Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGULACE INTERNETU – ANO ČI NE? ÚNOR 2009 Stanislava Dobrovolná– Research Specialist Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Petr Fridrich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGULACE INTERNETU – ANO ČI NE? ÚNOR 2009 Stanislava Dobrovolná– Research Specialist Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Petr Fridrich."— Transkript prezentace:

1 REGULACE INTERNETU – ANO ČI NE? ÚNOR 2009 Stanislava Dobrovolná– Research Specialist Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Petr Fridrich – Business Development Manager Ivana Musilová – Fieldwork Manager

2 © 2009 Mediaresearch, a.s. 1.Cíle výzkumu 2.Cílová skupina, technika a terénní sběr 3.Charakteristiky výběrového souboru 4.Postoje k regulaci internetu 5.Jaký obsah by měl být regulován 6.Shrnutí Regulace internetu – ano či ne?

3 Cíle výzkumu 3A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

4 4A Step Ahead Cíle výzkumu Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit jaký  postoj mají lidé k regulaci internetu;  obsah by podle nich měl být regulován.

5 Cílová skupina, technika a terénní sběr 5A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

6  Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 508 respondentů. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí.  Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru.  Terénní sběr probíhal v době od 19. do 23. února 2009 na webovém rozhraní Mediaresearch po e-mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu.  Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat.  Respondenti jsou součástí e-panelu společnosti Mediaresearch. Rekrutace do e-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů.  E-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho socio- demografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. Aktuální počet respondentů v e-panelu je přibližně 5000 osob. Cílová skupina, technika a terénní sběr 6 A Step Ahead

7  Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu e-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu.  Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami.  Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou.  Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních socio-demografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk a vzdělání respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky (rozmezí 0,598 až 1,778).  Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS.  U jednotlivých dílčích socio-demografických proměnných je nutno při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. Cílová skupina, technika a terénní sběr 7 A Step Ahead

8 Charakteristiky výběrového souboru 8A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

9 A Step Ahead9 Charakteristiky výběrového souboru

10 Postoj k regulaci internetu 10A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

11 A Step Ahead11 Postoj k regulaci internetu Téměř tři čtvrtiny internetové populace nesouhlasí s regulací internetu.

12 A Step Ahead12 Postoj k regulaci internetu Souhlas s regulací internetu projevily ve větší míře ženy než muži. S vyšším vzděláním je postoj k regulaci internetu negativnější.

13 Jaký obsah by měl být regulován 13A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

14 A Step Ahead14 Jaký obsah by měl být regulován Nejvíce regulovaný by podle internetové populace měl být přístup k pornografii na internetu. Dále následují násilí a extremismus.

15 A Step Ahead15 Ke kterému „jinému“ obsahu by měl být přístup regulován? Internet MUSÍ zůstat svobodný!!! Regulace je převážně škodlivá, je třeba zlepšit právo… Ze strany provozovatelů diskuzí pod článkem by mělo být zaručena konstruktivnost debaty. Filtrovat tedy lidi, kteří jsou vulgární a nevyjadřují se smysluplně k tématu. agresivní reklama dětská pornografie hacking (návody) agresivní reklama dětská pornografie hacking (návody) Neměla by být cenzura, na děti ať dohlíží rodiče… Neověřené a z pochybných zdrojů získané materiály zásadně zasahující do soukromí jedince. Myslím, že stát by do internetu určitě zasahovat neměl!

16 A Step Ahead16 Jaký obsah by měl být regulován Většina respondentů, kteří chtějí regulovat nahotu, sex, erotiku a pornografii, jsou ženy.

17 A Step Ahead17 Jaký obsah by měl být regulován Nejmenší rozdíly napříč všemi věkovými skupinami se ukázaly u regulace pornografie. Pro regulaci extremismu a reklamy zaměřené na děti hlasovali nejvíce nejstarší lidé.

18 A Step Ahead18 Jaký obsah by měl být regulován Vysokoškolsky vzdělaní by regulovali s odstupem více reklamu zaměřenou na děti a extremismus.

19 Shrnutí 19A Step Ahead Regulace internetu – ano či ne?

20  Téměř tři čtvrtiny populace nesouhlasí s regulaci internetu.  Souhlas s regulací internetu projevily ve větší míře ženy než muži. Důvodem by mohlo být, že roli rodičů zodpovědných za výchovu svých dětí, mají ve společnosti stále ještě více ženy.///// Ženy se cítí být více zodpovědné za výchovu dětí.  S vyšším vzděláním je postoj k regulaci internetu negativnější. Myslíme si, že lidé s vyšším vzděláním si více cení svobody jako takové, proto ani nechtějí cenzurovat obsah internetu.  Nejvíce regulovaný přístup by podle populace měl být v oblasti pornografie. Dále následuji násilí a extremismus.  Lidé na otázku „ Ke kterému „jinému“ obsahu by měl být přístup regulován?“ odpověděli převážně výroky, které regulaci internetu odmítají: • Internet MUSÍ zůstat svobodný!!! • Neměla by být cenzura, na děti ať dohlíží rodiče… • Myslím, že stát by do internetu určitě zasahovat neměl! • Regulace je převážně škodlivá, je třeba zlepšit právo… Shrnutí 20 A Step Ahead

21 E-PANEL INTERNETOVÉ POPULACE  ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPU NOVÝCH TECHNOLOGIÍ  PERSPEKTIVNÍ SEGMENT (STÁLÝ NÁRŮST OSOB S PŘÍSTUPEM NA INTERNET)  RYCHLÝ A LEVNÝ SBĚR DAT (SBĚR SOCIODEMOGRAFIE PŘI REKRUTACI, LOGICKÉ VAZBY PŘI KONSTRUKCI DOTAZNÍKU)  KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VYLOUČENÍ FALEŠNÝCH IDENTIT  KONTROLA VÝBĚROVÉHO VZORKU Z HLEDISKA VALIDITY ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ (NEZÁVISLÉ VZORKY S VYŠŠÍ OBMĚNOU PANELU)  KONTROLA ONLINE SBĚRU DAT  DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI MEDIARESEARCH S VEDENÍM PANELU

22 za tým Mediaresearch Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: info@mediaresearch.cz Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: info@mediaresearch.cz


Stáhnout ppt "REGULACE INTERNETU – ANO ČI NE? ÚNOR 2009 Stanislava Dobrovolná– Research Specialist Hana Friedlaenderová – Research and Insights Manager Petr Fridrich."

Podobné prezentace


Reklamy Google