Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halogenderiváty organických sloučenin. Přirozené halogenderiváty štítná žláza: tyrosin...tyroxin fluoroctová kyselina (FCH 2 -COOH)– extrémně jedovatá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halogenderiváty organických sloučenin. Přirozené halogenderiváty štítná žláza: tyrosin...tyroxin fluoroctová kyselina (FCH 2 -COOH)– extrémně jedovatá."— Transkript prezentace:

1 Halogenderiváty organických sloučenin

2 Přirozené halogenderiváty štítná žláza: tyrosin...tyroxin fluoroctová kyselina (FCH 2 -COOH)– extrémně jedovatá

3 Syntetické halogenderiváty rozpouštědla trichlorethen tetrachlorethen chloroform (CHCl 3 ) tetrachlormethan trichloroctová kyselina – silná kyselina, způsobuje denaturaci bílkovin

4 Chladicí média a propelenty chlorfluoralkany (CFCl 3, CF 2 Cl 2, CHCl 2 F, ClF 2 C-CH 3 ) náhrada (1,1,1,2-tetrafluorethan, isobutan, pentan, cyklopentan) Insekticidy a herbicidy DDT 2,4-dichklorfenoxyoctová kyselina

5 Dioxin Polychlorované bifenyly (PCB)

6 Vybrané halogenderiváty používané v lékařství Antiseptika chlorhexidin – předoperační mytí rukou chloraminy – uvolňují aktivní chlor

7 Chemoterapeutika chloroxin – na infekční průjmy (Endiaron) lindan – proti zákožce svrabová, vším

8 Celková anestetika halotan (CF 3 -CHBrCl) isofluran (CF 3 -CHCl-O-CHF 2 ) sevofluran (CF 3 ) 2 CH-O-CH 2 F) Lokální anestetika chlorethan (CH 3 CH 2 Cl)

9 Heterocyklické sloučeniny

10 Názvosloví

11 Deriváty pyrrolu porfin – základ cyklických tetrapyrrolů biosyntéza v těle přes porfobilinogen

12 porfyriny – substituenty v β polohách hem – chelát s kationty Fe 2+

13 bilirubin – odbouráváním hemu

14 chlorofyl

15 Deriváty pyrrolidinu

16 Deriváty indolu

17 Deriváty imidazolu

18 Deriváty pyridinu nikotinová kyselina

19 vitamin B 6

20 Deriváty pyrimidinu

21 Deriváty purinu adenin, guanin – báze v nukleových kyselinách při odbourávání nukleotidů vzniká hypoxantin a xantin

22 močová kyselina – přirozený antioxidant

23 Deriváty pteridinu pteridin, tetrahydrobiopterin listová kyselina – esenciální faktor (chudokrevnost)

24 Deriváty benzopteridinu riboflavin (vitamin B 2 ) kofaktor FAD

25 Diazepin psychofarmaka

26 Kyslíkaté heterocykly

27 tokoferol (vitamin E) tetrahydrokannabinol (THC), rutin (Ascorutin)

28 Deriváty kumarinu

29 Sirné heterocykly biotin – karboxylační reakce lipoová kyselina – kofaktor při dekarboxylacích 2-oxokyselin

30 thiamin – derivát thiazolu (vitamin B 1 ) peniciliny – β laktamový kruh

31 Sacharidy

32 Rozdělení sacharidů sacharidy – monosacharidy – aldosy – aldotetrosy – aldopentosy... – ketosy – ketotetrosy – ketopentosy... – oligosacharidy – disacharidy (2 – 10) – trisacharidy... – polysacharidy

33 Chirální uhlíky CH 2 – * CH – * CH – * CH – * CH – CH = O      OH OH OH OH OH počet optických izomerů = 2 n počet aldohexos = 2 4 = 16

34 Fischerova projekce – 2 řady (D a L) základem glyceraldehyd enantiomery = optické antipody racemát = směs optických antipodů 1 : 1

