Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová struktura souhrnné provozní evidence, formuláře pro sběr dat za rok 2008 a technické prostředky Ing. Pavel Machálek ČHMÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová struktura souhrnné provozní evidence, formuláře pro sběr dat za rok 2008 a technické prostředky Ing. Pavel Machálek ČHMÚ"— Transkript prezentace:

1

2 Nová struktura souhrnné provozní evidence, formuláře pro sběr dat za rok 2008 a technické prostředky Ing. Pavel Machálek ČHMÚ machalek@chmi.cz

3 Zákon 25/2008 Sb... o IRZ ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší - § 15 V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší „nahrazují slovy“ a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku

4 Zákon 25/2008 … pokr. Poplatky V § 19 odst. 10 se slova „do 15. února“ nahrazují slovy: „prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností….. do 31. března“. V § 19 odst. 16 se slova „do 15. února“ nahrazují slovy „do 31. března“.

5 Zákon 25/2008 … pokr. § 16 1.Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e)... …a podle § 19, odst. 10, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost.. podle zákona o integrovaném registru znečišťování... ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009. 2.Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnost podle § 11 odst. 1 písm. e)... …a podle § 19, odst. 10, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností... podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

6 Zákon 25/2008 Sb. pokr. § 7 Ministerstvo - zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů, - zveřejňuje na portálu veřejné správy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

7 Zákon o IRZ vč. novely zák. o ovzduší 2008: od 12. února vstoupil v účinnost zákon 25/08 2009: nový vzor (vyhláška nebo „poskytnutý“ vzor) 2010: zákon 25/2008 + novela vyhl. 356/2002 = povinné elektronické předávání údajů SPE dle nových vzorů pro „ohlašovatele“ do IRZ 2011: dtto pro všechny ohlašovatele agendy ovzduší Poplatky: zaslání příslušným úřadům do 31. 3. 20xx, prostřednictvím ISPOP, tj. povinné předání v zatím neexistující elektronické podobě?? - není dořešeno!!!

8 Celkové emise hlavních znečišťujících látek v roce 2007 - předběžné údaje Kategorie zdrojů Tuhé látky SO2NOxCOVOCNH3 tis. t / rok REZZO 112,6191,1143,6187,826,314,5 REZZO 25,03,93,74,73,110,8 REZZO 315,023,09,573,097,734,0 CELKEM stac. zdroje32,6217,9156,8265,5127,159,3 REZZO 431,30,6129,4247,154,52,5 CELKEM63,9218,5286,2512,6181,661,8

9 A nyní… n o v á S P E …


Stáhnout ppt "Nová struktura souhrnné provozní evidence, formuláře pro sběr dat za rok 2008 a technické prostředky Ing. Pavel Machálek ČHMÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google