Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012."— Transkript prezentace:

1 Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012

2 MSK 2 OBSAH 1.Informace o projektu …….….……….……………………………………………… 3 2.Hlavní zjištění …………….….……….…………………………………………....... 5 3.Detailní zjištění………….….………..………………..……………………………. 10 4.Profily návštěvníků….…….……………………………………………………....... 11 5.Cílové skupiny…………….……………………………………………………........ 14 6.Návštěva kraje..…………………………………………………….………............. 18 7.Hodnocení návštěvy…….…………………….. …………………..…..…………… 21 8.Spokojenost s návštěvou.…...………………………………………………........... 34 9.Indexy spokojenosti………………………………………………………………….. 43 10.Loajalita návštěvníků……………………………………………………….……….. 46 11. Index loajality…………………………………………………………………........... 55 12. Zdroje informací o MSK ……………………………………………………........... 58

3 MSK 3 POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU •Tento průzkum je realizován v rámci projektu „Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků“. Jeho primárním cílem je oslovit vytýčené cílové skupiny pomocí různých komunikačních nástrojů, respektive: •vybudovat image regionu MSK jako turistické destinace, která má návštěvníkům co nabídnout (se zaměřením na krásnou a neporušenou přírodu, památky a zajímavosti v kraji, turistiku a turistické atrakce apod.) •připravit nabídku „šitou na míru“ potřebám cílových skupin •propagovat kraj a orientovat aktivity do zahraničí •Moravskoslezský kraj také zavedl kontrolní mechanismus projektů a aktivit, které realizuje na podporu cestovního ruchu. V této souvislosti realizoval výzkumy spokojenosti návštěvníků Moravskoslezského kraje v porovnání se spokojeností návštěvníků jiných krajů, a to Olomouckého, Libereckého a Jihočeského kraje. Srovnání má podobu benchmarku, který srovnává indexy spokojenosti a loajality (CSI a CLI) u návštěvníků výše zmíněných krajů •V loňském roce proběhl výzkum mezi návštěvníky zmíněných krajů. Na příští rok se předpokládá realizace v dalších regionech s tím, že by bylo vhodné provést i druhou vlnu šetření přímo v Moravskoslezském kraji jednak pro aktualizaci výstupů a také pro meziroční srovnání

4 MSK 4 METODOLOGIE Kvantitativní výzkum mezi návštěvníky MSK Metoda sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Výběrový souborObyvatelé celé ČR starší 18 let, kteří MSK, resp. OK, resp. LK, resp. JK navštívili v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času Respondenti byli rekrutováni náhodným výběrem z databáze telefonních čísel bytových stanic (pevné linky), kombinovaný s generátorem náhodných mobilních telefonních čísel Nástroj sběru datStrukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami, které zjišťovaly:  CLI – Customet Loyalty Index  CSI – Customer Satisfaction Index Nástroj sběru datStrukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami Počet rozhovorůN = 1006 (MSK) N = 309 (OK) N = 312 (LK) N = 320 (JK) Délka dotazníkuCLI dotazník - 15 minut, CSI dotazník – 20 minut Benchmark dotazník – 20 minut

5 MSK 5 Hlavní zjištění

6 MSK 6 NÁVŠTĚVA KRAJE  Ve všech krajích je nejčastějším obdobím návštěvy léto  Průměrný nejdelší pobyt se v jednotlivých krajích lišil. U MSK a LK to bylo shodně 6 a půl dne, u OK 5 dní a u JK 7 dní  Nejčastěji respondenti přijeli do MSK autem (75%). Druhá největší skupina přijela vlakem (19%). Podobné rozložení bylo i v Olomouckém kraji. Do Libereckého a Jihočeského kraje se dopravuje autem ještě více lidí (přes 86%) na úkor vlaku (6-7%)  Mezi místy, které dotázaní navštívili v MSK, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Jeseníky a Rožnov pod Radhoštěm. Cílem návštěv Olomouckého kraje jsou především Olomouc, ZOO nebo Svatý kopeček u Olomouce. V Libereckém kraji je to Liberec, Ještěd, ZOO v Liberci a místní aquapark. V Jihočeském kraji jsou nejčastěji navštěvovány České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň a dále Hluboká nad Vltavou, Tábor, Lipno, Jindřichův Hradec či Písek  Co se týká ubytování, pak návštěvníci MSK, OK a LK byli nejčastěji ubytováni u svých známých či příbuzných (okolo 30%), v Jihočeském kraji bylo rozdělení návštěvníků odlišné. Nejčastěji lidé využívali ubytování v kempu (24%) nebo v penzionu (22%) a u známých bylo ubytováno ve srovnání s ostatními kraji znatelně méně lidí (18%). V ostatních třech krajích možnosti ubytování v kempu využilo shodně okolo 5-7 % lidí. Ubytování v hotelu preferují nejčastěji návštěvníci Moravskoslezského kraje (16%) a Libereckého kraje (14%), méně často již Jihočeského kraje (12%) a Olomouckého kraje (10%)  V restauracích se při svém pobytu nejvíce stravují dotázaní v Jihočeském kraji (92%), v ostatních krajích je podíl těchto návštěvníků o málo nižší (MSK 90%, OK 87%, LK 89%)  Mezi důvody pobytu v Moravskoslezském kraji převažoval odpočinek – rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. a turistika a poznávání. U ostatních krajů je to zejména odpočinek a poznání, do MSK a OK přijeli také lidé za účelem návštěvy příbuzných známých častěji, než do ostatních dvou krajů

