Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agregátní nabídka a model AD-AS Petr Sedláček. n Agregátní nabídka (AS) n AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agregátní nabídka a model AD-AS Petr Sedláček. n Agregátní nabídka (AS) n AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký."— Transkript prezentace:

1 Agregátní nabídka a model AD-AS Petr Sedláček

2 n Agregátní nabídka (AS) n AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký produkt budou chtít výrobci vyrábět při určité cenové hladině. n AS se chová různě v dlouhém a v krátkém období u V dlouhém období jsou ceny flexibilní a AD je vertikální F Když se mění AD dochází pouze ke změnám cenovým a výroba zůstává na své potenciální úrovni. u V krátkém období jsou ceny fixní a AS není vertikální, ale pozitivně skloněná. u Protože se ekonomové přou o vysvětlení AS, ukážeme si některé přístupy k vysvětlení AS

3 n Klasická AS - vertikální n Při jakékoliv úrovni cen bude nabízené stejné množství produkce. u Předpoklad F Ekonomika funguje na úrovni potenciálního produktu při přirozené míře nezaměstnanosti (viz graf). F Trh práce je vždy vyrovnaný. Neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost a to v důsledku flexibilních nominálních mezd a cen.

4 Y=F(L) Reálný Y Y* L* W/P LDLD LSLS (W/P)* L* L zaměstnanost

5 u Flexibilita mezd a cen a úplné informace o všech mzdách a cenách vyčišťují trh - vyrovnávají nabídku s poptávkou na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti a při vytváření potenciálního produktu. u Klasická AS je vertikální F Nabízený reálný domácí produkt není ovlivněn změnami cenové hladiny. F Je na úrovni potenciálního produktu. F Existuje však jen v dlouhém období, v krátkém období je AS rostoucí.

6 LDLD LSLS W/P L L* W 1 /P 1 = W 2 /P 2 W 1 /P 2 LSLS LDLD L* Y* Y L P Y P1P1 P2P2 Y=F(L,K 0 ) Y=F(L,K 1 ) Y1*Y1* Y1*Y1* AS AS 1 Lˇ D

7 u Nominální mzdy vzrostou ekviproporcionálně jako cenová úroveň, aby byla ustavena rovnovážná reálná mzda. u Reálná mzda se nezmění. u Nezmění se tudíž ani výše zaměstnanosti u Produkce zůstává nezměněna. n Při zvýšení kapitálu u zvýší se mezní produktivita práce u posun křivky poptávky po práci u zvýšení rovnovážné produkce

8 n Vertikální AS existuje jen v dlouhém období, kdežto v krátkém může mít průběh rostoucí. u Ukážeme 3 modely vysvětlující rostoucí průběh AS n Křivka krátkodobé AS za předpokladu fixní nominální mzdy u Mzdové strnulosti F Dlouhodobé kolektivní mzdové dohody F Implicitní pracovní dohody F Model efektivních mezd

9 u Nominální mzdy se nepřizpůsobují v krátkém období dostatečně rychle, aby byla ustavena rovnováha na trhu práce. u Dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti u Klíčová myšlenka spočívá v tom, že jsou li nominální mzdové sazby fixní, reálná mzda se mění inverzně oproti cenové hladině a zaměstnanost se mění inversně s pohybem reálné mzdy. u Čím vyšší je W/P, tím nižší je zaměstnanost a produkce, čím nižší je W/P, tím vyšší je zaměstnanost a produkce. u AS je pozitivně skloněnou křivkou pro konstantní úroveň nominální mzdy.

10 L L1L1 L2L2 W 1 /P 1 W 1 /P 2 LSLS LdLd L L1L1 L2L2 Y* Y2Y2 Y P Y Y2Y2 P1P1 P2P2 ASY=F(L)

11 n Nedostatky modelu: u Mzdovými strnulostmi dokážeme vysvětlit, proč reálný produkt klesá pod potenciální, když se sníží cenová hladina. Ale proč roste ne.Není totiž jasné proč lidé nabízejí práci, když klesá W/P. u Pracovníci se dostávají ze svojí křivky nabídky práce (existují různá vysvětlení) LdLd LsLs W/P W/P 1 L

12 n Proticyklický pohyb reálných mezd u Ve fázi recese by měly růst a naopak. u Zkušenosti to nepotvrdily n Friedmanův modle mylného vnímání n Předpoklady u Ceny a mzdy jsou pružné a vyčišťují trhy u Pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou úroveň, firmy mají o změnách cen lepší informace. u Fluktuace skutečného produktu kolem jeho přirozené úrovně (potenciálního produktu) je způsobena nedokonalými informacemi pracovníků.

13 u Mylné vnímání cenové hladiny lze vyjádřit tak, že cenová hladina, kterou zaměstnanci očekávají, se v krátkém období může odlišovat od skutečné cenové hladiny. u Zaměstnanci nabízejí práci v závislosti na očekávané reálné mzdě. u Poptávka po práci (firmy) i v krátkém období odhadují cenovou hladinu správě. F L d = L d (W/P) L s = L S (W/P e ) F W/P e =W/P.W/P e F L S =L S (W/P.P/P e ) F P/P e = stupeň mylného vnímání cenové hladiny

14 L d (W/P) L s (W/P 0 e ) (W 1 /P 0 e ) W 0 /P 0 W 1 /P 1 L* L1L1 P Y AD 0 AD 1 AS 0 Y* Y1Y1 P0P0 P1P1 AS 1 LAS

15 n Lucasův model neúplné informovanosti u Předpoklady F Ceny a mzdy jsou pružné - trhy se vyčišťují F Neočekávané změny cenové hladiny si lidé (firmy a zaměstnanci) F Lidé tvoří racionální očekávání u V důsledku nedokonalých informací chybně zaměňují změny celkové hladiny, změnami relativních cen jimi vyráběného zboží. F Usuzují chybně, že se změnila relativní cena boží,které vyrábějí, ale ve skutečnosti se změnila agregátní cenová hladina.

