Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.1.60 Vytvořeno:3. 4. 2013 Ověřeno: 5. 4. 2013 Třída:1. VE

2 Anglická renesance Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:1. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova: blankvers, sonet, prolog, romantická tragédie Romeo a Julie, Válka růží, Ovidius, Proměny, William Painter, Arthur Brook, Bondell, West Side story, Jan Otčenášek, Romeo, Julie a tma, R. Rolland, Petr a Lucie, G. Keller, Romeo a Julie na vsi, G. Orwell, 1984 Anotace: Žák se z prezentace dozví celkovou charakteristiku díla W. Shakespeara Romeo a Julie, okolnosti vzniku díla a jeho vliv na světovou literaturu a umění. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Anglická renesance William Shakespeare Romeo a Julie

4 Romeo a Julie 1595 O Na konci I. tvůrčího období vzniká tragédie Romeo a Julie O Literární forma: Romantická tragédie O Literární druh: drama

5 Celková charakteristika O Hra o pěti jednáních uvádí prologem ve formě sonetu do italské Verony, kde zuří nepřátelství mezi rodem Monteků (Montague) a Kapuletů, Vladař Escalus zakazuje ozbrojené potyčky. Montekův syn Romeo v masce na plese Kapuletů poznává jejich jedinou dceru Julii a na první pohled se zamiluje. O Jejich láska je stvrzena slibem manželství (tzv. balkónová scéna).

6 O Julie využije pomoci své chůvy O a pod záminkou zpovědi je v cele františkánského mnicha bratra Vavřince (Lawrence) s Romeem tajně oddána. O Jedná se o nejslavnější zpracování tragédie lásky. O Příčinami tragického osudu obou milenců jsou vnější podmínky (nepřátelství obou rodů) a ne charakter hlavní postavy.

7 O Hra je oslavou renesanční individuality proti středověké závislosti na kolektivu O a nejrůznějších společenských skupinách a institucích O (církvi, rodině, cechu, společenské vrstvě atd.)

8 O Děj: O Montekův syn Romeo v masce na plese Kapuletů poznává jejich jedinou dceru Julii a na první pohled se zamiluje. O Jejich láska je stvrzena slibem manželství (tzv. balkónová scéna). O Julie využije pomoci své chůvy a pod záminkou zpovědi je v cele františkánského mnicha bratra Vavřince (Lawrence) s Romeem tajně oddána.

9 O Odpoledne Romeo zasáhne do Kapulety vyprovokovaného souboje přítele Merkucia s Juliiným bratrancem Tybaltem, jeho pokus o smír však nepřímo zaviní Merkuciovu smrt. O Sám tak donucen k boji, Romeo Tybalta zabíjí. O Je vypovězen z Verony, před odchodem však stráví s Julií noc.

10 O Nazítří musí Julie svolit ke sňatku s hrabětem Parisem. O Východisko jí nabízí bratr Vavřinec v podobě uspávacího nápoje, který způsobí domnělou smrt. O O tomto plánu není však včas informován Romeo, O vrací se tajně v noci z Mantovy, přede dveřmi hrobky vraždí truchlícího Parise O a sám se otráví ještě před příchodem bratra Vavřince, který nemůže zabránit ani sebevraždě probudivší se Julie.

11 O Nad márami milenců uzavírají pozůstalí obou rodů ) v přítomnosti vladaře „chmurný mír“. O (Romeova matka zemřela žalem) O Celá tragédie se, kromě jediné scény, odehrává za starších, blíže neurčených časů O ve Veroně.

12 O Shakespeare vykreslil Itálii očima Angličana a od toho se také odvíjí celý příběh. O Inspirace: O Nechal se inspirovat anglickou "válkou dvou růží" a zároveň již dříve napsanými, ale méně úspěšnými hrami např.: O Shakespeare se inspiroval jedním z Ovidiových příběhů v knize Proměny (Pyramus a Thisbé). O Druhým podnětem pak mohl být „Krásný příběh o pravé věrné lásce mezi Rhomeem a Juliettou…“, který William Painter zařadil roku 1567 do druhého svazku svého Letohradu.

13 O Tragický příběh o Romeusovi a Juliettě, napsaný italským mnichem Bondellem O a pak zpracovaný v anglické podobě Arthurem Brookem z roku 1562, obsahuje 3000 veršů o Romeusovi z rodiny Montagew a nešťastné Julietty z rodiny Capiletů. O Shakespeare však tento námět zpracoval nejlépe ze všech.