7 MSK 7 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU  Celkově vzato, se svojí návštěvou vybraného kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni – v Moravskoslezském kraji se tak vyjádřilo 84% dotázaných, z toho 34% bylo dokonce velmi spokojeno a dalších 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno. Celkový podíl spokojených návštěvníků v ostatních třech krajích se pohybuje v rozmezí 81% – 86%. Největší podíl velmi spokojených návštěvníků byl v Jihočeském kraji (45%)  Obecně návštěvníkům ve všech krajích chybí informační centra, kvalitní restaurační zařízení, dostatek parkovacích ploch, širší možnosti kulturního a sportovního vyžití (zejména aquaparky, koupaliště). V Jihočeském kraji chybí návštěvníkům nejčastěji vyžití pro děti (hřiště, centra, restaurace). Oproti ostatním třem krajům návštěvníkům MSK více vadí dopravní dostupnost kraje a MHD  Dotázaní návštěvníci vykazují poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy jednotlivých krajů. Průměrný celkový index spokojenosti s návštěvou MSK na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s rokem 2010 téměř stejný – pokles o 0,05). Průměrný celkový index spokojenosti v ostatních krajích je o něco vyšší: –Moravskoslezský kraj: 3,83 –Olomoucký kraj: 3,91 –Liberecký kraj: 3,97 –Jihočeský kraj: 4,01

8 MSK 8 LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ  Většina návštěvníků všech čtyř regionů také uvažuje o tom, že kraj v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času. V MSK to předpokládá 83% návštěvníků, v Libereckém a Olomouckém kraji 85% a v Jihočeském dokonce 92%  Respondenti, kteří další rekreační návštěvu kraje neplánují, jako důvod uvádějí zejména chuť poznat jiná místa. U MSK se na rozdíl od ostatních krajů objevuje jako důvod vzdálenost kraje či znečištěné ovzduší  Většina dotázaných návštěvníků všech čtyř regionů by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou. Učinili by tak téměř všichni dotázaní návštěvníci Jihočeského kraje (99%), 95% návštěvníků Libereckého kraje, 86% návštěvníků Olomouckého kraje a 85% návštěvníků Moravskoslezského kraje  Hlavním důvodem, proč by respondenti dovolenou v jednotlivých krajích naopak nedoporučili, je přesvědčení, že existují hezčí místa nebo nedostatečná znalost regionu. Objevují se i názory, že v kraji není nic zajímavého či výjimečného, někteří respondenti také vyjádřili negativní zkušenost s pobytem v kraji. Na rozdíl od ostatních krajů by MSK nedoporučila čtvrtina návštěvníků kvůli špatnému ovzduší (průměr ostatních krajů jsou 2%)  Indexy loajality návštěvníků (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita) jednotlivých krajů se liší, nejvyšší je v Jihočeském kraji a nejnižší v MSK. U MSK pozorujeme oproti loňsku pokles o 0,29 bodu: –Moravskoslezský kraj: 3,89 –Jihočeský kraj: 4,28 –Liberecký kraj: 4,02 –Olomoucký kraj: 3,91

9 MSK 9 ZDROJE INFORMACÍ  Většina návštěvníků ve všech krajích má pocit, že má dostatek informací o možnostech trávení volného času v regionu. V Libereckém a Jihočeském kraji to uvádí 74% dotázaných, v Olomouckém kraji 65% respondentů.  V Moravskoslezském kraji je podíl těch, kteří mají dostatek informací o regionu o něco nižší (58%)  Ve všech krajích je rozložení jednotlivých informačních zdrojů velmi podobné, nejčastějším zdrojem informací o možnostech trávení volného času internet, kde tyto informace vyhledává více než 90% dotázaných. Rovněž se potvrzuje, že velmi silným informačním zdrojem je tzv „Word of Mouth“ (šeptanda). V Moravskoslezském kraji tento zdroj uvedlo 71% dotázaných, v ostatních krajích to bylo o malinko méně (OK 67%, LK 69%, JK 70%). Dalšími hojně využívanými zdroji informací jsou masová média (TV, rozhlas, tisk) a informační brožury a letáky – v průměru je využívá asi 1/3 dotázaných

10 MSK 10 Detailní zjištění

11 MSK 11 •Návštěvníci jednotlivých krajů se vyznačují specifickými sociodemografickými charakteristikami. Pro lepší vyjádření odlišností jejich profilů mezi kraji jsme upozornili zejména na ty vlastnosti, ve kterých se návštěvníci nejvíce odlišují, nemusí jít tedy nutně o nejčastější vlastnosti v rámci dané skupiny •Návštěvníci, kteří přijeli do Moravskoslezského kraje: •častěji přijeli z Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a Prahy •Návštěvníci, kteří přijeli do Olomouckého kraje: •větší podíl návštěvníků na jaře •nejčastěji z Moravskoslezského kraje (téměř polovina návštěvníků) a z Jihomoravského kraje •Mezi návštěvníky Libereckého kraje: •oproti ostatním krajům nejvyšší podíl zimních návštěvníků •častěji přijeli z Prahy, Ústeckého a Středočeského kraje •Návštěvníci Jihočeského kraje: •častěji přijeli ze Středočeského kraje, z Prahy a z Plzeňského kraje •Nejvyšší podíl letních návštěvníků PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ

12 MSK 12 pohlaví věk vzdělání MSKOKLKJK PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006

13 MSK 13 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ MSKOKLKJK v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006

14 MSK 14  K dalšímu zlepšení nabídky pro návštěvníky Moravskoslezského kraje jsme podobně jako v loňském výzkumu využili podrobnější identifikaci návštěvníků ze dvou skupin podle návštěvnosti v jednotlivých ročních obdobích, tj. členění na zimní a mimozimní návštěvníky  Vzhledem k tomu, že návštěvnost na jaře až na podzim je poměrně vysoká a skupinu mimozimních návštěvníků by tak tvořilo i více než 90 % jednotek dotázaného souboru v daném regionu, čímž by jejich profil silně korespondoval s celkovým profilem návštěvníků, přinášíme jen charakteristiku zimních návštěvníků všech sledovaných regionů. Do cílové skupiny zimních návštěvníků zahrnujeme všechny návštěvníky, kteří kraj alespoň jednou navštívili v zimě (bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek)  Zimní návštěvníci Moravskoslezského kraje:  častěji muži než ženy  častěji bydleli u známých  přijeli na delší dobu  Návštěvníci Olomouckého kraje v zimě:  častěji přijeli s přáteli nebo příbuznými  méně lidí ve věku 45+  Návštěvníci Libereckého kraje v zimě:  zejména návštěvníci z Prahy  častěji přijeli s přáteli nebo příbuznými  přijeli vícekrát  Návštěvníci Jihočeského kraje v zimě:  délka pobytu 3-5 dní  častěji přijeli s partnerem  častěji ubytováni u příbuzných PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

15 MSK 15 PODÍL ZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝLIBERECKÝ LETNÍ NÁVŠTĚVNÍCI JIHOČESKÝ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

16 MSK 16 pohlaví věk vzdělání PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK (N = 366) OK (N = 69) LK (N = 142) JK (N = 47) v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

17 MSK 17 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSKOKLKJK v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

18 MSK 18 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH  Z výzkumu vyplynulo, Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76% návštěvníků), méně často pak v zimě (36%), na podzim (35%) nebo na jaře (36%)  Letní návštěva je ještě častější u Jihočeského kraje (91%)  Návštěva v zimních měsících je v každém kraji odlišná. Zatímco Liberecký kraj v zimě navštíví 46% lidí, Olomoucký 22% a Jihočeský jen 15%  V průměru do Moravskoslezského kraje návštěvníci zavítali v roce 2011 1,75x. V případě Olomouckého kraje je to 1,62x, Libereckého kraje 1,98x a Jihočeského kraje 1,62x  Průměrný nejdelší pobyt trval ve v Moravskoslezském kraji 7 dní, u Jihočeského kraje bylo toto číslo ještě nepatrně vyšší (7,3). V Libereckém kraji trval průměrný nejdelší pobyt 6,5 dne a v případě Olomouckého kraje to bylo necelých 5 dní  Všechny kraje respondenti obvykle navštívili v doprovodu dalších osob (MSK 89%, OK 90%, LK 95%, JK 97%). Nejčastěji se jednalo o partnera (MSK 69%, OK 70%, LK 73%, JK 72%) nebo o přátele či příbuzné (MSK 54%, OK 53%, LK 55%, JK 58%)

19 MSK 19 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH Q4. „Kdy, ve které roční době jste Olomoucký/Liberecký/Jihočeský/Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Olomoucký/Liberecký/Jihočeský/Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívila.“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

20 MSK 20  Naprostá většina návštěvníků přijela do daného kraje individuálně, tj. bez využití služeb cestovní kanceláře apod.  Nejčastěji respondenti přijeli do Moravskoslezského kraje autem (75 %) nebo vlakem (19%). V Olomouckém kraji byly podíly těch, kteří využily tyto dva způsoby cestování, obdobné. Do Libereckého a Jihočeského kraje se dopravuje automobilem ještě větší podíl návštěvníků (86% a 87%) na úkor vlaku (7% a 8%)  Mezi místy, které dotázaní navštívili v MSK, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Jeseníky a Rožnov pod Radhoštěm  Cílem návštěv Olomouckého kraje jsou především Olomouc, ZOO nebo Svatý kopeček u Olomouce. V Libereckém kraji je to Liberec, Ještěd, ZOO v Liberci a místní aquapark. V Jihočeském kraji jsou nejčastěji navštěvovány České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň a dále Hluboká nad Vltavou, Tábor, Lipno, Jindřichův Hradec či Písek NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

21 MSK 21 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY  Pět hlavních důvodů návštěvy jednotlivých krajů:  Moravskoslezský kraj lidé nejčastěji navštěvují pro:  odpočinek, relaxaci  turistiku, sport  poznání  návštěvu příbuzných, kamarádů  zábavu  Liberecký je vyhledáván z důvodů:  odpočinek, relaxaci  poznání  turistiku, sport  zábavu  návštěvu příbuzných, kamarádů Q12. „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“  Olomoucký pro:  odpočinek, relaxaci  poznání  turistiku, sport  návštěvu příbuzných, kamarádů  zábavu  Jihočeský kraj pro:  odpočinek, relaxaci  poznání  turistiku, sport  zábavu  návštěvu příbuzných, kamarádů

