Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 13 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Vodorovné nosné konstrukce Název materiálu Klenby Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s příčinami poruch a postupy oprav kleneb. Metodický pokyn  Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 OPAKOVÁNÍ – TVARY KLENEB
Obr.č. 1: Druhy kleneb a) (archiv autora)

3 OPAKOVÁNÍ – TVARY KLENEB
Obr.č. 2: Druhy kleneb b) (archiv autora)

4 OPAKOVÁNÍ – TVARY KLENEB
Obr.č. 3: Druhy kleneb c) (archiv autora)

5 TVARY KLENEB Obr.č. 4: Druhy kleneb d) (archiv autora)

6 OPAKOVÁNÍ - druhy čelních oblouků
Obr.č. 5: Druhy čelních oblouků (archiv autora) Obr.č. 6: Druhy čelních oblouků (archiv autora) Obr.č. 7: Druhy čelních oblouků (archiv autora)

7 NEBEZPEČNÉ SPÁRY Obr.č. 8: Nebezpečné spáry u kleneb (archiv autora)

8 OPRAVA KLENEB V klenbách působí tahové a tlakové síly jinak, než u vodorovných konstrukcí. Proto k opravám přistupujeme obezřetně. Opravu klenby je vhodné konzultovat se statikem. Opravy kleneb můžeme rozdělit na: - opravy trhlin - opravy proražení klenby - opravy rozestouplých kleneb - opravy kleneb porušených stářím

9 Trhliny v klenbách Trhliny v klenbách se opravují stejným způsobem jako trhliny ve zdivu. Odstraníme vyrovnávací násyp, narušené cihly u rubu klenby řádně vyčistíme, pokud možno vystříkáme tlakovou vodou a zalijeme řídkou maltou. Trhliny v omítce lícní (spodní) plochy klenby přeštukujeme.

10 Proražené klenby Při výměně porušené klenby se nejdříve porušené místo podloží. Porušené cihly se vysekají. Osadí se nové cihly a zalijí cementovou maltou. Při větší opravě se porušená část podskruží bedněním. Oprava klenby z kamenného zdiva se dělá obdobně. Obr.č. 9: Oprava proražené klenby (archiv autora)

11 Rozestoupené klenby U rozestoupené klenby se trhliny v úrovni patek rozevírají u rubu klenby a trhliny u závěru se rozšiřují v líci klenby. Při opravě se zachytíme tlaky vznikající působením klenby, které vychylují opěry: - novými opěrnými pilíři. - stažením zedními kleštěmi. Obr.č. 10: Rozestouplá klenba (archiv autora)

12 opěrné pilíře Postup: Nejprve klenbu podepřeme klenby a zajistíme nosné zdi. Pak zesílíme meziokenní pilíře železobetonovými příložkami nebo opěrnými pilíři s ložnými spárami kolmými k výslednici tlaku v klenbě tak aby nenarušily vzhled budovy. Obr.č. 11: Zesílení opěr pilíři (archiv autora)

13 Stažení klenby v místě meziokenních pilířů zedními kleštěmi nebo táhlem s rektifikačním článkem .
viditelné klenbové kleště Obr.č. 12: Viditelné kleštiny (archiv autora)

14 skryté klenbové kleště
Obr.č. 13: Skryté kleštiny (archiv autora)

15 DRCENÁ KLENBA K drcení dochází tlakem sousedních kleneb nebo v suterénu tlakem zeminy na opěrné zdi. Oprava: Klenbu zajistíme rozpěrami. odstraníme příčinu (sousední klenby stáhneme kleštinami nebo odkopeme zeminu). Závěr vybouráme a znovu jej vyzdíme na MC. Klenbu můžeme zesílit klenutými pásy v místech meziokenních pilířů nebo zatížením nadezdívkou podél opěrných zdí.

16 DRCENÁ KLENBA Obr.č. 14: drcená klenba (archiv autora)

17 Klenby narušené stářím
Klenby mají různé trhliny, z ložných spár vypadává malta a i vlastní zdicí prvky jsou narušené. Opěrné zdi však porušené nejsou. V takovém případě musí nosnou funkci klenby převzít jiná konstrukce, která zajistí zachování původní klenby. Oprava: a) Při zachování původního vzhledu klenby: Po odstranění podlahy a násypu a v případě nutnosti podepření narušené klenby se zhotoví železobetonová skořepina na rubu původní klenby. Skořepina se s klenbou spřahuje a kotví do opěrných zdí formou věnce. Beton se zpravidla nanáší stříkáním (torkretováním). Jako výztuž se používá svařovaná síť z betonářské oceli nebo nerezavějící výztuž (helikální výztuž), sklolaminátová, aramidová (kevlarová) nebo uhlíková výztuž. b) Pokud se i po opravě klenba nemá zatěžovat, provádí se nad klenbou samostatný nosný strop .

18 zesílení klenby betonovou skořepinou
Obr.č. 15: Zesílení klenby spřaženou skořepinou (archiv autora)

19 SPŘAŽENÝ OCELOBETONOVÝ STROP
Obr.č. 16: Ocelobetonový strop (archiv autora)

20 Otázky a úkoly: Popište opravu proražené klenby. Jaké jsou možnosti opravy rozestouplé klenby? Jak můžeme zvýšit únosnost klenby narušené stářím?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google