Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012."— Transkript prezentace:

1 Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012

2 Návštěvníci MSK 2 Obsah 1. Informace o projektu …………………………………..………………………..3 2. Hlavní zjištění ……………………………………..……………………………..5 3. Návrh marketingových aktivit MSK…………….…..…………………………10 4. Cílové skupiny…………………………………………………………………..17 5. Segmentace návštěvníku ……………………………………………………..27 6. Návštěva MSK …………………………….……………………….………......43 7. Hodnocení faktorů spokojenosti s návštěvou …………………..…..………94 8. Indexy spokojenosti…………………………………………………………...109 9. Bariéry návštěvy……………………………………………………………….123 10. Index loajality…………………………………………………………………..125 11. Zdroje informací o MSK..………………………………………………….....128

3 Návštěvníci MSK 3 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Tento výzkum navazuje na marketingové analýzy a výzkumy, které si Moravskoslezský kraj (MSK) nechal zpracovat v roce 2009 a 2010 Cílem tohoto šetření je: •monitorovat chování návštěvníků MSK •monitorovat preference návštěvníků MSK •porovnat vývoj spokojenosti návštěvníků MSK •porovnat vývoj loajality návštěvníků MSK •poskytnutí zpětné vazby o úspěšnosti marketingových aktivit, které byly realizovány na podporu cestovního ruchu

4 Návštěvníci MSK 4 Metodologie Kvantitativní výzkum mezi návštěvníky MSK Metoda sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Výběrový souborObyvatelé celé ČR starší 18 let, kteří MSK navštívili v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času Respondenti byli rekrutováni náhodným výběrem z databáze telefonních čísel bytových stanic (pevné linky), kombinovaný s generátorem náhodných mobilních telefonních čísel Nástroj sběru datStrukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami, které zjišťovaly: • CLI – Customet Loyalty Index • CSI – Customer Satisfaction Index Nástroj sběru datStrukturované dotazníky uzavřenými i otevřenými otázkami Počet rozhovorůN = 500 (CSI) N = 506 (CLI) Délka dotazníkuCLI dotazník - 15 minut CSI dotazník – 20 minut

5 Návštěvníci MSK 5 Hlavní zjištění

6 Návštěvníci MSK 6 Návštěva Moravskoslezského kraje •Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76 % návštěvníků) •Mezi místy, které dotázaní navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava •Respondenti obvykle navštívili kraj v doprovodu dalších osob (89 %), nejčastěji se jednalo o partnera (69 %), dále pak o přátele nebo jiné příbuzné (54 %). S alespoň jedním dítětem přijelo 46 % respondentů. •Většina návštěvníků přijela autem (75 %). Druhá největší skupina přijela vlakem (19 %) •Nejčastěji byli návštěvníci MSK ubytováni u svých známých či příbuzných (36%), ubytování v penzionu využilo 18 % respondentů, v hotelu spalo 15 % a 13 % respondentů bylo ubytováno v soukromí (pronajatý pokoj, chata apod.) •Mezi důvody pobytu v MSK převažoval odpočinek – rekreace, tj pobyt v přírodě, procházky apod. (76 %), dále pak turistika a sport (65 %). Více než polovina dotázaných (52 %) navštívila své příbuzné a známé •Oproti roku 2010 došlo k poklesu průměrného počtu návštěv (- 0,7) a průměrné délky pobytu (- 0,3) •Ve srovnání s rokem 2010 navštívilo MSK stejné procento bezstarostných společenských návštěvníků, stejně tak rodin s dětmi (-1%) a nenáročných návštěvníků známých (+ 1%) •Stále platí, že nejvíce návštěvníků lze zařadit do segmentu bezstarostných návštěvníků (42%), segmenty rodiny s dětmi a návštěvníci známých představují každý necelou třetinu všech návštěvníků (28 a 31%)

7 Návštěvníci MSK 7 Spokojenost a loajalita návštěvníků •Celkově vzato, se svojí návštěvou Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni 34% velmi spokojeno (významný pokles oproti minulému roku, kdy bylo velmi spokojeno 46%). Spíše spokojeno bylo 50% návštěvníků (v loňském roce 46%). Nejvíce velmi spokojených bylo ve věkové skupině 45 - 54 let (44%) •Návštěvníci Moravskoslezského kraje byly v roce 2010 s úrovní služeb spokojeni – 59 % v tomto ohledu nic nepostrádalo (14% nedokázalo posoudit, jestli je vše v pořádku). V roce 2011 bylo toto číslo jen 20% (48% odpovědělo, že nedokážou posoudit). Někteří respondenti stejně jako v roce 2010 zmiňovali, že by se mělo zlepšit životní prostředí (12%), jiní si stěžovali na stav silnic (6%) •Jako bariéry, které brání návštěvě, jsou nejčastěji uváděny kvalita ovzduší 29% (v roce 2010 22%), dopravní dostupnost 15%(v roce 2010 24%), a nedostatek informací 6% (2010 12%) •Průměrný celkový index spokojenosti na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3,83 (v porovnání s posledním rokem téměř stejný – pokles o 0,05) •85% dotázaných návštěvníků regionu by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou (tj. o 8% méně než v roce 2010) •Současná hodnota CLI návštěvníků Moravskoslezského kraje je 3,89, tj. o 0,29 bodu menší hodnota než v roce 2010

8 Návštěvníci MSK 8 Faktory spokojenosti s návštěvou •Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov respondenti řadí bezpečnost v regionu, atraktivitu přírody a krajiny a zdravé životní prostředí, přátelskost místních lidí, dostupnost informací o regionu a dobře značené turistické a cyklistické stezky •Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni ( hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8) •Nejvyšší deficit spokojenosti a důležitosti je patrný u nabídky ubytování (hotely) a množství kvalitních běžeckých tras, oba faktory jsou však hodnoceny na obou škálách podprůměrně •Z hlediska marketingové komunikace se jako nejvděčnější témata ukazují přátelskost místních lidí, dostatečné možnosti pro sportovní, společenské a turistické vyžití, dobré značení turistických a cyklistických stezek a ochotný a erudovaný personál s nimiž jsou respondenti nadprůměrně spokojeni a zároveň jim přikládají velký důraz •Příležitost k rozvoji skýtají faktory, kterým respondenti přikládají velký důraz, ale jsou s nimi jen podprůměrně spokojeni, např. bezpečnost, kvalita silnic (stejně jako loni), nabídka možností pro koupání a vodní sporty nebo služby pro lyžaře

9 Návštěvníci MSK 9 Zdroje informací o MSK •58% respondentů uvádí, že mají o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji dostatek informací. Oproti roku 2010 je zde pokles o 6% •Nejčastěji využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času v kraji je nyní jednoznačně internet (91%), více než dvě třetiny dotázaných pak spoléhají na informace od příbuzných a známých (71%). Na třetím místě jsou potom tradiční média (televize, rádio, noviny, časopisy – celkem 36%) •Internet jako zdroj informací častěji využívají mladší a vzdělanější návštěvníci, z klasických médií naopak informace více čerpají starší respondenti a také ženy. Od svých známých si nejčastěji nechávají radit starší respondenti ve věku 55-64 let (81%) •Mezi propagačními aktivitami MSK, které respondenti v posledním roce zaznamenali, nejčastěji uvádí propagační brožury (29%), kampaň na portálu www.seznam.cz (26%), specializované přílohy v denících (24%). Outdorovou reklamu zaznamenalo 19% a veletrhy cestovního ruchu jako zdroj informací uvedlo 15% dotázanýchwww.seznam.cz

10 Návštěvníci MSK 10 Návrh marketingových aktivity MSK

11 Návštěvníci MSK 11 Návrh marketingových aktivit – cílové skupiny •Téměř polovinu návštěvníků tvoří bezstarostní společenští návštěvníci •jejich věková struktura odpovídá celkovému souboru návštěvníků •většina z nich spala v hotelu či penzionu (77 %, nárůst oproti roku 2010 o 18%), dalších 12 % v pronajatém ubytování v soukromí •většina z nich se hodně stravovala v restauračních zařízeních (58 %), dalších 39 % trochu •do kraje nejčastěji přijeli za poznáním, turistikou a odpočinkem •Doporučujeme zaměřit se primárně na tento segment a přizpůsobit mu výběr témat i komunikačních kanálů •Dalším významným segmentem jsou rodiny s dětmi •nadprůměrný počet lidí ve věku 35-44 let •velká většina přijíždí individuálně, neorganizovaně (95 %) a automobilem (99 %) •častěji než jiné segmenty se ubytovávají v soukromí, ostatní ubytovací služby téměř nevyužívají a polovina z nich spí u příbuzných nebo známých •poměrně často se také stravují v restauracích (méně než první segment) •častěji než ostatní přijeli za poznáním a odpočinkem •s ohledem na podporou cestovního ruchu skýtá i tento segment potenciál pro marketingovou komunikaci •Segment nenároční návštěvníci známých •nejmenší potenciál z hlediska rozvoje domácího cestovního ruchu •většinou jsou ubytováni a stravují se u známých

