Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy teorie nákladů. Náklad Ve výrobě dochází k opotřebení nebo spotřebě výrobních faktorů. Toto opotřebení nebo spotřeba je označováno jako náklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy teorie nákladů. Náklad Ve výrobě dochází k opotřebení nebo spotřebě výrobních faktorů. Toto opotřebení nebo spotřeba je označováno jako náklady."— Transkript prezentace:

1 Základy teorie nákladů

2 Náklad Ve výrobě dochází k opotřebení nebo spotřebě výrobních faktorů. Toto opotřebení nebo spotřeba je označováno jako náklady. Náklady lze členit podle mnoha kritérií

3 Členění nákladů vztahu k výkonu - kalkulační podle vztahu k objemu produkce - kapacitní podle druhu nákladů - druhové podle místa vzniku a odpovědnosti podle hlediska času

4 Druhové členění Dle účetní osnovy třída 5 – Náklady 50 - Spotřebované nákupy 51 - Služby 52 - Osobní náklady 53 - Daně a poplatky 54 - Jiné provozní náklady 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů 56 - Finanční náklady 57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů 58 - Mimořádné náklady 59 - Daně z příjmů a převodové účty

5 Kalkulační členění Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie

6 Kapacitní členění Fixní a variabilní náklady Fixní nezávisí na rozsahu produkce a v krátkém období se nemění. Pozor na skokové náklady. Patří k nim značná část režijních nákladů(mzdy vedoucích pracovníků, nájemné, nákladové úroky, pojištění a některé druhy odpisů dlouhodobého majetku) Variabilní jsou závislé na objemu produkce, závislost lineární(proporcionální) nebo nelineární.

7 Úkol 1: Nákladové izokvanty Produkce statku M probíhá pomocí dvou produkčních faktorů R 1 (tržní cena P 1 = 40 Kč/jednotka) a R 2 (tržní cena P 2 = 80 Kč/jednotka). K dispozici je nákladový rozpočet N o ve výši Kč. Určete pro toto zadání platnou nákladovou izokvantu výpočtem i graficky.

8 Úkol 1 – řešení výpočtem Nákladová varianta N 0 – je výpočtově a graficky určitelná N 0 = P 1 Q 1 + P 2 Q = 40Q Q 2 Q 2 = Q 1 =

9 Úkol 1 – řešení graficky

10 Úkol 2: Minimalizace nákladů Podnik využívá k výrobě statku S dva výrobní faktory r 1 a r 2. Oba faktory jsou vzájemně substituovatelné. Požadované množství produkce lze tedy dosáhnout vyšší spotřebou výrobního faktoru r 1 při současné nižší spotřebě faktoru r 2 nebo s nižším množstvím r 1 při současném vyšším množství r 2. Požadované výrobní množství lze tedy dosáhnout velkým množstvím možných kombinací výrobních faktorů. Cena faktoru r 1 je c 1 a činí 40,- Kč za jednotku, faktoru r 2 je c 2 a činí 60,- Kč za jednotku. Musí podnik pro dosažení požadovaného výrobního množství vynaložit 1 080,- Kč celkových nákladů N 2 nebo postačuje 720,- Kč celkových nákladů N 1.

11 Úkol 2 : Izokvakvanta

12 Úkol 2 – řešení Z nákladového výpočtu N 1 ve výši 720 Kč lze opatřit maximálně 18 jednotek r 1 nebo maximálně 12 jednotek r 2. Zakreslíme k izokvantě, uvidíme…

13 Úkol 2 – řešení

14 Obě nákladové izolanty protínají produkční izokvantu m a tedy při nižším nákladovém výpočtu lze docílit též produkce. K minimalizaci nákladů dojde při takovém nákladovém rozpočtu jehož nákladová izokvanta N 0, rovnoběžná s izokvantami N 1 a N 2 se bude dotýkat produkční izokvanty m.

15 Úkol 3: Nákladové modely Nákladové modely jsou zjednodušeným zobrazením reálného nákladového procesu. Východiskem pro jejich konstrukci je klasifikace nákladů na fixní a variabilní s využitím vzorce N = N F + n v x m N jsou náklady celkem N F blok fixních nákladů n v variabilní náklady na kus m objem produkce

16 Předpoklady fixní náklady se nemění maximální hranice výroby je dána kapacitou je vyráběn homogenní výrobek u něhož je dána cena a variabilní náklady na kus Nákladová funkce se odvozuje například pomocí klasifikační analýzy nákladů, metody dvou období apod.

17 Úkol 3-A: Stanovení nákladového modelu s pomocí klasifikační analýzy Podnik měl v minulém období tuto skladbu nákladů: spotřeba materiálu ,- Kč mzdy dělníků ,- Kč mzdy administrativních pracovníků ,- Kč nájemné ,- Kč energie na provoz strojů ,- Kč osvětlení, vytápění, vodné a stočné ,- Kč reklama ,- Kč doprava materiálu ,- Kč odpisy investičního majetku ,- Kč Vyrobeno bylo celkem kusů výrobků. Odhadněte nákladovou funkci.

18 Úkol 3-A – Tabulkování Nákladová položkaNáklady fixníNáklady variabilní Spotřeba materiálu Mzdy dělníků Mzdy administrativy Nájemné Energie Osvětlení Reklama Doprava materiálu Odpisy Celkem

19 Úkol 3-A – odTabulkování N F = n v = : = 920 N = N F + n v * m = m

20 Úkol 3-B: Stanovení nákladového modelu metodou dvou období Podnik dosáhl ve dvou po sobě jdoucích obdobích tyto objemy výroby a jim odpovídající náklady. Odhadněte nákladovou funkci a propočtěte celkové náklady pro předpokládaný objem výroby v dalším období ks. (od cenových změn a inflačních vlivů se abstrahujeme) ObdobíObjem výroby (ks)Náklady celkem (Kč)

21 Úkol 3-B – řešení N = N F + n v * m = N F + n v * = N F + n v * N F = Celkové náklady pro m = N = ,4 * N = Kč


Stáhnout ppt "Základy teorie nákladů. Náklad Ve výrobě dochází k opotřebení nebo spotřebě výrobních faktorů. Toto opotřebení nebo spotřeba je označováno jako náklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google