Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci."— Transkript prezentace:

1 Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci

2 METODA VÝZKUMU  KVANTITATIVNÍ VÝZKUM MEZI OBYVATELI A NÁVŠTĚVNÍKY MSK  Výběrový soubor (vzorek dotázaných)  Cílová skupina: obyvatelé MSK starší 18 let a obyvatelé ostatních krajů ČR starší 18 let, kteří v uplynulých 12 měsících navštívili MSK  Velikost výběrového souboru a termíny sběru dat:  obyvatelé MSK – CSI: N = 503 respondentů, 23. 10. – 3. 11. 2009  návštěvníci MSK – CSI: N = 502 respondentů, 29. 10. – 9. 11. 2009  návštěvníci MSK – CLI: N = 500 respondentů, 4. – 15. 11. 2009  Způsob výběru vzorku: náhodný výběr telefonních čísel  Interval spolehlivosti v souboru N = 500: max. ± 4,38 % na 95 % hladině významnosti pro četnost jevu 50 %.  Nástroj sběru dat - dotazník  Délka rozhovoru: průměrně 16 minut  Metodika sběru dat  CATI – telefonický rozhovor vyškolených operátorů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS.

3 SEGMENTY – podíl v populaci návštěvníků

4 ODLIŠNOSTI SEGMENTŮ V ÚČELU NÁVŠTĚVY „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“ (S14, L14)

5 „Kdy, ve které době jste Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívil/a.“ (S4, L4) NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

6 FORMA – INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA „Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijeli:“ (S9, L9) BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMINENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH

7 DOPRAVA „Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přicestovali:“ (S10, L10) BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH

8 „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“ (S14, L14) HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY

9 IMAGE MSK „Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 5 = zcela a 1 = vůbec. “ (S23 L19)

10 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI MSK „V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný? “ (S22, L30)

11 CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU MSK „A když se zamyslíte nad svojí celkovou zkušeností s návštěvou Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času v uplynulých 12 měsících, do jaké míry jste byl/a spokojen/a či nespokojen/a?“ (S25, L15) 83% spokojených

12 INDEX SPOKOJENOSTI  Pro výpočet indexu spokojenosti jsme použili údaje o spokojenosti s jednotlivými faktory trávení volného času v MSK mimo domov. Je ovšem potřeba zohlednit, jak jsou tyto jednotlivé faktory pro respondenty důležité – jsou-li totiž velice spokojeni s faktorem, který se jich nijak netýká a není pro ně důležitý, příliš to jejich reálnou spokojenost s trávením volného času v kraji neovlivní. Do celkového indexu spokojenosti tedy jednotlivé aspekty trávení volného času v MSK zasahují právě takovou vahou, nakolik jsou pro respondenty ve srovnání s ostatními faktory důležité.  Dotázaní návštěvníci vykazují rovněž poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje. Průměrný celkový index spokojenosti na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 4,12.  Nejvyšší index spokojenosti mají návštěvníci, kteří do kraje přijeli alespoň na 6 dní, organizovaně autobusem, nebo spali ve tříhvězdičkovém a lepším hotelu, v kempu či na tábořišti

13 Index spokojenosti pohlaví věk vzdělání cílové skupiny

14 LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ MSK, CLI  Největší podíl respondentů navštívil v uplynulých třech letech Moravskoslezský kraj pětkrát (19%). 17% jich v tomto regionu bylo dvakrát a 16% třikrát. Průměr činí 4,5 návštěvy, u cílové skupiny zimních návštěvníků a segmentu rodin s dětmi je to 4,9 návštěvy.  88% dotázaných návštěvníků regionu by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou. Učinila by tak zejména cílová skupina zimních návštěvníků (90%) a segment rodin s dětmi (93%). Hlavním důvodem pro toto doporučení je krása zdejší přírody. Optimálními aktivitami při dovolené v Moravskoslezkém kraji je podle respondentů turistika, lyžování a cykloturistika, nejlepšími lokalitami pak Beskydy a Jeseníky.  12% návštěvníků kraje, kteří by strávení dovolené na severu Moravy nedoporučili nebo si nejsou jisti, jako hlavní důvod pro tento postoj uvádí, že existují i hezčí místa (29% z nich).  88% návštěvníků regionu uvažuje o tom, že jej v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času – předpokládá to zejména cílová skupina zimních návštěvníků (92%) a segment rodin s dětmi (92%). Náplní této opakované návštěvy by měla být hlavně pěší turistika (48%), relaxace a odpočinek (36%), lyžování a zimní sporty (33%) a poznávací turistika (33%).  Respondenti, kteří další rekreační návštěvu kraje neplánují, jako důvod uvádějí zejména chuť poznat jiná místa (27% z nich).