12 Návštěvníci MSK 12 Návrh marketingových aktivit – doporučená témata •Nejčastěji přijíždějí návštěvníci do MSK v létě a to za účelem odpočinku a relaxace, nejčastěji vyhledávají turistiku a sportovní vyžití •Největší důraz přikládají návštěvníci následujícím faktorům •bezpečnost v regionu •atraktivita přírody a krajiny •přátelskost místních lidí •dostupnost informací o regionu •značení turistických/cyklistických stezek •V komunikaci MSK tedy doporučujeme zdůrazňovat právě tato témata. •Faktory s vysokou důležitostí a zároveň s vysokou spokojeností •přátelskost místních lidí •dostatečné možnosti pro sportovní •společenské a turistické vyžití •dobré značení turistických a cyklistický stezek •ochotný a erudovaný personál •Tyto faktory mohou sloužit jako témata pro tzv. success stories, příklady spokojených návštěvníků, zástupců hlavních segmentů pomohou přitáhnout do regionu další návštěvníky Příklad – téma propagačního článku/spotu: Parta přátel se vydá na adrenalinovou cyklostezku pod Pradědem a obdivují krásu místní přírody, popisují vřelá setkání s místními lidmi a kvalitní servis ochotného personálu, který jim zpříjemňuje večery širokou nabídkou doplňkových služeb v cenově dostupných ubytovacích zařízeních.

13 Návštěvníci MSK 13 Návrh marketingových aktivit – doporučené komunikační kanály •Nejčastěji využívaným nástrojem pro získávání informací o MSK je v současnosti internet, dalším velice silným nástrojem je WoM (Word of Mouth – doporučení přátel a známých), méně efektivní jsou TV, rozhlas a tištěná periodika •Z výzkumu vyplývá, že návštěvníci nejčastěji zaznamenali marketingové aktivity MSK prostřednictvím propagačních brožur, relativně úspěšná byla kampaň na portálu www.seznam.cz a přílohy v denícíchwww.seznam.cz •S ohledem na výsledky výzkumu doporučujeme pokračovat ve vydávání příloh v titulech MFDnes, Deník a Právo i v kampani na www.seznam.czwww.seznam.cz •Rovněž doporučujeme pokračovat ve vydávání propagačních brožur – výsledky výzkumu lze využít např. při volbě témat, podobně jako při organizaci plánované roadshow •Kromě plánovaných akcí doporučujeme natočit miniseriál o MSK – prostřednictvím spotů na portálu www. youtube.com představit nejatraktivnější lokality MSK a možnosti trávení volného času – turistické trasy, cyklostezky, možnosti pro koupání a vodní sporty. V rámci seriálu doporučujeme využít celebrit, které mají k daný lokalitě vztah (Nohavica, Štěpánek, Rottrová apod.) a zdůrazňovat specifickou povahu a přátelskost místních lidíwww. youtube.com •Navrhujeme podporovat interaktivitu stránek MSK - zřídit fórum, kam mohou návštěvníci přispívat, podporovat jejich zapojení např. formou soutěže o nejvtipnější fotografii z dovolené apod. Odměnou pro vítěze může být publikování příspěvku v tištěných materiálech, sleva ve vybraných zařízení nebo zprostředkování kontaktu s celebritou, která se zapojí do propagace MSK. Předpokládá se propojení s tištěnými materiály a zvýšená propagace stránek http://www.kr- oravskoslezsky.cz/http://www.kr- oravskoslezsky.cz/

14 Návštěvníci MSK 14 Návrh marketingových aktivit – doporučený marketingový mix Bezstarostní společenští návštěvníci (primární segment) Rodiny s dětmi (sekundární segment) Nenároční návštěvníci známých (terciární segment) Nejdůležitější parametry spokojenosti Cyklistika, turistka, sport, podmínky pro rodinný odpočinek, doprava, ceny, atraktivita přírody Atraktivita přírody, přátelskost lidí, bezpečnost, cyklistika, turistika, sport, podmínky pro rodinný odpočinek Doprava, ceny, atraktivita přírody, přátelskost lidí, bezpečnost, nákupy, zábava, info o regionu Hlavní zdroje informacíInternet, WoM, Media, Brožury a letáky Nejčastější účel návštěvyOdpočinek, turistika a sport, poznání Turistika a sport Odpočinek, poznání, zábava Turistika a sport, návštěva známých příbuzných Nejčastější způsob dopravy Automobil, vlakAutomobilAutomobil, vlak Co komunikovat?Možnosti pro turistiku, outdoorové a adrenalinové sporty, rekreační pobyty, přijatelné ceny Možnosti pro turistiku,sport rekreační pobyty, aktivity zaměřené na děti, dostupnost lékařské péče, spol. vyžití, bezpečnost, přátelskost místních Ceny, možnosti pro turistiku a sport, přátelskost místních lidí, bezpečnost, přátelskost, zábava Jak komunikovat?Internet (sociální sítě), TV, rozhlas, tisk, informační tiskoviny, billboardy, Internet (rodinná fóra), TV, rozhlas, tisk, informační tiskoviny, billboardy rámečky ve vlacích

15 Návštěvníci MSK 15 Detailní zjištění

16 Návštěvníci MSK 16 NÁVŠTĚVNÍCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE •Mimo Moravskoslezský kraj byli dotazováni pouze respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících alespoň jednou tento kraj navštívili. Výzkum mezi návštěvníky proběhl ve dvou skupinách – v jedné jsme primárně zjišťovali podklady pro výpočet indexu spokojenosti (Customer Satisfaction Index – CSI), ve druhé podklady pro výpočet indexu loajality (Customer Loyalty Index – CLI). V případě otázek, které byly položeny oběma těmto souborům respondentů, využíváme vyššího souhrnného počtu dotázaných a uvádíme u nich výsledky za oba tyto soubory dohromady, protože z hlediska rekrutace (podmínek pro účast ve výzkumu) byly tyto soubory totožné. V následující zprávě se tedy můžeme setkat se souborem všech návštěvníků (N = 1006), návštěvníků z dat k CSI (N = 500), nebo návštěvníků z dat k CLI (N = 506)

17 Návštěvníci MSK 17 pohlaví věk vzdělání velikost obce v %, N = 1006 bydlí v MSK navštívil/a MSK v posledních 12 měsících kraj N 0 1006 0 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237 PROFIL VÝBĚROVÉHO SOUBORU NÁVŠTĚVNÍCI celkem

18 Návštěvníci MSK 18 •Mezi respondenty, kteří MSK navštívili v posledních 12 měsících, je více mužů (52%) než žen (48%). Z hlediska vzdělání převažují lidé se středoškolským vzděláním s maturitou (44%) a vyučení bez maturity (25 %). Z pohledu věku můžeme konstatovat, že mezi návštěvníky převažují mladší a střední věkové kohorty. Lidé do 44 let tvoří 67 % všech návštěvníků. Nejméně jsou mezi návštěvníky zastoupeny osoby ve věku 65 a více let, což patrně souvisí s jejich omezenou mobilitou. Návštěvníci MSK se rekrutují zejména z Jihomoravského kraje (19 %), Olomouckého kraje (15%), Zlínského kraje a z Prahy (shodně 13%), návštěvníci z ostatních krajů jsou zastoupeni výrazně méně •Z celé skupiny respondentů jsme nejdříve vyčlenili dvě užší podskupiny, u nichž jsme zkoumali, zda se jejich chování či preference neliší od ostatních. Motivací je v souvislosti s cílením reklamy snaha zjistit, zda mají návštěvníci přijíždějící v zimě specifické chování a postoje v některých oblastech. V souboru jsme tedy identifikovali následující dvě podskupiny: •CS 1 – „Zimní návštěvníci“ – respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících kraj navštívili alespoň jednou v zimě (tj. na otázku 4a) odpověděli „ano“) •CS 2 – „Mimozimní návštěvníci“ – respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících kraj navštívili alespoň jednou na jaře, v létě nebo na podzim •Z následujícího přehledu je patrné, že chování těchto cílových skupin je podobné jako chování všech návštěvníků jako celku. To, v jakém ročním období návštěvníci přijeli, tedy netvoří zásadní rozdíly v jejich ubytování, dopravě, stravování, v tom, s kým do kraje přijeli a podobně •Poznámka – tyto podskupiny nejsou disjunktní, tj. část „zimních návštěvníků“ přijela do kraje i mimo zimu a část „mimozimních“ přijela do kraje i v zimě, viz následující podrobnější popis CÍLOVÉ SKUPINY

