Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6"— Transkript prezentace:

1 Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6

2 NÁKLADY

3 Definice nákladů Spotřeba výrobních činitelů vyjádřená v peněžních jednotkách

4 Dělení nákladů Dle objemu výroby Dle kalkulačního vzorce
Dle účetní osnovy (druhově) Dle účelu (účelově) Dle Zákona o dani z příjmů

5 A) dle objemu výroby Variabilní – s objemem výroby se mění
Např. spotřeba materiálu, plat dělníka Fixní – s objemem výroby se nemění Např. odpis stroje, plat vedoucího pracovníka

6

7 B) dle kalkulačního vzorce
Přímé – jednicové Lze je stanovit na 1 ks např. přímý materiál, přímé mzdy Nepřímé – režijní Nelze je přímo stanovit na 1 ks – „rozpouštíme je“ Např. výrobní, správní, zásobovací režie

8 č.ř. položka 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie 1. – 4. Vlastní náklady výroby 5. Správní režie 6. Zásobovací režie 1. – 6. Vlastní náklady výkonu 7 Odbytová režie 1. – 7. Úplné vlastní náklady výkonu 8. Zisk 1. – 8. Prodejní cena bez daně 9. DPH (popř. spotřební daň) 1. – 10. Prodejní cena s daní

9 C) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh nákladu vznikl
Kopíruje jednotlivé nákladové účty z účtové osnovy Např. spotřeba materiálu, prodané zboží, ostatní služby, nákladové úroky

10 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 510
501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 510 Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby

11 D) dle účelu Za jakým účelem náklad vznikl
Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou) Provozní (sk. 50 – 55) Finanční (sk. 56 – 57) Mimořádné (sk. 58)

12 E) dle Zákona o dani z příjmů
Náklady daňově uznatelné (§24) Náklady daňově neuznatelné (§25)

13 VÝNOSY

14 Definice výnosů Výkony podniku vyjádřené v peněžních jednotkách, nejčastěji ve formě tržeb

15 Dělení výnosů Druhově, dle účetní osnovy Účelově
Dle Zákona o dani z příjmů

16 A) dle účetní osnovy Druhové členění = jaký druh výnosu vznikl
Kopíruje jednotlivé výnosové účty z účtové osnovy Např. tržba za prodej výrobků, změna stavu polotovarů, aktivace zboží, výnosové úroky

17 B) dle účelu Při jakém účelu výnos vznikl
Provozní Finanční Mimořádné Je propojen s druhovým členěním (s úč.osnovou) Provozní (sk. 60 – 64) Finanční (sk. 66) Mimořádné (sk. 68)

18 C) dle Zákona o dani z příjmů
Jsou od daně osvobozeny Jsou předmětem daně Nejsou předmětem daně

19 Pravidla účtování N a V Náklady se účtují do tř.5 (+ na MD, - na D)
Výnosy se účtují do tř.6 (+ na D, - na MD) PS nemají Účtují se do období s nímž věcně a časově souvisí U účtu, kde je nutné rozlišit daňovou uznatelnost se používají analytické účty Např – uznatelný, neuznatelný

20 Náklady a výnosy x třída 0

21 doklad text MD D VÚD Odpis DlHM 551 082 Vlastní doprava DlHM 042 622

22 Náklady a výnosy x třída 1

23 Výdej materiálu do výroby 501 112 VÚD Vlastní doprava materiálu 111
doklad text MD D V Výdej materiálu do výroby 501 112 VÚD Vlastní doprava materiálu 111 622 Výdej prodaného zboží 504 132 Vlastní doprava zboží 131 FAV Prodej zboží 311 604 P Příjem výrobků na sklad 123 613 Výdej výrobků ze skladu 213 Prodané výrobky 601 Manko zásob 549 (582) 112, 132, 123 Přebytek zásob 648 (688) Technologická ztráta Nárok na náhradu škody 335, 378

24 Náklady a výnosy x třída 2

25 nákup kancelářských potřeb 501 nákup služeb 518 VÚD spotřeba kolků 538
doklad text MD D VPD cestovné 512 211 nákup kancelářských potřeb 501 nákup služeb 518 VÚD spotřeba kolků 538 213 Spotřeba telefonních karet, poštovních známek Spotřeba karet pohonných hmot Spotřeba stravenek 527, 528 Spotřeba dálničních známek 548 Oprava dl.majetku 511 BV Poplatek bance 568 221 Úrok z úvěru 562 ÚV 231

26 doklad text MD D BV Úrok z účtu 221 662 PPD Prodej výrobků 211 601 Prodej zboží 604 Prodej služeb 602

27 Náklady a výnosy x třída 3

28 nákup kancelářských potřeb
doklad text MD D FAP cestovné 512 321 nákup kancelářských potřeb 501 nákup služeb 518 Spotřeba el.energie 502 FAV Prodej výrobků 311 601 Prodej zboží 604 Prodej služeb 602 VÚD Hrubá mzda 521 331 SP a ZP za podnik 524 336 Nárok na úhradu škody 335 648, 668, 688

29 Práce s učebnicí Úloha 6.18.


Stáhnout ppt "Účtování nákladů a výnosů účtová třída 5 a 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google