Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cloud, CIO a management 15. června 2011. © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cloud, CIO a management 15. června 2011. © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network."— Transkript prezentace:

1 Cloud, CIO a management 15. června 2011

2 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 1 Obsah Michal Olexa Director, Risk & Compliance KPMG Česka republika, s.r.o. Tel: + 420 222 123 456 molexa@kpmg.cz Strana 1. Co si myslí management o cloudu?2 2. Co vadí managementu na cloudu?6 3. Poskytovatelé cloudu a jejich přístup k akvizici klientů9 4. Proč by měl CIO iniciovat firemní diskusi o cloudu?12 5. CIO a komunikace cloudu členům managmentu14 a. Zvýšení tržeb17 b. Provozní spolehlivost18 c. Snížení nákladů20 d. Minimalizace „neprovozních“ rizik22 Shrnutí: Výhody spolupráce s KPMG23

3 1. Co si myslí TOP management o cloudu? (Průzkum KPMG NL 2010)

4 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3 Struktura účastníků a struktura sektorů zúčastněných v průzkumu KPMG NL 1 Průzkum obsáhl více než 125 účastníků ze 100 firem Průzkum byl prováděn jednak pomocí on-line dotazníku, jednak pomocí individuálních rozhovorů Průzkum obsáhl více než 125 účastníků ze 100 firem Průzkum byl prováděn jednak pomocí on-line dotazníku, jednak pomocí individuálních rozhovorů

5 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4 Cloud tu již s námi zůstane….. Cloud je chápán jako budoucí model IT Cloud se rychle mění z ryze IT nástroje na nástroj ovlivňující celé podnikání firmy Díky rychlému vývoji IT bude pro firmy stále obtížnější udržet s těmito technologiemi krok, což povede k přesunu těchto oblastí na specializované firmy (např. poskytovatele cloudu) 1

6 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5 Většina dotazovaných považuje cloud jako budoucí model IT 1 Výsledek 59% dotázaných již cloud jako budoucí model akceptuje Pouze 12% s tímto tvrzením nesouhlasí Výsledek 59% dotázaných již cloud jako budoucí model akceptuje Pouze 12% s tímto tvrzením nesouhlasí

7 2. Co vadí TOP managementu na cloudu?

8 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7 Skutečná či potencionální rizika cloudu jsou vnímána jako hlavní překážka jeho rozvoje Členové TOP Managementu často nesou i osobní odpovědnost za činnost firmy Řada oblastí spojená s cloudem není pokrytá stávajícími předpisy či standardy Firmy budou posuzovat přínosy ze zavedení cloudu (které jsou z velké části kvantifikovatelné) vůči rizikům, jejichž kvantifikace je často velice obtížná Očekáváme zavádění cloudu nejprve v oblastech méně problematických a jeho postupné rozšiřování i do oblastí datově a provozně více citlivých 2

9 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8 Rizika spojená s cloudem se z velké části dotýkají oblastí, které firma nemůže ovlivnit 2 Funkční rizika cloudu jsou vnímána jako výrazně nižší než rizika, která vyplývají z regulatorního prostředí

10 3. Poskytovatelé cloudu a jejich přístup k akvizici klientů

11 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10 Stávající model akvizice nových klientů Poskytovatel cloudu CIO TOP management Auditoři, daňoví poradci, poradci, státní orgány Auditoři, daňoví poradci, poradci, státní orgány SLA Řešení stávajících právních, daňových a ostatních rizik 3

12 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11 Očekávaný model akvizice nových klientů poskytovateli cloudu CIO Certifikace 3 TOP management Poskytovatel cloudu Auditoři, daňoví poradci, poradci, státní orgány Auditoři, daňoví poradci, poradci, státní orgány

13 4. Proč by měl CIO iniciovat firemní diskusi o cloudu?

14 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13 Proč by měl CIO iniciovat firemní diskusi o cloudu? Rozhodnutí o implementaci cloudu může být přijato bez zapojení, či navzdory názoru CIO (např. rozhodnutí mateřské společnosti) Způsob rozhodnutí nesnímá z CIO odpovědnost za průběh implementace cloudu Cloud jako nová věc bude potřebovat určitý čas pro osvětu uvnitř firmy, nedostatek času pro prezentaci cloudu ve firmě může ztížit jeho budoucí akceptaci CIO by měl schopen identifikovat oblasti, které oblasti firma již v cloudu udržuje a které oblasti cloudu přicházejí v úvahu 4

15 5. CIO a komunikace cloudu členům managementu

16 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15 CIO a komunikace cloudu členům managementu CIO by při komunikaci cloudu členům managementu měl vzít v úvahu následující skutečnosti: Členové managementu mají společné, ale i rozdílné cíle, podle kterých jsou měřeni a odměňováni Právní odpovědnost členů managementu za firmu bývá různá Jednotlivé pozice managementu bývají spojené s různou mírou orientace v IT problematice Argumentace výhod cloudu musí respektovat také fázi podnikatelského cyklu, ve které se firma aktuálně nachází 5 57025.JPG

17 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16 Oblasti zájmu jednotlivých členů managementu nezávisle na cloudu Generální ředitel Provozní/ obchodní ředitel Finanční ředitel Ředitel nákupu Výrobní ředitel Etc. Zvýšení tržeb Provozní spolehlivost Snižování nákladů Právní a ostatní rizika Vysoký zájemSoučást agendyNa vědomí 5

