Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DTB Technologie obrábění Téma 9 OBRÁBĚCÍ STROJE PRO SÉRIOVOU A HROMADNOU VÝROBU. CNC OBRÁBĚCÍ PROCESY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DTB Technologie obrábění Téma 9 OBRÁBĚCÍ STROJE PRO SÉRIOVOU A HROMADNOU VÝROBU. CNC OBRÁBĚCÍ PROCESY."— Transkript prezentace:

1 DTB Technologie obrábění Téma 9 OBRÁBĚCÍ STROJE PRO SÉRIOVOU A HROMADNOU VÝROBU. CNC OBRÁBĚCÍ PROCESY

2 1 Technologické požadavky na obráběcí stroje • Automatizace obráběcích a obslužných procesů s masivní počítačovou podporou • Obrábění materiálů s vysokými parametry mechanických vlastností • Vysoký obráběcí výkon • Vysoká pracovní přesnost • Provozní spolehlivost • Nízké parametry hlučnosti • Dobré charakteristiky ekologie provozu

3 2 Vývojové trendy v konstrukci a výrobě obráběcích strojů • Integrace obráběcích procesů technologicky různorodých ploch při jednom upnutí obrobku • Všestranné uplatnění CNC řízení • Variabilita CNC řídicích systémů pro daný typ obráběcího stroj • Různá provedení základních prvků obráběcího stroje v závislosti na požadavcích uživatele • Vývoj nekonvenčních obráběcích strojů pro obrábění složitých tvarových ploch • Diagnostika stavu řezného nástroje během obráběcího procesu a automatická korekce řídicího programu

4 • Identifikace obráběné plochy s následnou úpravou řídicího programu • Využití řídicího systému pro optimalizaci řezných podmínek • Osový přívod řezné kapaliny k rotačním nástrojům • Modulová koncepce řešení obráběcích strojů • Rozsáhlé zvláštní příslušenství • Aplikace obráběcích strojů v automatizovaných výrobních systémech • Vývoj strojů a zařízení pro přípravu polotovarů pro obráběcí proces

5 3 Technologické aspekty obrábění na CNC obráběcích strojích • Číslicově řízené obráběcí stroje - nosný prvek pružné automatizace obráběcích procesů • Číslicové řízení daleko překračuje funkce jednoho stroje, ale umožňuje návaznost na ostatní prvky celých obráběcích systémů. • Vlastní řezný proces probíhá analogicky jako při práci na standardním obráběcím stroji, avšak technologické postupy při aplikaci číslicově řízených obráběcích strojů vykazují řadu specifických složek.

6 3.1 Základní pojmy • Absolutní programování • AC (adaptive control) • CAD (computer- aided design) • CAM (computer-aided manufacturing) • CNC (computer numerical control) • Formát bloku • Interpolace • Korekce nástroje • NC (numerical control) obráběcí stroj • Podprogram

7 • Pravoúhlý řídicí systém • Programování počítačem • Přírůstkové programování • Řádka • Řídicí program • Souvislý řídicí systém • Stupeň integrace • Systém DNC (direct numerical control)

8 3.2 Číslicové řízení • Číslicově řízené (NC) obráběcí stroje jsou stroje univerzálního charakteru, vybavené vysokým stupněm automatizace pružně přizpůsobitelné změnám výroby. • Data potřebná pro řízení nc stroje jsou předem připravena ve formě řídicího programu. Vstupní informace pro řízení • Informace o geometrii obrábění • Informace o technologii obrábění • Informace nutné k organizaci programu Řídicí systémy • standardní systémy • cnc systémy

9 3.3 Označování souřadnic a směrů pohybů pracovních orgánů číslicově řízených obráběcích strojů • Souřadnicová soustava směrů pohybů pracovních orgánů daného NC stroje vychází od osy Z, která je rovnoběžná s osou hlavního vřetene, případně kolmá k pracovní ploše stolu • Osa X je orientována vodorovně a rovnoběžně s plochou upnutí obrobku, osa Y doplňuje osy X a Z na pravoúhlou souřadnicovou soustavu • Kladný smysl pohybu musí odpovídat směru vzdalování nástroje od obrobku • Kladný smysl rotačních pohybů A, B, C se musí shodovat se smyslem posuvu pravotočivých šroubů v kladných osách X, Y, Z • Poloha počátku souřadnicové soustavy je libovolná a definuje se v rámci řídicího programu