15 LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  V případě, že by respondenti navštívili kraj znovu, lákaly by je z míst a aktivit nejčastěji Beskydy, Jeseníky, hory, turistika a příroda.  Více než třetina dotázaných návštěvníků (36 %) považuje Moravskoslezský kraj z pohledu trávené volného času ve srovnání s ostatními kraji v České republice za výjimečný. Ještě více se k tomuto názoru přiklání starší návštěvníci a segment rodin s dětmi.  Výjimečnost Moravskoslezského kraje potom podle nich spočívá v jeho přírodě a krajině (spontánně to říká 47 % návštěvníků), v horách (17 %) a dobrých, přátelských lidech (9 %).

16 DŮVODY DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE „Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu?“ (L22)

17 DOPORUČENÉ AKTIVITY V MSK „Jaké aktivity byste zde doporučil/a?“ (L23)

18 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK „Jaká místa byste zde doporučil/a?“ (L24)

19 DOPORUČENÁ DÉLKA POBYTU V MSK „Jak dlouhý pobyt byste zde doporučil/a? Údaj prosím uveďte ve dnech.“ (L25)

20 ZÁJEM O DALŠÍ MÍSTA, AKTIVITY V MSK „Kdybyste měl/a MSK navštívit ještě jednou, co konkrétně by Vás lákalo? Jaká místa, turistické cíle, akce či aktivity?“ (S16)

21 INFORMOVANOST O MSK  Tři čtvrtiny (76 %) respondentů uvádí, že mají o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji dostatek informací. Nejméně informovaní si připadají ti, kteří do kraje přijeli navštívit své známé nebo příbuzné.  Nejčastěji využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času v kraji je nyní jednoznačně internet (73 %), třetina dotázaných pak spoléhá na informace od příbuzných a známých (34 %). Na třetím místě jsou potom tradiční média (televize, rádio, noviny, časopisy – celkem 28 %). V cestovních kancelářích a na výstavách či veletrzích se příliš mnoho dotázaných neinformuje.  Internet jako zdroj informací častěji využívají mladší a vzdělanější návštěvníci, z klasických médií naopak informace více čerpají starší a méně vzdělaní respondenti.

22 „Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji?“ (S29, L32) ZDROJE INFORMACÍ

23 Z dotazníkového šetření vyplynulo K jakým aktivitám je dle současných návštěvníků MSK vhodný : poznávání přírodních krás a zajímavostí pěší turistika relaxace, odpočívání lyžování, zimní sporty cykloturistika V čem je MSK výjimečný : příroda, krajina Hory Co by je lákalo k opakované návštěvě : Beskydy, Jeseníky, hory, turistika, příroda Hlavními benefity kraje je atraktivita přírody a hor a s nimi spojené aktivity.

24 Hlavní segmenty CS „Návštěvníci pocházející z ČR“ CS1 Mladí aktivní 18-29 let Páry Skupiny přátel Singles Hlavní důvody proč : - Turistika a sport - Odpočinek, relax - Poznávání - Zábava CS2 Rodiny s dětmi 30- 45 let Potenciál na nejdelší délku pobytu, více letní dovolená Hlavní důvody proč : - Odpočinek, relax - Turistika, sport - Poznávání CS3 Páry 45 - 64 let Děti jsou již samostatné, konečně mají čas pro sebe Hlavní důvody proč : - Odpočinek, relax - Poznávání - Pěší turistika

