Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DTB TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Ředitel ústavu: Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Přednášky: Doc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DTB TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Ředitel ústavu: Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Přednášky: Doc. Ing."— Transkript prezentace:

1 DTB TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Ředitel ústavu: Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Přednášky: Doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. Studijní materiály:  KOCMAN, K. A PROKOP, J. Technologie obrábění.  HUMÁR, A. Technologie I. Technologie obrábění - 1. část, 2. část. Studijní opory. Sylaby PDF.

2 DTB - Technologie obrábění - přednášky 1. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění. 2. Fyzikální základy procesu řezání – tvorba třísky, tvorba povrchů. 3. Nástrojové materiály – oceli, slinuté karbidy, keramika, diamant, atd. 4. Silová analýza, teplo, zbytková napjatost a další průvodní jevy řezného procesu. 5. Základy soustružení – vnější a vnitřní plochy 6. Základy frézování – frézování rovinné, do rohu, drážkovací, kopírovací, speciální. 7. Vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování.

3 8. Dokončovací metody obrábění, vybrané nekonvenční metody obrábění. 9. Obráběcí stroje pro sériovou a hromadnou výrobu, CNC obrábění. 10. Ekonomika obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění. 11. Vybrané metody výroby ozubených kol. Rapid prototyping. 12. Speciální metody obrábění – HSM/HSC. 13. Teoretické základy řízení technologického a montážního procesu, TPV.

4 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OBRÁBĚNÍ TEORETICKÉ ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Obráběcí proces- integrální složka výrobního procesu Obráběcí systém- obráběcí stroj, řezný nástroj, obráběcí prostředí Obrobek- objekt obráběcího procesu

5 1 Technologické charakteristiky obráběcího procesu Řezný proces – oddělování materiálu obrobku břitem nástroje  Kontinuální  Diskontinuální  Cyklický

6 1.1 Obrobek Obráběná, obrobená, přechodová plocha

7 Identifikace obrobené plochy – úchylka rozměru, úchylka tvaru, úchylka polohy, struktura povrchu, vlastnosti povrchové vrstvy Parametry obrobené plochy = f (technologické faktory) - souvisí s charakteristikami obráběcího systému Technologické vlivy na parametry obrobené plochy - systematicky konstantní - systematicky proměnné - náhodné

8 1.2 Nástroj Nástroj - prvky a plochy Pohled na špičku nástroje v základní nástrojové rovině

9 Interakce nástroje s obrobkem – realizace řezného procesu Prvky nástroje – těleso, stopka, upínací díra, osa, řezná část Plochy nástroje – čelo A γ. redukované čelo, lamač třísky, hřbet A α Ostří nástroje – nástrojové hlavní ostří S, nástrojové vedlejší ostří S´, pracovní hlavní ostří S e, pracovní vedlejší ostří S´ e Rozměry ostří – poloměr špičky r ε, délka sražené špičky b ε, šířka fazetky na hlavním čele b λ, šířka fazetky na vedlejším čele b’ λ, šířka fazetky na vedlejším hřbetu b’ α Špička – spojnice hlavního a vedlejšího ostří

10 1.3 Kinematika řezného procesu Relativními pohyby nástroje a obrobku 1- Hlavní pohyb – směr hlavního pohybu - Řezná rychlost v c 2- Posuvový pohyb – směr posuvového pohybu - Posuvová rychlost v f 3- Řezný pohyb – směr řezného pohybu - Rychlost řezného pohybu v e 4- uvažovaný bod ostří Úhel posuvového pohybu φ Úhel řezného pohybu η

11 Rovinné frézování válcovou frézou

12 Hlavní a posuvový pohyb u vybraných metod obrábění

13 2 Souřadnicové soustavy nástroje Pro jednoznačnou identifikaci řezné části nástroje se definuje nástrojová a pracovní soustava 2.1 Nástrojová souřadnicová soustava Geometrie řezné části nástroje se definuje ve statickém pojetí – uplatní se zejména při konstrukci, výrobě, kontrole a ostření

14 Roviny nástrojové souřadnicové soustavy 1 – směr hlavního pohybu P s – nástrojová rovina ostří 2 – směr posuvového pohybu P o – nástrojová ortogonální rovina 3 – uvažovaný bod ostří P n – nástrojová normálná rovina P r – nástrojová základní rovina P g – nástrojová rovina největšího spádu čela P f – nástrojová boční rovina P b – nástrojová rovina největšího spádu hřbetu P p – nástrojová zadní rovina

15 2.2 Pracovní souřadnicová soustava V pracovní (efektivní, kinetické) souřadnicové soustavě se identifikují parametry řezné části nástroje v procesu řezání.

16 Roviny pracovní souřadnicové soustavy 1-směr hlavního pohybu P pe -pracovní zadní rovina 2-směr posuvového pohybu P se -pracovní rovina ostří 3- směr řezného pohybu P oe -pracovní ortogonální rovina 4- uvažovaný bod ostří P ne -pracovní normálná rovina P re -pracovní základní rovina P ge -pracovní rovina největšího spádu čela P fe – pracovní boční rovina P be -pracovní rovina největšího spádu hřbetu

17 3 Nástrojové a pracovní úhly Identifikace polohy ostří, čela a hřbetu v nástrojové a pracovní souřadnicové soustavě. Obecné definice jsou konkretizovány pro pravý ubírací soustružnický nůž.

