Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B"— Transkript prezentace:

1 Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B
Rašeliniště a louky

2 Rašeliniště-abiotické faktory
Jedná se o biotop a společenstvo trvale spojené s vodou - s trvalým dostatkem až přebytkem vody. Voda se vyskytuje jako stagnující nebo mírně proudící, povrchová nebo pramenná s různým obsahem živin a s různým obsahem vápníku (Ca) a bazických iontů vůbec (limitující). Pokud přestane voda jako limitující faktor působit, vývoj společenstva je zastaven a podléhá degradaci. Charakteristická je akumulace organické hmoty a snížený rozklad odumřelých částí Kvalita sedimentu a jeho mocnost tak určují složení vegetačních typů a jejich sukcesi. Vývoj se ubírá cestou od troficky a hydricky náročných k oligo- až dystrofním a méně závislým na množství vody; limitující pro existenci je obsah fosforu (P) a dusíku (N).

3 Louky-abiotické faktory
menší či větší závislost a spolupůsobení člověka mírné klima, dostatek vody a živin v půdě podmínka: pravidelné odstraňování nadzemní biomasy (seč, pastva), vznik s rozvojem zemědělství, druhy okrajů lesů i podrostu, primárního bezlesí i řídkolesů, shromaždišť a pastvišť zvěře jednotlivé typy luk dle řady faktorů: klima, množství půdní vody a její kolísání během sezóny, obsah živin a odlišný způsob hospodaření činnost člověka: blokování sukcese k lesu, množství sečí, jejich termín, ovlivnění půdního chemizmu  Svahy, meze jsou stinné i osluněné, suché i vlhké, strmé i mírné, mají různou orientaci ke světovým stranám a různě hlubokou či úrodnou půdu, která se vyvíjí na každém podloží rozdílně.

4 Rašeliniště-fytocenoza
Nachází se zde byliné, keřové i stromové patro Nejcennější a v chráněném území dosud hojně zastoupenou složkou vegetace jsou oligotrofní ostřicovorašeliníková a ostřicovosuchopýrová společenstva, která se vyskytují na rozsáhlých plochách rašelinného bezlesí a místy i v lesních světlinách s vysoko položenou hladinou podzemní. Maloplošně se zde vyskytují i společenstva rašelinných tůní, jež se vyskytují v zaplavených jámách po borkování, odvodňovacích kanálech s volnou hladinou a jsou roztroušené po celé ploše přírodní rezervace.

5 Louky-fytocenoza Nejvíce zastoupené je zde byliné patro
Nacházejí se tu převážně byliny Na loukách rozhodují o prostorovém uspořádání traviny, jejich výška a způsob růstu, ale vždy je tam dostatek prostoru pro desítky druhů nízkých a vysokých travin i širokolistých bylin. Pro roztřídění velkého množství luk jsme použili různé názvy (České květnici,Horské louce, Zámecké louce,)

6 Rašeliniště-zoocenoza
 různé skupin bezobratlých, především hmyzu, obojživelníků, převážně skokanů, ptactva a plazů Např.:  skokan zelený, zmije obecná, myšice lesní, žluva hajní a lovčík vodní

7 Louky-zoocenoza Nachází se zde různé druhy hmyzu toto je nejpočetnější skupina. Na okraji luk se ukrývají bažanti. Uvidíme zde zajíce. Na pastvu sem přichází srny. Na vlhkých loukách hledá potravu i čáp.

8 Rašeliniště-biodiverzita
Velká biodiverzita rostlin pro nedostatek živin v půdě a stojaté vodě Ale na okrajích sousedícími s lesy je biodiverzita o dost větší

9 Louky–biodiverzita Velká biodiverzita bylinného patra
Je zde spousta druhů trav i kvetoucích rostlin

10 Rašeliniště-výčet rostlin

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Louky-výčet rostlin

30

31

32

33

34

35

36

37 Zdroje https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka


Stáhnout ppt "Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B"

Podobné prezentace


Reklamy Google