22 MSK 22 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Q12. „Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu?“ 22 v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

23 MSK 23 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY přijeli sami nebo s někým dalším Q8/Q43/Q78. „Do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje jste v minulých 12 měsících za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a:“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ Q9/Q44/Q79. „Můžete mi prosím říci, zda jste do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a... ?“ v %, N (OK) = 279; N (LK) = 297; N (JK) = 309, N (MSK) = 900; odpovídají pouze ti, kteří přijeli s dalšími osobami v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

24 MSK 24 DOPRAVA – individuální vs. organizovaná, dopravní prostředky MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ Q10/Q45/Q80. „Do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijel/a:“ Q11/Q46/Q81. „Jakým dopravním prostředkem jste do Olomouckého/Libereckého/Jihočeského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času obvykle přicestoval/a:“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

25 MSK 25 Nejčastěji navštěvovaná místa – TOP 10 Q11. „Které místo nebo která místa v MSK/OK/LK/JK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ LIBERECKÝ JIHOČESKÝ v %, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 1006 ; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

26 MSK 26 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA – detailněji Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Q11. „Které místo nebo která místa v Moravskoslezském/Olomouckém kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ v %, N = 309; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

27 MSK 27 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA – Liberecký a Jihočeský kraj Q11. „Které místo nebo která místa v Libereckém/Jihočeském kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?“ v %, N = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí v %, N = 312; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí LIBERECKÝ KRAJJIHOČESKÝ KRAJ

28 MSK 28 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ JIHOČESKÝ LIBERECKÝ Q13/Q48/Q83. „Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávila volný čas.“ Q14/Q49/Q84 „Stravoval/a jste se zde v restauračních zařízeních?“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

29 MSK 29 HODNOCENÍ KRAJŮ  Moravskoslezský kraj mají návštěvníci spontánně spojený nejčastěji s konkrétními místy – jako první se jim vybaví Ostrava a Beskydy. Dále se lidem vybaví hornictví a doly. Následují Jeseníky, ale také špatné ovzduší  Z nabídnutých možností se návštěvníkům kraj nejčastěji pojí s krásnou a zajímavou přírodou, s přátelskými lidmi a dobrou nabídkou zimní dovolené  Dále měli dotázaní návštěvníci hodnotit, k jakým aktivitám je podle nich Moravskoslezský kraj vhodný. Nejčastěji jej považovali za vhodný pro pěší turistiku, poznávání přírodních krás a zajímavostí, relaxaci, odpočívání, poznávací turistiku a cykloturistiku  Olomoucký kraj mají návštěvníci spontánně spojený s olomouckými tvarůžky. Druhá nejčastější představa je spojena s Olomoucí. Ostatní asociace se také často pojí s tímto městem. Dále si lidé tento kraj spojují se zoologickou zahradou  Nejčastěji se návštěvníkům kraj pojí s atraktivními památkami, krásami přírody a krajiny a přátelskými lidmi  Když se řekne Liberecký kraj více než dvě třetiny lidí si vybaví Ještěd. Dalšími častými asociacemi jsou ZOO, město Liberec a tamní aquapark  Liberecký kraj považuje více než polovina návštěvníků za výjimečný a to nejčastěji díky krásám přírody a krajiny, nabídce zimních a letním sportům a také díky čistému životnímu prostředí  Pro Jihočeský kraj je prvotní a nejvýraznější asociace spojena s rybníky a Českými Budějovicemi, dále následují Český Krumlov a Hluboká  Jihočeský kraj dosahuje co do hodnocení výjimečnosti lepších výsledků než ostatní kraje (73% ho považuje za dost výjimečný, ostatní kraje se pohybují okolo 50%) a to jednoznačně kvůli přírodě a krajině, památkám v kraji a dobré nabídce letní dovolené

30 MSK 30 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝLIBERECKÝJIHOČESKÝ ASOCIACE S KRAJEM – TOP 10 Q4/Q39/ Q74 „Co Vás napadne jako první, druhé, třetí, když se řekne Moravskoslezský/Olomoucký/Liberecký/Jihočeský kraj?“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

31 MSK 31 IMAGE KRAJŮ 2011 5 = vůbec se nepojí1 = zcela se pojí srovnání krajů 5 = vůbec se nepojí1 = zcela se pojí … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320 Q18. „Do jaké míry se Vám MSK/OK/LK/JK pojí s následujícími výroky?“

32 MSK 32 VHODNOST KRAJŮ K VYBRANÝM AKTIVITÁM 5 = vůbec 1 = zcela srovnání krajů 5 = vůbec1 = zcela Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320 Q18b. „K jakým aktivitám je podle Vás MSK/OK/LK/JK vhodný?“

