12 ČESTNOST, PRAVDIVOST „MOJE ČESTNÉ SLOVO“
slib, jímž ručíme celou svou osobností ZÁKLADEM ČESTNÉHO JEDNÁNÍ JE ÚCTA K PRAVDĚ. ČESTNÉ JEDNÁNÍ VYJADŘUJE MÍRU OSOBNÍ STATEČNOSTI. NĚKDY TO ZNAMENÁ JEDNAT I V ROZPORU SE SVÝMI ÚZCE OSOBNÍMI ZÁJMY. (příklady: 5 ve škole, rozbitá váza, opisování, …) Jistota ve „svou“ pravdu: Opírá se o správné poznání Porovnáváme s názory nám blízkých lidí

13 ČESTNOST, PRAVDIVOST Projevy čestnosti nečestnosti PRAVDIVOST LEŽ
PRAVDOMLUVNOST OBELHÁVÁNÍ UPŘÍMNOST,POCTIVOST PODVOD OTEVŘENOST POKRYTECTVÍ, PŘETVÁŘKA PŘÍMOST ZÁKEŘNOST,POMLOUVÁNÍ ZÁSADOVOST BEZZÁSODOVOST, OBOJETNOST

14 VZTAH K PRÁCI, PRACOVITOST
PRÁCE UMOŽNILA ČLOVĚKU OSVOBODIT SE Z NAPROSTÉ ZÁVISLOSTI NA PŘÍRODĚ. VÝSLEDEK-CELÁ NAŠE KULTURA, SOUBOR HMOTNÝCH I DUCHOVNÍCH HODNOT LIDOVÁ PŘÍSLOVÍ KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ. MLADÍ LEŽÁCI, STAŘÍ ŽEBRÁCI. S CHUTÍ DO TOHO, PŮL JE HOTOVO. BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE. HODEN JE DĚLNÍK MZDY SVÉ. PŘIJDE ČAS, ŽE SE ZIMA ZEPTÁ, COS DĚLAL V LÉTĚ. CENĚNI jsou LIDÉ PRACOVITÍ X LENOST, ŠPATNÝ VZTAH K PRÁCI

15 VZTAH K PRÁCI, PRACOVITOST obrázky:wikipedie
Příklady Božena Němcová – samouk, sama se učila číst a psát Tomáš Baťa - během 20 let vybudoval z malé obuvnické dílny závod světové pověsti Thomas Alva Edison – rodiče velmi chudí,matka jej učila číst,psát,počítat. Již od svých 12 let se sám živil. Byl prodavačem novin, ovoce, pečiva a sirek v rychlíku, který jezdil z Kanady do Michiganu.Zřídil si dokonce ve vlaku malou tiskárnu a vydával pro cestující noviny.Neúnavně se zabýval studiem elektřiny. Bylo mu patnáct, když zdokonalil telegraf tak, že na témže drátě bylo možno posílat současně zprávy do dvou stanic. Vynalezl telefon, fonograf, mikrofon. Založil továrnu na elektrické stroje. Celkem zrealizoval vynálezů. Když jej označovali za génia, řekl : „Mé úspěchy způsobily pouze 2% geniality, ostatní je výsledkem pracovitosti.“

16 THOMAS ALVA EDISON Výroky: Vynález je jen 1 % inspirace a 99 % dřiny.
Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych. Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme. Na léčení trápení je práce lepší než láhev whisky. Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.

17 LÁSKA K VLASTI, VLASTENECTVÍ
KRAJINA A JEJÍ KRÁSY PŘÍRODNÍ I UMĚLECKÉ LÁSKA A ODDANOST NÁRODU, k němuž příslušíme ÚCTA K MATEŘSKÉMU JAZYKU SNAHA PŘISPÍVAT VŠEMI SILAMI K ROZKVĚTU ZEMĚ A K DOBRÉMU JMÉNU NA CELÉM SVĚTĚ SPJATOST SE VŠEMI HODNOTAMI, O NĚŽ NÁŠ NÁROD V MINULOSTI USILOVAL SPJATOST S OSOBNOSTMI, TRAGICKÝMI I RADOSTNÝMI OKAMŽIKY NAŠICH DĚJIN „ NÁROD BEZ POZNÁNÍ A POCHOPENÍ SVÉ MINULOSTI SE PODOBÁ ČLOVĚKU, KTERÝ ZTRATIL PAMĚŤ.“

18 LÁSKA K VLASTI, VLASTENECTVÍ
LÁSKA K VLASTI SE PROJEVUJE PŘEDEVŠÍM ČINY. PŘÍKLADY: VYPRÁVÍ SE PŘÍBĚH O ŘÍMANU MUCIU SCAEVOLOVI: TEN VLOŽIL RUKU DO OHNĚ, ABY UKÁZAL ETRUSKŮM, DO JEJICHŽ ZAJETÍ PADL, ŽE ŘÍMANÉ JSOU STATEČNÍ LIDÉ. TO UDIVILO ETRUSKY TAK, ŽE OD HRADEB ŘÍMA ODTÁHLI. V TERMOPYLÁCH JE POMNÍK NA POČEST TŘÍ SET STATEČNÝCH SPARŤANŮ, KTEŘÍ PADLI DO POSLEDNÍHO MUŽE, ABY ZABRÁNILI PERŠANŮM VSTUPU DO ŘECKA. HLÁSÁ: „POUTNÍČE, ZVĚSTUJ LAKEDAIMONSKÝM, ŽE MY TU MRTVI LEŽÍME, JAKO ZÁKONY KÁZALY NÁM.“

19 Autorka prezentace: Jaroslava Suchá obrázky: wikipedie, klipart
Zdroj: ROSENZWEIG,Milan.ZÁKLADNÍ MRAVNÍ HODNOTY.1.vydání.Komenium Praha pod ČKL Číslo publikace: Schváleno jako učební pomůcka pro základní školy výměrem n.p.Komenius č.58/90-K ze dne 29.března 1990.


Stáhnout ppt "VŠELIDSKÉ MRAVNÍ HODNOTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google