Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakta světové biodiverzity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakta světové biodiverzity"— Transkript prezentace:

1 Fakta světové biodiverzity
Biodiverzita II. Fakta světové biodiverzity

2 Obratlovci, kteří vymřeli od roku 1600

3 Ohrožení ptáci na celosvětové úrovni a na úrovni států

4 Ohrožení savci na celosvětové úrovni a na úrovni států

5 Biologická rozmanitost na úrovni států

6 Centra diverzifikace zemědělských plodin

7 Celosvětová rozloha půdy klasifikovaná jako „zemědělská“ 1961 - 1998

8 Ohrožené a vymřelé druhy

9 Odhadované roční změny lesnatosti 1990 - 1995

10 Ztráty rostlinných genetických zdrojů: příklady na úrovni států

11 Stav hlavních rostlinných a živočišných genetických zdrojů pro výživu ve světě

12 Fakta světové biodiverzity
Rakousko Téměř 3000 živočišných druhů (z nichž 2300 hmyzích) je zařazeno na seznam ohrožených druhů

13 Fakta světové biodiverzity
Bělorusko Od 19. století v Bělorusku vymizelo nebo v původním areálu již není zaznamenáno 238 druhů suchozemských obratlovců

14 Fakta světové biodiverzity
Finsko Každý osmý druh rostlin a živočichů ve Finsku je ohrožený

15 Fakta světové biodiverzity
Arménie Ve stepních ekosystémech se vyskytuje mezi 100 – 700 rostlinnými druhy: po intenzivním nadměrném spásání však jejich skutečný počet klesá přibližně na 15

16 Fakta světové biodiverzity
Finsko V jižním Finsku existovalo v 50. letech 20. století 23,4 % různých tajgových (boreálních) rašelinišť v přírodním stavu, avšak do roku 1985 se jejich rozloha snížila na 3,8 %

17 Fakta světové biodiverzity
Bělorusko Od 50. let 20. století se celková rozloha rašelinišť v Bělorusku snížila z 4,13 na 2,3 milionu ha

18 Fakta světové biodiverzity
Německo V letech 1950 – 1985 v bývalém Západním Německu vymizelo 57% všech mokřadů

19 Fakta světové biodiverzity
Irsko Irská rašeliniště kdysi pokrývala přibližně 1,3 milionu ha neboli 16% rozlohy souše této země. V současnosti zůstává jen 19% ( ha) z původní plochy nedotčeno člověkem. Úbytek vrchovišť dosáhl 92% a pokryvných rašelinišť 82%

20 Fakta světové biodiverzity
Izrael Jezero Hula bylo v 50. letech vysušeno, což zničilo unikátní mokřadní ekosystém

21 Fakta světové biodiverzity
Arménie V letech 1992 – 1995 bylo zničeno 8% lesního pokryvu země. Celá řada oblastí v Arménii je dnes úplně odlesněna

22 Fakta světové biodiverzity
Polsko V roce 1845 pokrývaly lesy jen 6,5 milionu hektarů Polska. Od té doby se lesní pokryv zvýšil na 8,78 milionu hektarů

23 Fakta světové biodiverzity
Brazílie Asi 15% amazonského pralesa již bylo zničeno. Původní vegetace byla zničena ze 40%. Zbývá jen 8,75% původního atlantského pralesa

24 Fakta světové biodiverzity
Francie Od počátku 80. tet 20. století se zalesněná plocha zvýšila o 3%

25 Fakta světové biodiverzity
Slovinsko Lesnatost se zvýšila ze 47% v roce 1961 na 53% v roce 1990

26 Fakta světové biodiverzity
Sýrie Větrná a vodní eroze znehodnotila hektarů půdy (desertifikace)

27 Fakta světové biodiverzity
Bělorusko Od roku 1750 se lesnatost země snížila z 80% na 35%

28 Fakta světové biodiverzity
Brazílie V letech se rozsah a rychlost odlesňování v brazilské Amazonii ustálily na 0,4% ročně. V letech 1995/96 představoval rozsah odlesňování km2 ročně

29 Fakta světové biodiverzity
Kuba Od roku 1900 byla rozšiřováním zemědělství lesnatost snížena o 53,2%. Po roce 1959 začalo ještě drastičtější odlesňování a lesnatost se snížila na 14%

30 Fakta světové biodiverzity
Izrael Během posledních 50 let zvýšil Izrael lesnatost z méně než 1% až na 10% svého území

31 Fakta světové biodiverzity
Madagaskar Více než hektarů přírodních lesů je každým rokem vypáleno nebo smýceno

32 Fakta světové biodiverzity
Slovensko Předpokládá se, že před začátkem intenzivního působení člověka na vegetaci bylo až 90% území státu pokryto lesy

33 Fakta světové biodiverzity
Thajsko V roce 1960 bylo 54% území Thajska pokryto lesy: toto číslo se však do roku 1992 snížilo na 26%

34 Fakta světové biodiverzity
Ukrajina Lesy v současnosti pokrývají 14,3% celkové rozlohy Ukrajiny v porovnání s 28% v roce 1850

35 Fakta světové biodiverzity
Finsko Rozloha finských rašelinišť se snížila z 10,4 na 6 mil. ha v důsledku odvodňování při těžbě dřeva. Další milion hektarů se nyní využívá pro zemědělské účely

36 Fakta světové biodiverzity
Německo V letech 1950 – 1985 bylo v bývalém Západním Německu zničeno 57% všech mokřadů

37 Fakta světové biodiverzity
Slovensko Téměř desetina mokřadů byla odvodněna

38 Fakta světové biodiverzity
Švýcarsko Od roku 1800 zmizelo 90% švýcarských mokřadů. Rozloha zaplavovaných říčních niv se snížila rovněž o 90% a ze zbývajících niv pouze 20% je ještě dnes pravidelně přirozeně zaplavováno

39 Fakta světové biodiverzity
Turecko 90% pastvin v Turecku se v důsledku neregulované pastvy považuje za poškozené a neplodné

40

41

42

43

44

45

46

47

48


Stáhnout ppt "Fakta světové biodiverzity"

Podobné prezentace


Reklamy Google