25 Návrh priorit a kritických míst pro marketingovou komunikaci Priority : - Zvýšení povědomí MSK = místo s překvapivě mnoha možnosti pro trávení dovolené - Vybudování informačního portálu (internet je nejvíce využívaným médiem k vyhledávání informací) - Přesně zacílená komunikační strategie - Synergická komunikace navázána na zavedené akce a TO Kritická místa : - Komunikace pomocí nových médií - Nejednota s kampaněmi na známé akce regionu - Spojení MSK pouze s přírodou a horami

26 Marketingové cíle Hlavním marketingovým cílem je zvýšení návštěvnosti – chceme přilákat nové návštěvníky a přimět stávající k opakované návštěvě. K tomu nám budou mimo další nástroje ( obchodní politika, infrastruktura…), sloužit komunikační nástroje, které budeme dále nazývat „marketingové aktivity“. a) CÍL ZAUJMOUT – vzbudit zájem o bližší informace o MSK Hlavní sdělení : „MSK nejsou jen hory, je to kraj překvapivých možností trávení letní i zimní dovolené !“

27 Marketingové cíle b) CÍL ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST - propojení komunikace známých akcí a MSK a komunikace jednotlivých TO - speciální nabídky na letní a zimní dovolenou - speciální nabídky pro jednotlivé segmenty CS - vytvoření systému „dovolená na míru“ c) CÍL PRODLOUŽIT POBYT A ZVÝŠIT ÚTRATU - vybudování informačního portálu MSK

28 Návrh nástrojů marketingové komunikace POVÉDOMÍ + OBSAH Cíl ZAUJMOUT Chceme, aby se potenciální návštěvník začal o destinaci více zajímat (vyhledávat bližší informace), aby ji zařadil na svůj „nákupní seznam“ příští dovolené. TAKTICKÁ KOMUNIKACE Cíl ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST Taktická komunikace je vždy spojena s konkrétní nabídkou na konkrétní segment CS. Je nadstavbou komunikace budující POVĚDOMÍ a OBSAH a má za cíl pobídnout k návštěvě na základě jasné nabídky. INFORMAČNÍ Cíl PRODLOUŽIT POBYT a ZVÝŠIT ÚTRATU Cílem informačních marketingové nástrojů je předání konkrétních informacích o aktivitách v reálném čase a umožnit tak návštěvníkovi nacházet další důvody k prodloužení pobytu a vyšší útratě v MSK.

29 Povědomí a obsah – komunikační nástroje POVÉDOMÍ + OBSAH Cíl ZAUJMOUT Mediální komunikace s vysokou frekvencí a zásahem všech cílových skupin Tisková inzerce Vkládaná příloha Do suplementů MF Dnes a Práva Jaro + podzim TV reklama Klasické TV spoty 30 a 10s Nova, Prima, ČT1 Jaro + podzim Rádio Sponzoring TRIO + ČR1 Jaro + podzim Internet Banery + PPC Sezna, Google+ Zájmové servery Jaro + podzim OOH celoroční

30 Taktická komunikace – komunikační nástroje TAKTICKÁ KOMUNIKACE Cíl ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST Spojení vždy s konkrétní nabídkou pro daný segment CS Čekárny Praktických lékařů a rehabilitací CS3 Lázně a památky Cross promo se sítí prodejen sport. potřeb CS2, CS1 Sport v létě i v zimě Facebook CS1 Inzerce, fanouškovské stránky Interaktivní adresná pozvánka CS1, CS2 Aplikace k Samovolnému šíření Ambient CS1,CS2,CS3 Zastávky MHD rozcestníky Cross komunikace Propojení s významnými akcemi v regionu

31 Informační – komunikační nástroje INFORMAČNÍ Cíl prodloužit pobyt a zvýšit útratu Interaktivní komunikace v reálném čase dává další důvody proč zústat Informační portál CS1, CS2, CS3 + rezidenti Komerční vstup Napr. www.horyzazitku.cz Mobilní Informační systém CS1, CS2, CS3 + rezidenti Aktuální informace přímo do mobilu GPS (POI) CS1, CS2, CS3 Body zájmu v navigaci GPS

32 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google