Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora 14. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora 14. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora 14. října 2010

2 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 2 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Obsah •Úvod •Dopad krize na české hospodářství a podniky •Finanční krize a účetní závěrka Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

3 Úvod Slide 3 14. říjen 2010

4 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 4 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Dopad krize na české hospodářství Úvod – dopad krize na české hospodářství a podniky Statistika některých makroekonomických ukazatelů (%)

5 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 5 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Výhled českých podniků •Důvěra v budoucnost se vrací – téměř 70 % očekává růst •Organický charakter růstu •Náklady zůstanou pod drobnohledem •Nízkonákladová konkurence •Kvalitní produkty a péče o zákazníky •Vlastní zdroje Úvod – dopad krize na české hospodářství a podniky Dopad krize na české hospodářství (pokračování)

6 Finanční krize a účetní závěrka

7 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 7 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Rizikové oblasti s dopadem do účetní závěrky •Likvidita včetně obnovy zdrojů financování •Oceňování •Přiměřenost vnitřních procesů a postupů •Ostatní

8 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 8 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Likvidita včetně obnovy zdrojů financování Podnikový management a dodatečné procedury -Aktualizace odhadu peněžních toků -Prověření a zajištění zdrojů financování a stávajících úvěrových linek -Prověřit postupy řízení úvěrového rizika a řízení rizika protistrany -Zaměření pozornosti na efektivní řízení peněžních toků a na posouzení likvidity

9 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 9 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Likvidita včetně obnovy zdrojů financování (pokračování) Možné dopady a účetní závěrka -Zpřísnění úvěrových podmínek (tzv. kovenanty) -Nutnost platby předem dodavatelům -Insolvence podniků -Insolvence dlužníků -Porušování smluvních vztahů -Schopnost dostát splátkových kalendářů u úvěrů -Skupinová podpora  Předpodklad „nepřetržitého trvání“ společnosti  Opravná položka na pohledávky  Rezerva na pokuty a penále  Úvěry, půjčky a finanční aktiva

10 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 10 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Oceňování Podnikový management a dodatečné procedury (zejména pro IFRS) -Přehodnocení aktuálnosti interních předpisů a postupů pro oceňování a zvážení: •Reálných hodnot v případě neexistence likvidního trhu •Vstupů do oceňovacích modelů; •Nezávislosti zdrojů pro stanovení cen •Posouzení zůstatkových hodnot všech investic, nemovitostí, goodwillu, nehmotných aktiv a ostatních aktiv

11 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 11 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Oceňování (pokračování) Možné dopady na vybrané položky rozvahy -Dlouhodobá aktiva  Zákaznické seznamy  Goodwill  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  Reálná hodnota nemovitostí  Finanční investice  Nedokončené investice a poskytnuté zálohy  Odložené daňové aktivum a jeho využitelnost v dalších letech

12 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 12 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Oceňování (pokračování) Možné dopady na vybrané položky rozvahy (pokračování) -Oběžná aktiva  Zásoby  Pohledávky a riziko nadhodnocení  Dlouhodobé kontrakty a schopnost je dokončit  Krátkodobý finanční majetek -Ostatní  Úvěry a půjčky – jejich klasifikace a riziko nesplacení  Zajišťovací účetnictví a efektivita derivátů  Rezervy (opravy, jubilea, restrukturalizace, nevybraná dovolená apod.)  Dotace a investiční pobídky

13 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 13 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Přiměřenost vnitřních procesů a postupů Oblasti zvýšeného zájmu auditora -Řízení hotovosti a řízení úvěrového rizika, včetně rizika protistrany -Kvalita a zkušenosti managementu společnosti -Vnitřní kontrolní prostředí -Závislost na klíčových obchodních partnerech -Smluvní vztahy -Zvýšené riziko podvodného jednání

14 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 14 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Finanční krize a účetní závěrka Ostatní Příloha k účetní závěrce  Následné události  „Going concern“  Analýza rizik  Významné nejistoty a odhady  Potencionální závazky

15 PricewaterhouseCoopers 14. říjen 2010 Slide 15 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Dotazy a odpovědi Miroslav Murin Manažer, Audit Tel.:+ 420 595 137 211 Mobil:+ 420 724 326 046 Email:miroslav.murin@cz.pwc.com © 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).


Stáhnout ppt "Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora 14. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google