14 O Charakteristika postav: O Každá postava má svůj charakter a je něčím výjimečná. O Například Paris, který si měl vzít Julii za manželku, je popsán jako krásný, bohatý a chytrý muž. O Romeo je ve srovnání s ním spíše za „pobudu, O ale vzhled není to nejdůležitější. O I když příběh skončil smrtí, jejich duše jsou spoutány na věky.

15 O Pozoruhodný je zde vývoj charakterů obou postav. O Zatímco Romeo se mění z kurtoazního sebelítostného milence v akceschopného muže, odhodlaného uskutečnit své představy o životě, O z Julie, čtrnáctiletého děvčete, se stává zralá žena, neochvějně stojící po boku svého vyvoleného.

16 O Ostatní postavy jsou charakteristické buď přímou nenávistí k jednomu z milenců, nebo alespoň ironizujícím postojem. O Výjimkou je snad pouze otec Vavřinec, který Romeovi a Julii aktivně pomáhá v uskutečnění jejich záměru. O Přes všechnu snahu však nedokáže zabránit tragédii a na závěr se ukazuje, že ani on ve skutečnosti nechápe sílu lásky, kterou k sobě oba mladí lidé vzplanuli.

17 O Obě postavy jednají samostatně, aktivně, nezávisle na společenských konvencích O jsou plni vášně, O proto i porušují přikázání z Desatera Cti otce svého a matku …jsou neposlušní.

18 Autorův záměr (hlavní myšlenka) O Srážka vůle a vášně jedince s nově vznikajícími mravními normami O Příčina tragédie – lidská vášeň (rodová zášť) a náhoda (posel nedošel včas) O Hrdost renesančního individualismu, boj mladého člověka o samostatné určení vlastního osudu O Shakespearovo přání bylo, aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických panovníků (inspirace - Válka růží 1455–1485)

19 Jazyk a styl O Střídají se verše s prózou, blankvers (nerýmovaný pětistopý jambický verš) a heroickými dvojveršími. O Prolog – zde uvádí do situace na rozdíl od antické hry, kde má funkci vyjadřovat veřejné mínění O Prolog má formu sonetu O Experiment s hovorovou mluvou v blankversech chůvy

20 O Tragédie je žánrem vysokého stylu, proto i na jazyk jsou kladeny vyšší nároky. O Častý je inverzní slovosled (Tybalda zabils?), jmenné tvary přídavných jmen (mlád, platen), patetická zvolání, archaismy, poetismy, expresivní výrazy atd. O Stavba dramatu – vzor antické tragédie, komické prvky v tragédii (mluva chůvy, komičnost v neschopnosti vyjádřit se jednoznačně).

21 Vliv díla O Motivy nacházíme pouze v paralelách. O (Petr a Lucie – R. Rolland nebo tragická láska Winstona Smitha a Julie z Orwellova románu 1984) O Z českých literárních děl inspirovaných tuto tragédií je především Romeo, Julie a tma od J. Otčenáška. Z německé literatury - např. Romeo a Julie na vsi O G. Kellera. Americký muzikál West Side story (Příběh ze západní čtvrti) inspirovaný Shakespearovou tragédií Romeo a Julie

22 Opakování

23 O Podejte celkovou charakteristiku hry Romeo a Julie. O Hra o pěti jednáních uvádí prologem ve formě sonetu do italské Verony, kde zuří nepřátelství mezi rodem Monteků a Kapuletů. O Jedná se o nejslavnější zpracování tragédie lásky. O Co je příčinou tragického osudu milenců? O Vnější podmínky – zášť a vášně, O ne charaktery hlavních postav.

24 O Co hra oslavuje? O Hra je oslavou renesanční individuality proti středověké závislosti na kolektivu. O Kdy a kde se odehrává příběh? O Odehrává za blíže neurčených časů ve Veroně. O Co bylo Shakespearovi inspirací k námětu nepřátelství dvou rodů? O Válka růží (1455–1485)

25 O Jak jednají Romeo a Julie? O Obě postavy jednají vášnivě, samostatně, aktivně, nezávisle na společenských konvencích. O Jaké přání Shakespeare vyslovuje touto hrou? O Aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických panovníků.

26 KONEC Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google