19 Návštěvníci MSK 19 pohlaví věk vzdělání velikost obce v %, N = 366 kraj N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 N 50 31 12 7 4 10 8 8 14 18 88 62 54 113 80 39 32 102 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

20 Návštěvníci MSK 20 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

21 Návštěvníci MSK 21 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu doprava partner organizovanost PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

22 Návštěvníci MSK 22 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 1 – ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

23 Návštěvníci MSK 23 pohlaví věk vzdělání velikost obce v %, N = 939 kraj N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 N 122 91 47 31 14 39 21 36 47 45 171 149 126 314 203 117 82 223 PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

24 Návštěvníci MSK 24 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

25 Návštěvníci MSK 25 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka pobytu doprava partner organizovanost PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

26 Návštěvníci MSK 26 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy PROFIL CÍLOVÉ SKUPINY 2 – MIMOZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

27 Návštěvníci MSK 27 •Jako segmentační báze, tedy kritéria, která mohou dostatečně odlišit jednotlivé skupiny návštěvníků, byly zvoleny charakteristiky, které indikují odlišnosti ve složení skupiny (zda respondenti navštívili kraj s dětmi, s přáteli či jinými příbuznými), v praktickém chování (jakým způsobem se sem dopravili, kde byli ubytovaní, v jaké míře se stravovali v restauračních zařízeních) a v účelu návštěvy (zda přijeli za poznáním a turistikou nebo sportem) •Obraz segmentu nám poskytují zejména další charakteristiky týkající se návštěvy kraje a doplňující popisné proměnné •Z akumulovaných dat jsme za pomoci clusterové analýzy vytvořili modelovou typologii návštěvníků Moravskoslezského kraje. V rámci tohoto modelu jsme vytvořili následující skupiny návštěvníků: –bezstarostní společenští návštěvníci –rodiny s dětmi –nenároční návštěvníci známých •V případě některých otázek, u nichž to má význam a na které odpovídá všech 1006 respondentů, dále dělíme největší segment „bezstarostní společenští návštěvníci“ dělíme na dvě skupiny: mladí (do 34 let) a starší (od 35 let) SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ

28 Návštěvníci MSK 28 SCHÉMA SEGMENTAČNÍ ANALÝZY S segmentační bázedalší popisná kritéria „obraz segmentu“  pohlaví  věk  nejvyšší dosažené vzdělání  velikost sídla  roční doba návštěvy  počet návštěv  délka pobytu

29 Návštěvníci MSK 29 v %, N = 1006 SEGMENTY – podíl v populaci návštěvníků 47% do 34 let 53% nad 35 let

30 Návštěvníci MSK 30 ODLIŠNOSTI SEGMENTŮ V ÚČELU NÁVŠTĚVY CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? v %, N = 1006

31 Návštěvníci MSK 31 PROFIL POTENCIÁLNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN Bezstarostní společenští návštěvníci43 %  tito návštěvníci častěji využívají ubytovacích a stravovacích služeb, které kraj nabízí:  většina z nich spala v hotelu či penzionu (77 %), dalších 8 % v kempu či na tábořišti  většina z nich se hodně stravovala v restauračních zařízeních (58 %), dalších 39 % trochu  8 % návštěvníků přijela sama, což je více než v segmentu „rodiny s dětmi“;ale výrazně méně než v segmentu „nenároční návštěvníci známých“ (22%) Velikost segmentu: 424 respondentů Vybrané charakteristiky pohlaví58 % muži, 42 % ženy věk podobná struktura jako za celý soubor velikost obce Oproti ostatním segmentům vyšší podíl obyvatel měst nad 100 000 obyvatel (27 %) průměrná délka nejdelšího pobytu7,2 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů6,5 dní

32 Návštěvníci MSK 32 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI

33 Návštěvníci MSK 33 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu doprava partner organizovanost BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI

34 Návštěvníci MSK 34 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI

35 Návštěvníci MSK 35 RODINY S DĚTMI 27 %  všichni respondenti z tohoto segmentu obvykle do kraje přijeli s dětmi, více než 86% z nich také s partnerem  Průměrná nejdelší délka pobytu je téměř totožná s ostatními segmenty  velká většina přijíždí individuálně, neorganizovaně (95 %) a automobilem (99 %)  častěji než jiné segmenty se ubytovávají v soukromí, ostatní ubytovací služby téměř nevyužívají, polovina z nich spí u příbuzných nebo známých  poměrně často se také stravují v restauracích (méně než první segment)  častěji než ostatní přijeli za poznáním a odpočinkem Velikost segmentu: 276 respondentů Vybrané charakteristiky pohlaví42 % muži, 58 % ženy věk nadprůměrný počet lidí ve věku 35-44 let velikost obce vyšší podíl obyvatel obcí do 4 999 obyvatel (40%) průměrná délka nejdelšího pobytu7 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů6,5 dní

36 Návštěvníci MSK 36 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy RODINY S DĚTMI

37 Návštěvníci MSK 37 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu doprava partner organizovanost RODINY S DĚTMI

38 Návštěvníci MSK 38 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy RODINY S DĚTMI

39 Návštěvníci MSK 39 NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH 30 %  marketingově nepříliš zajímavá, ale početná skupina  přijíždí zejména navštívit příbuzné nebo kamarády a jsou u nich i ubytovaní (74 %)  přijedou obvykle bez dětí (79%), v menšině případů s partnerem (56 %)  Více než 1/3 z nich přijíždí vlakem  v restauracích se stravují málo nebo vůbec Velikost segmentu: 306 respondentů Vybrané charakteristiky pohlaví54 % muži, 46 % ženy věk nadprůměrný podíl lidí ve věku 18-24 let velikost obce obdobné složení jako v celém souboru průměrná délka nejdelšího pobytu6,7 dní průměrná délka až tří nejdelších pobytů6,3 dní

40 Návštěvníci MSK 40 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH

41 Návštěvníci MSK 41 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu doprava partner organizovanost NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH

42 Návštěvníci MSK 42 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH

43 Návštěvníci MSK 43 NÁVŠTĚVA MSK •Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (76 % návštěvníků), méně často pak v zimě (36 %), na podzim (35 %) nebo na jaře (36 %) •Oproti roku 2010 došlo k poklesu průměrného počtu návštěv na 1,75 (- 0,7) •Průměrná délka pobytu se snížila na 5,6 dne (pokles o 0,3). Největší pokles nastal u segmentu rodiny s dětmi, kde se délka pobytu zkrátila z 6,3 na 5,6 dne •Mezi místy, které dotázaní navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Opava, dále Rožnov pod Radhoštěm a Jeseníky. Ovšem stejně jako v předchozích dvou letech bylo jedním z nejčastěji jmenovaných míst město Olomouc, které do Moravskoslezského kraje ve skutečnosti nepatří •Respondenti obvykle navštívili kraj v doprovodu dalších osob (89 %), nejčastěji se jednalo o partnera (69 %), dále pak o přátele nebo jiné příbuzné (54 %). S alespoň jedním dítětem přijelo 46 % respondentů •Většina návštěvníků přijela autem (75 %). Druhá největší skupina přijela vlakem (19 %)

44 Návštěvníci MSK 44 NÁVŠTĚVA MSK •Nejčastěji byli návštěvníci MSK ubytováni u svých známých či příbuzných (36%), ubytování v penzionu využilo 18 % respondentů, v hotelu spalo 15 % a 13 % respondentů bylo ubytováno v soukromí (pronajatý pokoj, chata apod.) •V restauracích se při svém pobytu v MSK stravovalo 90 % dotázaných, z toho 35 % se zde stravovalo hodně a 55 % málo. Nejvíce se v restauracích stravuje segment bezstarostní společenští návštěvníci. V jednotlivých segmentech se četnost stravování liší. U prvního segmentu 58 % respondentů odpovědělo, že se v restauracích stravuje často ( a 39 % občas), u rodin s dětmi tomu bylo jinak – často se zde stravovalo 25% a občas 61% •Mezi důvody pobytu v MSK převažoval odpočinek – rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. (76 %), dále pak turistika a sport (65 %). Více než polovina dotázaných (52 %) navštívila své příbuzné a známé

45 Návštěvníci MSK 45 CSI Q4/CLI Q4: „Kdy, ve které době jste Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívil/a.“ v %, N = 1006 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH

