Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Táta na plný úvazek výzkum Zlínský a Olomoucký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Táta na plný úvazek výzkum Zlínský a Olomoucký kraj."— Transkript prezentace:

1 Táta na plný úvazek výzkum Zlínský a Olomoucký kraj

2 Obsah Cíle výzkumu Metoda Shrnutí Olomoucký kraj –statistická chyba –charakteristika vzorku –výsledky Zlínský kraj –statistická chyba –charakteristika vzorku –výsledky Srovnání krajů Tabulková příloha

3 Cíle výzkumu Výzkumné šetření bylo realizováno v rámci v rámci projektu ESF ČR "Táta na plný úvazek", CZ.1.04/3.4.04/88.00410 podpořeného z OPLZZ ESF ČR Projekt Táta na plný úvazek se zaměřuje na zvýšení povědomí o aktivním otcovství ve dvou regionech České republiky, zejména pak na podporu a pomoc otcům na rodičovské dovolené. Projekt mimo jiné zahrnuje poradenství pro aktivní otce ve Zlínském a Olomouckém kraji, pomoc otcům při řešení jejich problémů (např. čerpání rodičovské dovolené, zahájení samostatného podnikání při čerpání rodičovské dovolené atd.) Součástí projektu je též plánovaná kampaň včetně vytvoření webových stránek, cílené inzerce přes webové portály, nákup vysílacího času v regionálních rozhlasových stanicích atd. Cíl výzkumného projektu Táta na plný úvazek. Jak se společnost staví k otcům na rodičovské dovolené Zda společnost vnímá míru zapojení otců do každodenní péče jako dostatečnou. Jak se staví česká populace 20 – 54 let k podpoře otců ze strany zaměstnavatelů. Kde získávají muži informace potřebné k tomu, aby obstáli jako otcové.

4 Metoda  Cílová skupina: obecná populace kraje ve věku 20-54 let  Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 260 pro Olomoucký kraj a 250 pro Zlínský kraj. Oba vzorky byly vybrány na základě kvótního výběru.  Na základě struktury cílového souboru byly stanoveny kvóty (počty respondentů) podle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště. Oporou pro stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu (ČSÚ).  Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru jednotného dotazníku na webovém rozhraní MEDIARESEARCH, a.s.  Respondenti jsou součástí Českého národního panelu  Terénní sběr probíhal v termínu 16.-24.9.2013  Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou.  Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku. Oba zkoumané vzorky byly naváženy v souladu s kvótami schválenými zadavatelem - dle základních sociodemografických charakteristik – pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště. Váhy mají dobré charakteristiky: pro Olomoucký kraj v rozmezí 0,46 až 2 a pro Zlínský kraj v rozmezí 0,82 až 1,24.  Zpracování dat bylo uskutečněno v software IBM SPSS Statistics 20 a Microsoft Excel 2007.

5 Shrnutí Výsledky z krajů Výsledky v jednotlivých krajích jsou stejně v obou regionech podobné, proto je shrnutí zaměřeno na oba kraje dohromady, pokud v textu není výslovně uvedeno jinak. Významnější rozdíly v obou krajích se projevily pouze ve vyhraněnější podpoře poskytování benefitů ze strany zaměstnavatelů v Olomouckém kraji (59% určitě ano x 48% určitě ano ve Zlínském kraji) Vzhledem k podobnosti výsledků výzkumu v obou regionech lze tedy, stejně jako v minulém výzkumu, předpokládat, že názory respondentů získané v obou regionech do jisté míry reprezentují názory celé české populace 20 – 54 let.

