Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSPIRE – strategie transpozice směrnice v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSPIRE – strategie transpozice směrnice v České republice"— Transkript prezentace:

1 INSPIRE – strategie transpozice směrnice v České republice
Lenka Uhlířová

2 Transpozice a implementace
Transpozice - převedení evropské legislativy do národního legislativního systému Implementace - definuje konkrétní způsob, jak naplníme všechny požadavky, které na nás přijetí směrnice klade a bezprostředně navazuje na její transpozici Klíčové dokumenty na EU úrovni: Text směrnice Work Programme Implementační pravidla Dokumenty týkající se souvisejících aktivit např. Commission Communication on SEIS Analytické studie Zprávy členských států o State of Play a použitých Best practicies Gesce Hlavní gesce MŽP – řízení a obsahová náplň transpozice a implementace jako nástroj pro tvorbu a podporu environmentálních politik Spolugesce MV – technické aspekty transpozice a implementace směrnice

3 * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla
Pracovní plán Datum Článek směrnice Akce Směrnice vstoupila v platnost 22§2 Ustanovení INSPIRE Committee 5§4 Přijetí IP pro tvorbu a update metadat 21(4) Přijetí IP pro monitoring a reporting * 16 Přijetí IP pro vyhledávací a prohlížecí služby * Přijetí IP pro download služby Přijetí IP pro výměnu dat 16(a) Přijetí IP pro služby transformace souřadnic * 17(8) Přijetí IP upravující přístupová práva k užití souborů prostorových dat a služeb pro instituce a orgány Společenství 9(a) Přijetí IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb pro témata Annexů I a II 24§1 Transpoziční datum – předpisy směrnice vstoupí v platnost v členských státech * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla

4 * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla
Pracovní plán Datum Článek směrnice Akce 21§1 Implementace předpisů pro monitoring 6(a) Metadata k dispozici pro prostorová data odpovídající tématům Annexu I a II * 16 Funkční vyhledávací a prohlížecí síťové služby 15 Komise uvede do provozu geo-portál na úrovni Společenství 21§2 První reportingová povinnost členských států. * Funkční download služby 16(a) Funkční služby transformace souřadnic Přijetí IP pro síťové služby 7§3, 9(a) Nově sebrané a extenzivně strukturované soubory prostorových dat k dispozici v souladu s IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb pro témata Annexu I 9(b) Přijetí IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat pro témata Annexů II a III Funkční vyvolání služeb prostorových dat Druhá reportingová povinnost členských států 6(b) Metadata k dispozici pro prostorová data odpovídající tématům Annexu III * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla

5 * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla
Pracovní plán Datum Článek směrnice Akce 23 První Zpráva Komise pro Evropský parlament a Radu 7§3, 9(b) Nově sebrané a extenzivně strukturované soubory prostorových dat k dispozici v souladu s IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb pro témata Annexů II a III * 7§3, 9(a) K dispozici další soubory dat v souladu s IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb pro témata Annexu I K dispozici další soubory dat v souladu s IP pro interoperabilitu a harmonizaci souborů prostorových dat a služeb pro témata Annexů II a III Druhá Zpráva Komise pro Evropský parlament a Radu * Datum navržené Komisí, IP – implementační pravidla

6 Cílový stav kam se musíme dostat do 15.5.2009
Transpozice INSPIRE je rámcová směrnice. Vstoupila v platnost Cílový stav kam se musíme dostat do Plně transponovaná směrnice do národní legislativy i s prováděcími vyhláškami Právní prostředí vycházející z této transpozice Zdrojové materiály Analýza legislativního systému ČR Socioekonomická analýza dopadů INSPIRE v ČR Způsob transpozice Vznikne nový zákon a související vyhlášky

7 Časový harmonogram transpozice
– směrnice vstoupila v platnost – věcný záměr zákona – paragrafové znění zákona – vnitřní připomínkové řízení MŽP a MV – vnější připomínkové řízení – verze pro Vládu – odeslání do Dolní sněmovny Parlamentu – odeslání do Senátu – odeslání Prezidentovi – konečná verze pro Sbírku zákonů – uveřejnění ve Sbírce zákonů – zákon vstoupí v platnost

8 Pozitiva Negativa Připravenost ČR
Centralizovaná struktura – resortní organizace ŽP Základy kvalitních technologických řešení Networking v rámci GI komunity Negativa Chybí výkonná řídící struktura integrující všechny úrovně institucí a orgánů Legislativní ukotvení Ne příliš aktivní zapojení stakeholdrů zejména na uživatelské úrovni Nezapojení soukromého sektoru Nedostatek projektů na evropské úrovni, z kterých by se daly čerpat Best Practicies

9 Navržená struktura řízení
Rada vlády pro informační společnost Meziresortní pracovní skupina Koordinátor INSPIRE (MŽP/CENIA) Profesní komora Správci datových zdrojů

