Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kreativita Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kreativita Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1

2 Kreativita Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP1/ C11 Kreativita Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014

3 Váš potenciál DOSAHUJE tam, kam DOSAHUJE
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Váš potenciál DOSAHUJE tam, kam DOSAHUJE vaše představivost PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

4 Co je kreativita? KREATIVITA = POTENCIÁL MOZKU + DOVEDNOST
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Co je kreativita? KREATIVITA = POTENCIÁL MOZKU + DOVEDNOST Jestliže jsme kreativní, otevíráme se všemu novému, co přichází, hledáme jiné možnosti. Nezůstáváme stát u starých zvyků, úkoly a problémy řešíme novými způsoby. Co přináší kreativita: nalezení nových řešení vyřešení problémů uvolnění atmosféry zvýšení sebedůvěry. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

5 Dobrá zpráva Každý člověk je kreativní. Stává se ale, že lidé
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Dobrá zpráva Každý člověk je kreativní. Stává se ale, že lidé nemají dost odvahy nebo možností a znalostí, jak kreativitu rozvíjet. Stálý shon a předsudky kreativitu potlačují. Kreativitu lze procvičovat. Je třeba získat odvahu a nové věci zkoušet. Nedat se zastrašit a odradit bariérami. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

6 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Pravá a levá hemisféra Všichni využíváme obě poloviny mozku, ale většinou máme tendenci se spoléhat na jednu polovinu více, než na druhou. Každá z hemisfér mozku zpracovává přijaté informace jiným způsobem. Když je levá hemisféra mozku aktivní, pravá he­misféra přejde do uvolněného, polomeditativního stavu spojeného s vlněním alfa. Nastane-li obrácená situace, přejde do tohoto stavu hemisféra levá. Americký neurofyziolog Roger Wollcot Sperry získal za svůj výzkum o obou mozkových hemisférách Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

7 Kterou stranu mozku k myšlení preferujete?
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Kterou stranu mozku k myšlení preferujete? Levou stranu preferující lidé mají tendenci být analytičtí, verbální, matematičtí, logičtí, lineární, zjišťující, symboličtí, a objektivní. Zaměření na: jazyk, logiku, počítání, psaní, motorické reakce, pojem o čase.  Pravou stranu preferující lidé mají tendenci být více umělečtí, intuitivní, nápadití a neverbální, subjektivní. Zaměření na: sluchové vjemy a hudbu, uvědomování si komplexních souvislostí, představivost, denní snění, barva, dimenze. Test?

8 Upřednostňování levé poloviny mozku
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Upřednostňování levé poloviny mozku Tendence analyzovat, abstrahovat, počítat, sledovat čas, plánovat postupy krok za krokem, vyjadřovat se racionálně, na základě logiky. Levou stranu preferující lidé říkají věty jako: "Pokud známe čísla a, b a c můžeme říct, že jestliže je a větší než b a b je větší než c, potom a je větší než c." Dodržování časového rozvrhu, struktura, posloupná cesta. Uplatnění: vědci, počítačoví analytici, účetní, právníci atd. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

9 Upřednostňování pravé poloviny mozku
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Upřednostňování pravé poloviny mozku Tendence využívat svou intuici, chvíle přímého vnímání, kdy vše zapadá na své místo - bez toho, aby bylo potřeba věci řešit logickou cestou. Věty: "Aha, teď to chápu", nebo "Tak, teď je to jasné". Pravou stranu preferující lidé často zapomínají na čas. Pracovat či přemýšlet mohou začít odkudkoliv. Uplatnění: tvorba, hledání nového. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

10 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Ještě lepší zpráva Prakticky každý disponuje plnou škálou duševních schopností. Přesto má většina z nás sklon se domnívat, že má vrozené vlo­hy pouze pro některé z těchto oblastí, zatímco pro ostatní již ne.  Domníváme se, že jakékoli úspěchy ve slabších oblastech jsou pro nás jednou provždy nedosažitelné. Neuvědomujeme si, že: Dosud se nám podařilo rozvinout tyto oblasti potenciálních schopností, zatím­co ty ostatní jsme z různých důvodů prozatím ponechali v nečinnosti. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

11 Ještě lepší zpráva pokračuje
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Ještě lepší zpráva pokračuje ALE: jsou-li slabší oblasti správně rozvíjeny, mohou rozkvést. Nově získané schopnosti zpětně ovlivňu­jí vlohy získané již dřív, které se pak díky tomu dále rozšiřují. Rovnováhu mezi levou a pravou stranou mozku potřebuje dosáhnout každý z nás. Když se nám to nepodaří, staneme se relativně nevý­konnými. Musíme zajistit, aby obě strany mozku byly aktiv­ně vyváženy. Zdroj: Tony Buzan - Jděte na to chytře, nakladatelství Columbus PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

