Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy kleneb Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy kleneb Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Poruchy kleneb Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Zdeněk Polýnek Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Zdeněk Polýnek Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Ze-PB/3-SO-3/11 Název DUM Poruchy kleneb Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-67-H/01 Obor vzdělávání Zedník Vyučovací předmět Přestavby budov Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: různé příčiny poruch cihelných kleneb Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Oprava trhlin, opravy porušených kleneb, přetížená klenba, rozestouplá klenba, torkretování Datum

3 Poruchy kleneb Náplň výuky Příčiny trhlin Opravy porušených kleneb
Přetížená klenba Rozestouplá klenba Drcená klenba Další poruchy kleneb Torkretování

4 Příčiny trhlin v cihelných klenbách
Trhliny v cihelných klenbách vznikají šikmými nebo vodorovnými tlaky na klenbu přetížením klenby sednutím patek kleneb Opravy kleneb. V cihelných klenbách se opravují trhliny stejným způsobem jako trhliny ve zdivu. Širší trhliny na rubu klenby se zalijí řídkou cementovou maltou, popř. se vyplní klíny z tvrdého dřeva (které se po zatvrdnutí malty odstraní). V klenbách z dusaného betonu se trhliny rozšíří vysekáním, pak se podle potřeby v líci klenby utěsní provazcem, vyčistí, navlhčí a do takto připravené trhliny se vtlačuje cementová malta. .

5 Opravy porušených kleneb
Nejjednodušší je oprava proražené klenby. Proražení se projeví na klenbě trhlinami, které vycházejí radiálně z místa úderu. Porušená část klenby se podloží a odstraní se porušené cihly. Byla-li porušena jen jedna cihla, vloží se nová, dotáhne dřevěnými klíny a zalije se cementovou maltou. Větší otvor se doklene pevnými cihlami do cementové malty. Okraje se řádně zaklínují ke staré klenbě a rubová strana celé vyspravené části se zalije cementovou maltou. klíny cementová malta klíny prkno sloupek Obr. 1

6 Přetížená klenba porucha klenby
Přetížená klenba zpravidla rozhání (oddaluje) opěrné zdi. Při přetížení klenby se v omítce tvoří trhliny rovnoběžně s patkami, hlavně v závěru. Obr. 2

7 Rozestouplá klenba porušená klenba
U rozestouplé klenby je přetížení klenby takové, že se klenba poruší a opěrné zdi se rozestoupí. Tím se rozevřou trhliny rovnoběžné s patkami v líci závěru klenby. zední kleště vzpěra zední kleště opěrný pilíř Obr. 3

8 Postup opravy Nejprve se musí zjistit, zda rozestupování klenby postupuje, např. přelepením trhlin papírovými pásky. Jestliže porucha pokračuje, přistoupí se k opravě. Klenba se podepře a zajistí se vnější zeď. Pak se klenba v místech meziokenních pilířů stáhne zedními kleštěmi kruhového průřezu s rektifikačním článkem, kterým lze regulovat délku táhel. Nemůže-li se použít tento způsob, zesílí se meziokenní pilíře železobetonovými příložkami nebo opěrnými pilíři s ložnými spárami kolmými na výslednici tlaku v klenbě. Je-li třeba, provede se obojí zajištění. .

9 Drcená klenba K drcení klenby dochází tlakem na klenbu z boku. Tento tlak mohou způsobit tlaky sousedních kleneb nebo u kleneb v suterénu tlak zeminy na obvodové zdi. Tím dochází k drcení závěru v líci klenby, k rozvírání na rubu klenby a k trhlinám podél patek. K opravě klenby se přistupuje tak, že se klenba zajistí rozepřením zdí a příčina drcení se odstraní buď nadezdívka rozepření Obr. 4 Stažením sousedních kleneb kleštěmi, nebo odkopem zeminy, která svým tlakem působila na klenbu. Pak se vybourá závěr a znovu dozdí na cementovou maltu. Někdy se ještě klenba zesílí klenutými pásy v místech meziokenních pilířů nebo zatížením nadezdívkou na stávající klenbě.

10 Další poruchy K dalšímu porušení kleneb dochází stářím (je porušen materiál kleneb). Je-li porušení menšího rozsahu, zpevní se klenba tak, že se na očištěný a navlhčený rub klenby položí svařovaná výztuž a torkretováním se vytvoří tenká betonová vrstva. Torkretovaný (stříkaný) beton je nastříkaný na stěny (stropy) pomocí cementového děla. Suchá směs cementu a písku (zrna jsou max. 8 mm) se vtlačuje stlačeným vzduchem do speciální pistole. V pistoli se do suché směsi vstřikuje pod tlakem 0,2 MPa jemně rozptýlená voda v množství 10 % hmotnosti směsi. .

11 Kontrolní otázky: Jaké jsou příčiny trhlin v cihelných klenbách?
Nakresli a popiš jak se opravuje proražená klenba? Jak se opravuje přetížená klenba? Nakresli a popiš opravu rozestouplé klenby? Jak se opravuje drcená klenba? Jaké jsou další poruch kleneb? Co je to torkretování?

12 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní

13 Seznam použité literatury:
[1] Kárník V. Přestavby budov, Praha, SNTL 2000, ISBN [2] Hájek Václav, Pozemní stavitelství pro 3. ročník SPŠ stavebních, Praha, 1980, SNTL

14 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Poruchy kleneb Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google