10 Označování souřadnic a směrů pohybů pracovních orgánů CNC strojů Souřadnice s čárkou – pohyb obrobku vzhledem k nástroji Souřadnice bez čárky – pohyb nástroje vzhledem k obrobku

11 4 Programování CNC obráběcích strojů 4.1 Struktura programu Schéma struktury programu- příklad

12 4.2 Informační slova • N - Číslo bloku • G - přípravné • M - pomocné • X, Z, R, H, K - rozměrové funkce, přemístění v osách • F - posuvová funkce • S - funkce ovládající rychlost otáčení vřetena • T - funkce nástroje

13 4.3 Definice vybraných funkcí programu • G90 – Programování absolutní, průměrové, • G91 – pogramování přírůstkové • G24 – poloměrové, • G92 - nastavení hodnot souřadnic • G94 - definování posuvu za minutu • G95 - definování posuvu na otáčku • G96 - definování konstantní řezné rychlosti • M03 - definování směru otáček (CW) a jejich velikostí • M06 - volba nástroje (soustružnického nože) a jeho korekci • M30 - ukončení programu • M99 - definování velikosti rychlosti posuvu

14 Specifikace vybraných funkcí pro programování CNC soustruhu - příklad Funkce Rozměr. Text funkce • G00x, zrychloposuv (1000 mm.Min -1 ) • G01X, Z, Flineární interpolace • G02X, Z, R, Fkruhová interpolace CW (f max = 250 mm.Min -1 ) – ve směru hodinových ručiček • G03X, Z, R, Fkruhová interpolace CCW – proti směru hodinových ručiček • G04Tčasová prodleva (T1 = 1 sekunda) • G21prázdný blok. Zrušení daného bloku. • G24poloměrová programování • G25Lskok do podprogramu (max. počet vnoření : 100)

15 Parametry funkcí pro programování CNC soustruhu - příklad NČíslo bloku  0,999  XSouřadnice x  160; 160  ; hodnota souřadnice přestavení suportu ve směru kolmém k ose vřetena; základní krok 0,005 mm ZSouřadnice z  320; 320  ; hodnota souřadnice přestavení suportu ve směru kolmém k ose vřetena; základní krok 0,005 mm RPoloměr kruhového oblouku  0,01 až 320  FRychlost posuvu  0,01 až 1000  ; pro funkce G2, G3, G33, G78 a G79 max. 250 mm.min -1 LAdresa skoku label max. 7 znaků nebo číslo  0; 999  JPočet opakování cyklu  1; 100  TČíslo nástroje nebo hodnota časové prodlevy  1; 25  HHloubka třísky nebo šířka nože  0,01; 6  K Stoupání závitu  0,01; 6  S Otáčky vřetena  40; 3000 

16 4.4 Volba souřadnicového systému • Počátek souřadnicového systému se volí s ohledem na technologické charakteristiky stroje a obrobku. • Např. pro obrábění rotačních součástí na CNC soustruhu se doporučuje počátek souřadnicového systému do osy rotace na obrobené čelo součásti. 4.5 Korekce nástrojů Realizuje se při změně nástroje a při případném přeseřizování.

17

18 DTB Technologie obrábění Téma 9 OBRÁBĚCÍ STROJE PRO SÉRIOVOU A HROMADNOU VÝROBU. CNC OBRÁBĚCÍ PROCESY Konec přednášky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DTB Technologie obrábění Téma 9 OBRÁBĚCÍ STROJE PRO SÉRIOVOU A HROMADNOU VÝROBU. CNC OBRÁBĚCÍ PROCESY."

Podobné prezentace


Reklamy Google