46 Návštěvníci MSK 46 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce v %, N = 1006 kraj vzdělání segment N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – LÉTO dle sociodemografických charakteristik CSI Q4/CLI Q4

47 Návštěvníci MSK 47 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – ZIMA dle sociodemografických charakteristik CSI Q4/CLI Q4 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

48 Návštěvníci MSK 48 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – PODZIM dle sociodemografických charakteristik CSI Q4/CLI Q4 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

49 Návštěvníci MSK 49 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH – JARO dle sociodemografických charakteristik CSI Q4/CLI Q4 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

50 Návštěvníci MSK 50 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE dle sociodemografických charakteristik CSI Q5/CLI Q5 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

51 Návštěvníci MSK 51 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU dle sociodemografických charakteristik CSI Q6/CLI Q6 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

52 Návštěvníci MSK 52 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment PRŮMĚRNÁ DÉLKA AŽ TŘÍ NEJDELŠÍCH POBYTŮ CSI Q6/CLI Q6 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

53 Návštěvníci MSK 53 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY přijeli sami nebo s někým dalším CSI Q7/CLI Q7: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a: CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006

54 Návštěvníci MSK 54 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce v %, N = 1006 kraj vzdělání segment DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY dle sociodemografických charakteristik CSI Q7/CLI Q7 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

55 Návštěvníci MSK 55 CSI Q8/CLI Q8: Můžete mi prosím říci, zda jste do Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a... ? v %, N = 1006 celkem alespoň s jedním dítětem: 57 % DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY s kým přijeli

56 Návštěvníci MSK 56 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s alespoň jedním dítětem – dle socdem. charakteristik CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

57 Návštěvníci MSK 57 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s partnerem – dle socdem. charakteristik CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

58 Návštěvníci MSK 58 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY Přijeli s přáteli, dalšími příbuznými – dle socdem. charakteristik CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

59 Návštěvníci MSK 59 CSI Q9/CLI Q9: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijeli: CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006 FORMA – INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA

60 Návštěvníci MSK 60 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA dle sociodemografických charakteristik CSI Q9/CLI Q9 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

61 Návštěvníci MSK 61 DOPRAVA CSI Q10/CLI Q10: Do Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přicestovali CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006

62 Návštěvníci MSK 62 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment DOPRAVA dle sociodemografických charakteristik CSI Q10/CLI Q10 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

63 Návštěvníci MSK 63 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo která místa v Moravskoslezském kraji jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času? v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

64 Návštěvníci MSK 64 UBYTOVÁNÍ CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006 74

65 Návštěvníci MSK 65 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment UBYTOVÁNÍ – dle sociodemografických charakteristik CSI Q12/CLI Q12 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

66 Návštěvníci MSK 66 STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH CSI Q13/CLI Q13: Stravoval/a jste se zde v restauračních zařízeních? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006

67 Návštěvníci MSK 67 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH dle sociodemografických charakteristik CSI Q13/CLI Q13 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

68 Návštěvníci MSK 68 CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? v %, N = 1006, možnost více odpovědí HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY

69 Návštěvníci MSK 69 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ODPOČINEK dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

70 Návštěvníci MSK 70 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – TURISTIKA A SPORT dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

71 Návštěvníci MSK 71 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – NÁVŠTĚVA dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

72 Návštěvníci MSK 72 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – POZNÁNÍ dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

73 Návštěvníci MSK 73 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ZÁBAVA dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

74 Návštěvníci MSK 74 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – PRACOVNÍ DŮVODY dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

75 Návštěvníci MSK 75 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTEVY – ZDRAVÍ dle sociodemografických charakteristik CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

76 Návštěvníci MSK 76 •Moravskoslezský kraj mají návštěvníci spontánně spojený nejčastěji s konkrétními místy – jako první se jim vybaví Ostrava, Beskydy, hornictví/uhlí/doly. Následují Jeseníky, ale i špatné ovzduší/smog/špína •Z nabídnutých možností se návštěvníkům kraj nejčastěji pojí s krásnou a zajímavou přírodou, s přátelskými lidmi a dobrou nabídkou možností trávení letní dovolené •Dále měli dotázaní návštěvníci hodnotit, k jakým aktivitám je podle nich Moravskoslezský kraj vhodný. Nejčastěji jej považovali za vhodný pro pěší turistiku, pro poznávání přírodních krás a zajímavostí,relaxaci, odpočívání, poznávací turistiku a cykloturistiku HODNOCENÍ MSK

77 Návštěvníci MSK 77 ASOCIACE S MSK CSI Q2/CLI Q3: Co Vás napadne jako první, druhé, třetí, když se řekne Moravskoslezský kraj ? v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

78 Návštěvníci MSK 78 IMAGE MSK CSI Q23/CLI Q18 : „Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 5 = zcela a 1 = vůbec. “ v %, N = 1006

79 Návštěvníci MSK 79 5 = vůbec1 = zcela CÍLOVÉ SKUPINY 5 = vůbec1 = zcela … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím IMAGE MSK – průměry dle cílových skupin a segmentů 2011 SEGMENTY CSI Q23/CLI Q18

80 Návštěvníci MSK 80 POHLAVÍ IMAGE MSK – průměry dle pohlaví a věku 2011 VĚK 5 = vůbec1 = zcela5 = vůbec1 = zcela CSI Q23/CLI Q18 … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím

81 Návštěvníci MSK 81 VZDĚLÁNÍ IMAGE MSK – průměry dle vzdělání a velikosti obce 2011 VELIKOST OBCE 5 = vůbec1 = zcela5 = vůbec1 = zcela CSI Q23/CLI Q18 … krásnou a zajímavou přírodou … přátelskými lidmi … dobrou nabídkou zimních sportů … dobrou zábavou … s dobrým jídlem a pitím … dobrou nabídkou letní dovolené … dobrými službami pro turisty … atraktivními památkami … se zajímavou kulturou … množstvím technických památek … zajímavou architekturou vhodný pro organizaci kongresů, porad … se zajímavou nabídkou lázní a wellness … nejlepší region pro trávení volného času … čistým životním prostředím

82 Návštěvníci MSK 82 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM CSI Q18: K jakým aktivitám je dle vašeho názoru MSK vhodný? Posuďte prosím na 5 bodové škále, kdy 5 = velmi vhodný a 1 = velmi nevhodný. v %, N = 500

83 Návštěvníci MSK 83 VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle cílových skupin a segmentů 2011 5 = vůbec1 = zcela5 = vůbec1 = zcela CÍLOVÉ SKUPINYSEGMENTY CSI Q18 Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika

84 Návštěvníci MSK 84 5 = vůbec1 = zcela5 = vůbec1 = zcela VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle pohlaví a věku 2011 POHLAVÍVĚK CSI Q18 Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika

85 Návštěvníci MSK 85 5 = vůbec1 = zcela5 = vůbec1 = zcela VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM – prům. dle vzdělání a velikosti obce 2011 CSI Q18 Pěší turistika Poznávání přírodních krás a zajímavostí Relaxace, odpočívání Poznávací turistika Cykloturistika Lyžování, zimní sporty Kulturní akce Společenský život a zábava Péče o fyzické a duševní zdraví Rybaření, myslivost, houbaření Koupání, vodní sporty Gurmánská dovolená Návštěva sportovních akcí Jiný aktivní sport Agroturistika Konference, kongresy Církevní turistika VZDĚLÁNÍVELIKOST OBCE

86 Návštěvníci MSK 86 CSI Q 21 /CLI Q 29: Když zvážíte všechny okolnosti, do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? Pod pojmem výjimečný máme na mysli např. jedinečné památky, výjimečnou krajinu, výjimečné možnosti sportovního, kulturního aj. vyžití, výjimečnou gastronomii, pohostinnost místních lidí apod. CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006 VÝJIMEČNOST MSK Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

87 Návštěvníci MSK 87 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik CSI Q21/CLI Q29 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

88 Návštěvníci MSK 88 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI MSK CSI Q22/CLI Q30 : V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný? v %, N = 846 ; odpovídají pouze respondenti, kteří považují MSK za výjimečný; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

