Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-Praha a interoperabilita. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-Praha a interoperabilita. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved."— Transkript prezentace:

1 e-Praha a interoperabilita

2 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2 KPMG Česká republika a e-Praha

3 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3 KPMG Česká republika a e-Praha Jaký má KPMG Česká republika vztah k e-Praze? Jak chápeme název e-Praha? Co děláme pro e-Prahu

4 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4 Proč má seminář podtitul „Výzvy a příklady řešení“

5 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5 Proč má seminář podtitul „Výzvy a příklady řešení“ Proč výzvy Proč příklady

6 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6 e-Praha a interoperabilita elektronická veřejná správa a interoperabilita

7 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7 Definice interoperability Interoperabilitou se rozumí schopnost systémů informační a komunikační technologie (ICT) a podnikových procesů, které tyto systémy podporují, vyměňovat si údaje a umožňovat sdílení informací a znalostí. Podrobněji viz Evropský rámec pro interoperabilitu, verze 1.0, listopad 2004, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3473/ 5585.

8 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8 Současná úroveň interoperability IS/ICT představuje zásadní omezení při snahách uskutečnění vize e-Prahy Analýza provedená při zpracování Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 – Cesta k e-Praze poukázala na řadu slabých stránek a nedostatků. Jako jedna z kořenových příčin byla označena nízká úroveň interoperability IS/ICT provozovaných v úřadech a organizacích správy města. Na tuto situaci reaguje informační strategie stanovením cíle: Zajistit základní úroveň interoperability všech IS/ICT celoměstského významu, v nichž jsou spravovány a pomocí nichž jsou poskytovány městské informace v digitální podobě, a to prostřednictvím praktické aplikace standardů, nastavením rozhraní, zprovozněním přenosů dat a sdílením popisných informací – metadat.

9 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9 Zavádění interoperability do služeb elektronické veřejné správy v Praze Východiskem je sdělení komise ES KOM(2006) 45 – „Interoperabilita pro celoevropské služby elektronické veřejné správy“ a jeho aplikace na podmínky Prahy

10 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10 Zavádění interoperability do služeb elektronické veřejné správy v Praze Výhody interoperability elektronické veřejné správy (eGovernmentu) Rozměry a požadavky interoperability elektronické veřejné správy Zásady řízení interoperability elektronické veřejné správy v Praze Opatření k zavedení interoperability elektronické veřejné správy v Praze

11 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11 Závěry

12 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12 Závěry e-Praha představuje atraktivní vizi, apelujeme na potencionální partnery – zapojte se do jejího uskutečnění, je vize uskutečnitelná. e-Praha a interoperabilita Sdělení komise ES KOM (2006) 45 „Interoperabilita pro celoevropské služby elektronické veřejné správy“ je podle našeho názoru dobrým a použitelným východiskem pro zavádění interoperability do služeb elektronické veřejné správy v Praze. Doporučujeme přijmout zásady řízení interoperability a zahájit realizaci opatření na zavedení interoperability elektronické veřejné správy v Praze.

13 © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. Jiří Vondrášek Senior Manager, Risk Advisory Services KPMG Česká republika, s.r.o. +420 222 123 210 jirivondrasek@kpmg.cz www.kpmg.cz


Stáhnout ppt "E-Praha a interoperabilita. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved."

Podobné prezentace


Reklamy Google