Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace. 3.11.20082OP5412 Členové týmu  Kristýna Pokorná  Petra Cigošová  Radim Švehla  Kateřina Jurašková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace. 3.11.20082OP5412 Členové týmu  Kristýna Pokorná  Petra Cigošová  Radim Švehla  Kateřina Jurašková."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace

2 3.11.20082OP5412 Členové týmu  Kristýna Pokorná  Petra Cigošová  Radim Švehla  Kateřina Jurašková

3 3.11.20082OP5413 Obsah 1. Zadání projektu 2. Teorie image 3. Cíle výzkumu 4. Předmět výzkumu 5. Časopis Marketing & komunikace 6. Metodika 7. Zkoumaný vzorek 8. Lokalizace 9. Časový plán 10. Cena 11. Závěr 12. Zdroje

4 3.11.20082OP5414 Zadání projektu „Cílem výzkumu je analýza image časopisu Marketing a komunikace v konkurenčním poli v jednotlivých dimenzích (určit konkurenční pole a odpovídající dimenze) a prohloubení charakteristik cílových skupin čtenářů jako podklad pro další zaměření časopisu a upřesnění komunikační strategie.“

5 3.11.20082OP5415 Teorie image Pojem „Image“ Poprvé použit v 50. letech 20. stol. Významná součást psychologie trhu a reklamy Sociálně podmíněn „Souhrn představ, pocitů, postojů, názorů, jež spojuje člověka s určitými věcmi, osobnostmi či událostmi“

6 3.11.20082OP5416 Teorie image 3 základní stránky image:  Kognitivní (znalost produktu)  Afektivní (emocionální prvky, které se vážou ke značce)  Konativní (tendence ke koupi, užívání apod.)

7 3.11.20082OP5417 Teorie image Analýza image  „Komplexní metoda zkoumání účinnosti propagačních prostředků i celkových komunikačních koncepcí “

8 3.11.20082OP5418 Teorie image - metody analýzy  Individuální psychologická explorace  Asociační postupy  Větné doplňování  Projektivní obrazové testy  Fyziognomické postupy  Testy barev a tvarů  Škálovací postupy

9 3.11.20082OP5419 Cíle výzkumu 1.Analýza image časopisu Marketing & komunikace v konkurenčním poli v jednotlivých dimenzích 2.Prohloubení charakteristik cílových skupin čtenářů jako podklad pro další zaměření časopisu a upřesnění komunikační strategie

10 3.11.20082OP54110 Předmět výzkumu 1. Zjistit vnímání image časopisu Marketing & komunikace mezi čtenáři marketingových publikací v porovnání s hlavními konkurenčními periodiky: Trend Marketing, Marketing Magazine 2. Zjistit potřeby a přání čtenáře magazínu s tématikou zaměřenou na marketing, reklamu a média jako podklad pro další zaměření časopisu 3. Analýza cílových skupin čtenářů za účelem bližšího poznání daných segmentů

11 3.11.20082OP54111 Časopis Marketing & komunikace  Odborné periodikum s marketingovou tematikou  Vydává Česká marketingová společnost (ČMS)  Vychází od roku 1990  Čtvrtletník  Předplatné: 340 Kč/rok, ČMS zdarma  Náklad: 1500 výtisků  Usnadňuje komunikaci mezi členy ČMS

12 3.11.20082OP54112 Časopis M&K - podoba  Formát A4  32 stran + obálka  Od roku 2007 nová grafická podoba  Plnobarevné provedení  Tisk na křídový papír  Zpracovatelem: Visual Agency Jihlava

13 3.11.20082OP54113 Časopis M&K - obsah  Teoretické poznatky  Výsledky marketingových výzkumů  Nové trendy v marketingové praxi  Recenze  Každé číslo je tématicky zaměřeno  Součástí inzerce  Přispívají členové ČMS a odborníci z marketingové praxe

14 3.11.20082OP54114 Časopis M&K – www.mandk.cz

15 3.11.20082OP54115 Časopis M&K – konkurenční pole 1.Užší – měsíčníky:  Marketing Magazine  Trend Marketing 2.Širší – týdeníky:  Marketing&Media  Strategie  Jediný časopis, který je vydáván nekomerční organizací

