Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedení jednání, facilitace Management a rozvoj obcí, TUL Blažena Hušková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedení jednání, facilitace Management a rozvoj obcí, TUL Blažena Hušková"— Transkript prezentace:

1 Vedení jednání, facilitace Management a rozvoj obcí, TUL Blažena Hušková blahuska@seznam.cz

2 Facilitace n Usnadnění n podpora n ulehčení

3 Co dělá facilitátor n Pomáhá účastníkům, aby se cítili vítáni a začleněná n zapojí každého, vyvažuje účast celé skupiny n umožní výměnu názorů uvnitř skupiny n hledá různorodost, vítá rozdílné názory n uznává stejnou hodnotu vyslovených názorů n odosobňuje problém, sdělení n chová se neutrálně, nesoudí n nekritizuje ani nechválí vyslovené názory n pomáhá účastníků formulovat myšlenky

4 Co ještě dělá facilitátor n Snaží se nikoho nevyčlenit, nepřivést do rozpaků n naslouchá aktivně n soustřeďuje diskusi na dané téma n dodržuje časový harmonogram n zaměřuje se na proces n spolupracuje se zapisovatelem n dohlíží na přesné a úplné provedení zápisu n mluví jen tolik, kolik je nezbytně nutné (vytváří prostor a poskytuje jej ostatním)

5 Jaký je facilitátor n zdvořilý n pozitivní n uvolněný n soustředěný n nestranný n pozorně, se zájmem naslouchající n otevřený myšlenkám druhých n sloužící potřebám skupiny n neutrální vůči tématu n vždy připraven

6 Před zahájením diskuse facilitátor n zná organizátora n zná termín a místo konání n zná cíl setkání, očekávání organizátora n zná přibližný počet a složení účastníků n zná časová omezení n ví, jak bude naloženo s připomínkami n ví, kdo a jak pořizuje zápis n je informován o technickém zajištění (uspořádání prostoru, kapacita, ozvučení, tlumočení, WC, občerstvení…) n ví, kdy přijdou a odejdou VIP n má promyšlenou, s organizátorem prodiskutovanou strategii vedení diskuse n pořídí si odpovídající úbor

7 Zapisovatel n Vytváří a spojuje krátkodobou a dlouhodobou skupinovou paměť n je nestranným služebníkem skupiny n nezpomaluje tok jednání n pracuje v týmu s facilitátorem n naslouchá pozorně n žádá o doplnění a upřesnění, je-li třeba n děkuje, povzbuzuje n zaznamenává vlastními slovy autorů n zaznamenává všechny prezentované myšlenky n zaznamenává neutrálně n žádá autory o kontrolu záznamu n provádí záznam přehledně, čitelně

8 Flipchart n Je fyzickým důkazem aktivního naslouchání n pomáhá plnějšímu zapojení účastníků n je krátkodobou skupinovou pamětí n je dlouhodobou skupinovou pamětí n poskytuje skupině fyzické ohnisko n pomáhá udržet tempo diskuse n přispívá k odosobnění myšlenek (myšlenky jsou majetkem celé skupiny)

9 Obtížní účastníci diskuse n opozdilec n dezertér n poškozená gramodeska n nevěřící Tomáš n nesoustředěnec n unuděnec n žvanil, velkohubý řečník n útočník n Tlumočník n pomlouvač n šuškanda n vševěd n kibic n odbíhač n přerušovač

10 Pravidla diskuse n Diskusi vede facilitátor n Dejme šanci každému n Važme si opačného názoru n Važme si názoru druhého n Hovořme vždy k věci n Hovoří vždy jen jeden n Mýlit se je lidské n Vždy s úsměvem n Není hloupých otázek n Nekouříme n Vypínáme mobily n...

11 Metody formulování a získávání množství názorů a myšlenek n Brainstorming n brainwriting n metoda 635 n banka informací

12 Metody třídění názorů, myšlenek n LASO n A/3 n objektivní oponent n párové porovnávání

13 Facilitátorské třináctero n Jsem vždy korektní. n Pokud možno nesděluji svůj názor. n Mám vyřešeno, jak postupně dávat slovo. n Umím udržet řízenou diskusi. n Mluvím málo, dávám prostor jiným. n Zachovávám poměr sil v prostoru. n Jsem neustále IN, nenudím se.

14 Facilitátorské třináctero n Zaznamenám-li pokles pozornosti, oživím diskusi nebo navrhnu přestávku. n Nedopustím arogantní chování, urážky, inzultace. n Snažím se dobrat závěrů. n Na závěr zopakuji nejdůležitější výstupy. n Fakturu posílám dřív, než na ni zapomenu. n (pravděpodobně dle Romana Hakena)

15 Vedení jednání 3 fáze : n před jednáním (příprava) n při jednání (akce) n po jednání

16 Před jednáním n program jednání – seznam bodů k projednání, včetně časového rozvržení n rozeslat/předat program dopředu – včas, spolu s materiály potřebnými k projednání, dodržet pravidla daná statutem, jednacím řádem, právní úpravou… n připravit vhodné prostředí – světlo, klid, vhodné uspořádání místnosti, občerstvení n promyslet zasedací pořádek (je-li třeba)

17 Na začátku jednání n začít včas n začít něčím příjemným / poblahopřát k narozeninám, oslavit dosažený úspěch / n jasně rozdělit role: kdo poradu řídí, kdo zapisuje n zopakovat program, event. probrat očekávání n shrnout závěry z minulého jednání n stanovit pravidla a získat souhlas n definovat cíle jednání a vymezit okruh problémů n určit pořadí témat – priority

18 Během jednání n rozdělit komplexní problém na dílčí úseky, které jsou řešitelné n oddělit fakta od emocí, při vzniku konfliktu racionálně probrat fakta n s návrhy účastníků se ptát také na možná řešení n čas od času shrnout dohodnuté n hlídat čas n zapojit všechny účastníky n jednání směrovat k závěru/přijetí rozhodnutí n střídat fáze vážného jednání a odlehčení

19 Na závěr jednání n určit co, kdo, dokdy udělá a nechat si to znovu potvrdit n zopakovat dohodnuté závěry n ověřit, zda všichni odchází se stejným závěrem n sdělit program a čas příštího jednání n pochválit, ocenit ! n ukončit poradu pozitivně, i když se k dohodě nedošlo

20 Po jednání n zpracovat zprávu o průběhu a výsledcích jednání a rozeslat všem účastníkům n kontrolovat plnění dohodnutého n zhodnotit poradu - splnění očekávání, efektivita, co udělat pro zlepšení


Stáhnout ppt "Vedení jednání, facilitace Management a rozvoj obcí, TUL Blažena Hušková"

Podobné prezentace


Reklamy Google