Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P1 – Mundell-Fleming-Dornbush model

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P1 – Mundell-Fleming-Dornbush model"— Transkript prezentace:

1 P1 – Mundell-Fleming-Dornbush model
Jiří Rotschedl

2 BP křivka Křivka rovnováhy platební bilance
Nedokonalá kapitálová mobilita (pozitivně skloněná BP) Dokonalá kapitálová mobilita (horizontální BP) Dokonalá kapitálová imobilita (vertikální BP)

3 Mundell-Flemingův model dokonalá kapitálová mobilita a fixní kurz
Jak dosáhnout vnitřní a vnější rovnováhy?

4 Mundell-Flemingův model dokonalá kapitálová mobilita a volatilní kurz
Jak dosáhnout vnitřní a vnější rovnováhy?

5 Nedostatky Mundell-Fleming modelu
Fixní ceny - fixní peněžní zásoba Chybějící diskuze o rovnováze a sociálních otázkách Chybějící očekávání Komparativní statika – chybějící plnohodnotná dynamika modelu Dornbusch doplnil model o dynamiku: „Exchange Rate Overshooting Hypothesis“

6 Dornbushův model přestřelování měnového kurzu
Vznikl jako reakce na monetární model typu flexibilních cen a mezd, které v reálné ekonomice nereagují ihned (dle podmínek PPP) Prof. R. Dornbush (1976): cenová hladina na trhu statků a mzdy na trhu práce se přizpůsobují pomaleji než trh aktiv a měnový kurz Jedná se v podstatě o monetaristický model „nepřužných cen“, který zavádí koncept „přestřelování“ měnového kurzu. Model je kombinací prvků krátkodobého M-F modelu a dlouhodobého monetárního modelu

7 Dornbushův model Ceny: Hlavní rysy
Ceny jsou v krátkém období fixní a přizpůsobují se pomalu k rovnováze v dlouhém období Hlavní rysy Existuje rozpor mezi rychlostí přizpůsobení trhu zboží (pomalé) a finančním trhu (rychlé)

8 Výchozí rovnice

9 Odovzení

10 Dornbushův model přestřelování

11 P2: Intertemporální model dvou period
Jiří Rotschedl

12 Předpoklady modelu Ekonomika existuje pouze po dobu 2 period = dvě periody žijící domácnosti; Volně obchodovatelný statek (reálný měnový kurz je vždy roven 1); Plně flexibilní ceny; Příjmy reprezentativních domácností Y1, Y2 „spadly z nebe; Statky jsou neskladovatelné; Na začátku periody 1 nemají domácnosti majetek ani dluhy.

13 Optimalizační úloha domácností

14 Uzavřená ekonomika Uzavřená ekonomika v rovnováze musí spotřebovávat celý příjem; Pokud je Y1 << Y2, každý chce si chce půjčit  úroková sazba se zvýší

15 Příklad – uzavřená ekonomika
Touha po plynulé spotřebě je velmi silná, nevyrovnaný model příjmů způsobuje neuvěřitelný nárůst úrokových sazeb

16 Malá otevřená ekonomika
Můžeme si půjči s úrokem r* (světová úroveň úrokové sazby); Pomáhá to k plynulejší spotřebě a zvyšování bohatství; Dluh musí být splacen ve druhém období.

17 Příklad – otevřená ekonomika

18 Otevřená ekonomika – rozšířené řešení
Užitková funkce s konstantní elasticitou substituce with constant elasticity of substitution, ale ne nutně rovná 1 Elasticita substituce je konstnantní, ale rovna 1 Elasticita substituce je konstnantní, ale není rovna 1 Elasticita substituce

19 Otevřená ekonomika – rozšířené řešení
Spotřeba závisí na Consumption depends on lifetime income; Impact of r*: (i) substitution effect (1+r*)1/ ; (ii) income effect (1+r*)-1; (iii) wealth effect.

20 Vládní nákupy Pokud vládní nákupy jsou vyšší v první periodě, půjčuje ji v zahraničí Vládní nákupy nevstupují do užitku domácností Platí Rikardovská ekvivalence.

21 Produktivní ekonomika
Ekonomika existuje pouze ve dvou periodách Jednoduše obchodovatelný spotřební statek může být změněn na kapitálový statek (a naopak) bez nákladů; Ceny jsou plně flexibilní; V první periodě kapitálové statky spadly z nebe a vyprodukovali v první periodě: Y1=F(K1); Kapitálové statky jsou skladovatelné (there can be investment); Ve druhém období je K2 spotřebováno na konci období; Na začátku prvního období neměly domácnosti žádný majetek a a dluh.

22 Produktivní ekonomika

23 Produktivní ekonomika
Otevřená ekonomika může investovat více než uzavřená, ale zároveň má vyšší spotřebu v prvním období.

24 Deficity běžného účtu PB
Na rozdíl od Mundell-Fleming modelu nejsou zlo: Pomáhají plynulejší spotřebě v čase a k růstu blahobytu domácností; Pomáhají izolovat soukromou spotřebu od spotřeby vlády; Umožňují, aby se mezní produkt kapitálu vyrovnával po celém světě a tak zlepšil přerozdělení kapitálu a ekonomického blahobytu;


Stáhnout ppt "P1 – Mundell-Fleming-Dornbush model"

Podobné prezentace


Reklamy Google