Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo DUM18 PředmětPřestavby budov Tematický okruhDodatečné izolace Název materiáluVkládání nové hydroizolace AutorBílek Petr Datum tvorby 3.11.2013Ročník 3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s možnostmi vkládání nové hydroizolace do zdiva. Metodický pokyn Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Za hydroizolaci se považuje takové materiálové a konstrukční opatření, které zabraňuje pronikání vody a vlhkosti do stavebních konstrukcí nebo vnitřních prostorů objektů a ve zvláštních případech do okolního prostoru (vodojem, žumpa, bazén a podobně). Dodatečné hydroizolace

3 Opatření proti vlhkosti můžeme rozdělit na: 1)metody omezující vlhkost ve zdivu a) odkop zeminy okolo objektu, snížení terénu b) drenáž - okolo objektu i pod objektem c) injektáž základové půdy d) vzduchově izolační metody e) elektrofyzikální metody f) sanační omítky 2) vytvoření nepropustné vrstvy a) vložení dodatečné hydroizolace b) chemické metody

4 Umístění dodatečně provedené hydroizolace: b) na vnější straněa) na vnitřní straně Obr.č. 1: Umístění izolace na vnitřní straně (archiv autora) Obr.č. 2: Umístění izolace na vnější straně (archiv autora)

5 Umístění hydroizolace na vnitřní straně výhody: snadné zhotovení kratší doba realizace nižší náklady odstranění vlhkosti z vnitřního prostoru nevýhody: nechrání zdivo před vlhkostí a ni před agresivní vodou – zdivo zůstává vlhké

6 Izolace nepropustnými omítkami postup: oklepání staré omítky, vyškrábání spár, očištění ocelovým kartáčem, omítnutí cementovou omítkou s vodotěsnící přísadou Těsnící nátěry a tmely (asfaltové nebo polymerní emulze a tmely) Obklad vnitřního líce zdiva (hutné cihly, kabřinec…) Vnitřní železobetonová vana Dodatečná izolace na vnitřní straně

7 Vnitřní železobetonová vana Provádí se je-li zhotovení vnější izolace příliš nákladné nebo technicky velmi náročné (např. v zastavěném území). Při realizaci je nutné snížit hladinu spodní vody odčerpáním. Obr.č. 3: Vnitřní železobetonová vana (archiv autora)

8 Izolace umístěná na vnější straně výhody: úplná ochrana zdiva i vnitřního prostoru proti zemní vlhkosti a vodě nevýhody: vyšší pracnost a náklady

9 Metody:  vložení izolačního pásu po ručním vybourání průrazů  podřezání zdiva - ruční pilou - řetězovou pilou - kotoučovou pilou - diamantovým lanem  zarážení nerez.ocelových desek do zdiva HW- systém  chemické infuzní clony - injektáž zdiva

10 Vložení izolace do probouraných otvorů Obr.č. 4: Vložení izolace do probouraných otvorů (archiv autora)

11 Postup:  oklepání omítky v místě umístění dodatečné izolace  vybourání zdiva – výška 2 až 4 vrstvy, délka otvorů 0,8- 1,5 m (podle kvality zdiva)  mezi otvory se ponechá zdivo (jako pilíř) o minimální šířce 0,6 m  očištění a vyrovnání podkladu mazaninou z cementové malty (u méně kvalitního zdiva vyzdění 1 až 2 vrstev a vyrovnání MC)  po zatvrdnutí penetrace a položení izolace (asfaltové pásy, plastové folie, izolační nátěry nebo tmely)s přesahy pro napojení min. 100 mm  dozdění zbývajícího prostoru a důkladné uklínování plastovými klíny s rozestupy max. 100 – 200 mm  vybourání,,pilířků“, položení izolace, dozdění a uklínování  injektáž spáry cementovou maltou s plastifikátorem

12 Postup u zdiva tloušťky 600 mm a více Obr.č. 5: Vkládání izolace u širokých zdí (archiv autora)

13 Alternativa postupu vložení izolace do probouraných otvorů. Obr.č. 6: Vkládání izolace při „průběžném“ podbourávání (archiv autora)