18 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17 Zvýšení tržeb CIO by měl být schopen objasnit managementu oblasti cloudu, které mohou vést ke zvýšení tržeb, např.: Rychlejší expanze, vč. mezinárodní Možnost jít do většího rizika z důvodu nižšího objemu fixních nákladů Možnost dostat se rychleji k novým technologiím podporující růst 5

19 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18 Provozní spolehlivost CIO si musí být vědom následujících skutečností: Přechod na Cloud je nevratná operace Provozuschopnost je garantována externím subjektem Ani ta nejlepší SLA smlouva nesnímá ze CIO, ale i z celého managementu, odpovědnost za hladkou provozuschopnost. CIO by měl chápat také procesy a postupy, které bude poskytovatel cloudu uplatňovat v případě krizových stavů CIO by měl uvážlivě podporovat proces postupného přechodu na cloud u vybraného poskytovatele 5

20 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19 Převod na cloud se za jednotlivé oblasti IT významně liší 5 Firmy převádí na cloud v první fázi především HW procesy a některé běžné provozní záležitosti V oblastech pro sběr dat, jejich oběh a analýzu, je nasazení cloudu výrazně pomalejší Firmy převádí na cloud v první fázi především HW procesy a některé běžné provozní záležitosti V oblastech pro sběr dat, jejich oběh a analýzu, je nasazení cloudu výrazně pomalejší

21 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20 Snížení nákladů CIO, většinou ve spolupráci s finančním ředitelem, musí být schopen definovat co nejpřesněji skutečné nákladové efekty vyplývající ze zavedení cloudu: Co nejúplnější specifikace služeb očekávaných od poskytovatele cloudu Tvorba scénářů postihující možné navýšení či ponížení potřebných cloud služeb Příprava a účast CIO na cenových jednáních Identifikace jednorázových nákladů spojených s přechodem na cloud 5

22 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21 Důležitost flexibility je vyšší než pouhé snižování nákladů 5 Firmy nechápou IT výdaje jako ryzí nákladovou záležitost Firmy chtějí platit pouze za „produktivní“ část IT Firmy nechápou IT výdaje jako ryzí nákladovou záležitost Firmy chtějí platit pouze za „produktivní“ část IT

23 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22 Minimalizace „neprovozních“ rizik CIO se bude podílet na minimalizaci rizik, které nejsou v jeho standardní náplni práce, např.: Minimalizace právních rizik díky výběru certifikovaného dodavatele cloudu Komunikace s auditory ohledně rizikovosti cloudu z pohledu dopadů na finanční pozici firmy Daňová rizika spojená s cloudem, např. fyzická lokalizace serverů a s tím spojený vznik stálé provozovny, odvodů DPH či nutnosti odvádět srážkovou daň 5

24 Shrnutí: Výhody spolupráce s KPMG

25 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24 KPMG ve světě Členské společnosti sítě KPMG poskytují poradenské služby i významným nadnárodním společnostem, které podnikají v mnoha zemích světa a využívají naše nejrůznější služby, například strategické plánování, řízení rizik, organizační a strukturální změny, přeshraniční fúze nebo akvizice, zahraniční investice a další. Díky důkladné znalosti rizik a omezení v jednotlivých oborech podnikání členské společnosti KPMG pomáhají svým klientům identifikovat příležitosti ke zvýšení výkonnosti společnosti a její hodnoty pro akcionáře či společníky. Vysoká kvalita našich auditorských služeb vychází z hlubšího pochopení a znalosti předmětu podnikání našich klientů. Tyto znalosti nám umožňují podporovat naše klienty v jejich snaze dosáhnout co nejlepších výsledků hospodaření v oboru jejich podnikání. Proto neustále investujeme do stálého zvyšování úrovně námi poskytovaných služeb. Při poskytování služeb našim klientům využíváme informace z celosvětové sítě KPMG, zúročujeme naše odborné znalosti a používáme nejnovější nástroje pro sdílení znalostí a informací a pro komunikaci. Díky rozsáhlé mezinárodní síti členských společností KPMG jsme v neustálém kontaktu s aktuálním vývojem v oblasti finančního výkaznictví a daní a máme stálý přístup k informacím využitelným pro efektivní ekonomické řízení. KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V jejích členských společnostech pracuje více než 137 000 pracovníků ve 144 zemích. Nezávislé členské společnosti KPMG jsou přidružené ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Každá členská společnost celosvětové sítě KPMG je právně samostatná a oddělená jednotka a tak se označuje.

26 © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 25 Výhody spolupráce s KPMG v oblasti cloudu KPMG Česká republika Vám může poskytnout: Kompletní právní, daňovou a účetní analýzu dopadů vyplývajících z implementace cloudu ve Vaší firmě Díky celosvětové síti poradenských společností KPMG zpřístupnit mezinárodní know how a zkušenost v oblasti cloudu lokálním klientům Posouzení rizik a podpora v projektovém řízení při přechodu na cloud ve Vaší firmě.

27 Těšíme se na budoucí spolupráci! Michal Olexa Director, Risk & Compliance Tel. +420 222 123 456 molexa@kpmg.cz


Stáhnout ppt "Cloud, CIO a management 15. června 2011. © 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network."

Podobné prezentace


Reklamy Google