Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EQUIP Školení tutorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EQUIP Školení tutorů"— Transkript prezentace:

1 Projekt EQUIP Školení tutorů

2 EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita

3 Cílem projektu Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí je uvést do praxe ucelenou koncepci e‑learningové podpory kombinovaného studia na Vysoké škole finanční a správní a zajistit její realizaci po stránce technologické, organizační, obsahové, metodické, výzkumné, informační, personální a finanční.

4 Časový harmonogram projektu
Doba realizace projektu: – Přípravná fáze 2008/09 1.vlna předmětů 2009/10 2.vlna předmětů 2010/11

5 Co je plánovaným výstupem od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2011 ?
25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces vzniku DSO? Vytvoření DSO (autorská práce) Interní oponentura DSO (garant předmětu, metodik) Pilotní ověření DSO pro jednu studijní skupinu Zavedení DSO do výuky v kombinovaném studiu – od této fáze budou vybrané předměty vyučovány v kombinovaném studiu pouze distanční formou

6 Předměty pro 1. vlnu - 9 předmětů
Vývoj ekonomických teorií Autor: Ing. Michal Mirvald, Ph.D. Finanční analýza podniku Autorka: Ing. Dana Kubíčková, CSc. Oceňování podniku Autorka: Ing. Mgr. Jaromír Tichý Euroregiony Autor: PaedDr. Václav Netolický 5. Základy práva Autor: Mgr. Jiří Řehák 6. Bankovnictví Autor: Ing. Josef Budík, CSc. Aplikační software 1 Autor: Ing. Vladimír Nulíček, CSc. 8. Aplikační software 2 Autor: Mgr. Anna Nováková 9. Řízení vztahů se zákazníky Autor: Ing. Miloslav Šašek Pilotní ověřování: 2009/10 Ostrá výuka: 2010/11

7 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů
Katedra marketingové komunikace: 1. Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. 2. Direkt marketing Ing. Petr Váňa 3. Vývoj médií Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D. 4. Sociologie B2 Mgr. Michal Tomčík Katedra práva a veřejné správy: 5. Základy politologie Mgr. Jan Hrubeš 6. Základy evropského práva Ing. Michal Částek,. Ph.D. 7. Veřejné politiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. 8. Veřejná správa EU PaedDr. Václav Netolický Katedra informatiky: 9. Databázové systémy Mgr. Jan Lánský, Ph.D. 10. Programování v jazyce C Pilotní ověřování: 2010/11 Ostrá výuka: 2011/12 7

8 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů (pokr.)
Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky: 11. Podnikové finance 2 Ing. Jana Kotěšovcová 12. Zdroje financování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 13. Účetnictví 2 Ing. Dana Kubíčková, CSc. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví: 14. Současné teorie finančních služeb Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc 15. Soudobé finanční trhy Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc Katedra matematiky a statistiky: 16. Základy statistických metod Mgr. Milena Kvaszová Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů: 17. Ekonomické aplikace teorie her Ing. Herbert Heissler 18. Teorie her pro manažery Napříč katedrami: 19. Bakalářský diplomový seminář Ing. Mgr. Jaromír Tichý; PhDr. Jan Emmer 8

9 Harmonogram aktivit 2008 - 2012 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 Příprava - personální, technické a organizační zázemí Pilotní ověření DSO (9 předmětů) Zavedení DSO (9 předmětů) plošně do výuky v KS Zavedení DSO (19 předmětů) plošně do výuky v KS Vytváření DSO (9 předmětů) Vytváření DSO (19 předmětů) Pilotní ověření DSO (19 předmětů) CELKEM 28 DSO VE VÝUCE (9 + 19) Interní hodnocení DSO (9 předmětů) Interní hodnocení DSO (16 předmětů) 9

10 Who is Who v projektu EQUIP
Řídící výbor projektu Organizace projektu – institut CŽV Mgr. Lenka Omelková Mgr. Anna Nováková Ing. Vladimír Nulíček Mgr. Martin Mikuláš Metodický tým Technická podpora – odbor IT Jana Kovářová Vedoucí kateder Garanti předmětů Autoři DSO Tutoři

11 Organizace distanční formy studia
Úvodní soustředění Tutoriál 1 Tutoriál 2 Závěrečné soustředění Studium DSO Studium DSO Studium DSO POT 1 POT 2 POT 3 POT 4

12 ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ setkání studentů daného předmětu s organizátory distančního vzdělávání, které slouží k seznámení studentů s průběhem distančního vzdělávání - jeho řízením, požadavky, technickým zabezpečením apod. představení osob zabývajících se distančním vzděláváním (administrativa, management, tutoři) krátké seznámení s prací v LMS seznámení s harmonogramem postupu studia (konání tutoriálů, odevzdávání POTů) předání Průvodce distančním studiem VŠFS seznámení s požadavky a organizací jednotlivých předmětů

13 TUTORIÁL plánované a organizované společné setkání tutora se studujícími (v jednotlivých seminárních skupinách) v distančním vzdělávání v domluveném termínu na konkrétním místě, které slouží k: 1. vyjasnění otázek spojených se studiem materiálů a organizačních záležitostí 2. zopakování hlavních myšlenek a souvislostí procvičování pracovních postupů 3. osvojování dovedností 4. ověřování správného pochopení učiva (formou diskuse, rozhovoru, krátkého testu apod.) Tutoriál není přednáška! Student na něj přichází teoreticky připraven.

14 POT práce opravovaná tutorem
může mít následující podobu: 1. forma dokumentu (odevzdaná pomocí agendy Odevzdávárna - esej, 2. referát, projekt, seminární práce, překlad, odpovědi na otevřené otázky…) 3. účast v diskusním fóru (agenda Diskusní fórum) 4. vypracování elektronického testu (agenda Odpovědníky). Jednotlivé POTy autor oboduje a ohodnotí (podle kriterií stanovených autorem – tzv. marking scheme). Počet bodů a hodnocení zapíše studentovi do poznámkového bloku (agenda Poznámkový blok). 14

15 KOMUNIKACE SE STUDENTY
Přímá Online Úvodní a závěrečné soustředění, tutoriály Elektronická pošta Konzultační hodiny Online konzultace (Skype, ICQ) Diskusní fóra Aktuální informace v interaktivní osnově Oprava POTů – poznámkové bloky v ISu

16 DŮLEŽITÉ MATERIÁLY PRO TUTORY
Kompetence tutora Práva a povinnosti tutora a studujících a pravidla vzájemné komunikace Manuál pro tutory (zpracovávají autoři DSO pro jednotlivé předměty) Průvodce studiem (primárně určen pro studenty, ale je vhodné, aby se s ním seznámili i tutoři)

17 STRUKTURA DSO – INTERAKTIVNÍ ŠABLONA
Úvodní blok Aktuální informace Distanční studijní texty 1-4 Tutoriál 1 Distanční studijní texty 5-8 Tutoriál 2 Závěrečný blok

18 AGENDY ISu VYUŽÍVANÉ TUTORY
Studijní materiály Sledování přístupů Odevzdávárny (nastavení práv) Interaktivní osnova Aktuální informace Ostatní aktualizace prostřednictvím autora DSO Odpovědníky Poznámkové bloky Diskusní fóra Hodnocení studentů (zápočty, zkoušky)

19 CO JE NOVÉ v distanční formě studia?
Jednotné studijní texty Jednotné zadání POTů, testů apod. Požadavek na průběžnost studia Požadavek na komunikaci ze strany tutora


Stáhnout ppt "Projekt EQUIP Školení tutorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google