Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajinná struktura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajinná struktura."— Transkript prezentace:

1 Krajinná struktura

2 Způsob územního uspořádání různě velkých částí krajin
Krajinná struktura Způsob územního uspořádání různě velkých částí krajin Strukturu určuje: typ krajiny, rozloha, tvar, původ, vnitřní uspořádání, počet a konfigurace krajinných elementů Vertikální – monosystémová, Horizontální – teritoriální, Podle prostorově funkčního kritéria 1) krajinná matrix (matrix) 2) krajinné enklávy – plošky (patches) 3) krajinné koridory

3 Krajinná matrice Plošně převládající, nejvíce zastoupený a nejspojitější typ krajinné složky (dominantní role ve f. krajiny) Za normálních okolností matrice=klimaxové spol. V současnosti problém = kulturní krajina velká heterogenita proto kritéria pro určování 1) relativní plocha 2) spojitost 3) vliv na dynamiku krajiny

4 1) Relativní plocha > 50% plochy – je to s nejv. pravděp. ono < 50% - zapojení dalších kritérií 2) Spojitost 3) Řízení dynamiky

5 Nelineární plošná část povrchu vzhledem se nápadně lišící od okolí
Krajinné enklávy Nelineární plošná část povrchu vzhledem se nápadně lišící od okolí Podle původu disturbanční zbytkové regenerující zdrojové introdukované

6 Velikost je rozhodující, rozloha je důležitým faktorem druhové diversity
Teorie vychází z ostrovní biogeografie Podle tvaru: (výpočet – délka rozhraní/obvod kruhu se stejnou plochou izodiametrické protáhlé (vnitřní prostředí) úzké prstenec poloostrov – ekvivalent koridorů (nálevkový efekt)

7 Koridory Úzké pruhy země, které se liší od krajinné matrice na obou stranách (biodiverzita – ekotonový efekt) Podle vzniku (vzniklé narušením; zbytkové; regenerující; zdrojové; introdukované,pěstované) Podle tvaru (minimální šířka pro ČR – ÚSES 10-20m) liniové pásové Proudové Podle výšky koridory vyšší než okolí, nižší než ….

8 Demonstrace

9 Koridor-podél vod toků

10 Propojené soustavy koridorů
Typ spojení linií (křížení, rozvětvení) Hustota – průměrná vzdálenost mezi jednotl. liniemi, průměrné velikosti uzavřených složek (velikost oka sítě)

11 Celková struktura – uspořádání složek
Krajina jako celek má vlastnosti, které jednotlivé její části nemají. Krajinu nelze popsat jen jako součet jejích složek!!! Mikroheterogenita – soubor jednotlivých typů krajinných složek je podobný v celém sledovaném území Makroheterogenita – soubor krajinných složek se v jednotlivých částech krajiny markantně odlišuje Pro určování mikro-makro – liniové transekty a jejich statistické vyhodnocení

12 Celková krajinná struktura
Je založena na způsobu rozmístění krajinných složek, jejich rozmístění je nenáhodné a dá se typizovat Pravidelné, ve shlucích, lineární, paralelní Vlastnosti mozaikovitost poréznost kontrast krajinná diverzita konektivita zrnitost

13 Tvar hranic mezi složkami
Kompaktní tvary – okrouhlé – nejmenší poměr délky hranic k ploše Klikatá hranice – vysoký poměr délky hranic k ploše – systémy s vysokou výměnou hmoty a energie Dendritická – transport látek

14 Sukcese Zákonitý sled změn druhového složení společenstva určitým směrem Iniciační stadium>postupná sukcesní stadia>klimax Teorie ekologické sukcese Whittaker Procesy probíhající v sukcesi lze zobecnit asi takto: progresivní vývoj půdy během sukcese vzrůst vertikální diferencovanosti vegetace vzrůst celkového množství živin v ekosystému a zároveň vzrůst množství živin vázaného v biomase vzrůst produkce biomasy zvyšování účinnosti kontroly abiotických faktorů samotným společenstvem vzrůst diverzity směna menších druhů s kratším životním cyklem druhy robusnějšími a déle žijícími vzrůst stability

15 Sukcese Primární V prostředí dosud neovlivněném biotickým společenstvem Sekundární Obnova sukcesního stadia po disturbanci v prostředí s vyvinutou půdou KLIMAX Klimatický - makroklima Edafický – trvale blokované sukcesní stadium, omezení azonálními půdními podmínkami (skály, rašeliniště,…)

16 Vznik nových ekosystémů
1-4 roky – spol.jednoletých plevelů 8-15 let – vegetace eutrofních stojatých vod 10-15 let – travnatá a křovinatá vegetace mezí Několik desetiletí – xerotermní, hydrofilní nelesní společenstva, stadia regeneruj. Luk Staletí – lesní společenstva pralesní fauna se neobnoví ani po staletích Tisíciletí vznik vyspělých h. profilů, reprodukce zaniklého klimax společenstva


Stáhnout ppt "Krajinná struktura."

Podobné prezentace


Reklamy Google