10 Klíčové oblasti transpozice
Legislativa Zákon o INSPIRE je provázán se stavebním zákonem, zákonem 365/2000Sb., 106/1999Sb., Úpravou autorského zákona zajistit ochranu dat a jejich tvůrců Aktualizace všech složkových zákonů souvisejících s INSPIRE a NGII s cílem zajistit poskytování těchto prostorových informací Podpora mezinárodních standardů, minimalizace vzniku národních

11 Klíčové oblasti transpozice
Vláda ČR Zřízení meziresortní pracovní skupiny vedle Rady vlády pro informační společnost Vypracovat politiku pro tvorbu a poskytování státem pořizovaných informací Vytvořit nástroje pro ekonomické řízení pořizování prostorových informací ve státní správě Pravidelně vyhodnocovat fungování NGII a jejích dopadů na společnost a ekonomiku a přijímat relevantní závěry

12 Klíčové oblasti transpozice
Resorty a kraje Účast v rámci meziresortní pracovní skupiny Zajištění financování tvorby dat pro NGII Využívat pro plánování a výkon státní správy prostorová dat v NGII

13 Klíčové oblasti transpozice
Koordinátor INSPIRE Zajišťuje metodické řízení NGII Koordinuje poskytování služeb NGII Systematicky vyhodnocuje fungování NGII Připravuje závazné postupy pro fungování NGII v souladu s cíly vlády Vyhodnocuje a zveřejňuje nejlepší postupy ve veřejné správě („best practices“) Vyhodnocuje sociální a ekonomickou náročnost a přínosy NGII Zajišťuje předkládání potřebných materiálů vládě Dává doporučení ke změnám ve fungování NGII a správců datových zdrojů Vede seznam profesních sdružení zainteresovaných v NGII Rozhoduje o způsobilosti profesního sdružení k atestaci

14 Klíčové oblasti transpozice
Profesní sdružení Provádějí atestaci datového zdroje na soulad s prováděcími pravidly Provádějí atestaci datového zdroje na soulad s nejlepšími postupy Provádějí atestaci školitele pro využívání NGII Provádějí atestaci pro certifikované poskytování služeb nad NGII Zajišťují koordinaci užití služeb NGII Zajišťují zpětnou vazbu správcům datových zdrojů Zajišťují cílené vzdělávání

15 Klíčové oblasti transpozice
Správci datových zdrojů Zajistit koordinaci tvorby dat v souladu s prováděcími pravidly Zajistit tvorbu metadat v souladu s prováděcími pravidly Zajistit publikaci dat v souladu s prováděcími pravidly Zajistit financování tvorby prostorových dat

16 Implementace Cílový stav kam se chceme dostat v roce 2013
Funkční národní geoportál s jasnou a přímou návazností na evropský geoportál Fungující trh s geoinformacemi Informovaná a vzdělaná odborná i laická veřejnost Založené komunikační kanály mezi producenty a poskytovateli dat a služeb a jejich uživateli Zdrojové materiály socioekonomická analýza dopadů implementace výsledky práce drafting týmů analýza potřeb uživatelů Implementační plán Stěžejní dokument, který připraví CENIA ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty a schválí ho meziresortní pracovní skupina Časový harmonogram implementace – v závislosti na Work Programme

17 5 Drafting teamů Implementační pravidla
Metadata – zpracování požadavků INSPIRE na metadata pro data a služby tak, aby tyto mohly být konzistentně implementovány napříč Evropou Specifikace dat – vytvoření základů pro specifikaci dat, zpracování metodologie pro její harmonizaci a přijetí pravidel k opatřením pro výměnu prostorových dat Síťové služby – definování provozních a neprovozních požadavků na podporu následujících funkcionalit služeb: upload, download, vyhledávání, transformace, prohlížení a vyvolání Sdílení dat a služeb – vytvoření rámce předpisů umožňujících organizacím veřejné zprávy a evropským institucím sdílení prostorových dat a služeb za účelem splnění potřeb uživatele ve sféře environmentálně zaměřených politik Monitorování a podávání zpráv – vytvoření metodiky monitorování a stanovení indikátorů pro monitoring a reporting

18 Implementační pravidla – vývojový cyklus
Text směrnice Požadavky Referenčních materiálů Drafting IP Řízení aktualizace a vývoje IP Testování IP „Stakeholdři“ (SDICs, LMOs): Referenční materiály Experti Projekty Testování konformity Konzultace „stakeholderů“ Interní konzultace v rámci Komise Zaváděcí proces Rozhodnutí Komise

19 Informační a komunikační kampaň
Součást implementačního plánu Identifikace cílových skupin Návrh strategie podle cílových skupin – případové studie zaměřené na uživatele, akce šité na míru cílovým skupinám Pilotní studie V dalším horizontu školení uživatelů

20 Děkuji za pozornost Lenka Uhlířová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8 Praha 10 Tel: Fax:


Stáhnout ppt "INSPIRE – strategie transpozice směrnice v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google