Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Ing. Dalibor Madej Statutární město Ostrava, náměstek primátora www.ostrava.cz Statutární město.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Ing. Dalibor Madej Statutární město Ostrava, náměstek primátora www.ostrava.cz Statutární město."— Transkript prezentace:

1 Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Ing. Dalibor Madej Statutární město Ostrava, náměstek primátora www.ostrava.cz Statutární město Ostrava

2 Zeleň jako opatření pro zlepšení kvality ovzduší Cílem projektů zaměřených na zeleň je především posílení ekologické stability krajiny za účelem snížení imisní zátěže na území SMO, a to zejména zajištěním obnovy krajinných struktur a podporou regenerace urbanizované krajiny. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Regenerovaná plocha (ha)Zakládaná plocha (ha) Dřeviny (keře, stromy) regenerované a vysazované od roku 2010 (ks) 15498 484 tis. (cca 350tis. keřů, cca 134 tis. stromů)

3 Aktuální stav projektů V současnosti se jedná celkem o 14 projektů, které lze rozdělit do 3 fází dle jejich aktuálního stavu: Před akceptací (projekt připravován k předložení nebo již předán ke kontrole řídícímu orgánu k formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti) – 2 projekty Po akceptaci (projekt postupuje k věcnému hodnocení – „bodování“) – 5 projektů V realizaci (výběrová řízení, realizace stavby, atd.) – 7 projektů Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

4 Jmenovitý seznam projektů Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Projekty připravované/před formální akceptací Akceptované projektyProjekty schválené SFŽP/v realizaci Izolační zeleň města Ostravy – projekt 04 Regenerace sadu J. Jabůrkové, Ostrava-Vítkovice Obnova zeleně v Ostravě-Radvanicích Zelená osa Vítkovic Obnova aleje v Nové Vsi Regenerace zeleně hřbitova v Ostravě-Zábřehu Izolační zeleň města Ostravy – projekt 01 Sadové úpravy na hřbitově v Ostravě-Bartovicích Izolační zeleň města Ostravy – projekt 02 Obnova lesoparku – Matuškův park Izolační zeleň města Ostravy – projekt 03 Realizace vybraných prvků ÚSES na území SMO – 1.etapa, část A, B Revitalizace významných krajinných prvků, parků v Ostravě-Porubě Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě I. Zdroj: MMO, odbor ekonomického rozvoje

5 Finanční náklady projektů zaměřených na zeleň Celkové náklady projektů zaměřených na zeleň (2011-2015) dosáhnou cca 217 020 tis. Kč. Předpokládá se financování z OPŽP ve výši cca 197 361 tis. Kč. SMO se na realizování projektů bude podílet pravděpodobně částkou 19 659 tis. Kč. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

6 Nadlimitní čištění komunikací Mercedes Benz Actros 1832, vybaven zametací nástavbou Faun Viajet Filtair Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

7 Nadlimitní čištění komunikací Při nadlimitním čištění bylo na místních komunikacích a na místních komunikacích III. tříd (silnic ve správě jednotlivých městských obvodů) posbíráno 647 tun smetků. V roce 2011 SMO vyčlenilo na nadlimitní čištění částku 3,8 mil. korun, se zaměřením na čištění místních komunikací III. tříd v jednotlivých obvodech. Za období červen – říjen 2011 zaplatilo SMO za nadlimitní čištění místních komunikací III. tříd 1 681 515 Kč s DPH. Pro nadcházející roky předpokládá SMO vyčlenit na nadlimitní čištění přibližně stejnou částku jako v roce 2011. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

8 Přehled projektů s podporou OPŽP, prioritní osa 2 Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Název projektu Celkové náklady projektů v tis. Kč Spolufinancování z rozpočtu SMO v tis. Kč Stav žádostiRok realizace Slezská Ostrava – pořízení techniky na snížení prašnosti 6 2041 551 Žádost předložena 2012 Ostrava – pořízení techniky na snížení prašnosti 5 4241 356 Žádost předložena 2012 Moravská Ostrava a Přívoz – pořízení techniky na snížení prašnosti 37 0403 704 Žádost předložena 2012 Snížení prašnosti Ostrava Radvanice- Bartovice 4 200420Žádost předložena2012 Zdroj: MMO, odbor ekonomického rozvoje

9 Preference vozidel městské hromadné dopravy SMO poskytuje kompenzace na krytí nákladů společnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO a.s.). SMO se podílí cca 67 % na nákladech společnosti DPO a.s. a zbylých 33 % tvoří příjmy z jízdného. Výše poskytované kompenzace DPO a.s. v roce 2010 činila 993 122 tis. Kč. Pro rok 2011 byla naplánovaná kompenzace ve výši cca 1 029 218 tis. Kč. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

10 Příspěvky SMO na jízdenky v letech 2010, 2011 Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Krátkodobé jízdenkyPříspěvek v Kč v roce 2010Příspěvek v Kč v roce 2011 15minutové2628 60minutové4345 24hodinové jízdenky 24hodinové120132 Dlouhodobé jízdenky 30denní – 1 zóna576609 30denní – 2 zóny751812 30denní – 3 zóny922995 30denní – 4 zóny1 0961 117 Zdroj: MMO, odbor dopravy

11 Energetické úspory ve veřejných budovách V roce 2011 byla zahájena realizace projektu EKOTERMO I, zaměřená na veřejné budovy: MŠ Špálova, MŠ Lechowiczova a DPS Heřmanická. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

12 Finanční náklady projektů energetických úspor Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Celkové náklady projektů v tis. Kč Spolufinancování z rozpočtu SMO/MěOb v tis. Kč Dotace EU v tis. Kč Projekty v přípravě (neschválené) 280 556157 513131 088 Příprava realizace projektů (schválené) 27 26612 55214 714 Zrealizované projekty 207 634131 55876 076 Souhrn připravovaných, realizovaných a zrealizovaných projektů 515 456301 623221 878 Zdroj: MMO, odbor ekonomického rozvoje

13 Děkuji za pozornost Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší Vypracoval: Dalibor Madej


Stáhnout ppt "Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší (Akční plán) Ing. Dalibor Madej Statutární město Ostrava, náměstek primátora www.ostrava.cz Statutární město."

Podobné prezentace


Reklamy Google