Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6. NÁKLADY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6. NÁKLADY."— Transkript prezentace:

1 Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6

2 NÁKLADY

3 Definice nákladů Spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v peněžních jednotkách

4 Dělení nákladů A.Dle objemu výroby B.Dle kalkulačního vzorce C.Dle účetní osnovy (druhově) D.Dle účelu (účelově) E.Dle Zákona o dani z příjmů

5 A) dle objemu výroby Variabilní – s objemem výroby se mění Např. spotřeba materiálu, plat dělníka Fixní – s objemem výroby se nemění Např. odpis stroje, plat vedoucího pracovníka

6

7 B) dle kalkulačního vzorce Přímé – jednicové Lze je stanovit na 1 ks např. přímý materiál, přímé mzdy Nepřímé – režijní Nelze je přímo stanovit na 1 ks – „rozpouštíme je“ Např. výrobní, správní, zásobovací režie

8 č.ř.položka 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní režie 1. – 4.Vlastní náklady výroby 5.Správní režie 6.Zásobovací režie 1. – 6.Vlastní náklady výkonu 7Odbytová režie 1. – 7.Úplné vlastní náklady výkonu 8.Zisk 1. – 8.Prodejní cena bez daně 9.DPH (popř. spotřební daň) 1. – 10.Prodejní cena s daní

9 C) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh nákladu vznikl Kopíruje jednotlivé nákladové účty z účtové osnovy Např. spotřeba materiálu, prodané zboží, ostatní služby, nákladové úroky

10 501Spotřeba materiálu 502Spotřeba energie 503Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504Prodané zboží 510Služby 511Opravy a udržování 512Cestovné 513Náklady na reprezentaci 518Ostatní služby

11 D) dle účelu Za jakým účelem náklad vznikl Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou ) Provozní (sk. 50 – 55) Finanční (sk. 56 – 57) Mimořádné (sk. 58)

12 E) dle Zákona o dani z příjmů Náklady daňově uznatelné (§24) Náklady daňově neuznatelné (§25)

13 VÝNOSY

14 Definice výnosů Výkony podniku vyjádřené v peněžních jednotkách, nejčastěji ve formě tržeb

15 Dělení výnosů A.Druhově, dle účetní osnovy B.Účelově C.Dle Zákona o dani z příjmů

16 A) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh výnosu vznikl Kopíruje jednotlivé výnosové účty z účtové osnovy Např. tržba za prodej výrobků, změna stavu polotovarů, aktivace zboží, výnosové úroky

17 B) dle účelu Při jakém účelu výnos vznikl Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou ) Provozní (sk. 60 – 64) Finanční (sk. 66) Mimořádné (sk. 68)

18 C) dle Zákona o dani z příjmů Jsou od daně osvobozeny Jsou předmětem daně Nejsou předmětem daně

19 Pravidla účtování N a V Náklady se účtují do tř.5 (+ na MD, - na D) Výnosy se účtují do tř.6 (+ na D, - na MD) PS nemají Účtují se do období s nímž věcně a časově souvisí U účtu, kde je nutné rozlišit daňovou uznatelnost se používají analytické účty – Např – uznatelný, neuznatelný

20 NÁKLADY A VÝNOSY X TŘÍDA 0

21 dokladtextMDD VÚDOdpis DlHM VÚDVlastní doprava DlHM042622

22 NÁKLADY A VÝNOSY X TŘÍDA 1

23 dokladtextMDD VVýdej materiálu do výroby VÚDVlastní doprava materiálu VVýdej prodaného zboží VÚDVlastní doprava zboží FAVProdej zboží PPříjem výrobků na sklad VVýdej výrobků ze skladu FAVProdané výrobky VÚDManko zásob549 (582)112, 132, 123 VÚDPřebytek zásob112, 132, (688) VÚDTechnologická ztráta VÚDNárok na náhradu škody335, (688)

24 NÁKLADY A VÝNOSY X TŘÍDA 2

25 dokladtextMDD VPDcestovné VPDnákup kancelářských potřeb VPDnákup služeb VÚDspotřeba kolků VÚDSpotřeba telefonních karet, poštovních známek VÚDSpotřeba karet pohonných hmot VÚDSpotřeba stravenek527, VÚDSpotřeba dálničních známek VPDOprava dl.majetku BVPoplatek bance BVÚrok z úvěru ÚVÚrok z úvěru562231

26 dokladtextMDD BVÚrok z účtu PPDProdej výrobků PPDProdej zboží PPDProdej služeb211602

27 NÁKLADY A VÝNOSY X TŘÍDA 3

28 dokladtextMDD FAPcestovné FAPnákup kancelářských potřeb FAPnákup služeb FAPSpotřeba el.energie FAVProdej výrobků FAVProdej zboží FAVProdej služeb VÚDHrubá mzda VÚDSP a ZP za podnik VÚDNárok na úhradu škody335648, 668, 688

29 Práce s učebnicí Úloha 6.18.


Stáhnout ppt "Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6. NÁKLADY."

Podobné prezentace


Reklamy Google