Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II."— Transkript prezentace:

1 Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II.
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0104 Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II. – dokončení Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Rozšíří a prohloubí vědomosti žáků v oblasti formálněsyntaktických vztahů ve větě jednoduché

2 Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II.
SKLADBA (SYNTAX) Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II.

3 Formální vztahy se vytvářejí mezi dvěma (či více) členy
Formální vztahy se vytvářejí mezi dvěma (či více) členy. Obecně tyto členy nazýváme jako: 1.člen nadřazený – řídící 2.člen podřazený - závislý

4 Způsoby vyjádření členské závislosti:
A) SHODA (kongruence) B) ŘÍZENOST (rekce) C) PŘIMYKÁNÍ (adjunkce)

5 A) SHODA (kongruence) je druh mluvnické závislosti, kdy závislý člen přijímá mluvnické kategorie (pád, číslo, rod/osoba) členu řídícího uplatňuje se u vztahu: a) shody Přs s Po – Eva se usmála. b) Pks – Přijal vše s velkým pochopením. c) Do (částečně společně s řízeností) – Zůstanu u vás ráda.

6 B) ŘÍZENOST (rekce) – silná závislost
je druh mluvnické závislosti, kdy člen řídící určuje tvar závislého jména (pád jména nebo infinitiv slovesa), tvarově se neshodují. Řízena může být i věta. uplatňuje se u vztahu: a) Pt – Nesl hostům občerstvení. b) Pkn – děkan fakulty, okna budovy c) Do (částečně společně se shodou) – Chlapci běhali bosi.

7 C) PŘIMYKÁNÍ (adjunkce) – slabá závislost
je druh mluvnické závislosti, kdy tvar členu závislého není určován členem řídícím, je mezi nimi pouze významový vztah uplatňuje se u vztahu: a) Pu – Pil rychle. Pil do dna. Pil ze žalu. Pil jako duha. b) Pkn – Příběh o lásce. Příběh bez lásky.

8 K formálním skladebním vztahům patří vedle závislosti také souřadnost
K formálním skladebním vztahům patří vedle závislosti také souřadnost. Větné členy jsou na sobě nezávislé, řídící člen rozvíjejí stejným způsobem – vzniká ŘAZENÍ

9 ŘAZENÍ vzniká připojováním členů v nějaké významové souvislosti, avšak řídící člen rozvíjejí každý jiným způsobem: Př. Jana se domů vrátila veselá, odpočatá, bez peněz, ale s celou řadou nových zážitků a kamarádů.

10 Grafický symbol pro souřadný poměr v řazení:
SLUČOVACÍ (kopulační) + STUPŇOVACÍ (gradační) _I¯ ODPOROVACÍ (adverzativní) x VYLUČOVACÍ (disjunktivní) ~ PŘÍČINNÝ/DŮVODOVÝ (kauzální) ← DŮSLEDKOVÝ (konsekutivní) →

11 Urči formální skladební vztah mezi uvedenými dvojicemi:
uvidět dívku - řízenost (rekce) zpívá čistě - přimykání (adjunkce) film roku Jana psala - shoda (kongruence) nastoupil do vlaku malá, bledá, tváři divé, pod plachetkou osoba - řazení výlov rybníka - řízenost (rekce) nový mobil - shoda (kongruence) přišla sama proběhl parkem - přimykání (adjunkce)

12 Doplň vhodné příklady, urči větný člen:
Přikrývka mu sklouzla (adjunkce)… na podlahu/Pum. Přečetl jsem zajímavou (rekce) … knihu/Pt. Každou návštěvu včas (kongruence) … ohlásil/Přs. Oba cizinci budou vyslechnuti jako (kongruence) … svědkové/Do. Mám rád čaj s (rekce + řazení) … medem a citrónem/Pkn. Přijal to s (kongruence + řazení) … velkými a nehranými /Pks rozpaky. Přihlásil se do (adjunkce) … soutěže/Pum.

13 Urči graficky významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy a větami.
Je nápaditý, ba přímo překypuje fantazií. _I¯ Pes zaštěkal, silně zavrčel a vycenil zuby. + Stav se buď dnes, nebo zítra. ~ Nejspíše se obával špatného počasí, a proto zůstal doma. → (důsledkový) Nakonec zůstal doma, neboť se obával špatného počasí. ← (příčinný, důvodový) Je mladý, ale velmi rozumný. X

14 Použitá literatura: Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Formální skladební vztahy ve větě jednoduché II."

Podobné prezentace


Reklamy Google