33 MSK 33 VÝJIMEČNOST KRAJE Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Q22/Q57/Q92 „Když zvážíte všechny okolnosti, do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský/Olomoucký/Liberecký/Jihočeský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České/Slovenské republice? Pod pojmem výjimečný máme na mysli např. jedinečné památky, výjimečnou krajinu, výjimečné možnosti sportovního, kulturního aj. vyžití, výjimečnou gastronomii, pohostinnost místních lidí apod.“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝLIBERECKÝ JIHOČESKÝ 47% výjimečný 52% výjimečný 72% výjimečný v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

34 MSK 34 SPOKOJENOST S POBYTEM V KRAJI  Celkově vzato se svojí návštěvou vybraného kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni – v Moravskoslezském kraji to vyjádřilo 84% dotázaných, z toho 34% bylo dokonce velmi spokojeno a dalších 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno. Celkový podíl spokojených návštěvníků v ostatních třech krajích se pohybuje v rozmezí 81% – 86%. Největší podíl velmi spokojených návštěvníků byl v Jihočeském kraji (45%)  Obecně návštěvníkům ve všech krajích chybí informační centra, kvalitní restaurační zařízení, dostatek parkovacích ploch, širší možnosti kulturního a sportovního vyžití (zejména aquaparky, koupaliště). V Jihočeském kraji chybí návštěvníkům nejčastěji vyžití pro děti (hřiště, centra, restaurace). Oproti ostatním třem krajům lidem v MSK více vadí dopravní dostupnost kraje a MHD

35 MSK 35 CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU KRAJE Q15. „Když se zamyslíte nad svojí celkovou zkušeností s návštěvou Moravskoslezského/Olomouckého/Libereckého/Jihočeského kraje za účelem trávení volného času v uplynulých 12 měsících, do jaké míry jste byl/a spokojen/a či nespokojen/a?“ 84% spokojených MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 81 % spokojených 92 % uvažuje 82 % spokojených 85 % spokojených OLOMOUCKÝLIBERECKÝ JIHOČESKÝ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

36 MSK 36 PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Q16. „Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail.“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ v %, N = 309; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

37 MSK 37 PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ – Liberecký a Jihočeský kraj Q34. „Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail.“ LIBERECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ v %, N = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí v %, N = 312; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

38 MSK 38 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU  V další části výzkumu jsme zjišťovali spokojenost návštěvníků s jednotlivými dílčími aspekty trávení volného času v jednotlivých krajích. Ne všechny tyto aspekty jsou však pro návštěvníky podstatné a proto je potřeba nejdříve identifikovat, jak moc jsou pro ně jednotlivé aspekty trávení volného času mimo domov (jako je dovolená, víkendový pobyt apod.) důležité  Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov řadí návštěvníci vybraných tří ostatních krajů tyto:  atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí  bezpečnost v regionu  dostupnost informací o regionu  přátelskost místních lidí  cenová úroveň služeb cestovního ruchu  U návštěvníků MSK se nejdůležitější faktory trochu liší:  bezpečnost v regionu  atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí  přátelskost místních lidí  dostupnost informací o regionu  dobře značené turistické a cyklistické stezky  Návštěvníci MSK ve srovnání s návštěvníky zbylých tří krajů více akcentují:  přátelskost místních lidí  dobře značené turistické a cyklistické stezky  ochotný personál  dostatek turistických a cyklistických stezek 38

39 MSK 39 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz Bezpečnost v regionu Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Přátelskost místních lidí Dostupnost informací o regionu Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Cenová úroveň služeb Ochotný a erudovaný personál Dostatek atraktivních turistických stezek Kvalita silnic Dostatek atraktivních památek Dostatek příležitostí pro zábavu Kvalitní veřejné stravování Široká nabídka možností koupání Kvalitní ubytovací služby Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Dostatečně široká nabídka restaurací Nabídka dalších sportovních nabídka ubytování nižší kategorie Nákupní možnosti nabídka drobného prodeje u turistických cílů Dostatečná kapacita parkovacích ploch Dostatek atraktivních cyklostezek Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Nabídka služeb pro motoristy Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Kvalitní další služby pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU – průměry CSI Q 15/17/20 srovnání krajů průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

40 MSK 40 SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU  Stejně jako návštěvníci Moravskoslezského kraje, i průměrný návštěvník všech čtyř zkoumaných krajů dohromady vyjadřuje největší spokojenost s následujícími faktory pro trávení volného času mimo domov: atraktivita přírody a krajiny, bezpečnost a přátelskost místních lidí. Tyto faktory jsou zároveň pro návštěvníky nejdůležitější. Dále se mezi nejlépe hodnocenými faktory objevují atraktivita a dostupnost památek, dostatek atraktivních turistických stezek a informací o regionu  Výraznějším rozdílem ve spokojenosti s jednotlivými aspekty trávení volného času mezi Moravskoslezským krajem a ostatními kraji nacházíme u přátelskosti místních lidí, dobrého značení stezek, ochoty personálu, či cenové úrovně kraje (faktory hodnoceny lépe než v ostatních krajích). Faktory spojené se zimními sporty jsou v porovnání s ostatním sledovanými kraji jako celkem také hodnoceny lépe  Naopak deficit spokojenosti s faktory trávení volného času lze u Moravskoslezského kraje vůči ostatním krajům spatřovat v atraktivitě přírody a krajiny a zdravém životním prostředí, vůči všem ostatním krajům také v možnostech koupání, bezpečnosti v regionu a dostupnosti informací o regionu  Nejvyšší deficit spokojenosti vzhledem k důležitosti daného faktoru je u ostatních krajů patrný u dostatku příležitostí trávení času s dětmi, kvality služeb pro lyžaře a nabídky ubytování střední a vyšší kategorie (hotely)

