Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA. Tělesům, které jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. těleso o teplotě t 1 kapalina o teplotě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA. Tělesům, které jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. těleso o teplotě t 1 kapalina o teplotě."— Transkript prezentace:

1 TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA

2 Tělesům, které jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. těleso o teplotě t 1 kapalina o teplotě t 2 Vložíme-li lžičku do horkého čaje, po určité době je teplota lžičky a čaje stejná - nastane rovnovážný stav.

3 Mění-li tělesa po uvedení do vzájemného styku své původní rovnovážné stavy, na začátku děje měly různé teploty. Vložíme-li lžičku do horkého čaje, po určité době je teplota lžičky a čaje stejná - nastane rovnovážný stav.

4 Zavedení veličiny teplota umožňují poznatky o rovnovážném stavu. Existenci této veličiny předpokládá druhý postulát termodynamiky: Tělesům, která jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. K měření veličiny teplota je tedy zapotřebí zvolit srovnávací těleso, sestrojit teplotní stupnici, stanovit jednotku teploty.

5 Teploměr je porovnávací těleso, sloužící k určení teploty. Rtuťový teploměr Bimetalický teploměr Využívá poznatek, že se změnou rovnovážného stavu se mění stavové veličiny tělesa, např. objem, tlak...

6 Teploměr je porovnávací těleso, sloužící k určení teploty. Rtuťový teploměr Bimetalický teploměr Při měření ve skutečnosti pozorujeme jinou veličinu např. objem kapaliny.

7 Postup při měření teploty: - těleso, jehož teplotu chceme změřit, uvedeme do vzájemného styku s teploměrem, - počkáme na vytvoření rovnovážného stavu mezi tělesem a teploměrem, - po vzniku rovnovážného stavu je teplota tělesa stejná jako teplota teploměru, - přečteme teplotu na teploměru. t tělesa =t 1 t teploměru =t 2 t tělesa =t teploměru t 1 =t 2

8 Celsiova teplotní stupnice Má dva základní body při tlaku p = 101325 Pa: 1. rovnovážný stav vody a ledu, 2. rovnovážný stav vody a její syté páry.

9 Celsiova teplotní stupnice Mezi teplotami 0 o C a 100 o C je stupnice rozdělená na 100 stejných dílků.

10 Anders Celsius (1788 - 1827), švédský fyzik

11 Termodynamická teplotní stupnice - značka veličiny T, - jednotka [T]= K (kelvin), - má jeden základní bod - trojný bod vody - rovnovážný stav soustavy led + voda + sytá pára, - tomuto rovnovážnému stavu je přiřazena termodynamická teplota T r = 273,16 K, - 1 kelvin (K) definujeme jako 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.

12 Wiliam Thomson,(1824 -1907), anglický fyzik Lord Kelvin of Largs

13 Měření termodynamické teploty Využívá se poznatků o plynech: - plyny se rozpínají téměř stejně - tlak plynu je za stálého objemu přímo úměrný termodynamické teplotě - k měření T lze využít plynový teploměr

14 Plynový teploměr Skládá se z nádoby naplněné plynem spojené s otevřeným kapalinovým manometrem.

15 Plynový teploměr Tlak p plynu v nádobě teploměru je přímo úměrný jeho termodynamické teplotě T za stálého objemu plynu.

16 Převod stupňů Celsia na kelviny a naopak t = ({T} – 273,15) o C 0 o C 100 o C 273,15 K 373,15 K 173,15 K -100 o C 0 K -273,15 o C Teplotní rozdíl  t = t 2 – t 1 je stejný jako  T=T 2 – T 1.

17 Mezinárodní praktická teplotní stupnice EIPT 68 Teplota trojného bodu rovnovážného vodíku 13,81-259,340 varu neónu 20,28-252,870 trojného bodu kyslíku 54,361-218,789 varu kyslíku 90,188-182,962 trojného bodu vody 273,16 0,01 varu vody 373,15 100,00 tuhnutí zinku 692,73 419,58 tuhnutí zlata 1337,581064,43

18 Řešte úlohu: Vyjádřete teploty 200 K; 855,5 K; 7,1 K v o C. -73 o C, 582,4 o C, -266 o C

19 Vyjádřete teploty -5 o C; 31,5 o C; 1420 o C v kelvinech. 268 K, 304,6 K, 1693 K Řešte úlohu:

20 Tělesa, již jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu: a) přiřazujeme teplotu t = 0 o C, b) přiřazujeme rozdílnou teplotu, c) přiřazujeme stejnou teplotu, d) přiřazujeme teplotu t = 100 o C. Test 1

21 Mění-li tělesa po uvedení do vzájemného styku své původní rovnovážné stavy, na začátku děje měla: a) různé teploty, b) stejné teploty, c) podobné teploty, d) teploty t 1 = 0 o C a T 1 = -273,16 K. Test 2

22 Základní body Celsiovy teplotní stupnice jsou: a) teploty 0 o C a 100 o C, b) teploty -100 o C a 100 o C, c) teploty 0 o C a 1 o C, d) teploty -1 o C a 1 o C. Test 3

23 Teplota 0 o C je teplota: a) rovnovážného stavu vody a ledu při tlaku p = 101325 Pa, b) rovnovážného stavu vody a její syté páry při tlaku p = 101325 Pa, c) rovnovážného stavu vody a ledu při tlaku p = 0 Pa, d) rovnovážného stavu vody a její syté páry při tlaku p = 0 Pa. Test 4

24 5 Teplota 100 o C je teplota: a) rovnovážného stavu vody a ledu při tlaku p = 101325 Pa, b) rovnovážného stavu vody a její nasycené páry při tlaku p = 101325 Pa, c) rovnovážného stavu vody a ledu při tlaku p = 0 Pa, d) rovnovážného stavu vody a její nasycené páry při tlaku p = 0 Pa.

25 Rovnovážný stav soustavy led+voda+nasycená pára se nazývá: a) trojný bod ledu, b) trojrovnovážný stav, c) trojný bod vody, d) trojný bod nasycené páry. Test 6

26 Jednotka termodynamické teploty kelvin je definována jako: a) teplota rovnovážného stavu vody a ledu, b) 1/273,16 celsiovy teploty trojného bodu vody, c) rovnovážného stavu vody a její syté páry, d) 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. Test 7


Stáhnout ppt "TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA. Tělesům, které jsou při vzájemném styku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. těleso o teplotě t 1 kapalina o teplotě."

Podobné prezentace


Reklamy Google