16 3.11.20082OP54116 Marketing Magazine  Vydává Mladá fronta a.s.  Vznik: 1997  Počet stran: 64 + 4  Náklad: 5500 výtisků/měsíc v ČR  Předplatné + volný prodej  Předplatné: 990 Kč  Téma moderního marketingu  Magazínová forma, inzerce

17 3.11.20082OP54117 Marketing magazine

18 3.11.20082OP54118 TREND Marketing  Vydává ECONOMIA a.s.  Vznik: 2004  Počet stran: 58 + 4  Náklad: 7100 výtisků  Cena 150 Kč, roční předplatné 1650 Kč  Pro předplatitele k dispozici online archiv  Cíl: seznámit čtenáře s novými trendy v marketingu a jeho řízení  Doplňuje marketingový portál www.MaM.czwww.MaM.cz  Součástí komerční přílohy

19 3.11.20082OP54119 TREND Marketing

20 3.11.20082OP54120 Metodika – dimenze hodnocení  Stupeň odbornosti  Rozsah tématiky  Aktuálnost tématiky  Využitelnost v praxi  Grafické zpracování  Množství reklamy  Cena

21 3.11.20082OP54121 Metodika - techniky Základní Individuální psychologická explorace Mini focus group (doplňující varianta) Doplňkové Polaritní profil Větné doplňování

22 3.11.20082OP54122 Metodika - techniky Individuální psychologická explorace 16 individuálních rozhovorů Vzorky časopisů předem Důvody výběru:  Možnost dotazovat i obtížně dosažitelné cílové skupiny  Soustředěné dotazování  Možnost uplatnit nejvolnější způsob dotazování

23 3.11.20082OP54123 Metodika - techniky Mini Focus Group 4 respondenti + moderátor 4 skupiny Kombinace čtenáři a nečtenáři Důvody výběru:  Zajištění názorové komplexnosti  Vzájemná konfrontace názorů

24 3.11.20082OP54124 Metodika - techniky Polaritní profil Postojová škála Baterie relevantních kritérií (bipolární nebo unipolární) 5-ti nebo sedmi stupňová hodnotící škála Grafické znázornění Důvody výběru:  Zachycení subjektivních pocitů a domněnek respondenta  Časté využití při analýze image

25 3.11.20082OP54125

26 3.11.20082OP54126 Metodika - techniky Větné doplňování Princip podobný asociačním testům Nedokončené věty Věty neutrální x přímo zaměřené na předmět zkoumání Důvody výběru:  Spontánní rychlé odpovědi bez racionální korekce

27 3.11.20082OP54127 Metodika - techniky Věty k doplnění:  Časopis s marketingovou tématikou čtu, protože…  Z marketingových časopisů čtu pravidelně/nejčastěji…  Reklamu v marketingových časopisech považuji za…  V marketingových časopisech nejdříve hledám…  Marketingovým časopisům nesmí chybět…  Na čtení marketingové tématiky mám obvykle čas…  Čtení marketingových periodik zpravidla věnuji… (časový údaj)  Nejvíce si na marketingových časopisech cením…  Nejvíce mi na marketingových časopisech vadí…

28 3.11.20082OP54128 Zkoumaný vzorek Individuální hloubkový rozhovor (16) + 4 mFGs 1.Odborní pracovníci z oblasti marketingu (8) 2.Pedagogové se spec. na marketing a příbuzné obory (4) 3.Studenti SŠ a VŠ s marketingovou specializací (4)

29 3.11.20082OP54129 Zkoumaný vzorek Odborní pracovníci z oblasti Marketingu (8) 4 čtenáři + 4 nečtenáři 2 mFGs: 2 X (2 čtenáři, 2 nečtenáři) Specifikace:  Nedostatek volného času  Chtějí svými znalostmi obstát v tvrdé konkurenci  Hledají nové informace, poznatky