14 Vložení izolace do prořezané spáry Proříznutí spáry je možné provést:  ruční pilou (pracné; pouze u cihelného zdiva do max. tloušťky 45cm)  řetězovou pilou (cihelné zdivo)  kotoučovou stěnovou pilou (bez omezení)  lanovou pilou s diamantovým lanem (bez omezení)

15 Pomůcky na ruční prořezaní spáry a vložení izolace Obr.č. 7: Nářadí a pomůcky pro vkládání izolace do ručně prořezané spáry (archiv autora)

16 Postup:  odstranění omítek v rovině řezu a obnažení instalací  instalace pily, lana, vodicích kladek  postupné prořezávání spáry a její vyčištěni  vloženi hydroizolační fólie  zaklínování podřezaného zdiva plastovými klíny  tlakové vyplněni spáry cementovou maltou  odstranění starých, provlhlých a prosolených omítek  provedeni nových, sanačních omítek a dalších návazných opatření

17 Schéma lanové pily Obr.č. 8: Schéma podřezávání diamantovým lanem (archiv autora)

18 Hydroizolační materiály vkládané do spáry  polyetylénové (PE) fólie,  polyvinylchloridové (PVC) fólie,  sklolaminátové desky  vysoko hustotní polyetylénové (HDPE) folie s atestem i na radon  chromvanadiové desky  Životnost těchto materiálů přesahuje 100 let.

19 Izolaci tvoří vlnité desky z ocelového antikorozního plechu zarážené do spáry zdi s přesahem dvě až tři vlny (20 – 50 mm). V rozích se desky překrývají min. o 80 mm. V případě rekonstrukce podlahy se plechy zazáří do ložné spáry zdiva nejlépe v úrovni podkladních betonů podlahy (plechy jsou o 50 -70 mm delší pro napojení vodorovných izolací podlah). Zůstává-li podlaha původní, zaráží se izolační desky do první ložné spáry nad podlahou. Plechy pro sanace zdiva: CHROM-OCEL (Cr - 15-17%), CHROM-NIKL-OCEL (Cr - 17-20%, (Ni - 9-12%), CHROM-NIKL-MOLYBDEN-OCEL (Cr - 16-19%, Ni - 10-15%, Mo - 2-3%), Zarážením desek z nerezového vlnitého plechu (HW systém)

20 Obr.č. 9: Schéma zarážení desek (archiv autora)

21 Zarážením desek z nerezového vlnitého plechu (HW systém) Výhody:  nedochází k poškození statiky – posunutí, sedání zdiva, praskání omítky, pohybu oken a dveří  nevadí tvrdá malta, úzká spára ani tlaky ve zdivu  rychlost – denní výkon 30 až 40 m (izolace rodinného domku za 1 až 2 dny)  sanaci lze provádět bez přerušení chodu objektu  použití pro veškeré zdivo vyzděné ve spáře bez ohledu na druh a složení zdiva – cihelné zdivo (i bez průběžné spáry) – zdivo z kotovic, vepřovic (i bez průběžné spáry) – kamenné zdivo s průběžnou spárou (obecně) – smíšené zdivo - opukové, pískovcové i bez spáry (nutno posoudit) – samostatně stojící pilíře, klenby, kaskády, oblouky

22 Postup:  úprava terénu pro pojíždění pneumatického kladiva  lokalizace a případná přeložka instalací  osekání omítky a spáry v místě zarážení  osazení vodicí tyče, která zachycuje zpětné rázy a pomocí řetězu přitahuje zařízení ke zdi ( u tvrdé spáry z cementové malty)  očištění hrany zaražené desky a její ošetření v místě zarážení zinkovým sprejem

23 Otázky a úkoly: 1.Porovnejte izolaci provedenou z vnější strany a provedenou z vnitřní strany. 2.Jaké jsou možnosti provedení izolace z nitřní strany zdiva? 3.Jakým způsobem můžeme provést izolaci z vnější strany? 4.Jaké jsou možnosti vložení nové vodorovné hydroizolace?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google