Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura sacharidů a nukleových kyselin Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Matej Kohutiar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura sacharidů a nukleových kyselin Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Matej Kohutiar."— Transkript prezentace:

1 Struktura sacharidů a nukleových kyselin Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Matej Kohutiar

2 Osnova přednášky I.Struktura sacharidů 1.Monosacharidy Reakce sacharidů 2.Oligosacharidy 3.Polysacharidy 4.Komplexní sacharidy II. Struktura nukleových kyselin 1.Základní komponenty nukleových kyselin 2.Nukleosidy a nukleotidy 3.Struktura řetězce DNA 4.RNA

3 I. Struktura sacharidů

4 Sacharidy Polyhydroxaldehydy a polyhydroxyketony s minimálně 3 uhlíky v řetězci Podle počtu cukerných jednotek: Monosacharidy Oligosacharidy (2-10) Polysacharidy Složené (komplexní) sacharidy

5 Struktura monosacharidů

6 Chirální uhlíky

7

8

9

10

11

12

13

14 Struktura monosacharidů D-glyceraldehyd D-erytrosa D-treosa

15 Struktura monosacharidů D-ribosaD-arabinosa D-erytrosa

16 Struktura monosacharidů D-treosa D-xylosa D-lyxosa

17 Struktura monosacharidů D-xylosa D-lyxosa D-ribosa D-arabinosa

18 Struktura monosacharidů D-allosaD-talosaD-glukosaD-idosa D-gulosaD-manosaD-altrosaD-galaktosa

19 Struktura monosacharidů

20 D-glukosa D-manosa D-galaktosa

21 Struktura monosacharidů ketosy dihydroxyaceton D-ribulosa D-xylulosa D-fruktosa

22 Struktura monosacharidů D-allosa α-D-allopyranosa

23 Struktura monosacharidů

24 V krystalickém stavu výhradně cyklické struktury (α-, β- anomery)

25 Reakce sacharidů Redoxní reakce Esterifikace Tvorba glykosidů

26 Redoxní reakce sacharidů D-glukosaD-fruktosaD-glucitol

27 Redoxní reakce sacharidů D-glukosa Kyselina D-glukonová Kyselina D-glukuronováKyselina D-glukarová

28 Redoxní reakce sacharidů D-glukosa Kyselina D-glukuronováδ-glukonolakton

29 Esterifikace D-glukosa D-glukosa-6-fosfát

30 Tvorba glykosidů D-glukosaα-metyl-D-glukopyranosid

31 Deriváty monosacharidů deoxycukry a aminocukry N-acetylglukosamin2-deoxy-D-ribosa

32 Oligosacharidy Obsahují 2-10 monosacharidových jednotek spojených glykosidickou vazbou Homo/heteroglykosidy Redukujici neredukujici

33 Oligosacharidy maltosasacharosa laktosa

34 Polysacharidy Obsahují více než 10 monosacharidových jednotek Homo/heteropolysacharidy Lineární a cyklické polysacharidy Větvené a nevětvené polysacharidy Pentosany, hexosany…

35 Polysacharidy rostlin škrob Struktura amylosy neredukující konec redukující konec

36 Polysacharidy rostlin škrob Struktura amylopektinu hlavní řetězec postranní řetězec

37 Polysacharidy živočichů glykogen

38 Složené polysacharidy Kyselina hyaluronováChondroitin-4-sulfát Kyselina sialová https://wikispaces.psu.edu/display/230/The+Organization+of+Cells+in+Tissue -+The+Extracellular+Matrix,+Cell+Junctions+and+Cell+Adhesion

39 II. Struktura nukleových kyselin

40 Sacharidy vyskytující se v nukleových kyselinách β-D-ribofuranosa 2-deoxy-β-D-ribofuranosa

41 Heterocykly vyskytující se v nukleových kyselinách purinpyrimidin cytosin uracil thymin adeninguanin

42 Keto-enolová a amino-imino tautomerie

43 Nukleosidy adenosinthymidin

44 Konformace β-N-glykosidické vazby adenosin guanosin

45 Nukleotidy adenosinmonofosfát

46 Nukleotidy fosfoanhydridová vazba adenosintrifosfát

47 Fyziologicky významné nukleotidy (NAD + /NADH, FAD/FADH 2 )

48 Fyziologicky významné nukleotidy cAMPcGMP SAM

49 Syntetická analoga nukleotidů 5-iodo-2-deoxyuridin6-azauridin 6-merkaptopurinallopurinol

50 Struktura řetězce DNA

51 Stabilizace bázových párů

52 Chargaffova pravidla

53 Konformace DNA

54 Schéma B-formy DNA malý žlábek velký žlábek

55 Síly stabilizující strukturu nukleových kyselin Denaturace a renaturace Hydrofobní interakce Elektrostatické interakce

56 Síly stabilizující strukturu nukleových kyselin Denaturace a renaturace Hydrofobní interakce Elektrostatické interakce

57 RNA mRNA tRNA rRNA snRNA … uracil ribóza

58 Stabilita RNA

59 mRNA Velká variabilita molekuly Přepis začíná od 5´-konce 3´-konec: polyA (20-250) čepička

60 tRNA Malá molekula (73-95) 3´-konec: CCA Alespoň 1 tRNA pro aminokyselinu

61 rRNA Většina buněčné RNA Katalytická aktivita


Stáhnout ppt "Struktura sacharidů a nukleových kyselin Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Matej Kohutiar."

Podobné prezentace


Reklamy Google