30 3.11.20082OP54130 Zkoumaný vzorek Pedagogové se specializací na marketing a příbuzné obory (4) 2 čtenáři + 2 nečtenáři 1 mFG: 2 čtenáři, 2 nečtenáři Specifikace:  Chtějí své teoretické znalosti rozšířit o praktické poznatky  Držet krok se současnými marketingovými trendy

31 3.11.20082OP54131 Zkoumaný vzorek Studenti SŠ a VŠ s marketingovou specializací (4) 2 čtenáři+ 2 nečtenáři 1 mFG: 2 čtenáři, 2 nečtenáři Specifikace  Věk: 18 – 27  Marketingové časopisy berou jako doplňkovou literaturu ke studiu  Sbírají informace ke svým seminárním popř. diplomovým pracím

32 3.11.20082OP54132 Lokalizace výzkumu  Praha Dostupnost Vyšší koncentrace cílových skupin

33 3.11.20082OP54133 Časový plán  Organizační zajištění výzkumu 5 pracovních dnů od potvrzení zakázky  Zpracování podrobného návrhu scénáře 5 pracovních dnů  Odsouhlasení scénáře zadavatelem 3 dny před realizací projektu  Realizace individuálních hloubkových rozhovorů (popř. mFGs) dle dohody s klientem  Odevzdání výstupů písemný výstup (7 pracovních dnů po ukončení sběru dat) prezentace výsledků: dle dohody s klientem

34 3.11.20082OP54134 Cena Základní cena zahrnuje: Konzultace s klientem Organizační zajištění rozhovorů (databázi čtenářů časopisu M&K dodá klient) Technické zajištění Analýza výsledků a jejich interpretace Další náklady: Podnětné materiály (zajištění a dodávka testovaných periodik respondentům) Dle speciálních požadavků klienta

35 3.11.20082OP54135 Cena - odhad 1. 16 individuálních hloubkových rozhovorů Cena za 1 rozhovor:  Manažeři - 16 000 Kč (8x)  Pedagogové - 12 000 Kč (4x)  Studenti - 9 000 Kč (4x) Celková základní cena: 212 000 Kč

36 3.11.20082OP54136 Cena - odhad 2. 4 mini Focus Groups Cena za 1 skupinu:  Manažeři - 40 000Kč (2x)  Pedagogové - 35 000 Kč (1x)  Studenti - 30 000 Kč (1x) Celková základní cena: 145 000 Kč

37 3.11.20082OP54137 Závěr Na základě výsledků získaných výzkumem zjistíme:  Image časopisu ve srovnání s konkurencí  Detailní charakteristiku cílových skupin  Nové podněty pro další komunikační strategii

38 3.11.20082OP54138 Zdroje Literatura:  Vysekalová J., Herzmann J, Cír J., Výzkum efektivnosti komerční Komunikace, Praha 2004, VŠE  Vysekalová J. a kol., Psychologie Reklamy, Praha 2007, Grada  Přibová M. a kol., Marketingový výzkum v praxi, Praha 1996, Grada

39 3.11.20082OP54139 Zdroje Internet a ostatní zdroje:  Česká marketingová společnost. [on-line]. [cit. 2008-10-10] údaje dostupné z WWW: http://www.cms-cma.cz/?cat=6http://www.cms-cma.cz/?cat=6  Marketing & komunikace. [on-line]. [cit. 2008-12-10] údaje dostupné z WWW: http://www.mandk.cz/  Economia a.s. [on-line]. [cit. 2008-14-10] údaje dostupné z WWW: http://www.economia.cz/445/obsah-sekce/trend- marketing/  Mladá fronta a.s. [on-line]. [cit. 2008-14-10] údaje dostupné z WWW: http://mf.cz/scripts/detail.php?id=102263http://mf.cz/scripts/detail.php?id=102263  Brožová O., konzultace

40 Děkujeme za pozornost! Otázky???


Stáhnout ppt "ANALÝZA IMAGE časopisu Marketing & komunikace. 3.11.20082OP5412 Členové týmu  Kristýna Pokorná  Petra Cigošová  Radim Švehla  Kateřina Jurašková."

Podobné prezentace


Reklamy Google