Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 12 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Trhliny svislých konstrukcí Název materiálu Opravy trhlin Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s postupy oprav trhlin ve svislých konstrukcích. Metodický pokyn  Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Opravy trhlin Trhliny můžeme začít opravovat až po odstranění příčiny jejích vzniku! Na opravy trhlin ve zdivu používáme vždy materiál, který má minimálně stejnou nebo vyšší pevnost, jakou má původní materiál!

3 Vlasové trhliny v omítkách (do 0,6 mm)
Nátěr akrylátovou barvou na opravy trhlin s mikrovýztuží (pro trhliny až 0,6 mm) Očištěný povrch se napenetruje akrylátovou emulzí a po jeho zaschnutí se provede nátěr v jedné nebo dvou vrstvách. 2. Opravy štukem. Novou nevyzrálou omítku lehce navlhčíme a přetočíme řídkým štukem. Starší omítky očistíme, natřeme penetrací a natáhneme ne ně novou vrstvu štuku s přídavkem přísady do malt (penetrace) 3. Tenkovrstvé stěrky na bázi sádry nebo polymerů. Po očištění a natření vhodnou penetrací nanášíme opravnou hmotu a povrch upravíme uhlazením plstěným, pěnovým hladítkem nebo povrch vyhladíme nerezovým hladítkem či stěrkovou špachtlí.

4 Větší trhliny v omítkách (nad 0,6 mm)
Menší trhliny rozšíříme, vyčistíme natřeme penetrací pro lepší přilnavost opravné hmoty. Trhlinu pak vyplníme plastickou opravnou hmotu na akrylátové nebo sádrové bázi. Samotná bílá sádra se dnes nedoporučuje, protože je sádra křehká a trhliny se po čase znovu objevují. Akrylátové hmoty uhladíme stěrkou nebo prstem. Aby se hmota na prst nelepila, navlhčíme jej předem roztokem jakéhokoliv mycího prostředku. Sádrové hmoty po zatvrdnutí můžeme přebrousit např. brusnou mřížkou zrnitosti 120. Protože se akrylátové hmoty při vytvrzování mírně smršťují, je nutné hlubší trhliny vyplňovat dvěvama i více vrstvami nebo do trhliny vmáčknou pružný vyplňovací PE provazec a teprve potom aplikovat akrylátový tmel. Před začátkem práce s novým materiálem si vždy pozorně přečtěte návod výrobce !

5 Trhliny ve zdivu Postup opravy:
odsekání omítky kolem trhliny v šířce min 150 mm vyčištění trhliny od úlomků a prachu injektáž trhliny cementovou suspenzí bandáž trhliny elastickou tkaninou nebo perlinkou min. 150 mm širokou lepicím tmelem oprava omítky - jádro, lícová vrstva Široké trhliny ve zdivu, u kterých je předpoklad znovuobjevení se zajišťují stahováním pomocí spon z betonářské oceli, helikální výztuže z antikorozní oceli nebo kompozitní výztuže.

6 Zpevnění zdiva hmoždíky
vysekání rybinových kapes (na obou stranách trhliny rozšiřují) kapsy a trhlina se vyčistí, vystříkají vodou a cementovým mlékem vložení armatury zabetonování kvalitním betonem prochází-li trhlina celou tloušťkou zdi, osadí se hmoždíky z obou stran zdi tak, aby byla jejich poloha střídavá Obr.č. 1. Hmoždík (archiv autora) Obr.č. 3 Umístění (archiv autora) Obr.č. 2: Hmoždík 2 (archiv autora)

7 Zpevnění zdiva stehováním
Obr.č. 4 Stehování (archiv autora) Postup: Přes trhlinu se z obou stran osadí ocelové spony o průměru Ø 12 až 25 mm zapuštěné do předem vyvrtaných otvorů. Otvory sahají do hloubky 0,5 až 0,8 tloušťky zdi. Otvory se zaplní cementovou maltou, nebo epoxidovou pryskyřicí. Spony se umísťují pokud možno kolmo na trhlinu a kotví ve vzdálenosti přibližně 500 mm od trhliny. Pro bezpečné roznášení zatížení do zdiva mají spony různou délku. Trhlina se vyplní maltou, nebo vhodným injektážním prostředkem. Spony se nakonec opatří ochranným nátěrem proti korozi a omítnou se.

8 U trhliny blízko rohu budovy použijeme místo spon ocelové trny .
Trny ukládáme do otvorů předvrtaných ve sklonu asi 15° a zaléváme je cementovou maltou. Provádí se u širších trhlin, u kterých se předpokládá jejich znovuobjevení. Přes trhlinu se z obou stran osadí ocelové spony o průměru Ø 12 až 25 mm zapuštěné do předem vyvrtaných otvorů. Otvory sahají do hloubky ½ až ⅘ tloušťky zdi. Otvory se zaplní cementovou maltou, nebo epoxidovou pryskyřicí. Spony se umísťují pokud možno kolmo na trhlinu a kotví ve vzdálenosti přibližně 500 mm od trhliny. Pro bezpečné roznášení zatížení do zdiva mají spony různou délku. Trhlina se vyplní maltou, nebo vhodným injektážním prostředkem. Spony se nakonec opatří ochranným nátěrem proti korozi a omítnou se. Obr.č. 5 Stehování rohu (archiv autora)

9 Zpevnění zdiva helikální výztuží
Výhody opravy trhlin helikální výztuží minimální zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti (malé rozměry drážky) dobrá tvarovatelnost výztuže možnost umístění více prutů v jedné drážce použitelnost pro všechny běžné zděné i betonové konstrukce vysoká soudržnost výztuže a malty kotevní malta pro HV - zamezuje nežádoucí sedání a stékání malty, nesmršťuje se, má rychlý nárůst pevnosti soudržnost výztuže a malty je zajištěna helikálním šroubovitým tvarem závitu prutu Obr.č. 6 Zpevnění zdiva (archiv autora)

10 Obecný postup při sanaci trhlin helikální výztuží:
Po cca 450 mm (každá 6. ) se vyškrábe ložná spára zdiva do hloubky mm nejméně 500 mm na každou stranu trhliny. Spára se vyčistí a důkladně navlhčí vodou. Na zadní stěnu drážky se injektážní pistolí nanese vrstva speciální zálivky. Do drážky se vtlačí ocelový prut tak, aby byl z větší části zakryt zálivkou. Na nezakrytou část prutu se nanese další vrstva zálivky a pomocí úzké špachtle se vtlačí do drážky. Drážka se zakryje jutovou tkaninou a pravidelně se provádí její zvlhčování. Po zatvrdnutí zálivky (cca 14 dní) se tkanina odstraní, drážka vyspáruje nebo vyplní materiálem určeným v projektu. Obr.č. 7 Helikální výztuž (archiv autora)

11 Otázky a úkoly: Kdy můžeme začít s opravou trhlin?
Jak se umísťují stehovací spony? Popište postup zhotovení ŽB hmoždíků? V čem spočívá výhoda použití helikální výztuže?


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google