Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 01 Ing. Pavel Bednář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 01 Ing. Pavel Bednář"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 01 Ing. Pavel Bednář pavel.bednar.st1@vsb.cz

2  Test na tvorbu SQL dotazů  Test na návrh DB a výpočet Funkčních závislostí.  Semestrální projekt ◦ Vymyslet téma projektu (0 bodů) ◦ Zadání (4 body) ◦ Konceptuální analýza (5 bodů) ◦ Formální analýza (4 body) ◦ Porovnání konceptuální a formální analýzy (2 body)

3  Zpracování dat  Data  Informace  Objekt  Atribut  Typ objektu

4  Co je to výrok ?

5  Určete, zda jsou dané věty výroky a.Venku prší. b.Číslo pět je liché. c.Bude zítra pršet ? d.HTML je programovací jazyk. e.Dva plus tři je šest. f.Zelená barva je nejkrásnější.

6  Jak můžeme značit pravdivostní hodnoty výroků ?

7  Výrokové symboly – p,q,r…  Symboly logických spojek ◦ Negace ¬ ◦ Konjunkce ∧ ◦ Disjunkce ∨ ◦ Implikace ⊃ ◦ Ekvivalence ≡  Pomocné symboly – (), [], {}

8

9  Jednoduché výroky se označují velkými písmeny A, B  Z jednoduchých výroků pak můžeme pomoci logických spojek vytvořit složený výrok  Základní spojky ◦ Konjunkce ◦ Disjunkce ◦ Implikace ◦ Ekvivalence

10

11

12  Viz příklady

13  Co je to množina ?  Množiny značíme velkým písmenem. (Např. M)  Prvky množiny značíme malým písmenem (Např. m)  Způsob zápisu množiny ◦ Výčtem ◦ Generativní funkcí (gramatika) ◦ Schématem (Vennové diagramy)

14  Množina obsahuje každý prvek pouze jednou  Tedy množina F={a, a, b, a, b, a, b} a množina K={a, b} jsou stejné.  Kardinalita (mohutnost) je počet prvků množiny

15  Podle počtu prvků dělíme množiny na ◦ Konečná množina A={1,2,a,c} ◦ Nekonečná množina A=R (reálná čísla), A=Z (celá čísla) ◦ Prázdná množina A = ∅  Podle typu prvků dělíme množiny na ◦ Homogenní (stejné) ◦ Nehomogenní (různé)

16  SjednoceníA ⋃ B  PrůnikA ⋂ B  DoplněkA‘  RozdílA - B

17  Rovnost  Nerovnost  Podmnožina (inkluze)  Nadmnožina (exkluze)  Disjunktní množina

18  Asociativní  Komutativní  Distributivní  de Morganovy zákony  Další vlastnosti

19  Co je to kartézský součin ?  Značí se A × B, kde A,B jsou množiny  Neplatí asociativní zákon.

20  Co je to zobrazení ?

21

22  Pojmy ◦ Zobrazení do množiny (ne všechny prvky z B) ◦ Zobrazení na množinu (všechny prvky z B)

23  Prosté (injektivní)  Surjektivní  Bijektivní  Inverzní

24

25  Binární (mezi dvěma množinami) ◦ M:N UČÍ (Učitel, Třída) ◦ 1:N PATŘÍ (Žák, Třída) ◦ 1:1 TŘÍDNÍ (Učitel, Třída)  Unární (obě množiny jsou stejné) ◦ 1:N VEDOUCÍ (Zaměstnanec, Zaměstnanec) ◦ M:N KURZY (Zaměstnanec, Zaměstnanec)  Ternární (mezi více množinami) ◦ M:N:K učitel UČÍ předmět VE třídě


Stáhnout ppt "Cvičení 01 Ing. Pavel Bednář"

Podobné prezentace


Reklamy Google