Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková

2 2 součást řízení na všech úrovních managementu → dohled (pozorování, kontrolní schůzky) zjišťuje odchylky skutečnosti od záměru → srovnávání (posouzení akceptovatelnosti odchylky) umožňuje přijímat nápravná opatření na základě zjištěných odchylek → okamžitá (současnost) / zásadní (budoucnost) náprava slouží preventivně proti odchylkám → ovlivňování budoucích rozhodnutí Kontrolování…

3 3 „Kontrola představuje soustavné kritické hodnocení dějů a jevů (stavů a činností) již nastalých, nastávajících nebo budoucích se zřetelem k dynamické rovnováze systému nebo jeho části.“ Kontrola…

4 MANAGEMENT 1 - cvičení4 Proces kontroly

5 5 obecné: poznávací (informace, informační systémy) ověřovací (porovnávání zdrojů, zkušenost) hodnotící (před zahájením, v průběhu činnosti, po ukončení) realizační (uskutečnění záměru, výsledek) Funkce kontroly (1/2) MANAGEMENT 1 - cvičení

6 6 specifické: dohlížecí (odpovědnost, dohled) povzbuzující (stimulace k lepším výsledkům) brzdící (omezení nežádoucí činnosti) výchovná (odměna/trest) Funkce kontroly (2/2) MANAGEMENT 1 - cvičení

7 7 Úrovně kontroly - S TRATEGICKÁ - směr vývoje firmy – hodnocení strategie – kvalita vrcholového rozhodování – vztahy mezi SBU – výsledky hospodaření – vztahy s vnějším okolím v delších časových intervalech zaměřená na budoucnost

8 MANAGEMENT 1 - cvičení8 Úrovně kontroly - M ANAŽERSKÁ - přidělování zdrojů SBU – časové harmonogramy – postupy prací periodické zaměřená na SBU

9 MANAGEMENT 1 - cvičení9 Úrovně kontroly - O PERATIVNÍ - individuální a vybrané úkoly – shoda s postupy a pravidly – shoda se stanovenými termíny krátké časové intervaly

10 MANAGEMENT 1 - cvičení10 Úrovně kontroly strategická manažerská operativní abstraktní konkrétní dlouhodobé intervaly pravidelné intervaly krátké intervaly

11 11 Činnosti v procesu kontroly MANAGEMENT 1 - cvičení

12 12 monitorování prostředí: monitoring změn ve vývoji vnějšího okolí firmy vymezení směru: cíle, plány rozpočty → kritéria, standardy, měřítka Činnosti v procesu kontroly (1/2) MANAGEMENT 1 - cvičení

13 13 hodnocení probíhajících činností: porovnávání výsledků s kritérii, standardy stanovení akceptovatelné odchylky (dolní/horní hranice) zaměření řízení na odchylky = řízení pomocí výjimek hodnocení kontrolního procesu: soustavné ověřování efektivity kontrolního procesu hodnocení, aktualizace, zlepšování → cíl kontroly: dosáhnout požadovaného chování a výsledků Činnosti v procesu kontroly (2/2)

14 14 žádná nebo nízká kontrola přílišná těsnost kontroly nehospodárnost nepřesnost nesrozumitelnost subjektivnost samoúčelnost absence zpětné vazby Chyby při kontrolování MANAGEMENT 1 - cvičení

15 15 integrace přiměřenost hospodárnost zaměření do budoucnosti srozumitelnost pružnost motivace Zásady efektivní kontroly MANAGEMENT 1 - cvičení

16 16 specifická koncepce firemního řízení komplexní informační a organizační propojení plánovacího a kontrolního procesu servis pro manažera (podává podklady ke kontrole či činění závěrů z kontroly) podpora operativního řízení controller = navigátor na lodi finanční kontrola (daně, finanční účetnictví, bilance, výroční zprávy) = financial executive CONTROLLING

17 17 nezávislá kontrolní činnost ve firmě předmět a rozsah zkoumání stanoví vedení firmy objektivní, ujišťovací a konzultační činnost poradní orgán řídicích orgánů firmy X EXTERNÍ AUDIT – zaměření na účetnictví, zajištění správné metodiky účtování, odhalení možných účetních podvodů INTERNÍ AUDIT MANAGEMENT 1 - cvičení

18 18 1.Integrita 2.Objektivita 3.Důvěrnost 4.Kompetentnost 4 principy etického kodexu interního auditu MANAGEMENT 1 - cvičení

19 19 analýza a vyhodnocení efektivity využívání firemních zdrojů hledání cest k dosažení vyšší efektivity prověření spolehlivosti a vhodnosti informačního systému firmy kontrola plnění firemních norem a pokynů vedení poskytování informací vedení o nesrovnalostech sledování a revize provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku Cíle interního auditu MANAGEMENT 1 - cvičení

20 20 zpravodaj (dává doporučení vedení firmy a dozorčí radě) nezávislý orgán monitorující všechny důležité činnosti firmy interní poradce vedení firmy Funkce interního auditu MANAGEMENT 1 - cvičení

21 21 důvěra vrcholového vedení ztotožnění se s mentalitou a cíli vrcholového vedení pochopení záměrů vrcholového vedení a jeho očekávání od interního auditu znalost řídicích priorit vrcholového vedení Předpoklady pro činnost interního auditora MANAGEMENT 1 - cvičení

22 22 PŘÍPADOVÁ STUDIE MANAGEMENT 1 - cvičení

23 23 Děkuji za pozornost MANAGEMENT 1 - cvičení


Stáhnout ppt "KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google