89 Návštěvníci MSK 89 •Celkově vzato, se svojí návštěvou Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících byli respondenti většinou spokojeni - 34% velmi a 50% návštěvníků bylo spíše spokojeno, Největší rozdíly byly u mladých lidí (18-24 let), kde 20% bylo velmi spokojeno a 60% spíše spokojeno. Oproti roku 2010 celková spokojenost poklesla o 8% ( u odpovědi „velmi spokojen“ dokonce o 12% a „spíše spokojen“ narostlo o 4%) •Návštěvníci Moravskoslezského kraje byly v roce 2010 s úrovní služeb spokojeni – 59 % v tomto ohledu nic nepostrádalo (14% nedokázalo posoudit, jestli je vše v pořádku). V roce 2011 bylo toto číslo jen 20% (48% odpovědělo, že nedokážou posoudit). Někteří respondenti stejně jako v roce 2010 zmiňovali, že by se mělo zlepšit životní prostředí (12%), jiní si stěžovali na stav silnic (6%) •Jako bariéry, které brání návštěvě, jsou nejčastěji uváděny kvalita ovzduší 29% (v roce 2010 22%), dopravní dostupnost 15%(v roce 2010 24%), a nedostatek informací 6% (2010 12%) SPOKOJENOST S POBYTEM V MSK, CSI

90 Návštěvníci MSK 90 CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU MSK CSI Q25/CLI Q15: A když se zamyslíte nad svojí celkovou zkušeností s návštěvou Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času v uplynulých 12 měsících, do jaké míry jste byl/a spokojen/a či nespokojen/a? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006

91 Návštěvníci MSK 91 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment CELKOVÁ SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU MSK dle sociodemografických charakteristik CSI Q25/CLI Q15 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

92 Návštěvníci MSK 92 PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ CSI Q28/CLI Q16: Měl/a jste v souvislosti s návštěvou tohoto regionu nějaké problémy? Existuje něco, co by se zde mělo zlepšit? Pokud ano, uveďte, prosím, co. Je pro nás důležitý každý detail. v %, N = 1006; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

93 Návštěvníci MSK 93 CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY CLI Q17: Zamyslete se prosím nad svým pobytem v tomto regionu. Které služby Vám zde chybí? v %, N = 506; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

94 Návštěvníci MSK 94 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU •Dále jsme zjišťovali spokojenost návštěvníků s jednotlivými dílčími aspekty trávení volného času v Moravskoslezském kraji. Ne všechny tyto aspekty jsou však pro návštěvníky podstatné a proto je potřeba nejdříve identifikovat, jak moc jsou pro ně jednotlivé aspekty trávení volného času mimo domov (jako je dovolená, víkendový pobyt apod.) důležité •Mezi nejdůležitější faktory trávení volného času mimo domov respondenti řadí tyto: –bezpečnost v regionu –atraktivita přírody a krajiny a zdravé životní prostředí –přátelskost místních lidí –dostupnost informací o regionu –značení turistických/cyklistických stezek

95 Návštěvníci MSK 95 DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry CSI Q 15/17/20: Věnujme se prosím jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. průměry, N = 500 PODPRŮMĚRNÝ DŮRAZ NADDPRŮMĚR NÝ DŮRAZ

96 Návštěvníci MSK 96 5 = žádný důraz 1 = vysoký důraz CÍLOVÉ SKUPINYSEGMENTY DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle cílové skupiny a segmentu 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu CSI Q 15/17/20

97 Návštěvníci MSK 97 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz POHLAVÍVĚK 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle pohlaví a věku CSI Q 15/17/20 Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu

98 Návštěvníci MSK 98 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz VZDĚLÁNÍVELIKOST OBCE 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry dle vzdělání a velikosti obce CSI Q 15/17/20 Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Kvalitní další služby pro lyžaře nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Nabídka dalších služeb pro cykloturisty Nabídka služeb pro motoristy Kvalitní trávení volného času s malými dětmi Dostatek atraktivních cyklostezek Dostatečná kapacita parkovacích ploch nabídka drobného prodeje u turistických cílů Nákupní možnosti nabídka ubytování nižší kategorie Nabídka dalších sportovních Dostatečně široká nabídka restaurací Dostatečně hustá síť veřejné dopravy Kvalitní ubytovací služby Široká nabídka možností koupání Kvalitní veřejné stravování Dostatek příležitostí pro zábavu Dostatek atraktivních památek Kvalita silnic Dostatek atraktivních turistických stezek Ochotný a erudovaný personál Cenová úroveň služeb Dobře značené turistické stezky a cyklostezky Dostupnost informací o regionu Přátelskost místních lidí Atraktivní příroda, zdravé životní prostředí Bezpečnost v regionu

99 Návštěvníci MSK 99 •Pozitivním zjištěním je fakt, že nejdůležitější faktory pro trávení volného času mimo domov (atraktivita přírody a krajiny, přátelskost místních lidí, značení turistických/cyklistických stezek) jsou současně faktory, s nímž byli při svém pobytu v Moravskoslezském kraji respondenti nadprůměrně spokojeni. Jedinou výjimkou je bezpečnost, kterou lidé z hlediska důležitosti kladou na první místo, ale byli s ní podprůměrně spokojeni ( hodnocení na škále 1-5, kde 1 je nejlepší byl průměr 2,2, u bezpečnosti bylo toto číslo 2,8) •Zajímavý pohled na spokojenost s podstatnými a méně podstatnými faktory trávení volného času mimo domov v Moravskoslezském kraji dále poskytuje srovnání rozdílů mezi spokojeností s jednotlivými faktory a důrazem, který na tyto faktory respondenti kladou •Nejvyšší deficit spokojenosti je patrný u nabídky ubytování (hotely) a množství kvalitních běžeckých tras, oba faktory jsou však přesto hodnoceny podprůměrně •Větší důraz ve srovnání se spokojeností nacházíme u atraktivity přírody a krajiny a dostupnosti informací o regionu, dále u široké nabídky koupání a vodních sportů, ochoty a erudovanosti personálu, značení turistických/cyklistických stezek a kvality silnic SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V MSK

100 Návštěvníci MSK 100 průměry, N = 500 CSI Q24/26/32: Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). PODDPRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST NADPRŮMĚRNÁ SPOKOJENOST SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V MSK – průměry (bez „nevím“)

101 Návštěvníci MSK 101 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz CÍLOVÉ SKUPINYSEGMENTY DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle cílové skupiny a segmentu 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí CSI Q24/26/32

102 Návštěvníci MSK 102 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz POHLAVÍVĚK 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle pohlaví a věku CSI Q24/26/32 Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí

103 Návštěvníci MSK 103 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz VZDĚLÁNÍVELIKOST OBCE 5 = žádný důraz1 = vysoký důraz DŮLEŽITOST FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU – průměry (bez „nevím”) dle vzdělání a velikosti obce CSI Q24/26/32 Kvalita silnic Nabídka dalších služeb pro cykloturisty biroká nabídka možností koupání Kapacita parkovacích ploch u památek Kvalita dalších služeb pro lyžaře Množství kvalitních běžeckých tras pro lyžaře Hustotou sítě veřejné dopravy Nabídka ubytování střední a vyšší kategorie Bezpečnost v regionu Cenová úroveň služeb Příležitostí pro trávení volného času s dětmi Nabídka dalších sportovních aktivit Kvalita veřejného stravování Nabídka služeb pro motoristy Nabídka ubytování nižší kategorie Nabídkou drobného prodeje u turistických cílů Šíře nabídky restaurací Množství kvalitních sjezdovek pro lyžaře Dostatek atraktivních cyklostezek Atraktivita a dostupnost památek Ochota a erudovanost personálu Dostupností informací o daném regionu Atraktivita přírody a krajiny, zdravé životní prostředí Kvalita ubytovaní Nákupní možnosti Dostatek příležitostí pro zábavu Značení turistických stezek a cyklostezek Dostatek atraktivních turistických stezek Přátelskostí místních lidí

104 Návštěvníci MSK 104 důležitost je vyšší než spokojenost spokojenost je vyšší než důležitost Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) v %; N = 500 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32

105 Návštěvníci MSK 105 důležitost je vyšší než spokojenost spokojenost je vyšší než důležitost Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) v %; N = 500 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32

106 Návštěvníci MSK 106 důležitost je vyšší než spokojenost spokojenost je vyšší než důležitost Důraz versus spokojenost (průměry na škále 1 – 5; 1 = velmi spokojen/a, resp. velmi vysoký důraz) v %; N = 500 HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32

