Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora"— Transkript prezentace:

1 Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora
14. října 2010

2 Dopad krize na české hospodářství a podniky
Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Obsah Úvod Dopad krize na české hospodářství a podniky Finanční krize a účetní závěrka Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

3 Úvod 14. říjen 2010 Slide 3

4 Dopad krize na české hospodářství
Úvod – dopad krize na české hospodářství a podniky Dopad krize na české hospodářství Statistika některých makroekonomických ukazatelů (%) Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

5 Dopad krize na české hospodářství (pokračování)
Úvod – dopad krize na české hospodářství a podniky Dopad krize na české hospodářství (pokračování) Výhled českých podniků Důvěra v budoucnost se vrací – téměř 70 % očekává růst Organický charakter růstu Náklady zůstanou pod drobnohledem Nízkonákladová konkurence Kvalitní produkty a péče o zákazníky Vlastní zdroje Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

6 Finanční krize a účetní závěrka

7 Rizikové oblasti s dopadem do účetní závěrky
Finanční krize a účetní závěrka Rizikové oblasti s dopadem do účetní závěrky Likvidita včetně obnovy zdrojů financování Oceňování Přiměřenost vnitřních procesů a postupů Ostatní Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

8 Likvidita včetně obnovy zdrojů financování
Finanční krize a účetní závěrka Likvidita včetně obnovy zdrojů financování Podnikový management a dodatečné procedury Aktualizace odhadu peněžních toků Prověření a zajištění zdrojů financování a stávajících úvěrových linek Prověřit postupy řízení úvěrového rizika a řízení rizika protistrany Zaměření pozornosti na efektivní řízení peněžních toků a na posouzení likvidity Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

9 Likvidita včetně obnovy zdrojů financování (pokračování)
Finanční krize a účetní závěrka Likvidita včetně obnovy zdrojů financování (pokračování) Možné dopady a účetní závěrka Zpřísnění úvěrových podmínek (tzv. kovenanty) Nutnost platby předem dodavatelům Insolvence podniků Insolvence dlužníků Porušování smluvních vztahů Schopnost dostát splátkových kalendářů u úvěrů Skupinová podpora Předpodklad „nepřetržitého trvání“ společnosti Opravná položka na pohledávky Rezerva na pokuty a penále Úvěry, půjčky a finanční aktiva Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

10 Finanční krize a účetní závěrka
Oceňování Podnikový management a dodatečné procedury (zejména pro IFRS) Přehodnocení aktuálnosti interních předpisů a postupů pro oceňování a zvážení: Reálných hodnot v případě neexistence likvidního trhu Vstupů do oceňovacích modelů; Nezávislosti zdrojů pro stanovení cen Posouzení zůstatkových hodnot všech investic, nemovitostí, goodwillu, nehmotných aktiv a ostatních aktiv Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

11 Oceňování (pokračování)
Finanční krize a účetní závěrka Oceňování (pokračování) Možné dopady na vybrané položky rozvahy Dlouhodobá aktiva Zákaznické seznamy Goodwill Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Reálná hodnota nemovitostí Finanční investice Nedokončené investice a poskytnuté zálohy Odložené daňové aktivum a jeho využitelnost v dalších letech Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

12 Oceňování (pokračování)
Finanční krize a účetní závěrka Oceňování (pokračování) Možné dopady na vybrané položky rozvahy (pokračování) Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky a riziko nadhodnocení Dlouhodobé kontrakty a schopnost je dokončit Krátkodobý finanční majetek Ostatní Úvěry a půjčky – jejich klasifikace a riziko nesplacení Zajišťovací účetnictví a efektivita derivátů Rezervy (opravy, jubilea, restrukturalizace, nevybraná dovolená apod.) Dotace a investiční pobídky Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

13 Přiměřenost vnitřních procesů a postupů
Finanční krize a účetní závěrka Přiměřenost vnitřních procesů a postupů Oblasti zvýšeného zájmu auditora Řízení hotovosti a řízení úvěrového rizika, včetně rizika protistrany Kvalita a zkušenosti managementu společnosti Vnitřní kontrolní prostředí Závislost na klíčových obchodních partnerech Smluvní vztahy Zvýšené riziko podvodného jednání Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

14 Ostatní Příloha k účetní závěrce Následné události „Going concern“
Finanční krize a účetní závěrka Ostatní Příloha k účetní závěrce Následné události „Going concern“ Analýza rizik Významné nejistoty a odhady Potencionální závazky Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora

15 Dotazy a odpovědi Miroslav Murin Manažer, Audit
Tel.: Mobil: © 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora


Stáhnout ppt "Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora"

Podobné prezentace


Reklamy Google