Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interakce konstrukcí s podložím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interakce konstrukcí s podložím"— Transkript prezentace:

0 Ing. Jiří Buček, FEM consulting Ing. Jiří Burýšek, SCIA CZ
SOILIN podloží Ing. Jiří Buček, FEM consulting Ing. Jiří Burýšek, SCIA CZ Konference STATIKA 2009 Hotel Skalský dvůr, 28. –

1 Interakce konstrukcí s podložím
Intenzitu a rozložení vnitřních sil ovlivňuje celá řada faktorů: Tuhost konstrukce a základu Intenzita a uspořádání zatížení Hloubka výkopů Fyzikální vlastnosti podloží Geometrie základové spáry Existence sousedních staveb Horní stavba, základ a podloží tvoří jeden systém (obecně nelineární) a nelze ani jednu část řešit samostatně, tzn. je nutný iterační výpočet konstrukce s podložím.

2 PROSTOROVÉ MODELY PODLOŽÍ
V geomechanice je definována celá řada různých 3D modelů podloží Umožňují modelovat dosti obecné fyzikální vlastnosti podloží Vyžadují velmi podrobný geologický průzkum, který je časově i finančně hodně nákladný Vhodné použít jen pro ty geotechnické úlohy, kde je nutno detailně vyšetřit celý zemní masiv Často se dostáváme až za hranici časových a kapacitních možností současné výpočetní techniky staveb Zakládání běžných staveb Cílem není podrobné zkoumání stavu napjatosti a deformace v zemním prostředí Je třeba dostatečně výstižně zohlednit vliv podloží na statiku stavebních konstrukcí Proto je možno využít povrchových modelů podloží 2

3 POVRCHOVÉ MODELY PODLOŽÍ
Winklerův model r = C1 . w Jde o lokální vztah („hustá kapalina“). Nezohledňuje vliv okolí stavby ani vliv sousedních objektů Pasternakův model p = C1 . w – C2 (2w / x2 + 2w / y2) Zohledněn smykový roznos, analogie s membránou na hladině kapaliny Nový model podloží (Kolář – Němec) Idea Pasternakova modelu zobecněna pomocí energetické ekvivalence. Kromě vlivu svislého napětí (C1z) a smykových napětí (C2x, C2y), možno zohlednit i vliv tření (C1x, C1y), případně vodorovných složek posunutí a napětí (C3)

4 ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy
Napjatost zjistit na základě Boussinesqova ideálního homogenního poloprostoru Sedání určit na základě tuhoelastického pracovního diagramu zú = z,i - s,i = z,i - mi or,i  0 4

5 Řešení - program SOILIN
Pružný homogenní poloprostor Fyzikální model zeminy Vertikální a horizontální heterogenita podloží Základová spára v různých úrovních pod terénem Superpozice jednotlivých účinků přitížení Zohlednění vlivu okolního podloží Ovlivnění přitížením sousedních staveb Zohlednění hladiny podzemní vody

6 SCHÉMA ITERAČNÍHO VÝPOČTU
Normy na ukončení iterací 6


Stáhnout ppt "Interakce konstrukcí s podložím"

Podobné prezentace


Reklamy Google