107 Návštěvníci MSK 107 •Pro výpočet indexu spokojenosti nyní použijeme údaje o spokojenosti s jednotlivými faktory trávení volného času v MSK mimo domov. Je ovšem potřeba zohlednit, jak jsou tyto jednotlivé faktory pro respondenty důležité – jsou-li totiž velice spokojeni s faktorem, který se jich nijak netýká a není pro ně důležitý, příliš to jejich reálnou spokojenost s trávením volného času v kraji neovlivní. Do celkového indexu spokojenosti tedy jednotlivé aspekty trávení volného času v MSK zasahují právě takovou vahou, nakolik jsou pro respondenty ve srovnání s ostatními faktory důležité •Dotázaní návštěvníci vykazují rovněž poměrně vysokou spokojenost s faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje. Průměrný celkový index spokojenosti na škále 1 (velmi nespokojen/a) – 5 (velmi spokojen/a) je 3, 88 (v porovnání s posledním rokem tedy pozorujeme pokles indexu spokojenosti o 0,24 bodu) •Nejvyšší index spokojenosti mají ženy, lidé ve věku 45-54 let, ti, kteří přijeli na šest a více dní, s partnerem, bydleli v penzionu a přijeli kvůli návštěvě památek a jiných turisticky atraktivních cílů INDEX SPOKOJENOSTI

108 Návštěvníci MSK 108 v %, N = 500 Index spokojenosti N 262 238 84 137 95 97 80 7 38 110 235 117 188 464 102 121 123 154 N 81 40 29 19 3 23 4 19 27 21 90 73 71 163 109 54 43 131 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32

109 Návštěvníci MSK 109 průměry, N = 500 CSI PŘIJELI SAMI/S NĚKÝM sám/sama 3,74 ORGANIZOVANOST jako individuální turista 3,83 bylo nás více 3,84 organizovaně (zájezd apod.) 3,83 DĚTI s dítětem/dětmi 3,89 jinak 3,80 bez dětí 3,79 UBYTOVÁNÍ Hotel se 3 a více * 3,85 PARTNER/KA s partnerem 3,86 Hotel s méně než 3 *, motel, turist. chata 3,83 bez partnera 3,78 Penzion 3,91 PŘÁTELÉ, PŘÍBUZNÍ s přáteli či jinými příbuznými 3,84 Kemp / tábořiště 3,89 bez přátel či jiných příbuzných 3,82 Pronajaté ubytování v soukromí 3,86 DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU 1-2 dny 3,67 Vlastní nemovitost 3,65 3-5 dnů 3,83 U příbuzných, známých 3,80 6 a více dní 3,91 Nebyl/a zde ubytován/a 3,70 DOPRAVA Automobilem 3,83 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Poznání 3,91 Linkovým autobusem 3,96 Odpočinek 3,90 Autobusem organizovaně 3,55 Turistika a sport 3,90 Vlakem 3,86 Zdraví 3,94 Na kole 3,75 Zábava 3,86 Jinak 3,60 Nákupy 3,84 ROČNÍ DOBA NÁVŠTĚVY Zima 3,78 Návštěva příbuzných, kamarádů 3,82 Jaro 3,84 Práce na údržbě chalupy 3,75 Léto 3,85 Pracovní důvody 3,85 podzim 3,85 Něco jiného 3,79 Index spokojenosti různých podskupin návštěvníků CSI Q15/17/20 vs. CSI Q24/26/32

110 Návštěvníci MSK 110 •Průměrný počet návštěv MSK v posledních 12ti měsících je 1,75 (v roce 2010 to bylo 1,96) •85% dotázaných návštěvníků regionu by svým známým či příbuzným doporučilo strávit v tomto kraji dovolenou (tj. o 8% méně než v roce 2010). Učinila by tak zejména cílová skupina bezstarostných návštěvníků (92%). Hlavním důvodem pro toto doporučení je krása zdejší přírody. Optimálními aktivitami při dovolené v Moravskoslezském kraji je podle respondentů turistika, lyžování a cykloturistika, nejlepšími lokalitami pak Beskydy, Ostrava a Jeseníky •9% návštěvníků kraje by strávení dovolené na severu Moravy nedoporučili nebo si nejsou jisti, jako hlavní důvod pro tento postoj uvádí znečištěné ovzduší (25%) a že existují i hezčí místa (24%) •83% návštěvníků regionu uvažuje o tom, že jej v následujících dvou letech znovu navštíví za účelem trávení volného času – předpokládají to zejména rodiny s dětmi (85%) a segment bezstarostní návštěvníci nad 35 let (85%). Náplní této opakované návštěvy by měla být hlavně pěší turistika (74%), koupání a vodní sporty (50%), cykloturistika (45%) a lyžování a zimní sporty (37%) •Respondenti, kteří další rekreační návštěvu kraje neplánují, jako důvod uvádějí zejména chuť poznat jiná místa (24% z nich), vzdálenost kraje (12%) a znečištěné ovzduší (9%) •47% návštěvníků MSK považuje tento kraj za zcela nebo docela dost výjimečný, nejčastějším důvodem je atraktivita přírody v tomto regionu (44%) LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ MSK, CLI

111 Návštěvníci MSK 111 CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 479 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE MSK 2010

112 Návštěvníci MSK 112 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce v %, N = 479 kraj vzdělání segment N 251 228 92 138 108 90 50 1 135 200 94 171 448 90 102 142 145 N 47 46 19 14 11 23 17 18 30 99 78 60 168 96 71 43 101 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik CLI Q19

113 Návštěvníci MSK 113 DŮVODY DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? v %, N = 431 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí Oproti 2010 kdy by spontánně technické památky doporučilo 1% lidí, v roce 2011 to jsou 4%

114 Návštěvníci MSK 114 DOPORUČENÉ AKTIVITY V MSK CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? v %, N = 4 31 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

115 Návštěvníci MSK 115 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CLI Q23: Jaká místa byste zde doporučil/a? v %, N = 4 31 – doporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

116 Návštěvníci MSK 116 N 224 207 77 122 98 85 48 1 39 125 180 87 156 403 83 99 132 117 N 40 42 17 13 10 22 15 16 18 29 87 70 52 155 86 64 40 86 DOPORUČENÁ DÉLKA POBYTU V MSK dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment CLI Q24

117 Návštěvníci MSK 117N 262 238 84 137 95 97 80 7 38 110 235 117 188 464 102 121 123 154N 81 40 29 19 3 23 4 19 27 21 90 73 71 163 109 54 43 131 VHODNÁ DÉLKA POBYTU V MSK dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment průměry, N = 500 CSI Q19

118 Návštěvníci MSK 118 CLI Q20: Z jakého důvodu byste nedoporučil/a dovolenou v tomto regionu či si nejste jist/a? v %, N = 75; nedoporučili by dovolenou v MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí Důvodv % Znečištěné ovzduší25,3 Jsou hezčí místa24,0 Není zde nic zajímavého, výjimečného, málo atraktivní kraj12,0 Znečištěné životní prostředí8,0 Nelíbilo se mi tam6,7 Málo přírody, příroda není hezká5,3 Málo aktivit, využití volného času5,3 Ubytování, strava4,0 Každý by si měl vybrat sám4,0 Nedoporučil bych ostravu, ostravsko2,7 Necítím se tam bezpečně, nevhodní občané2,7 Není vhodné na léto2,7 Není vhodné pro děti1,3 Chybí koupání1,3 Neví, bez odpovědi17,4 DŮVODY NEDOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE

119 Návštěvníci MSK 119 CLI Q25: Uvažujete o tom, že daný kraj opět navštívíte v následujících dvou letech za účelem trávení volného času? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 502 PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV MSK V BUDOUCNOSTI MSK 2010

120 Návštěvníci MSK 120 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce v %, N = 475 kraj vzdělání segment PLÁNOVÁNÍ NÁVŠTĚV MSK V BUDOUCNOSTI dle sociodemografických charakteristik CLI Q25 N 253 222 91 139 105 87 52 1 49 136 199 91 172 447 91 96 145 143 N 48 19 12 22 15 17 20 30 98 75 59 164 96 68 43

121 Návštěvníci MSK 121 CSI 27. Když se zamyslíte nad návštěvou Moravskoslezského kraje, které z následujících bariér Vám brání v návštěvě tohoto kraje? v %, N = 500 BARIÉRY NÁVŠTĚVY

122 Návštěvníci MSK 122 BARIÉRY OPAKOVANÉ NÁVŠTĚVY MSK CLI Q28: „Proč neuvažujete opět navštívit Moravskoslezský kraj za účelem dovolené či jiného trávení volného času?“ v %, N = 86 – neplánují budoucí návštěvu MSK možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí Důvodv % Chci poznat i jiná místa24,4 Daleko11,6 Špatné ovzduší9,3 Už jsem tam byl, co jsem chtěl vidět jsem už viděl9,3 Plánuji jet jinam, mám jiné plány8,1 Nelíbilo se mi tam, nic mě nezaujalo7,0 Jsou lepší, atraktivnější místa5,8 Nedostatek času4,7 Malé dítě4,7 Finanční situace4,7 Neví, bez odpovědi8,1

