Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agregátní nabídka a model AD-AS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agregátní nabídka a model AD-AS"— Transkript prezentace:

1 Agregátní nabídka a model AD-AS
Petr Sedláček

2 Agregátní nabídka (AS)
AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině. AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období V dlouhém období jsou ceny flexibilní a AD je vertikální Když se mění AD dochází pouze ke změnám cenovým a výroba zůstává na své potenciální úrovni. V krátkém období jsou ceny fixní a AS není vertikální, ale pozitivně skloněná. Protože se ekonomové přou o vysvětlení AS, ukážeme si některé přístupy k vysvětlení AS

3 Klasická AS - vertikální
Při jakékoliv úrovni cen bude nabízené stejné množství produkce. Předpoklad Ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu při přirozené míře nezaměstnanosti (viz graf). Trh práce je vždy vyrovnaný. Neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost a to v důsledku flexibilních nominálních mezd a cen.

4 Reálný Y Y=F(L) Y* L* W/P LS (W/P)* LD L* L zaměstnanost

5 Klasická AS je vertikální
Flexibilita mezd a cen a úplné informace o všech mzdách a cenách vyčišťují trh - vyrovnávají nabídku s poptávkou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a při vytváření potenciálního produktu. Klasická AS je vertikální Nabízený reálný domácí produkt není ovlivněn změnami cenové hladiny. Je na úrovni potenciálního produktu. Existuje však jen v dlouhém období, v krátkém období je AS rostoucí.

6 Y P AS Y* P2 P1 L Y1* L* Y* Y W/P LS LˇD LD L LD LS L* Y=F(L,K1) Y1*

7 Nominální mzdy vzrostou ekviproporcionálně jako cenová úroveň, aby byla ustavena rovnovážná reálná mzda. Reálná mzda se nezmění. Nezmění se tudíž ani výše zaměstnanosti Produkce zůstává nezměněna. Při zvýšení kapitálu zvýší se mezní produktivita práce posun křivky poptávky po práci zvýšení rovnovážné produkce

8 Křivka krátkodobé AS za předpokladu fixní nominální mzdy
Vertikální AS existuje jen v dlouhém období, kdežto v krátkém může mít průběh rostoucí. Ukážeme 3 modely vysvětlující rostoucí průběh AS Křivka krátkodobé AS za předpokladu fixní nominální mzdy Mzdové strnulosti Dlouhodobé kolektivní mzdové dohody Implicitní pracovní dohody Model efektivních mezd

9 Nominální mzdy se nepřizpůsobují v krátkém období dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce. Dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti Klíčová myšlenka spočívá v tom, že jsou li nominální mzdové sazby fixní, reálná mzda se mění inverzně oproti cenové hladině a zaměstnanost se mění inversně s pohybem reálné mzdy. Čím vyšší je W/P, tím nižší je zaměstnanost a produkce, čím nižší je W/P, tím vyšší je zaměstnanost a produkce. AS je pozitivně skloněnou křivkou pro konstantní úroveň nominální mzdy.

10 Y P Y=F(L) AS Y* P1 Y2 P2 L L2 L1 Y2 Y* Y LS W1/P2 W1/P1 Ld L1 L L2

11 Nedostatky modelu: W/P Ls W/P W/P1 Ld L
Mzdovými strnulostmi dokážeme vysvětlit, proč reálný produkt klesá pod potenciální, když se sníží cenová hladina.Ale proč roste ne.Není totiž jasné proč lidé nabízejí práci, když klesá W/P. Pracovníci se dostávají ze svojí křivky nabídky práce (existují různá vysvětlení) W/P Ls W/P W/P1 Ld L

12 Proticyklický pohyb reálných mezd
Ve fázi recese by měly růst a naopak. Zkušenosti to nepotvrdily Friedmanův modle mylného vnímání Předpoklady Ceny a mzdy jsou pružné a vyčišťují trhy Pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou úroveň, firmy mají o změnách cen lepší informace. Fluktuace skutečného produktu kolem jeho přirozené úrovně (potenciálního produktu) je způsobena nedokonalými informacemi pracovníků.

13 Zaměstnanci nabízejí práci v závislosti na očekávané reálné mzdě.
Mylné vnímání cenové hladiny lze vyjádřit tak, že cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny. Zaměstnanci nabízejí práci v závislosti na očekávané reálné mzdě. Poptávka po práci (firmy) i v krátkém období odhadují cenovou hladinu správě. Ld = Ld(W/P) Ls= LS(W/Pe) W/Pe=W/P.W/Pe LS=LS(W/P.P/Pe) P/Pe = stupeň mylného vnímání cenové hladiny

14 LAS P AS1 AS0 P1 P0 AD1 AD0 L1 Y Y* L* Y1 (W1/P0e) Ls(W/P0e) W0/P0
Ld(W/P) AD0 L1 Y Y* L* Y1

15 Lucasův model neúplné informovanosti
Předpoklady Ceny a mzdy jsou pružné - trhy se vyčišťují Neočekávané změny cenové hladiny si lidé (firmy a zaměstnanci) Lidé tvoří racionální očekávání V důsledku nedokonalých informací chybně zaměňují změny celkové hladiny, změnami relativních cen jimi vyráběného zboží. Usuzují chybně, že se změnila relativní cena boží,které vyrábějí, ale ve skutečnosti se změnila agregátní cenová hladina.

