Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Dvořáková Gabriela Homolková.  INfrastructer for SPatial InfoRmation in Europe  Infrastruktura prostorových informací v ES  Je iniciativou Evropské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Dvořáková Gabriela Homolková.  INfrastructer for SPatial InfoRmation in Europe  Infrastruktura prostorových informací v ES  Je iniciativou Evropské."— Transkript prezentace:

1 Lucie Dvořáková Gabriela Homolková

2  INfrastructer for SPatial InfoRmation in Europe  Infrastruktura prostorových informací v ES  Je iniciativou Evropské komise  Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady  V platnosti od 15. května 2007  V ČR od 23. října 2009

3  CÍL:  Vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací  Poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací  Určen zejména k podpoře environmentálních politik a politik ovlivňujících životní prostředí

4  Povinnost zřídit Národní geoportál INSPIRE k zpřístupnění prostorových dat  Služby umožňují vyhledávat, prohlížet, stahovat a transformovat data  Implementační pravidla pro vzájemnou kompatibilitu infrastruktur  Metadata  Specifikace dat  Síťové služby  Sdílení dat  Monitoring a reporting

5  KOordinační Výbor pro INSPIRE  Vznikl jako poradní orgán ministra životního prostředí  4. listopadu 2010  Úkoly:  Implementace inspire  Hodnocení pokroku při dosahování globálního cíle implementace INSPIRE  Analýza výsledků implementace INSPIRE  Koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat

6  Každý, kdo využívá geoportál INSPIRE k získání prostorových dat  Nalezne si požadovanou vrstvu dat, metadata, zvolí si konkrétní vrstvu  Data možno z geoportálu stáhnout – nutné podepsat licenční smlouvu  Vyhledávací služby a prohlížecí služby jsou poskytovány zdarma s výjimkou průběžně aktualizovaných dat velkého objemu

7  Správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků  PO či FO vykonávající v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí  Pověřené subjekty od výše uvedených poskytující služby vztahující se k životnímu prostředí  Povinnost uveřejňovat sady prostorových dat odpovídajících alespoň jednomu z témat přílohy I až III směrnice

8  Dobrovolně zpřístupňující svá data splňující požadavky  Data mohou být zveřejněny jen pořizovatelem, ne držitelem kopie  Sady jsou zpřístupněny na základě licenční smlouvy

9  Ministerstvo životního prostředí  Ministerstvo vnitra  Český úřad zeměměřický a katastrální  Česká asociace pro geoinformace  Sdružení Nemoforum

10  Ing. Jiří Hradec (CENIA)  RNDr. Eva Kubátová (Ministerstvo vnitra)

11

12  http://inspire.gov.cz http://inspire.gov.cz  http://cs.wikipedia.org/wiki/INSPIRE http://cs.wikipedia.org/wiki/INSPIRE  http://geoportal.gov.cz/web/guest/uvod http://geoportal.gov.cz/web/guest/uvod

13


Stáhnout ppt "Lucie Dvořáková Gabriela Homolková.  INfrastructer for SPatial InfoRmation in Europe  Infrastruktura prostorových informací v ES  Je iniciativou Evropské."

Podobné prezentace


Reklamy Google