Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.1 Vím, co jsou alkeny a alkyny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.1 Vím, co jsou alkeny a alkyny"— Transkript prezentace:

1 25.1 Vím, co jsou alkeny a alkyny
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.1 Vím, co jsou alkeny a alkyny Kdo by neznal výrobky z polyethylenu (lahve, fólie jako obaly potravin, korozivzdorná potrubí, izolační materiál v elektrotechnice) nebo výrobky z polypropylenu (technická vlákna, součástky v automobilech, hadice, fólie, injekční stříkačky, koberce aj.)? Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 25.2 Co již víme? ALKANY -C-C- jednoduchá vazba ALKENY -C=C-
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.2 Co již víme? ALKANY -C-C- jednoduchá vazba ALKENY -C=C- 1 x dvojná vazba ALKYNY -C≡C- 1 x trojná vazba ARENY cyklický řetězec 3 x dvojná vazba Víme, že uhlovodíky jsou sloučeniny uhlíku a vodíku, hlavním zdrojem uhlovodíků je ropa a zemní plyn.

3 25.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? ALKENY - uhlovodíky s dvojnou vazbou C=C - názvosloví: koncovka -en - obecný vzorec: CnH2n - nenasycené uhlovodíky, velmi reaktivní díky násobné vazbě ALKYNY - uhlovodíky s trojnou vazbou C≡C - názvosloví: koncovka –yn - obecný vzorec: CnH2n-2 - vlastnosti podobné alkenům, mají vyšší bod varu a teplotu tání - nenasycené uhlovodíky, velmi reaktivní Polymery – přírodní nebo syntetické látky s velkými molekulami – makromolekuly Polymerace – děj, při kterém z jednoduchých molekul vznikají makromolekuly, výsledná látka – polymer

4 25.4 Co si řekneme nového? Polyethylen PE, polypropylen PP
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.4 Co si řekneme nového? Polyethylen PE, polypropylen PP - odolný proti mrazu, nerozpustný v organických rozpouštědlech, výroba fólií, potrubí, láhví Ethylen (ethen) C2H4, prophylen (propen) C3H6 – nejznámější, plynné látky, získávají se z ropy, vyrábí se z nich polymery Acetylen = ethyn C2H2 – hořlavý plyn, většinou se získává z methanu, používá se při autogenním sváření a k výrobě syntetických vláken Adice - poutání dalších atomů v místě dvojné nebo trojné vazby za vzniku vazeb jednoduchých, typickou reakcí pro nenasycené uhlovodíky

5 25.5 Procvičení a příklady 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.5 Procvičení a příklady Napiš reakci ethenu s chlorem, o jakou rovnici se jedná, co vzniká? Napiš rovnici výroby acetylenu z karbidu. CaC2 + 2 H2O  H-C≡C-H + Ca(OH)2 karbid vápenatý acetylen hydroxid vápenatý ethen chlor 1,2-dichlorethan Hoření acetylenu – porovnej a zkus vysvětlit. 2-methyl-2-buten 3-ethyl-1-hexyn 2-pentyn 4-butyl-2-okten 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O 2C2H2 + O2  4C + 2H2O Napiš vzorce následujících sloučenin.

6 25.6 Něco navíc pro šikovné ALKADIENY obecný vzorec: CnH2n-2
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.6 Něco navíc pro šikovné ALKADIENY butadien (but-1,3-dien) – plynný uhlovodík s dvěma dvojnými vazbami, vytváří polymer, vyrábí se z něj syntetický kaučuk obecný vzorec: CnH2n-2 názvosloví: koncovka –dien H2C=CH-CH=CH2  vulkanizace – reakce polymeru se sírou za tepla, vznikají sirné můstky  pružnost = elasticita materiálu, vzniká pryž přírodní kaučuk – z mlékovité kapaliny z tropického kaučukovníku

7 - olefins, used in the petrochemical industry
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 25.7 CLIL Addition reactions ALKENES - olefins, used in the petrochemical industry ALKYNES -  hydrocarbons that have a triple bond between two carbon atoms, with the formula CnH2n-2 acetylene propyne 1-butyne 2-butyne

8 25.8 Test znalostí 1. Polymerace je děj, při kterém:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 25.8 Test znalostí 1. Polymerace je děj, při kterém: a/ z jednoduchých látek vznikají složité. b/ ze složitých látek vznikají jednoduché. c/ se nemění počet molekul. d/ vznikají násobné vazby. 3. Alkadieny obsahují ve vzorci: a/ jednu dvojnou vazbu b/ jednu trojnou vazbu c/ dvě dvojné vazby d/ jednu dvojnou a jednu trojnou vazbu 2. Reakce, při které dochází k zániku násobné vazby, se nazývá: a/ elektrolýza b/ substituce c/ adice d/ polymerace 4. Při autogenním sváření se používá: a/ ethylen b/ acetylen c/ polyethylen d/ propylen Správné odpovědi: a c b Test na známku

9 25.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.9 Použité zdroje a citace Chemie pro 9. ročník základní školy, SPN, str. 41 (slide 1) (slide 4) (slide 4) (slide 7) Obrázky z databáze klipart

10 25.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 25.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2012 Ročník 9. ročník Klíčová slova Alken, alkyn, alkadien, vulkanizace, pryž, adice, polymerace Anotace Prezentace popisující alkeny, alkadeiny, alkyny.


Stáhnout ppt "25.1 Vím, co jsou alkeny a alkyny"

Podobné prezentace


Reklamy Google