Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace

2 Členové týmu Kristýna Pokorná Petra Cigošová Radim Švehla
Kateřina Jurašková 2OP541

3 Obsah 1. Zadání projektu 2. Teorie image 3. Cíle výzkumu
4. Předmět výzkumu 5. Časopis Marketing & komunikace 6. Metodika 7. Zkoumaný vzorek 8. Lokalizace 9. Časový plán 10. Cena 11. Závěr 12. Zdroje 2OP541

4 Zadání projektu „Cílem výzkumu je analýza image
časopisu Marketing a komunikace v konkurenčním poli v jednotlivých dimenzích (určit konkurenční pole a odpovídající dimenze) a prohloubení charakteristik cílových skupin čtenářů jako podklad pro další zaměření časopisu a upřesnění komunikační strategie.“ 2OP541

5 Teorie image Pojem „Image“ Poprvé použit v 50. letech 20. stol.
Významná součást psychologie trhu a reklamy Sociálně podmíněn „Souhrn představ, pocitů, postojů, názorů, jež spojuje člověka s určitými věcmi, osobnostmi či událostmi“ 2OP541

6 Teorie image 3 základní stránky image: Kognitivní (znalost produktu)
Afektivní (emocionální prvky, které se vážou ke značce) Konativní (tendence ke koupi, užívání apod.) 2OP541

7 Teorie image Analýza image „Komplexní metoda zkoumání
účinnosti propagačních prostředků i celkových komunikačních koncepcí “ 2OP541

8 Teorie image - metody analýzy
Individuální psychologická explorace Asociační postupy Větné doplňování Projektivní obrazové testy Fyziognomické postupy Testy barev a tvarů Škálovací postupy 2OP541

9 Cíle výzkumu Analýza image časopisu Marketing & komunikace
v konkurenčním poli v jednotlivých dimenzích Prohloubení charakteristik cílových skupin čtenářů jako podklad pro další zaměření časopisu a upřesnění komunikační strategie 2OP541

10 Předmět výzkumu 1. Zjistit vnímání image časopisu
Marketing & komunikace mezi čtenáři marketingových publikací v porovnání s hlavními konkurenčními periodiky: Trend Marketing, Marketing Magazine 2. Zjistit potřeby a přání čtenáře magazínu s tématikou zaměřenou na marketing, reklamu a média jako podklad pro další zaměření časopisu 3. Analýza cílových skupin čtenářů za účelem bližšího poznání daných segmentů 2OP541

11 Časopis Marketing & komunikace
Odborné periodikum s marketingovou tematikou Vydává Česká marketingová společnost (ČMS) Vychází od roku 1990 Čtvrtletník Předplatné: 340 Kč/rok, ČMS zdarma Náklad: 1500 výtisků Usnadňuje komunikaci mezi členy ČMS 2OP541

12 Časopis M&K - podoba Formát A4 32 stran + obálka
Od roku 2007 nová grafická podoba Plnobarevné provedení Tisk na křídový papír Zpracovatelem: Visual Agency Jihlava 2OP541

13 Časopis M&K - obsah Teoretické poznatky Výsledky marketingových
výzkumů Nové trendy v marketingové praxi Recenze Každé číslo je tématicky zaměřeno Součástí inzerce Přispívají členové ČMS a odborníci z marketingové praxe 2OP541

14 Časopis M&K – www.mandk.cz
2OP541

15 Časopis M&K – konkurenční pole
Užší – měsíčníky: Marketing Magazine Trend Marketing Širší – týdeníky: Marketing&Media Strategie Jediný časopis, který je vydáván nekomerční organizací 2OP541

16 Marketing Magazine Vydává Mladá fronta a.s. Vznik: 1997
Počet stran: Náklad: 5500 výtisků/měsíc v ČR Předplatné + volný prodej Předplatné: 990 Kč Téma moderního marketingu Magazínová forma, inzerce 2OP541

17 Marketing magazine 2OP541

18 TREND Marketing Vydává ECONOMIA a.s. Vznik: 2004 Počet stran: 58 + 4
Náklad: 7100 výtisků Cena 150 Kč, roční předplatné 1650 Kč Pro předplatitele k dispozici online archiv Cíl: seznámit čtenáře s novými trendy v marketingu a jeho řízení Doplňuje marketingový portál Součástí komerční přílohy 2OP541

19 TREND Marketing 2OP541

20 Metodika – dimenze hodnocení
Stupeň odbornosti Rozsah tématiky Aktuálnost tématiky Využitelnost v praxi Grafické zpracování Množství reklamy Cena 2OP541

21 Metodika - techniky Základní Doplňkové Individuální psychologická
explorace Mini focus group (doplňující varianta) Doplňkové Polaritní profil Větné doplňování 2OP541

22 Metodika - techniky Individuální psychologická explorace
16 individuálních rozhovorů Vzorky časopisů předem Důvody výběru: Možnost dotazovat i obtížně dosažitelné cílové skupiny Soustředěné dotazování Možnost uplatnit nejvolnější způsob dotazování 2OP541

23 Metodika - techniky Mini Focus Group 4 respondenti + moderátor
4 skupiny Kombinace čtenáři a nečtenáři Důvody výběru: Zajištění názorové komplexnosti Vzájemná konfrontace názorů 2OP541