41 MSK 41  Nejlepším prediktorem celkové spokojenosti s návštěvou kraje je faktor „bezpečnost, atraktivita přírody a přátelskost lidí“, který koresponduje s celkovou spokojeností nejlépe, a to jak v celém souboru, tak ve většině zkoumaných krajů  Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni (hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8)  Celkové pořadí faktorů s největším vlivem na spokojenost s návštěvou: – Atraktivita přírody, bezpečnost, dostupnost informací – Přátelskost, ceny, dostatek památek – Dobré značení a atraktivita turistických stezek – Ochota personálu, možnosti koupání a sportovního a společenského vyžití – Kvalita stravování a ubytování  V případě MSK je pořadí faktorů podobné: – Bezpečnost, atraktivita přírody, přátelskost lidí – Dostupnost informací – Dobré značení a atraktivita turistických stezek – Ochota personálu, dostatek památek a kvalita silnic – Kvalita stravování a ubytování a možnosti koupání PREDIKTORY SPOKOJENOSTI

42 MSK 42 Přátelskost místních lidí Dostatek atraktivních turistických stezek Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostatek příležitostí pro zábavu Nákupní možnosti Kvalitní ubytovací služby Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Dostupnost informací o regionu Ochotný a erudovaný personál Dostatek atraktivních památek Dostatek atraktivních cyklostezek Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatečně široká nabídka restaurací nabídka drobného prodeje u turistických cílů nabídka ubytování nižší kategorie Kvalitní veřejné stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka dalších sportovních Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Cenová úroveň služeb Bezpečnost v regionu nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře Dostatečná kapacita parkovacích ploch Široká nabídka možností koupání Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Kvalita silnic SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V KRAJI – průměry CSI Q 24/26/32 srovnání krajů 5 = velmi nespokojen 1 = velmi spokojen 5 = velmi nespokojen 1 = velmi spokojen průměry, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

43 MSK 43 INDEX SPOKOJENOSTI  Pro výpočet indexu spokojenosti nyní použijeme údaje o spokojenosti s jednotlivými faktory trávení volného času v navštívených krajích mimo domov. Je ovšem potřeba zohlednit, jak jsou tyto jednotlivé faktory pro respondenty důležité – jsou-li totiž velice spokojeni s faktorem, který se jich nijak netýká a není pro ně důležitý, příliš to jejich reálnou spokojenost s trávením volného času v kraji neovlivní. Do celkového indexu spokojenosti tedy jednotlivé aspekty trávení volného času v navštíveném kraji zasahují právě takovou vahou, nakolik jsou pro respondenty ve srovnání s ostatními faktory důležité.  Dotázaní návštěvníci vykazují poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy jednotlivých krajů, což je v turistice pochopitelné – respondenti trávili v daných lokalitách svůj volný čas, odpočívali, což se samo o sobě příjemné, tudíž i okolnosti své návštěvy hodnotí pozitivně. Průměrný celkový index spokojenosti s návštěvou MSK na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s rokem 2010 téměř stejný – pokles o 0,05). Průměrný celkový index spokojenosti v ostatních krajích je o něco vyšší: – Moravskoslezský kraj: 3,83 – Olomoucký kraj: 3,91 – Liberecký kraj: 3,97 – Jihočeský kraj: 4,01 43

44 MSK 44 INDEX SPOKOJENOSTI  V Moravskoslezském kraji jsou nejspokojenější ženy, lidé ve věku 45-54 let, ti, kteří přijeli v létě, na šest a více dní, nepřijeli sami, přijeli linkovým autobusem, bydleli v penzionu a přijeli za poznáním  Z návštěvníků Olomouckého kraje jsou spokojenější ženy, nejspokojenější jsou starší návštěvníci nad 55-64 let, lidé se základním a středním vzděláním, ti, kteří přijeli sami, na šest s více dní, organizovaně autobusem, bydleli v kempu nebo hotelu a přijeli za zdravím  Ve Libereckém kraji jsou nejspokojenější muži, ve věku 35-44 let, ti, kteří přijeli s dětmi, na šest a více dní, bydleli v penzionu nebo hotelu a přijeli za zdravím, poznáním a sportem  Z těch, kteří navštívili Jihočeský kraj, jsou nejspokojenější ženy, ve věku 35-44 let, vyučení bez maturity, ti, kteří přijeli z měst do 19 999 obyvatel, šest a více dní, přijeli vlakem, bydleli v hotelu se třemi a více hvězdičkami, přijeli za nákupy a zdravím 44