12 Už umíte správně sestavit etapy tvořivého procesu?
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Už umíte správně sestavit etapy tvořivého procesu? Označte pořadí kroků: Ustálení informací  Vyhodnocení  Výběr řešení  Formulace problému  Ověření řešení  Intuice, rozeznání nápadu Shromáždění informací  Analýza údajů Představa o požadavku PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

13 Etapy tvořivého procesu
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Etapy tvořivého procesu Správné pořadí kroků: 1 (d) Formulace problému 2 (i) Představa o požadavku 3 (g) Shromáždění informací 4 (h) Analýza údajů 5 (a) Ustálení informací 6 (f) Intuice, rozeznání nápadu 7 (c) Výběr řešení 8 (e) Ověření řešení 9 (b) Vyhodnocení    PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

14 A co vy? Jste kreativní? Tak si teď budeme trochu hrát… a uvidíme.
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. A co vy? Jste kreativní? Tak si teď budeme trochu hrát… a uvidíme. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

15 Úkol 1 Navrhněte 5 možností, jak lze kreativitu rozvíjet: 1. 2. 3. 4.
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Úkol 1 Navrhněte 5 možností, jak lze kreativitu rozvíjet: 1. 2. 3. 4. 5. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

16 -Z-ÁM-OV-T K-ÁT-OV-AS-
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Úkol 2 Které slovo sem nepatří? a) řeč; b) projev; c) poznámka; d) procházka. Kuchař se má ke kuchyni jako mechanik k/ ke  a) stroji; b) dílně; c) oleji; d) výrobní značce. která dvě písmena následují? B A D C F E ? ? ……………………….. Co mají společného: letadlo, děti, mlýnek na kávu, rádio. Nahraďte každou pomlčku správným písmenem -Z-ÁM-OV-T K-ÁT-OV-AS-

17 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Úkol 3 Uspořádejte číslice 1 – 9 ve třech řadách po třech tak, aby jejich součet horizontální, vertikální i diagonální byl vždy 15. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

18 Úkol 4 Vytvořte název filmu o tomto městě. Film bude promítán
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Úkol 4 Vytvořte název filmu o tomto městě. Film bude promítán na veletrhu cestovního ruchu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

19 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Úkol 5 Napište pět smysluplných vět o čtyřech slovech, kde slova začínají v pořadí na písmena V, S, O, R. Slova se nesmí opakovat. V S o r PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

20 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Úkol 6 Napište stručný popisek k fotografii pro celostátní deník MF DNES. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

21 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Úkol 7 Navrhněte název pro luxusní pánskou kosmetickou řadu výrobků (řada obsahuje sprchový gel, kolínskou, krém na obličej, krém na ruce, tělové mléko, antiperspirant): Charakterizujte muže, kterému je určeno. Co si chce vlastně koupit? Co je pro něho důležité? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

22 Úkol 8 Napište krátký a smysluplný příběh,
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. Úkol 8 Napište krátký a smysluplný příběh, obsahující všechna tato slova (v libovolném pořadí a tvaru): Myš – stanoviště – slunce – čaj – kniha – sklenice – vysvětlit - veverka – lepidlo – prší – kapesní – daleko – přemýšlet – hledat – zítra – nové – jahody – středověk. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

23 PROTOŽE JSEM PŘEMÝŠLEL…
Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita. DOSTAL JSEM NÁPAD. PROTOŽE JSEM PŘEMÝŠLEL… PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,

24 Týmová práce TYMP1/ C11 – Kreativita.
Literatura a zdroje ARMSTRONG, M.: Jak být ještě lepším manažerem, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing Počet stran 312, ISBN BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi , 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN ROBSON, M.: Skupinové řešení problémů, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing Počet stran 156, ISBN X. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN JAY, R., TEMPLAR, R.: Velká kniha manažerských dovedností, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 514, ISBN KIRST, W., DIEKMEYER, U.: Trénink tvořivosti, 1. vyd. Praha, Portál Počet stran 125. ISBN Kurz kreativity v programu Training of Management Trainers, Mc Kechnie 1995. Vlastní přednášky a trénink. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D.,


Stáhnout ppt "Kreativita Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google