24 Metodika - techniky Polaritní profil Postojová škála
Baterie relevantních kritérií (bipolární nebo unipolární) 5-ti nebo sedmi stupňová hodnotící škála Grafické znázornění Důvody výběru: Zachycení subjektivních pocitů a domněnek respondenta Časté využití při analýze image 2OP541

25 2OP541

26 Metodika - techniky Větné doplňování Princip podobný asociačním testům
Nedokončené věty Věty neutrální x přímo zaměřené na předmět zkoumání Důvody výběru: Spontánní rychlé odpovědi bez racionální korekce 2OP541

27 Metodika - techniky Věty k doplnění:
Časopis s marketingovou tématikou čtu, protože… Z marketingových časopisů čtu pravidelně/nejčastěji… Reklamu v marketingových časopisech považuji za… V marketingových časopisech nejdříve hledám… Marketingovým časopisům nesmí chybět… Na čtení marketingové tématiky mám obvykle čas… Čtení marketingových periodik zpravidla věnuji… (časový údaj) Nejvíce si na marketingových časopisech cením… Nejvíce mi na marketingových časopisech vadí… 2OP541

28 Zkoumaný vzorek Individuální hloubkový rozhovor (16) + 4 mFGs
Odborní pracovníci z oblasti marketingu (8) Pedagogové se spec. na marketing a příbuzné obory (4) Studenti SŠ a VŠ s marketingovou specializací (4) 2OP541

29 Zkoumaný vzorek Odborní pracovníci z oblasti Marketingu (8)
4 čtenáři + 4 nečtenáři 2 mFGs: 2 X (2 čtenáři, 2 nečtenáři) Specifikace: Nedostatek volného času Chtějí svými znalostmi obstát v tvrdé konkurenci Hledají nové informace, poznatky 2OP541

30 Zkoumaný vzorek Pedagogové se specializací na
marketing a příbuzné obory (4) 2 čtenáři + 2 nečtenáři 1 mFG: 2 čtenáři, 2 nečtenáři Specifikace: Chtějí své teoretické znalosti rozšířit o praktické poznatky Držet krok se současnými marketingovými trendy 2OP541

31 Zkoumaný vzorek Studenti SŠ a VŠ s marketingovou specializací (4)
2 čtenáři+ 2 nečtenáři 1 mFG: 2 čtenáři, 2 nečtenáři Specifikace Věk: 18 – 27 Marketingové časopisy berou jako doplňkovou literaturu ke studiu Sbírají informace ke svým seminárním popř. diplomovým pracím 2OP541

32 Lokalizace výzkumu Praha Dostupnost Vyšší koncentrace cílových skupin
2OP541

33 Časový plán Organizační zajištění výzkumu
5 pracovních dnů od potvrzení zakázky Zpracování podrobného návrhu scénáře 5 pracovních dnů Odsouhlasení scénáře zadavatelem 3 dny před realizací projektu Realizace individuálních hloubkových rozhovorů (popř. mFGs) dle dohody s klientem Odevzdání výstupů písemný výstup (7 pracovních dnů po ukončení sběru dat) prezentace výsledků: dle dohody s klientem 2OP541

34 Cena Základní cena zahrnuje: Další náklady: Konzultace s klientem
Organizační zajištění rozhovorů (databázi čtenářů časopisu M&K dodá klient) Technické zajištění Analýza výsledků a jejich interpretace Další náklady: Podnětné materiály (zajištění a dodávka testovaných periodik respondentům) Dle speciálních požadavků klienta 2OP541

35 Cena - odhad 1. 16 individuálních hloubkových rozhovorů
Cena za 1 rozhovor: Manažeři - 16 000 Kč (8x) Pedagogové - 12 000 Kč (4x) Studenti Kč (4x) Celková základní cena: 212 000 Kč 2OP541

36 Cena - odhad 2. 4 mini Focus Groups Cena za 1 skupinu:
Manažeři - 40 000Kč (2x) Pedagogové - 35 000 Kč (1x) Studenti Kč (1x) Celková základní cena: 145 000 Kč 2OP541

37 Závěr Na základě výsledků získaných výzkumem zjistíme:
Image časopisu ve srovnání s konkurencí Detailní charakteristiku cílových skupin Nové podněty pro další komunikační strategii 2OP541

38 Zdroje Literatura: Vysekalová J., Herzmann J, Cír J.,
Výzkum efektivnosti komerční Komunikace, Praha 2004, VŠE Vysekalová J. a kol., Psychologie Reklamy, Praha 2007, Grada Přibová M. a kol., Marketingový výzkum v praxi, Praha 1996, Grada 2OP541

39 Zdroje Internet a ostatní zdroje:
Česká marketingová společnost. [on-line]. [cit ] údaje dostupné z WWW: Marketing & komunikace. [on-line]. [cit ] údaje dostupné z WWW: Economia a.s. [on-line]. [cit ] údaje dostupné z WWW: Mladá fronta a.s. [on-line]. [cit ] údaje dostupné z WWW: Brožová O., konzultace 2OP541

40 Otázky??? Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google