45 MSK 45 INDEX SPOKOJENOSTI RŮZNÝCH PODSKUPIN NÁVŠTĚVNÍKŮ MoravskoslezskýOlomouckýLibereckýJihočeský CELEK celek 3,833,913,974,01 POHLAVÍ Muž 3,893,96 4,03 žena 3,673,893,95 VĚK 18–24 3,803,893,884,01 25–34 3,863,914,034,06 35–44 3,943,904,004,02 45–54 3,853,974,023,93 55–64 4,203,85.3,99 65 + 3,703,993,974,05 VZDĚLÁNÍ ZŠ 3,913,863,964,06 SŠ bez mat. 3,863,963,994,01 SŠ s mat. 3,743,863,943,89 VŠ 3,783,943,973,94 CÍLOVÁ SKUPINA CS 1 – zimní 3,843,913,964,01 CS 2 – mimozimní 3,83 4,004,02 VELIKOST SÍDLA do 4.999 obyvatel 3,833,983,934,09 5.000 – 19.999 obyvatel 3,823,884,023,95 20.000 – 49.999 obyvatel 3,793,953,913,99 50.000 – 99.999 obyvatel 3,843,953,993,95 100.000 a více obyvatel 3,773,863,993,97 45 průměry, N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320, N (MSK) = 500

46 MSK 46 LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ  Většina dotázaných návštěvníků všech čtyř regionů by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou. Učinili by tak téměř všichni dotázaní návštěvníci Jihočeského kraje (99%), 95 % návštěvníků Libereckého kraje, 86 % návštěvníků Olomouckého kraje a 85 % návštěvníků Moravskoslezského kraje  Dominantním motivem pro doporučení dovolené v jednotlivých krajích je krása přírody. Jako nejčastější motiv tuto položku uvádějí návštěvníci Olomouckého kraje (28 %), Moravskoslezského kraje (42 %), Libereckého kraje (40 %) i Jihočeského kraje (40%). Dalším častým důvodem je krása památek a také předchozí pozitivní zkušenosti s návštěvou kraje  Hlavním důvodem, proč by respondenti dovolenou v jednotlivých krajích naopak nedoporučili, je přesvědčení, že existují hezčí místa nebo nedostatečná znalost regionu. Objevují se i názory, že v kraji není nic zajímavého či výjimečného, někteří respondenti také vyjádřili negativní zkušenost s pobytem v kraji. Na rozdíl od ostatních krajů by MSK nedoporučila čtvrtina návštěvníků kvůli špatnému ovzduší (průměr ostatních krajů jsou 2%)  Většina návštěvníků všech čtyř regionů také uvažuje o tom, že kraj v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času. V MSK to předpokládá 83% návštěvníků, v Libereckém 84%, v Olomouckém kraji 85% a v Jihočeském dokonce 92%

47 MSK 47 DOPORUČENÍ KRAJE JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE Q25/ Q60/ Q95 „Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou?“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ v %, N (MSK), = 506; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320 86% doporučuje 87% doporučuje 95% doporučuje 99% doporučuje OLOMOUCKÝLIBERECKÝ JIHOČESKÝ

48 MSK 48 DŮVODY DOPORUČENÍ KRAJŮ JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE Q27/ Q62/ Q97 „Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu?“ v %, doporučili by dovolenou v daném kraji možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí Moravskoslezský (N = 366) Olomoucký (N = 69) Liberecký (N = 142) Jihočeský (N = 47)

49 MSK 49 Důvodv % Nevím, co se známým líbí, každému se líbí něco jiného 50 Jsou hezčí místa25 Důvodv % Jsou hezčí místa18 Moc ho neznám12 Nevím, co se známým líbí, každému se líbí něco jiného12 Není zde nic zajímavého, výjimečného, málo atraktivní kraj6 Není vhodné na delší dobu, spíš na jednorázové akce6 Daleko6 Málo vodních ploch ke koupání6 DŮVODY NEDOPORUČENÍ KRAJŮ JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE Q26. „Z jakého důvodu byste nedoporučil/a dovolenou v tomto regionu či si nejste jist/a?“ Důvodv % znečištěné ovzduší25 jsou hezčí místa24 není zde nic zajímavého, výjimečného, málo atraktivní kraj12 znečištěné životní prostředí 8 nelíbilo se mi tam 7 málo přírody, příroda není hezká5 málo aktivit, využití volného času5 Důvodv % Jsou hezčí místa32 Moc ho neznám20 Není zde nic zajímavého, výjimečného, málo atraktivní kraj15 Není tam moře7 Nevím, co se známým líbí, každému se líbí něco jiného5 Není vhodné na delší dobu, spíš na jednorázové akce5 Nejsou tam hory5 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (N=75) OLOMOUCKÝ KRAJ (N=41) LIBERECKÝ KRAJ (N=17) JIHOČESKÝ KRAJ (N=4) Odpovídají pouze ti respondenti, kteří by dovolenou v jednotlivých krajích nedoporučili

50 MSK 50 ZÁJEM O DALŠÍ MÍSTA, AKTIVITY V KRAJÍCH Q16/ Q52/ Q87 „Kdybyste měl/a MSK/OK/LK/JK navštívit ještě jednou, co konkrétně by Vás lákalo? Jaká místa, turistické cíle, akce či aktivity?“ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝLIBERECKÝJIHOČESKÝ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

51 MSK 51 PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV KRAJE V BUDOUCNOSTI Q25. „Uvažujete o tom, že daný kraj opět navštívíte v následujících dvou letech za účelem trávení volného času?“ 83% uvažuje 85% uvažuje 84% uvažuje 88% uvažuje v %, N (MSK), = 506; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝLIBERECKÝ JIHOČESKÝ 92% uvažuje