16 Na agregátní úrovni Relativní cena p/P
p = cena služby, kterou prodává P = ceny ostatních statků, které nakupují vzroste li p/Pe - zvýší produkci Na agregátní úrovni Je li skutečná cenová hladina shodná s očekávanou, domácí produkt setrvává na potenciální úrovni, lidé považují relativní ceny svých výrobků za nezměněné P = Pe Y = Y*

17 Pokud se skutečná cenová hladina zvýší nad očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině) P>Pe Y >Y* Když skutečná cenová hladina klesne pod očekávanou P < Pe Y < Y*

18 P AS P1 P1-Pe P0=Pe Y1-Y* P2 Y Y2 Y* Y1

19 Rovnice Lucasovy křivky AS
Y=Y* + b(P-Pe) b měří, jak silně reaguje domácí produkt na odchylku skutečné cenové hladiny od očekávané 1/b = sklon křivky AS Čím menší b tím AS strmější 1/b= (P-Pe):(Y-Y*) Anticipované změny fiskální a měnové politiky nemají vliv na produkci a zaměstnanost, protože očekávání jsou formována racionálně

20 Model AS-AD a změny agregátní poptávky
Klasická AS Předpokládáme Malou otevřenou ekonomiku Změna nominální peněžní zásoby Využijeme Mundell-Flemingův model (IS-LM v otevřené ekonomice) Ekonomika je stále na potenciálním produktu Změny v peněžní zásobě a AD se promítají pouze do změn cen Reálný kurz nakonec též zůstává beze změny, původní depreciace nominální kurzu je vyrovnávána cenovým navýšením.

21 LM* E LM** E0 E1 IS* Y* Y1 P Y P2 AS P1 AD´ AD Y Y1 Y*

22 Krátkodobá AS rostoucí
Zvýšení peněžní zásoby Roste poptávka Rostou ceny Růst reálného produktu nad potenciální Peníze nejsou neutrální Po určité době se reálný produkt vrátí na Y* a nové dlouhodobá rovnováha je na potenciální úrovni.

23 Proč se křivka krátkodobé AS posune nahoru?
Podle modelu fixních nominálních mezd Pracovníci v důsledku vyšších cen se vybojují vyšší nominální mzdy (po uplynutí platnosti smluv). V Friedmanově modelu mylného vnímání cenové hladiny Původní AS odpovídá nižším nominálním mzdám ( při mylném vnímání zvýšení cen) . Vyšší AS již odráží uvědomění si zvýšení cen a promítnutí do nominálních mezd. V Lucasově modelu neúplných cenových informací Původní křivka AS odpovídá nižší očekávané cenové hladině a nižším očekávaným nákladům na mzdy. Vyšší AS odpovídá vyšším cenové hladině.

24 Dopad zvýšení nominální peněžní zásoby
LAS Cenová hladina AS´ AS P2 P1 P0 AD´ AD Y* Y1 Reálný domácí produkt

25 Dopad snížení nominální peněžní zásoby
LAS Cenová hladina AS AS´ P0 P1 P2 AD AD´ Y* Y1 Reálný domácí produkt

26 Model AS-AD a změny AS Vyvolány změnou nákladů např. nepříznivý nabídkový šok růst nákladů snížení výroby pod potenciální úroveň růst nezaměstnanosti V dlouhém období nezaměstnanost vede k poklesu reálných mezd snížení nákladů růst produktu na potenciální úroveň

27 Cenová hladina Reálný domácí produkt LAS AS AS´ P1 P0 Y* Y1

28 Nepříznivý nabídkový šok s reakcí CB
CB zvýší peněžní zásobu akomoduje nákladový šok Při růstu nákladů chtějí výrobci snižovat výrobu a zaměstnanost Dojde ke zvýšení AD

29 Cenová hladina Reálný domácí produkt Y* Y1 P0 P1 P2 AS AS´ AD AD´

30 Třetí téma Podrobnosti tématu Doplňující informace a příklady
Vztah příběhu k účastníkům.

31 Skutečný život Uveďte příklad nebo příběh ze skutečného života.
V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

32 Co to znamená Důrazně shrňte váš názor na dané téma.
Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

33 Další kroky Shrňte, co se od účastníků očekává.
Shrňte, co se očekává od vás.


Stáhnout ppt "Agregátní nabídka a model AD-AS"

Podobné prezentace


Reklamy Google