123 Návštěvníci MSK 123 INDEX LOAJALITY S  Zahrnutím všech těchto faktorů dostaneme index na škále 1 – 5 (1 = nejnižší loajalita, 5 = nejvyšší loajalita), který je v rámci podskupin respondentů poměrně stabilní a jehož vývoj lze při zopakování stejného výzkumu sledovat v čase. Současná hodnota CLI návštěvníků Moravskoslezského kraje je 3,89, tj. o 0,29 bodu menší hodnota než v roce 2010  CLI (Customer Loyalty Index) návštěvníků Moravskoslezského kraje zohledňuje čtyři základní aspekty: spokojenost s trávením volného času v MSK výjimečnost MSK z pohledu trávení volného času ochota doporučit známým strávit dovolenou v MSK ochota k opětovnému trávení dovolené v MSK

124 Návštěvníci MSK 124 N 265 241 100 145 114 93 53 1 55 145 208 98 178 475 97 104 153 152 N 48 52 19 14 12 23 17 19 21 32 104 82 63 177 105 73 45 106 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment průměry, N = 506 INDEX LOAJALITY – dle sociodemografických charakteristik

125 Návštěvníci MSK 125 průměry, N = 506 CLICLI CLICLI PŘIJELI SAMI/S NĚKÝM sám/sama 3,89 ORGANIZOVANOST jako individuální turista 3,96 bylo nás více 3,89 organizovaně (zájezd apod.) 3,64 DĚTI s dítětem/dětmi 3,96 jinak 3,52 bez dětí 3,84 UBYTOVÁNÍ Hotel se 3 a více * 3,97 PARTNER/KA s partnerem 3,99 Hotel s méně než 3 *, motel, turist. chata 3,82 bez partnera 3,75 Penzion 3,98 PŘÁTELÉ, PŘÍBUZNÍ s přáteli či jinými příbuznými 3,87 Kemp / tábořiště 3,78 bez přátel či jiných příbuzných 3,92 Pronajaté ubytování v soukromí 3,90 DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU 1-2 dny 3,72 Vlastní nemovitost 3,67 3-5 dnů 3,88 U příbuzných, známých 3,93 6 a více dní 4,04 Nebyl/a zde ubytován/a 3,66 DOPRAVA Automobilem 3,92 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Poznání 4,03 Linkovým autobusem 3,89 Odpočinek 4,02 Autobusem organizovaně 3,46 Turistika a sport 3,99 Vlakem 3,84 Zdraví 4,03 Na kole 3,75 Zábava 4,01 Jinak 3,81 Nákupy 3,98 ROČNÍ DOBA NÁVŠTĚVY Zima 3,95 Návštěva příbuzných, kamarádů 3,98 Jaro 3,96 Práce na údržbě chalupy 4,20 Léto 3,93 Pracovní důvody 4,05 podzim 3,97 Něco jiného 3,81 Index loajality různých podskupin návštěvníků

126 Návštěvníci MSK 126 •58% respondentů uvádí, že mají o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji dostatek informací. Oproti roku 2010 je zde pokles o 6% •Nejčastěji využívaným zdrojem informací o možnostech trávení volného času v kraji je nyní jednoznačně internet (91%), více než dvě třetiny dotázaných pak spoléhají na informace od příbuzných a známých (71%). Na třetím místě jsou potom tradiční média (televize, rádio, noviny, časopisy – celkem 36%) •Internet jako zdroj informací častěji využívají mladší a vzdělanější návštěvníci, z klasických médií naopak informace více čerpají starší respondenti a také ženy. Od svých známých si nejčastěji nechávají radit starší respondenti ve věku 55-64 let (81%) •Mezi propagačními aktivitami MSK, které respondenti v posledním roce zaznamenali, nejčastěji uvádí propagační brožury (29%), kampaň na portálu www.seznam.cz (26%), specializované přílohy v denících (24%). Outdorovou reklamu zaznamenalo 19% a veletrhy cestovního ruchu jako zdroj informací uvedlo 15% dotázanýchwww.seznam.cz INFORMOVANOST O MSK

127 Návštěvníci MSK 127 INFORMOVANOST O MSK CSI Q30 /CL I 3 2 : Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? CELÝ SOUBOR CS 1 – ZIMNÍCS 2 – MIMOZIMNÍ BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI RODINY S DĚTMI NENÁROČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZNÁMÝCH v %, N = 1006

128 Návštěvníci MSK 128 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce v %, N = 1006 kraj vzdělání segment INFORMOVANOST O MSK – dle sociodemografických charakteristik CSI Q30 /CL I 3 2 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

129 Návštěvníci MSK 129 CSI Q31/CLI Q33: Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji? v %, N = 1006 ZDROJE INFORMACÍ

130 Návštěvníci MSK 130 CSI Q31: Které z následujících propagačních aktivit Moravskoslezského kraje jste zaznamenal(a) v posledních 12 měsících? v %, N = 1006 PROPAGAČNÍ AKCE MSK - ZÁSAH

131 Návštěvníci MSK 131 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment ZDROJE INFORMACÍ – INTERNET dle sociodemografických charakteristik CSI Q31 /CL I 3 3 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

132 Návštěvníci MSK 132 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment ZDROJE INFORMACÍ – OD ZNÁMÝCH, PŘÍBUZNÝCH dle sociodemografických charakteristik CSI Q31 /CL I 3 3 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

133 Návštěvníci MSK 133 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment ZDROJE INFORMACÍ – TV, RÁDIO, NOVINY, ČASOPISY dle sociodemografických charakteristik CSI Q31 /CL I 3 3 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

134 Návštěvníci MSK 134 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment ZDROJE INFORMACÍ – BROŽURY, LETÁKY dle sociodemografických charakteristik CSI Q31 /CL I 3 3 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

135 Návštěvníci MSK 135 DOVOLENÁ V MSK – NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo místa v MSK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času? CS 1, %, N = 366

136 Návštěvníci MSK 136 CS 2, %, N = 939 DOVOLENÁ V MSK – NAVŠTÍVENÁ MÍSTA CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CSI Q11/CLI Q11: Které místo nebo místa v MSK jste navštívil/a v posledních 12 měsících za účelem trávení volného času?

137 Návštěvníci MSK 137 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CELEK dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velikost obce %, N = 1006 CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas?

138 Návštěvníci MSK 138 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CS 1 dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velikost obce %, N = 366 CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas?

139 Návštěvníci MSK 139 DOVOLENÁ V MSK – UBYTOVÁNÍ – CS 2 dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velikost obce %, N = 939 CSI Q12/CLI Q12: Kde jste byl/a převážně ubytován/a, když jste zde trávil/a volný čas?

140 Návštěvníci MSK 140 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237 ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CELEK, %, N = 1006 CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce

141 Návštěvníci MSK 141 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik CELEK, %, N = 1006 POZNÁNÍNÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237

142 Návštěvníci MSK 142 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CELEK dle sociodemografických charakteristik CELEK, %, N = 1006 ZDRAVÍZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237

143 Návštěvníci MSK 143 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CS1, v %, N = 366 CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102

144 Návštěvníci MSK 144 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik POZNÁNÍNÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce CS1, v %, N = 366 N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102

145 Návštěvníci MSK 145 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS1 dle sociodemografických charakteristik ZDRAVÍZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce CS1, v %, N = 366 N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102

146 Návštěvníci MSK 146 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik ODPOČINEK, REKREACE TURISTIKA, SPORT CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 CS2, v %, N = 939

147 Návštěvníci MSK 147 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik POZNÁNÍNÁVŠTĚVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce CS2, v %, N = 939 N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223

148 Návštěvníci MSK 148 DŮVODY NÁVŠTĚVY – CS2 dle sociodemografických charakteristik pohlaví věk vzdělání velikost obce ZDRAVÍZÁBAVA CSI Q14/CLI Q14: Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? CS2, v %, N = 939 N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223

149 Návštěvníci MSK 149 CSI Q15: „ Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CELEK CELEK, %, N = 1006

150 Návštěvníci MSK 150 CSI Q15: „ Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 1 CS1, %, N = 366

151 Návštěvníci MSK 151 CSI Q15: „ Nyní se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1=kladu velmi vysoký důraz a 5=nekladu žádný důraz.“ DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 2 CS2, %, N = 939

152 Návštěvníci MSK 152 CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CELEK CELEK, %, N = 1006

153 Návštěvníci MSK 153 CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 1 CS1, %, N = 366

154 Návštěvníci MSK 154 CSI Q17: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov, jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 2 CS2 %, N = 939