6 Shrnutí Být mužem na rodičovské dovolené již s sebou nenese stigma nenormálnosti. Toto zjištění potvrdily výsledky výzkumu realizovaného ve dvou regionech České republiky – Zlínském a Olomouckém kraji. Muže na rodičovské dovolené vnímá společnost (20–54 let) nejčastěji jako „normální muže“, bezmála třetina respondentů (o něco více ženy) dokonce jako frajery - prima chlapy. Zdá se, že pouze mizivé procento české společnosti 20-54 let vnímá v dnešní době otce na rodičovské dovolené negativně (exoti, neschopní uživit rodinu atd). Drtivá většina oslovené části vybrané populace v obou krajích (20 – 54 let) se přiklání k tomu, že by zaměstnavatelé měli poskytovat otcům speciální benefity, jako například volno při narození dítěte, home office, flexibilní pracovní doba. V otázce toho, zda se čeští otcové dostatečně zapojují do každodenní péče o nezletilé děti, která zahrnuje například ukládání, hygienu, přípravu do školky, vodění na kroužky, přípravu jídla atd) je oslovená část české populace v obou regionech (20 – 54 let) poněkud rozpolcená. Zhruba polovina respondentů se přiklání k tomu, že zapojení otců do každodenní péče o děti je dostatečné, zhruba polovina respondentů se přiklání k tomu, že zapojení otců do každodenní péče o děti dostatečné není. Není překvapující, že muži si v otázce dostatečného zapojení do každodenní péče „věří“ více než ženy. Podle názoru oslovené části české populace 20-54 let v obou regionech získávají čeští muži potřebné informace k tomu, aby jako otcové obstáli, nejčastěji od přátel a jiných členů rodiny (sourozenci, matka), než je vlastní otec.

7 Shrnutí Zatímco respondenti v Oloumouckém kraji uvádějí jako častější zdroj informací pro otce sourozence nebo matku, respondenti ve Zlínském kraji uvádějí mírně častěji jako zdroj informací přátele. Bezmála třetina respondentů se domnívá, že otcové nikde žádné informace potřebné k tomu, aby obstáli nezískávají a jednají intuitivně – častěji tak odpovídají sami muži. Zhruba čtvrtina respondentů uvedla jako jeden z využívaných zdrojů informací média ( o něco více respondentů v Olomouckém kraji). Pouze pětina respondentů se domnívá, že otcové získávají potřebné informace od svých otců. Knihy uvedlo jako zdroj informací pouze 13% respondentů, vliv seminářů je v této oblasti zatím zcela marginální (1%). Odpovědi na tuto otázku vykazují významné sociodemografické rozdíly, zejména genderové (tj. ženy odpovídaly jinak než muži). Muži významně častěji ve srovnání s ženami jako zdroj informací důležitých k tomu, aby obstáli intuitivní jednání, svého otce a ostatní členy své rodiny (sourozence, matku), ženy mají naopak tendenci mírně přeceňovat vliv přátel.

8 Aktivní otcovství v Olomouckém kraji

9 Statistická chyba U jednotlivých sociodemografických proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. Závěry týkající se těchto skupin je proto třeba brát pouze jako orientační.

10

11 dle konkrétní situace mimořádný úkaz moderní muži neumím posoudit odvážní praktičtí v případě, že žena má vyšší příjem zodpovědní

12 12

13

14

15

16 16

17 17

18 Aktivní otcovství ve Zlínském kraji

19 Statistická chyba U jednotlivých sociodemografických proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. Závěry týkající se této skupiny je proto třeba brát pouze jako orientační.

20

21 borci je to divné můj manžel byl taky na rodičovské Muži s nižším platem než jejich žena nejsou k tomu určeni není jim to od přírody dáno Tolerantní

22

23

24

25

26

27

28 Srovnání krajů Na následujících listech lze vidět, že respondenti v obou krajích odpovídali téměř totožně. Nejsou zde patrné žádné výraznější rozdíly, proto jsou grafy uvedeny bez komentářů.

29 29

30 30

31 31

32 32

33 TABULKOVÁ PŘÍLOHA

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Děkujeme za pozornost 45 Pro MPSV ČR zpracovala MEDIARESEARCH, a.s. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte: hana.friedleanderova@mediaresearch.cz jana.molnarfiova@mediaresearch.cz © MEDIARESEARCH, a.s.27. 9. 2013


Stáhnout ppt "Táta na plný úvazek výzkum Zlínský a Olomoucký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google