16 u Relativní cena F p/P p = cena služby, kterou prodává P = ceny ostatních statků, které nakupují vzroste li p/P e - zvýší produkci n Na agregátní úrovni u Je li skutečná cenová hladina shodná s očekávanou, domácí produkt setrvává na potenciální úrovni, lidé považují relativní ceny svých výrobků za nezměněné F P = P e Y = Y*

17 n Pokud se skutečná cenová hladina zvýší nad očekávanou (vnímán nárůst ceny vlastní produkce, služeb relativně k celkové cenové hladině) u P>P e Y >Y* u Když skutečná cenová hladina klesne pod očekávanou F P < P e Y < Y*

18 P Y P1P1 P 0 =P e P2 AS Y2Y2 Y* Y1Y1 P 1 -P e Y 1 -Y*

19 n Rovnice Lucasovy křivky AS u Y=Y* + b(P-P e ) F b měří, jak silně reaguje domácí produkt na odchylku skutečné cenové hladiny od očekávané F 1/b = sklon křivky AS Čím menší b tím AS strmější 1/b= (P-P e ):(Y-Y*) n Anticipované změny fiskální a měnové politiky nemají vliv na produkci a zaměstnanost, protože očekávání jsou formována racionálně

20 n Model AS-AD a změny agregátní poptávky u Klasická AS F Předpokládáme F Malou otevřenou ekonomiku F Změna nominální peněžní zásoby F Využijeme Mundell-Flemingův model (IS-LM v otevřené ekonomice) F Ekonomika je stále na potenciálním produktu F Změny v peněžní zásobě a AD se promítají pouze do změn cen F Reálný kurz nakonec též zůstává beze změny, původní depreciace nominální kurzu je vyrovnávána cenovým navýšením.

21 E0E0 E1E1 Y*Y1Y1 IS* LM* LM** AD AD´ P2 P1P1 AS Y* Y1Y1 Y P E Y

22 n Krátkodobá AS rostoucí u Zvýšení peněžní zásoby u Roste poptávka u Rostou ceny u Růst reálného produktu nad potenciální u Peníze nejsou neutrální n Po určité době se reálný produkt vrátí na Y* a nové dlouhodobá rovnováha je na potenciální úrovni.

23 n Proč se křivka krátkodobé AS posune nahoru? u Podle modelu fixních nominálních mezd F Pracovníci v důsledku vyšších cen se vybojují vyšší nominální mzdy (po uplynutí platnosti smluv). u V Friedmanově modelu mylného vnímání cenové hladiny F Původní AS odpovídá nižším nominálním mzdám ( při mylném vnímání zvýšení cen). Vyšší AS již odráží uvědomění si zvýšení cen a promítnutí do nominálních mezd. u V Lucasově modelu neúplných cenových informací F Původní křivka AS odpovídá nižší očekávané cenové hladině a nižším očekávaným nákladům na mzdy. Vyšší AS odpovídá vyšším cenové hladině.

24 Cenová hladina Reálný domácí produkt LAS AS AS´ AD AD´P0P0 P1P1 P2P2 Y* Y1Y1 Dopad zvýšení nominální peněžní zásoby

25 Cenová hladina Reálný domácí produkt LAS AS´ AS AD´ ADP2P2 P1P1 P0P0 Y* Y1Y1 Dopad snížení nominální peněžní zásoby

26 n Model AS-AD a změny AS u Vyvolány změnou nákladů např. nepříznivý nabídkový šok F růst nákladů F snížení výroby pod potenciální úroveň F růst nezaměstnanosti u V dlouhém období nezaměstnanost vede k poklesu reálných mezd u snížení nákladů u růst produktu na potenciální úroveň

27 Cenová hladina Reálný domácí produkt LAS AS AS´ P1P1 P0P0 Y* Y1Y1

28 n Nepříznivý nabídkový šok s reakcí CB u CB zvýší peněžní zásobu F akomoduje nákladový šok u Při růstu nákladů chtějí výrobci snižovat výrobu a zaměstnanost u CB zvýší peněžní zásobu u Dojde ke zvýšení AD

29 Cenová hladina Reálný domácí produkt Y* Y1Y1 P0P0 P1P1 P2P2 AS AS´ AD AD´

30 Třetí téma n Podrobnosti tématu n Doplňující informace a příklady n Vztah příběhu k účastníkům.

31 Skutečný život n Uveďte příklad nebo příběh ze skutečného života. n V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

32 Co to znamená n Důrazně shrňte váš názor na dané téma. n Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

33 Další kroky n Shrňte, co se od účastníků očekává. n Shrňte, co se očekává od vás.


Stáhnout ppt "Agregátní nabídka a model AD-AS Petr Sedláček. n Agregátní nabídka (AS) n AS vyjadřuje závislost nabízeného reálného produktu na cenové hladině. Jak velký."

Podobné prezentace


Reklamy Google