Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma: Větný rozbor Ročník: 3. Datum vytvoření: Říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Postup při rozboru věty, určování základní skladební dvojice a rozvíjejících větných členů, způsob grafického zápisu. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 VĚTNÝ ROZBOR

3 Určování větných členů
Vyhledáme přísudek (slovesný tvar určitý). Doptáme se na podmět (1.p.). Vyznačíme základní skladební dvojici (dvojitou čarou). Určíme členy rozvíjející přísudek (předmět, příslovečné určení, doplněk). Určíme členy rozvíjející podmět (přívlastek shodný, neshodný, doplněk). Podle otázek a slovního druhu řídících slov určíme zbývající větné členy, vyznačíme skladebné dvojice (jednoduchou čarou).

4 Příklad postupu větného rozboru
Náš Petr pobýval v loňském roce měsíc v zahraničí.

5 Příklad postupu větného rozboru
Vyhledáme přísudek: pobýval Doptáme se na podmět: Petr Vyznačíme základní skladební dvojici: Petr pobýval Určíme větné členy závislé na přísudku a vyznačíme je: v zahraničí (PUM), měsíc (PUČ), v roce (PUČ) Určíme větné členy závislé na podmětu: náš (PKS) Určíme ostatní větné členy, jejich člen řídící, vyznačíme je: loňském (PKS)

6 Určování rozvíjejících větných členů
přívlastek rozvíjí podstatné jméno předmět rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno, ptáme se pádovými otázkami kromě 1. p. a 5. p. příslovečné určení rozvíjí sloveso, přídavné jméno nebo příslovce, ptáme se jinými než pádovými otázkami doplněk rozvíjí podstatné jméno i sloveso

7 Způsob grafického zápisu
grafický rozbor věty má umožnit pochopit stavbu věty základní větné členy a větné členy rovnocenné nebo několikanásobné píšeme na týž řádek, závislé větné členy píšeme níže než řídící základní větné členy spojíme dvojitou (v případě přístavku trojitou) čarou závislé větné členy spojujeme s řídícími jednoduchou šikmou čarou nevyjádřené nebo vypuštěné členy vyznačíme vytečkovaným kroužkem větné členy popisujeme zkratkami, vztahy vyznačujeme značkami: slučovací , odporovací, stupňovací, vylučovací, důvodový, důsledkový

8 Příklad grafického zápisu věty
Náš Petr pobýval v loňském roce měsíc v zahraničí. Petr pobýval náš v roce měsíc v zahraničí loňském

9 Procvičování Doplňte do výše uvedeného grafického zápisu věty názvy větných členů. Proveďte větný rozbor a grafický zápis následujících vět: Lidé se tísnili kolem nákladního vozu plného potravin. Letos začneme realizovat velmi nákladnou rekonstrukci architektonických památek. Naše známé plzeňské pivo se vyváží do celého světa.

10 Správné řešení 2. lidé – PO, se tísnili – P, kolem vozu – PUM, nákladního – PKS, plného – PKS, potravin – PT2 letos – PUČ, začneme realizovat – P, velmi – PUZ, nákladnou – PKS, rekonstrukci – PT4, architektonických – PKS, památek - PKN naše - PKS, známé - PKS, plzeňské - PKS, pivo - PO, se vyváží - P, do světa - PUM, celého - PKS

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google