Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

2 Ohrožující faktory pro druhy
Rozpad a ničení stanovišť Nepůvodní invazní („vetřelecké“) druhy Obchod a průmyslové využívání Nemoci Eutrofizace prostředí Změna podnebí Ostatní činitelé

3 Ohrožující faktory pro druhy
Rozpad a ničení původních stanovišť

4 Ohrožující faktory pro druhy
Od r byla na zemědělskou půdu přeměna na Zemi větší plocha než v 18. a 19. století dohromady Nejohroženější typy ekosystémů globálně: mokřady travinné ekosystémy

5 Ohrožující faktory pro druhy
Mokřady jsou nejohroženějším typem ekosystémů na Zemi Za posledních 100 let byla zničena polovina všech mokřadů Do 50. let hlavně v hospodářských vyspělých státech, poté v rozvojových zemích

6 Ohrožující faktory pro druhy
Podíl v CHÚ: deštný prales 20 %, jezera 3 % Dvě třetiny velkých sladkovodních ekosystémů je chráněno méně než je celosvětový podíl chráněné souše

7 Ohrožující faktory pro druhy

8 Ohrožující faktory pro druhy
Vliv rozpadu původního biotopu na menší části se začíná projevovat na biotě tehdy, jestliže zmizelo nebo bylo zničeno 30 – 70 % jeho původní rozlohy Pozor: nelineární zákonitost

9 Ohrožující faktory pro druhy
Fragmentace biotopů vyvolává: změny v druhovém složení a struktuře rostlinných a živočišných společenstev změny v dynamice dotčených populací (snížení početnosti lokálních populací nebo jejich vyhubení či vyhynutí, izolovanost) změny v chování organismů včetně šíření prostorem změny v úspěšnosti rozmnožování změny ve zdatnosti (fitness) jedinců změny v některých ekosystémových procesech

10 Ohrožující faktory pro druhy
Vliv fragmentace na biotu bude tím větší, čím menší budou jednotlivé fragmenty budou od sebe vzdálenější a navzájem izolovanější Teorie ostrovní biogeografie S = c . Az S počet druhů, A plocha, c,z - konstanty

11 Ohrožující faktory pro druhy
Proč mají menší fragmenty menší počet druhů menší fragmenty mají menší plochu a tím i menší diverzitu biotopů v rámci této plochy větší fragmenty mohou hostit druhy, vyžadující větší plochu nebo vytvářející větší domovské okrsky méně početné populace jsou náchylnější k vyhynutí

12 Ohrožující faktory pro druhy
Okrajový efekt Menší biotopy mají větší podíl okrajových biotopů a střed fragmentu má blíž k okraji Plocha 100 ha 100 m okraj vnitřek 64 ha 4 plochy po 25 ha 100 m okraj vnitřek 4 x 8,7 ha = 34,8 ha Pro les mírného pásma 10 – 35 m

13 Ohrožující faktory pro druhy
Vliv okrajového efektu mikroklimatické změny (prosvětlení, oteplení) větrné poměry snadnější pronikání invazních nepůvodních druhů kontakt s chovanými nebo pěstovanými druhy (nákazy) znečištění cizorodými látkami antropogenního původu

14 Ohrožující faktory pro druhy
Proč mají izolované a od sebe vzdálené fragmenty menší počet druhů? S větší izolovaností a vzdáleností mezi fragmenty klesá pravděpodobnost, že budou osídleny druhy, citlivými k fragmentaci a přítomnosti bariér I fragmentovanou krajinou dobře se šířící druhy obsazují dříve bližší, neizolované fragmenty jimi upřednostňovaného biotopu


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník"

Podobné prezentace


Reklamy Google