Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobilní aplikace v bankovnictví Květen 2012 Hana Friedlaenderová – Insights and Research Manager Adam Štefánik – Research Analyst © Květen 2012, MEDIARESEARCH,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobilní aplikace v bankovnictví Květen 2012 Hana Friedlaenderová – Insights and Research Manager Adam Štefánik – Research Analyst © Květen 2012, MEDIARESEARCH,"— Transkript prezentace:

1 Mobilní aplikace v bankovnictví Květen 2012 Hana Friedlaenderová – Insights and Research Manager Adam Štefánik – Research Analyst © Květen 2012, MEDIARESEARCH, a. s.

2 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE V BANKOVNICTVÍ A Step Ahead2  Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku. Terénní sběr probíhal v době od 8. do 10. května 2012 na webovém rozhraní MEDIARESEARCH, a.s.. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1971 respondentů. Tento vzorek byl navážen podle pohlaví, věku a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR, váhy mají dobré charakteristiky. Zkoumaný vzorek reprezentuje aktivní internetovou populaci ČR starší 15-ti let.(odhadovaná velikost 3 747 134)  Respondenti jsou součástí netpanelu společnosti MEDIARESEARCH, a.s. Rekrutace do netpanelu probíhá kombinací několika metod. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů.

3 © MEDIARESEARCH, a.s. V YBAVENOST MOBILNÍM ZAŘÍZENÍN ROSTE … Květen 2012A Step Ahead3  42% internetové populace vlastní chytrý telefon – smartphone  Tablet vlastní jen 5% internetové populace a čtečku elektronických knih jen 4% internetové populace

4 © MEDIARESEARCH, a.s. V ELKÉ ROZDÍLY Z HLEDISKA VĚKU A GENDERU … Květen 2012A Step Ahead4

5 © MEDIARESEARCH, a.s. N EJČASTĚJŠÍ METODY PROVÁDĚNÍ BANKOVNÍCH OPERACÍ Květen 2012A Step Ahead5  82% aktivní internetové populace preferuje internetové bankovnictví.  Smartbanking - přístup k účtu přes mobil, pomocí speciálních aplikací vyžadujících vhodný telefon s přístupem k internetu nejčastěji využívá zatím pouze 1% aktivní internetové populace

6 © MEDIARESEARCH, a.s. B ANKOVNÍ SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU Květen 2012A Step Ahead6  Silné stránky:  Pohodlnost  Rychlost  Slabé stránky:  Bezpečnost

7 © MEDIARESEARCH, a.s. V YUŽITÍ BANKOVNÍCH APLIKACÍ PRO BANKOVNÍ OPERACE … Květen 2012A Step Ahead7 ANO NE Bariéry ve využívání  Nevhodný telefon  Neznalost  Bezpečnost  Preference inter.bank.  Nevyhovuje  Není to přehledné  Banka to nenabízí

8 © MEDIARESEARCH, a.s. V YUŽÍVÁNÍ BANKOVNÍCH APLIKACÍ - BARIÉRY Květen 20128A Step Ahead KOMFORT aplikaci ještě nemám a ovládání přes PC mě připadá pohodlnější. blbě se mi ovládá malá klávesnice mobilu Hůře čitelný displej, moc malé, pomalé… Složitá instalace KOMFORT aplikaci ještě nemám a ovládání přes PC mě připadá pohodlnější. blbě se mi ovládá malá klávesnice mobilu Hůře čitelný displej, moc malé, pomalé… Složitá instalace ZVYK - konzervativní Preference e-bankinkgu… jednodušší, lepší, zvyk… ZVYK - konzervativní Preference e-bankinkgu… jednodušší, lepší, zvyk… NEZNALOST Neumím, nevyzkoušel jsem, neznám…nevím přesně …ztráta soukromí… NEZNALOST Neumím, nevyzkoušel jsem, neznám…nevím přesně …ztráta soukromí… NEPOTŘEBNOST bankovní operace provádím z počítače, v místě kde mám všechny potřebné dokumenty, ne někde na ulici či v lese NEPOTŘEBNOST bankovní operace provádím z počítače, v místě kde mám všechny potřebné dokumenty, ne někde na ulici či v lese OBAVA - NEDŮVĚRA Bojím se bezpečnosti, zneužití informací o účtu, ztráty mobilního telefonu…. bezpečnost: kompletní autorizace je soustředěna v jednom zařízení, pokud použiji internetové bankovnictví v PC, mám vstup a operace zajištěny dvěma kanály (heslo via PC a kod via SMS do mobilu) - splněno kritérium MÁM i kritérium VÍM OBAVA - NEDŮVĚRA Bojím se bezpečnosti, zneužití informací o účtu, ztráty mobilního telefonu…. bezpečnost: kompletní autorizace je soustředěna v jednom zařízení, pokud použiji internetové bankovnictví v PC, mám vstup a operace zajištěny dvěma kanály (heslo via PC a kod via SMS do mobilu) - splněno kritérium MÁM i kritérium VÍM

9 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE - CO ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ / OČEKÁVÁNÍ Květen 2012A Step Ahead9

10 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE – KDE SE VYUŽÍVAJÍ NEJČASTĚJI ? Květen 2012A Step Ahead10  48% používá smartbanking hlavně doma.  20% využívá smartbanking nejvíce ve škole nebo v práci

11 © MEDIARESEARCH, a.s. K DE VYUŽÍVÁTE SMARTBANKING - SOCIODEMOGRAFIE Květen 2012A Step Ahead11

12 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE = STANDARDNÍ SERVIS BANKY Květen 2012A Step Ahead12  77% aktivní internetové populace považuje smartbanking za standardní součást servisu banky vůči zákazníkům.  Pro 15% aktivní internetové populace není důležité zda smartbanking patří mezi standardní součást servisu banky

13 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE – STANDARDNÍ SERVIS - SOCIODEMOGRAFIE Květen 2012A Step Ahead13

14 © MEDIARESEARCH, a.s. M OBILNÍ APLIKACE V BANKOVNICTVÍ SHRNUTÍ A Step Ahead14

15 © MEDIARESEARCH, a.s.  Smartbanking = zatím spíše doplňková služba  Největší bariéry používání jsou:  Mobilní telefon, který to neumožňuje  Neznalost – nevím o co jde  Preference internetového bankovnictví  Strach z nedostatečné bezpečnosti  Výhody – pohodlnost, rychlost…  Smartbanking = standardní součást servisu vůči zákazníkům SUMMARY Květen 2012A Step Ahead15

16 D ĚKUJEME ZA POZORNOST Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů. MEDIARESEARCH, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: obchod@mediaresearch.cz web: www.mediaresearch.cz MEDIARESEARCH, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: obchod@mediaresearch.cz web: www.mediaresearch.cz M OBILNÍ APLIKACE V BANKOVNICTVÍ 16


Stáhnout ppt "Mobilní aplikace v bankovnictví Květen 2012 Hana Friedlaenderová – Insights and Research Manager Adam Štefánik – Research Analyst © Květen 2012, MEDIARESEARCH,"

Podobné prezentace


Reklamy Google