Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplota Jiří Smolák Jan Tareš. Čím měříme teplotu Teploměr Teploměr Teploměr Lékařský venkovní půdní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplota Jiří Smolák Jan Tareš. Čím měříme teplotu Teploměr Teploměr Teploměr Lékařský venkovní půdní."— Transkript prezentace:

1 Teplota Jiří Smolák Jan Tareš

2 Čím měříme teplotu Teploměr Teploměr Teploměr Lékařský venkovní půdní

3 Teplota teplota Fyzikální veličina patřící mezi základní veličiny SI, jednotka 1 K (kelvin). Subjektivně lze teplotu vnímat jako pocit chladu, horka ap. Charakterizuje, zda tepelně rovnovážný systém bude, či nebude při tepelném kontaktu s jinými takovými systémy v tepelné rovnováze (zda bude teplo přijímat, odevzdávat nebo k výměně nedojde. V posledním případě mají oba systémy stejnou teplotu). Viz také teploměr, teplotní stupnice.

4 Něco o teplotě Teplota je označení pro tepelný stav hmoty. Teplota souvisí s průměrnou kinetickou energií částic látky. Například v plynu je teplota úměrná střední kinetické energii molekul a frekvenci jejich srážek. Hmotu, která má teplotu podstatně vyšší než je teplota lidského těla označujeme subjektivně jako horkou, hmotu s teplotou nižší jako studenou. Při srovnání dvou těles s různými teplotami říkáme, že těleso, které má nižší teplotu je chladnější, popř. že těleso, které má vyšší teplotu je teplejší. Pokud se teplota snižuje, říkáme, že těleso chladne. Pokud se naopak teplota zvyšuje, říkáme, že se ohřívá. Při chladnutí odevzdává hmota do svého okolí teplo a při ohřevu z okolí teplo přijímá. Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly, ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí dosáhnout. V současné době nejsou známé žádné fyzikální zákony, které by omezovaly horní hranici teploty.

5 Měření teploty Podrobnější informace naleznete v článku Termometrie. Teplota se měří tak, že se uvede do vzájemného styku těleso, jehož teplotu chceme měřit, a srovnávací těleso. Po vytvoření tepelné rovnováhy je teplota tělesa rovna teplotě srovnávacího tělesa, které se obvykle nazývá teploměrem. Pro měření teploty je nutné zvolit (popř. vytvořit) teplotní stupnici a stanovit jednotku teploty. Ve fyzice se při měření teploty používá termodynamická teplota. V běžném životě je v Evropě zvykem používat Celsiovu stupnici. Fahrenheitova stupnice se dnes používá ve Spojeném království a USA. K určování teploty se využívá závislosti některých fyzikálních veličin na teplotě. To umožňuje převést měření teploty na měření jiné fyzikální veličiny. Mezi teplotně závislé veličiny patří např. délkové rozměry a objem pevných a kapalných těles, tlak plynů (teplotní roztažnost a rozpínavost), elektrický odpor vodičů, vyzařování elektromagnetických vln apod. Měřením teploty se zabývá termometrie.

6 K určování teploty se využívá závislosti některých fyzikálních veličin na teplotě. To umožňuje převést měření teploty na měření jiné fyzikální veličiny. Mezi teplotně závislé veličiny patří např. délkové rozměry a objem pevných a kapalných těles, tlak plynů (teplotní roztažnost a rozpínavost), elektrický odpor vodičů, vyzařování elektromagnetických vln apod. Měřením teploty se zabývá termometrie.

7 Porovnávání stupnic Porovnání teplotních stupnic Porovnání teplotních stupnicKomentářKelvin CelsiusFahrenheitRankineDelisle NewtonRéaumurRømer absolutní nula0−273,15−459,670 559,725−90,14−218,52−135,90 Nejnižší zaznamenaná teplota na Zemi (Vostok, Antarktida - 21. července 1983)184−89 −128,2331,47283,5−29,37 −71,2−39,225 Fahrenheitova směs ledu a soli255,37−17,78 0459,67176,67−5,87−14,22 −1,83 Tání ledu (při běžném tlaku)273,15032 491,67150007,5 2909

8 Průměrná teplota povrchu Země2881559 518,67127,54,951215,375 Průměrná teplota lidského těla ¹309,9536,8 98,24557,9194,812,14429,44 26,82 Nejvyšší zaznamenaná teplota na Zemi (El Azizia, Libye - 13. září 1922)33158 136,4596,076319,1446,437,95 Var vody (při běžném tlaku)373,1339 99,9839211,97102671,64102033 8060 Tání titanu1941166830343494−2352 5501334883 Povrch Slunce58005526998010440 −814018234421

9 Druhy stupnic C- stupeň Celsia °K- stupeň Kelvinův °F- stupeň Fahrenheita °Rank- stupeň Rankina °R- stupeň Réaumura


Stáhnout ppt "Teplota Jiří Smolák Jan Tareš. Čím měříme teplotu Teploměr Teploměr Teploměr Lékařský venkovní půdní."

Podobné prezentace


Reklamy Google