18 3.1 Nástrojové úhly Nástrojové úhly v rovinách P r, P f, P p, P s, P o, P n

19 Nástrojové úhly v rovinách P g, P b

20 Nástrojové úhly orientace ostří  r - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří  r - nástrojový doplňkový úhel nastavení hlavního ostří  ´ r - nástrojový úhel nastavení vedlejšího ostří s - nástrojový úhel sklonu hlavního ostří  r - nástrojový úhel špičky Nástrojové úhly čela  n - nástrojový normálný úhel čela  f - nástrojový boční úhel čela  o - nástrojový ortogonální úhel čela  g - nástrojový úhel největšího spádu čela  r - nástrojový úhel polohy roviny největšího spádu čela P g

21 Nástrojové úhly hřbetu  n - nástrojový normálný úhel hřbetu  f - nástrojový boční úhel hřbetu  p - nástrojový zadní úhel hřbetu  o - nástrojový ortogonální úhel hřbetu  b - nástrojový úhel největšího spádu čela  r - nástrojový úhel polohy roviny největšího spádu hřbetu P b Nástrojové úhly břitu  n - nástrojový normálný úhel břitu  f - nástrojový boční úhel břitu  p - nástrojový zadní úhel břitu  o - nástrojový ortogonální úhel břitu

22 3.2 Pracovní úhly 1 - směr hlavního pohybu 2 - směr posuvového pohybu 3 - směr řezného pohybu 4 - průsečnice rovin P se a P fe 5 - průsečnice rovin P ne a P re, 6 - průsečnice rovin P se a P pe 7 - uvažovaný bod ostří

23 Pracovní úhly orientace ostří  re - pracovní úhel nastavení hlavního ostří  re - pracovní doplňkový úhel nastavení hlavního ostří  ´ re - pracovní úhel nastavení vedlejšího ostří se - pracovní úhel sklonu hlavního ostří  re - pracovní úhel špičky Pracovní úhly čela  ne - pracovní normálný úhel čela  fe - pracovní boční úhel čela  oe - pracovní ortogonální úhel čela  ge - pracovní úhel největšího spádu čela

24 Pracovní úhly hřbetu  ne - pracovní normálný úhel hřbetu  fe - pracovní boční úhel hřbetu  pe - pracovní zadní úhel hřbetu  oe - pracovní ortogonální úhel hřbetu  be - pracovní úhel největšího spádu čela Pracovní úhly břitu  ne - pracovní normálný úhel břitu  fe - pracovní boční úhel břitu  pe - pracovní zadní úhel břitu  oe - pracovní ortogonální úhel břitu

25 3.3 Příklady relace nástrojových a pracovních úhlů Natočení nástroje kolem svislé osy v základní rovině o úhel 

26 Výškové nastavení nástroje při upichování a) nůž nastaven nad střed b) nůž nastaven pod střed

27 Kinematika obráběcího procesu a) soustružení vnější válcové plochy b)upichování

28 4Břitové diagramy Znázorňují vzájemné závislosti nástrojových úhlů. Konstrukce vychází z příslušných pravidel deskriptivní geometrie. 4.1 Břitový diagram čela Výchozí parametry  r – nástrojový úhel nastavení hlavního ostří s – nástrojový úhel sklonu hlavního ostří  o – nástrojový ortogonální úhel čela Stanovené parametry  f – nástrojový boční úhel čela  p - nástrojový zadní úhel čela  g - nástrojový úhel největšího spádu čela   - korigovaný úhel nastavení čela

29 Odvození břitového diagramu čela

30 Břitový diagram čela – identifikace nástrojového bočního úhlu čela Konstrukce břitového diagramu čela

31 4.2 Břitový diagram hřbetu Břitový diagram hřbetu – identifikace nástrojového bočního úhlu hřbetu Konstrukce břitového diagramu hřbetu

32 4.3 Závislosti mezi nástrojovými úhly Výchozí hodnoty  r, s,  o,  o Závislosti

33

34 5 Ostření nástrojů Speciální brousicí stroje – nástrojařské brusky Ustavovací jednotka nástroje – otáčení kolem dvou os 5.1 Ostření čela Us Nastavení nástroje při ostření ostřeníávislosti na se provede v závislosti na v závislosti na parametrech ostřičky dvěma způsoby. Ustavení nástroje při ostření se v závislosti na parametrech brusky provede dvěma způsoby. Nůž v počáteční poloze pro ostření

35 Nastavení roviny čela ARV do roviny rovnoběžné se základní rovinou pomocí úhlů   a  g a) Počáteční poloha b) Otočení kolem osy 0Z o úhel   c) Otočení kolem osy 01 o úhel  g

36 Nastavení roviny čela ARV do roviny rovnoběžné se základní rovinou pomocí úhlů  f a  p a) Počáteční poloha b)Otočení kolem osy 02 o úhel  f c) Otočení kolem osy 01 o úhel  g

37 5.2 Ostření hřbetu Ustavení nástroje se v závislosti na parametrech brusky provede dvěma způsoby. Natočením ve dvou rovinách o úhly  ,  b Natočením ve dvou rovinách o úhly  f,  p

38 Konec přednášky ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OBRÁBĚNÍ TEORETICKÉ ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DTB TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Ředitel ústavu: Prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Přednášky: Doc. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google