Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování jako nástroj ochrany životního prostředí před toxickými látkami Seminář „Ostravské ovzduší – zdravotní rizika“ Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování jako nástroj ochrany životního prostředí před toxickými látkami Seminář „Ostravské ovzduší – zdravotní rizika“ Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný registr znečišťování jako nástroj ochrany životního prostředí před toxickými látkami Seminář „Ostravské ovzduší – zdravotní rizika“ Ostrava, 28. května 2009 Milan Havel

2 Co je IRZ? Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je veřejně přístupná databáze, která mapuje toky vybraných škodlivých látek v únicích do vody, půdy a ovzduší a v přenosech odpady a odpadními vodami Údaje ohlašují konkrétní průmyslové a zemědělské podniky k 30.3. běžného kalendářního roku za uplynulý rok. K 30.9. jsou zveřejňovány na webu veřejné správy – www.irz.cz

3 Myšlenka IRZ Systém v zahraničí obecně známý jako registr úniků a přenosů PRTR, případně TRI - Toxic Release Inventory v USA (uzákoněn r. 1986), funguje na území mnoha dalších států. Pozitivní zkušenosti s omezováním úniků vedly OECD k vypracování Doporučení vládám zavádět registry znečištění a k mezinárodní úmluvě, tzv. Protokolu o PRTR.

4 Současná podoba Evropská legislativa: nařízení č. 166/2006/ES o vzniku evropského registru úniků a přenosů E-PRTR Národní legislativa: zákon č. 25/2008 o integrovaném registru znečišťování, nařízení vlády č. 145/2008 V současnosti obsahuje 93 látek.

5 Dostupnost informací STAV PŘED IRZ: Různé databáze podle požadavků složkových zákonů – jiný pro ovzduší, jiný pro vodu, informace o látkách v odpadech víceméně nedostupné. Různé databáze podle požadavků složkových zákonů – jiný pro ovzduší, jiný pro vodu, informace o látkách v odpadech víceméně nedostupné. Řadový občan musel zaslat mnoho žádostí o informace a některé ani státní správa neměla. Řadový občan musel zaslat mnoho žádostí o informace a některé ani státní správa neměla. Značná část informací hovořila o koncentracích a ne o celkovém množství vypouštěných látek do prostředí. Značná část informací hovořila o koncentracích a ne o celkovém množství vypouštěných látek do prostředí.

6 Proč podniky snižují vypouštění nebezpečných látek? Průmyslové provozy snižují množství toxických látek vypouštěných do prostředí za několika předpokladů: - mají pokrokový management vědomý si zodpovědnosti vůči životnímu prostředí - obyvatelé z jejich okolí jsou aktivní a vyvíjejí tlak - o znečištění se ví - existuje tlak legislativy, ať už národní nebo mezinárodní úrovni - zachování konkurenceschopnosti jim nedovolí další znečišťování

7 Kdy IRZ vede ke snižování celkových úniků látek do prostředí? Data musí být dostupná veřejnosti Data musí být dostupná veřejnosti Veřejnost musí mít informace o nebezpečnosti látek Veřejnost musí mít informace o nebezpečnosti látek Firmy musejí být konfrontovány s jinými firmami – soutěž Firmy musejí být konfrontovány s jinými firmami – soutěž ŽEBŘÍČKY ŽEBŘÍČKY

8 Problémy s IRZ veřejnost neumí pracovat s daty o ŽP a neumí je interpretovat veřejnost neumí pracovat s daty o ŽP a neumí je interpretovat kvalitu ovzduší ovlivňuje mnoho podmínek, lze často velmi těžko posoudit kvalitu ovzduší ovlivňuje mnoho podmínek, lze často velmi těžko posoudit jenom minimum měst publikuje informace o stavu životního prostředí (vyvíjí se nové indikátory – TIMUR) jenom minimum měst publikuje informace o stavu životního prostředí (vyvíjí se nové indikátory – TIMUR) Arnika připravila pro veřejnost manuál – Jak a kde hledat informace o ŽP? http://www.odpady.arnika.org/clanky/jak-a-kde-najit- informace-o-zivotnim-prostredi Arnika připravila pro veřejnost manuál – Jak a kde hledat informace o ŽP? http://www.odpady.arnika.org/clanky/jak-a-kde-najit- informace-o-zivotnim-prostredi

9 Data z IRZ

10

11

12 Příklad Jihlava data ČHMÚ

13 Kauza Kronospan Jihlava V r. 2005 rozšíření výroby o OSB linku, dochází k opakovanému překračování limitů pro polétavý prach – dohoda s krajským zastupitelstvím o snižování emisí až od 1.1.2009. V roce 2007 zakoupen nový elektrofiltr k sušárně. Po nátlaku veřejnosti a cílené protiformaldehydové kampani firma na přelomu září a října 2008 odstranila 2 staré lisy (produkce až 70 % formaldehydu) - nahrazeny kontinuálním lisem (investice 1,5 mld Kč), zároveň podnik přestal používat lepidla na bázi formaldehydu na OSB lince.

14 Další případy Lamináty Klimeš, LBK, Benešov u Semil, emise styrenu z výroby lodí, údolí Jizery, občasný zápach na značnou vzdálenost (až 1 km). Majitel instaloval dopalovací jednotku, která sníží emise styrenu až 10x (na dostavbu získal dotaci). Lamináty Klimeš, LBK, Benešov u Semil, emise styrenu z výroby lodí, údolí Jizery, občasný zápach na značnou vzdálenost (až 1 km). Majitel instaloval dopalovací jednotku, která sníží emise styrenu až 10x (na dostavbu získal dotaci). Precióza Prysk, LBK, emise těžkých kovů, barevný dým, hluk, problém při nakládání s odpady. Místní lidé vytvořili petici, případ se řešil za účasti orgánů KÚ, ČIŽP, HS a je vyřešen. Řešení přispělo ke zlepšení péče o zaměstnance podniku (problém olova). Precióza Prysk, LBK, emise těžkých kovů, barevný dým, hluk, problém při nakládání s odpady. Místní lidé vytvořili petici, případ se řešil za účasti orgánů KÚ, ČIŽP, HS a je vyřešen. Řešení přispělo ke zlepšení péče o zaměstnance podniku (problém olova).

15 Vztah IRZ k jiným legislativním možnostem Vydávání integrovaného povolení – IPPC Zákon o odpadech (souhlasy k provozu zařízení k nakládání s odpady) Zákon o ochraně ovzduší – vyhlášky a nařízení s limity pro vypouštění škodlivin Zákon o vodách – vyhlášky a nařízení s limity pro vypouštění vod Zákon o chemických látkách a přípravcích (charakteristika nebezpečných vlastností látek a omezení jejich používání pro některé aplikace)

16 Ing. Milan Havel http://www.arnika.org/ e-mail: milan.havel@arnika.org Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování jako nástroj ochrany životního prostředí před toxickými látkami Seminář „Ostravské ovzduší – zdravotní rizika“ Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google