Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Radek Pavela. 1. Teplota 2. Pojmenování stupnice 3. Teploměr 4. Konstrukce teploměru 5. Měření teploty 6. Objev a vývoj teploměru 7. Rozdělení teploměrů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Radek Pavela. 1. Teplota 2. Pojmenování stupnice 3. Teploměr 4. Konstrukce teploměru 5. Měření teploty 6. Objev a vývoj teploměru 7. Rozdělení teploměrů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Radek Pavela

2 1. Teplota 2. Pojmenování stupnice 3. Teploměr 4. Konstrukce teploměru 5. Měření teploty 6. Objev a vývoj teploměru 7. Rozdělení teploměrů 8. Zajímavost 9. Úkol

3  Je fyzikální veli č ina, která vyjad ř uje,,vnit ř ní stav t ě lesa“  Je to charakteristika tepelného stavu hmoty. - Ozna č ení teploty: t - Jednotka: °K, °C (stupe ň Kelvina, stupe ň Celsia) - M ěř idlo: teplom ě r - Stupnice: - Celsiova - Kelvinova - Fahrenheidova - Rankinova - Delisleova

4  Anders Celsius (1701-1744) - švédský matematik a fyzik. Je po n ě m pojmenována základní teplotní stupnice.  r. 1742 navrhl Celsiovu stodílkovou teplotní stupnici.Celsiovu stodílkovou teplotní stupnici Stupnice p ů vodn ě obrácená (bod varu vody m ě l 0 a bod tuhnutí +100 stup ňů ) Do nám známého tvaru ji obrátil a ž roku 1745 Carl von Linné.1745Carl von Linné

5 zařízení sloužící k měření teploty princip teploměru založen na tepelné roztažnosti jednotlivých látek (objem měrné látky je závislý na její teplotě) Obor zabývající se měřením teploty - termometrie. Předhistorie teploměru Dnes jsou teploměry nejznámějším fyzikálním přístrojem. před několika staletími byly úplně neznámé. Teplota se určovala podle tělesných pocitů (subjektivně).

6 Důležité body na stupnici: 0 °C teplota tajícího ledu 100 °C bod varu vody

7  Jaký teplotní rozdíl odpovídá nejmenšímu dílku stupnice  Jaký je m ěř ící rozsah stupnice (tzn. nejmenší a nev ě tší teplotu, kterou m ůž eme m ěř it)  P ř i m ěř ení teploty kapaliny: Kapalinu zamícháme p ř ed vlastním m ěř ením Teplom ě r umístíme tak, aby se nedotýkal st ě n nádoby Po č káme na ustálení teploty

8 Nejdříve používáno pro měření teploty roztažnosti kapalin. První doklady ze starověku (zařízení pracující na roztažnosti vzduchu - později nazývané termoskop); nejstarší doložený přístroj k určení teploty. Galileo Galilei na zač. 17. století využil tepelné roztažnosti vzduchu k měření teploty Galileo Galilei17. století teploměr tvořen tenkou skleněnou trubičkou cca 30 cm, zakončenou baňkou

9 Baňka zahřána rukou a „teploměr“ vložen otevřeným koncem trubičky do nádobky s obarvenou vodou Chladnoucí vzduch se smršťoval a vlivem tlaku okolního vzduchu na hladinu voda vnikala do trubičky Po vychladnutí přejímala baňka teplotu okolního vzduchu a výška vodního sloupce v trubičce se měnila podle změn objemu vzduchu v baňce, který se zase měnil podle teploty vzduchu. Přístroj ještě neměl stupnici.

10 1.Podle konstrukce: kapalinové digitální bimetalové chemické 2.Podle použití: venkovní lékařský laboratorní akvarijní

11 Nejnižší zaznamenaná teplota na Zemi (Vostok. Antarktida - 21. července 1983) =-89°CVostok. Antarktida21. července1983 Nejvyšší zaznamenaná teplota na Zemi (El Azizia, Libye - 13. září 1922) =58 °CEl Azizia, Libye13. září1922

12 U každého z teploměrů urči: Rozsah stupnice Nejmenší dílek stupnice Naměřenou teplotu

13 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplom%C4%9Br http://data.regiony24.cz/foto/clanky/200901/2 00973858406676.jpg?width=500&bgcolor=bla ck http://data.regiony24.cz/foto/clanky/200901/2 00973858406676.jpg?width=500&bgcolor=bla ck Fyzika pro 6. ročník základní školy; Prometheus ISBN 80-7196-246-5 Vše dostupné k 1.5.2012

14


Stáhnout ppt "Ing. Radek Pavela. 1. Teplota 2. Pojmenování stupnice 3. Teploměr 4. Konstrukce teploměru 5. Měření teploty 6. Objev a vývoj teploměru 7. Rozdělení teploměrů."

Podobné prezentace


Reklamy Google