155 Návštěvníci MSK 155 CSI Q 20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CELEK CELEK, %, N = 1006

156 Návštěvníci MSK 156 CSI Q 20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 1 CS1, %, N = 366

157 Návštěvníci MSK 157 CSI Q 20.: Ještě se prosím věnujme jednotlivým faktorům spojeným s trávením volného času mimo domov jako je dovolená, víkendový pobyt apod. Ohodnoťte prosím následující faktory pomocí 5bodové škály, kdy 1 = kladu velmi vysoký důraz a 5 = nekladu žádný důraz. DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ SPOJENÝCH S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 2 CS2, %, N = 939

158 Návštěvníci MSK 158 CSI Q 24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 3 letech? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CELEK CELEK, %, N = 1006

159 Návštěvníci MSK 159 CSI Q 24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 3 letech? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 1 CELEK, %, N = 366

160 Návštěvníci MSK 160 CSI Q 24. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU I. – CS 2 CS2, %, N = 939

161 Návštěvníci MSK 161 CSI Q 26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CELEK CELEK, %, N = 1006

162 Návštěvníci MSK 162 CSI Q 26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 1 CS1, %, N = 366

163 Návštěvníci MSK 163 CSI Q 26. A do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 1 = velmi spokojen/a až 5 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU II. – CS 2 CS2, %, N = 939

164 Návštěvníci MSK 164 CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CELEK CELEK, %, N = 1006

165 Návštěvníci MSK 165 CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 1 CS1, %, N = 366

166 Návštěvníci MSK 166 CSI Q32. Do jaké míry jste byl/a či nebyl/a spokojen/a s následujícími faktory své návštěvy Moravskoslezského kraje v uplynulých 12 měsících? (Ohodnoťte pomocí 5-ti bodové škály, kdy 5 = velmi spokojen/a až 1 = velmi nespokojen/a). SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY SPOJENÝMI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU III. – CS 2 CS2, %, N = 939

167 Návštěvníci MSK 167 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CELEK pohlaví věk vzdělání velikost obce CELEK, %, N = 1006 CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 340 214 127 88 237

168 Návštěvníci MSK 168 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1 CS 1, %, N = 366 CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102 pohlaví věk vzdělání velikost obce

169 Návštěvníci MSK 169 SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU V MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2 CS 2, %, N = 939 CSI 25/CLI Q15: Do jaké míry jste byl/a spokojen/a se svou návštěvou v MSK v posledních 12 měsících? N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223 pohlaví věk vzdělání velikost obce

170 Návštěvníci MSK 170 CSI Q18: K jakým aktivitám je dle Vašeho názoru Moravskoslezský kraj vhodný? Míru vhodnosti prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = velmi vhodný a 5 = velmi nevhodný. VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM CS1 - ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CELEK, %, N = 366

171 Návštěvníci MSK 171 CSI Q18: K jakým aktivitám je dle Vašeho názoru Moravskoslezský kraj vhodný? Míru vhodnosti prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = velmi vhodný a 5 = velmi nevhodný. VHODNOST MSK K VYBRANÝM AKTIVITÁM CS2 - MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CS2, %, N = 939

172 Návštěvníci MSK 172 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik – CS 1 CS 1, %, N = 178 CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 96 82 44 45 40 34 15 0 24 44 78 32 64 38 20 15 41

173 Návštěvníci MSK 173 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE dle sociodemografických charakteristik – CS 2 CS 2, %, N = 475 CLI Q19: Doporučil/a byste svým dobrým známým či nejbližším příbuzným strávit zde dovolenou? N 246 229 92 133 107 90 52 1 50 135 196 94 164 100 67 43 101 pohlaví věk vzdělání velikost obce

174 Návštěvníci MSK 174 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI – důvody doporučení CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

175 Návštěvníci MSK 175 DOPORUČENÍ MSK JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI – důvody doporučení CLI Q21: Z jakého důvodu byste doporučil/a dovolenou v tomto regionu? %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

176 Návštěvníci MSK 176 DOPORUČENÉ AKKTIVITY V MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou 62

177 Návštěvníci MSK 177 DOPORUČENÉ AKKTIVITY V MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CLI Q22: Jaké aktivity byste zde doporučil/a? %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

178 Návštěvníci MSK 178 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CLI Q23: Jaká místa byste doporučil/a? %, N = 156; respondenti z CS 1, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou

179 Návštěvníci MSK 179 DOPORUČENÁ MÍSTA V MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI %, N = 403; respondenti z CS 2, kteří by svým známým či příbuzným doporučili v MSK trávit dovolenou CLI Q23: Jaká místa byste doporučil/a?

180 Návštěvníci MSK 180 VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1 CS 1, %, N = 366 CSI Q21/CLI Q29: Do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102

181 Návštěvníci MSK 181 CS 2, %, N = 939 VÝJIMEČNOST MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2 CSI Q21/CLI Q29: Do jaké míry je z pohledu trávení volného času Moravskoslezský kraj výjimečný ve srovnání s jinými kraji v České republice? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 472 433 156 245 196 176 125 7 81 232 395 197 300 194 111 80 220

182 Návštěvníci MSK 182 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI KRAJE CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CSI Q22/CLI Q30: V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný ? %, N = 315; respondenti z CS 1, kteří MSK považují ve srovnání s jinými kraji v ČR z pohledu trávení volného času za výjimečný

183 Návštěvníci MSK 183 DŮVODY VÝJIMEČNOSTI KRAJE CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI %, N = 796; respondenti z CS 2, kteří MSK považují ve srovnání s jinými kraji v ČR z pohledu trávení volného času za výjimečný CSI Q22/CLI Q30: V čem je podle Vašeho názoru MSK výjimečný ?

184 Návštěvníci MSK 184 CSI Q23/CLI Q18: Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = vůbec a 5 = zcela. IMAGE MSK CS 1 ZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CS 1, %, N = 352

185 Návštěvníci MSK 185 IMAGE MSK CS 2 MIMOZIMNÍ DOVOLENKÁŘI CS 2, %, N = 915 CSI Q23/CLI Q18: Do jaké míry se Vám Moravskoslezský kraj pojí s následujícími výroky? Míru svého názoru prosím posuďte na 5bodové škále, kdy 1 = vůbec a 5 = zcela.

186 Návštěvníci MSK 186 INFORMOVANOST O MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 1 CS 1, %, N = 366 CSI Q30/CLI Q32: Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 205 161 81 97 75 73 38 2 36 80 164 86 113 80 39 32 102

187 Návštěvníci MSK 187 CS 2, %, N = 939 INFORMOVANOST O MSK dle sociodemografických charakteristik – CS 2 CSI Q30/CLI Q32: Máte dostatek informací o možnostech trávení volného času v tomto regionu? pohlaví věk vzdělání velikost obce N 486 453 166 255 198 182 130 8 86 237 417 199 314 203 117 82 223

188 Návštěvníci MSK 188 pohlaví věk vzdělání velikost obce roční období návštěvy BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI

189 Návštěvníci MSK 189 sami/s někým děti přátelé a jiní příbuzní délka nejdelšího pobytu doprava BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI partner organizovanost

190 Návštěvníci MSK 190 ubytování stravování v restauraci hlavní důvody návštěvy BEZSTAROSTNÍ SPOLEČENŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI

191 Návštěvníci MSK 191 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku do 9 let CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

192 Návštěvníci MSK 192 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku 10 – 14 let CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

193 Návštěvníci MSK 193 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Přijeli alespoň s jedním dítětem ve věku 15 a více let CSI Q8/CLI Q8 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

194 Návštěvníci MSK 194 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Hlavní důvody návštěvy – NÁKUPY CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

195 Návštěvníci MSK 195 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Hlavní důvody návštěvy – PRÁCE NA CHALUPĚ CSI Q14/CLI Q14 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

196 Návštěvníci MSK 196 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Zdroje informací – CESTOVNÍ KANCELÁŘE CSI Q31/CLI Q33 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

197 Návštěvníci MSK 197 pohlaví věk cílové skupiny velikost obce kraj vzdělání segment Zdroje informací – VÝSTAVY A VELETRHY CSI Q31/CLI Q33 v %, N = 1006 N 527 479 184 282 209 190 133 8 93 255 443 215 366 199 225 276 306 199 N 129 92 48 33 15 46 21 38 48 53 194 155 134 340 214 127 88 237

198 Návštěvníci MSK 198Contacts Michal Straka Product & Business Development Director michal.straka@ipsos.com GSM: +420 731 534 206 Ipsos Tambor, Národní 6, 110 00 Praha 1, tel.: +420 226 513 111, Ipsos Tambor SR, Kolárska 1, 811 06 Bratislava, tel.:+421 252 932 142 www.ipsos.cz


Stáhnout ppt "Nobody’s Unpredictable Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google