52 MSK 52 PŘEDPOKLADANÁ NÁPLŇ PLÁNOVANÉ BUDOUCÍ NÁVŠTĚVY KRAJE – 1.část v %, N (OK) = 263; N (LK) = 264; N (JK) = 294, N (MS K 2011 ) = 420; plánují v budoucnu návštěvu Q29/64/99 „Za jakými aktivitami byste sem chtěl/a přijet?“

53 MSK 53 PŘEDPOKLADANÁ NÁPLŇ PLÁNOVANÉ BUDOUCÍ NÁVŠTĚVY KRAJE – 2.část v %, N (OK) = 263; N (LK) = 264; N (JK) = 294, N (MS K 2011 ) = 420; plánují v budoucnu návštěvu Q29/64/99 „Za jakými aktivitami byste sem chtěl/a přijet?“

54 MSK 54 BARIÉRY OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVY Q28. „Proč neuvažujete opět navštívit Moravskoslezský/Plzeňský/Královehradecký/Zlínský kraj za účelem dovolené či jiného trávení volného času?“ možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ Důvod% (n=46) Chci poznat i jiná místa37 Finanční situace11 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl9 Mám jiné plány, chci jet jinam7 Jsou lepší, atraktivnější místa7 Nedostatek času4 Důvod% (n=86) Chci poznat i jiná místa24 Daleko12 Špatné ovzduší9 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl9 Plánuji jet jinam, mám jiné plány8 Nelíbilo se mi tam, nic mě nezaujalo7 Jsou lepší, atraktivnější místa6 Nedostatek času5 Malé dítě5 Důvod% (n=26) Chci poznat i jiná místa38 Mám jiné plány, chci jet jinam19 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl12 Existují i jiné kraje8 Nedostatek času4 Finanční situace4 Zdravotní důvody4 Nelíbilo se mi tam, nic mě nezaujalo4 Důvod% (n=48) Chci poznat i jiná místa40 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl13 Mám jiné plány, chci jet jinam10 Nedostatek času6 Existují i jiné kraje4 Necestuji často4 Je to daleko4

55 MSK 55 INDEX LOAJALITY •Zahrnutím všech těchto faktorů dostaneme index na škále 1 – 5 (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita), který je v rámci podskupin respondentů poměrně stabilní a jehož vývoj lze při zopakování stejného výzkumu sledovat v čase. Současná hodnota CLI návštěvníků je: Moravskoslezský kraj: 3,89 Jihočeský kraj: 4,28 Liberecký kraj: 4,02 Olomoucký kraj: 3,91 •Index loajality návštěvníků MSK poklesl oproti minulému roku o 0,29 bodu, vidíme, že loajalita návštěvníků Jihočeského kraje je vyšší než u ostatních •CLI (Customer Loyalty Index) návštěvníků vybraných krajů zohledňuje čtyři základní aspekty: spokojenost s trávením volného času v kraji výjimečnost kraje z pohledu trávení volného času ochota doporučit známým trávení dovolené v kraji ochota k opětovnému trávení dovolené v kraji

56 MSK 56 INDEX LOAJALITY RŮZNÝCH PODSKUPIN NÁVŠTĚVNÍKŮ MoravskoslezskýOlomouckýLibereckýJihočeský CELEK celek 3,893,914,024,28 POHLAVÍ muž 3,863,854,034,23 žena 3,933,954,024,32 VĚK 18–24 3,623,803,954,11 25–34 3,833,883,954,23 35–44 3,983,934,094,32 45–54 4,023,874,014,35 55–64 4,114,064,134,24 65 + 4,753,88.4,55 VZDĚLÁNÍ ZŠ 3,573,794,114,28 SŠ bez mat. 3,983,894,044,25 SŠ s mat. 3,923,953,974,31 VŠ 3,863,884,114,21 CÍLOVÁ SKUPINA CS 1 – zimní 3,954,014,144,31 CS 2 – mimozimní 3,90 4,024,28 VELIKOST SÍDLA do 4.999 obyvatel 3,943,853,974,23 5.000 – 19.999 obyvatel 3,864,034,004,29 20.000 – 49.999 obyvatel 3,933,954,064,30 50.000 – 99.999 obyvatel 3,823,744,004,30 100.000 a více obyvatel 3,843,954,094,30 průměry, N (MSK), = 500; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

57 MSK 57 DOSTATEK INFORMACÍ Q36/ Q71/ Q106 „Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v regionu?“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝLIBERECKÝ JIHOČESKÝ

58 MSK 58 ZDROJE INFORMACÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝLIBERECKÝJIHOČESKÝ Q37 / Q72 / Q107 „Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském/Plzeňském/Královehradeckém/Zlínském kraji?“ v %, N (MSK), = 1006; N (OK) = 309; N (LK) = 312; N (JK) = 320

59 MSK 59 Kontakty Michal Straka Account Director michal.straka@ipsos.com GSM: +420 731 534 206 Ipsos Tambor, Národní 6, 110 00 Praha 1, tel.: +420 226 513 111, Ipsos Tambor SR, Kolárska 1, 811 06 Bratislava, tel.:+421 252 932 142 www.ipsos.cz


Stáhnout ppt "Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google