35

36

37 Fischerův vzorec Tollensův vzorec

38 Fischerův vzorec Haworthův vzorec

39

40 anomery mutarotace

41 konformace monosacharidů

42 Významné monosacharidy D-ribosa 2-deoxy-D-ribosa

43 D-glukosa –nejrozšířenější v přírodě D-mannosa

44 D-galaktosa – součást laktosy D-fruktosa (ovocný cukr)

45 Reakce monosacharidů reagují jako alkoholy, aldehydy (ketony), poloacetaly Esterifikace nejdůležitější estery s kyselinou fosforečnou

46 Oxidace

47 D-glukuronová kyselina D-galakturonová kyselina

48 Redukce D-glucitol D-manitol D- ribitol

49 Deoxycukry 2-deoxy-2-ribosa L-fukosa (6-deoxy-L-galaktosa)

50 Aminocukry glukosamin N-acetylglukosamin

51 Glykosidy cyklické, vznikají reakcí poloacetálového hydroxylu

52 Disacharidy redukující – mají volný poloacetálový (anomerní) hydroxyl neredukující – nemají volný poloacetálový (anomerní) hydroxyl

53 Neredukující disacharidy sacharosa

54 Redukující disacharidy maltosa

55 celobinosa laktosa

56 Polysacharidy homopolysacharidy heteropolysacharidy

57 škrob (amylosa + amylopektin) glykogen (živočišný škrob)

58 celulosa

59 Heteropolysacharidy glykosaminoglykany (sacharidová složka proteoglykanů) hyaluronová kyselina (glukuronová kyselina + N- acetylglukosamin) heparin (glukosamin-N-sulfát + glukuronová kyselina + L- iduronová kyselina)

60 Agar (agarosa + agaropektin) v mořských řasách, gely využívané v mikrobiologii Vláknina (směs polysacharidů + doprovodných látek) nerozpustná, rozpustná

61 Nukleosidy a nukleotidy nukleosidy – dusíkatá báze a sacharid spojen N- glykosidickou vazbou nukleotity – na nukleosid navázaná kyselina fosforečná

62 Nukleosidy purinové báze – adenin, guanin pyrimidinové báze – uracil, cytosin, thymin

63

64 Nukleotidy

65 anhydridové vazby mají velký obsah energie – makroergní sloučeniny

66 Nukleotidové koenzymy (NAD +, NADP +, FMN, FAD)

67

68 koenzym A

69 Nukleové kyseliny (polynukleotidy)

70

71 Deoxyribonukleové kyseliny (DNA)

72 Ribonukleové kyseliny (RNA) Mediátorové RNA (mRNA)- nesou z jádra přepis genetické informace, slouží jako předloha pro syntézu proteinů Ribosomové RNA (rRNA) – v buňkách nejrozšířenější Transferové RNA (tRNA) – přenos aminokyselin

73

74

75 Aminokyseliny

76 V polypeptidech výhradně konfigurace L

77 Podle polarity postranního řetězce se aminokyseliny dělí na čtyři skupiny:

78 Aminokyseliny s nepolárním postranním řetězcem (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Pro, Trp, Met) Glycin – v kolagenu Alanin – vzniká transaminací z pyruvátu

79 Valin, leucin, isoleucin - pro živočichy esenciální

80 Fenylalanin, tryptofan - pro živočichy esenciální Prolin – v kolagenu

81 Methionin - pro živočichy esenciální, transmethylace

82 Aminokyseliny s polárním postranním řetězcem (Ser, Thr, Asn, Gln, Tyr, Cys) Threonin – pro živočichy esenciální

83 Asparagin, glutamin – donory aminoskupiny

84 Tyrosin – vzniká hydroxylací fenylalaninu

85 Cystein – tvoří disulfidové můstky v bílkovinách

86 Bazické aminokyseliny (Lys, Arg, His) Lysin - pro živočichy esenciální Arginin – velmi bazický

87 Histidin – bazický, dekarboxylací vzniká histamin

88 Kyselé aminokyseliny (Asp, Glu)

89 Vlastnosti a přeměny aminokyselin dekarboxylace

90 Transaminace a deaminace

91 Ionizace

92 Izoelektrický bod


Stáhnout ppt "Halogenderiváty organických sloučenin. Přirozené halogenderiváty štítná žláza: tyrosin...tyroxin fluoroctová kyselina (FCH 2 -COOH)– extrémně jedovatá."

Podobné prezentace


Reklamy Google