Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED®

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED®"— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED®
Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby

2 OBSAH INSPIRE Klady Zápory Problémové oblasti Analýza metadat Závěr
P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

3 INSPIRE Listopad 2006 Únor 2007 Duben 2007 15.05.2007 do 15.05.2009
Dohadovací výbor dohodl finální podobu směrnice INSPIRE. Únor 2007 Oficiální legislativní proces a zveřejnění směrnice Duben 2007 Publikována v oficiálním věstníku EU Směrnice INSPIRE vstoupila v platnost v EU do ČR povinna zabezpečit její transpozici do národní legislativy P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

4 INSPIRE – implementační pravidla
Metadata Draft Implementing Rules for Metadata Specifikace dat Drafting Team "Data Specifications" Definition of Annex Themes and Scope Drafting Team "Data Specifications" Generic Conceptual Model Drafting Team "Data Specifications„ Methodology for the development of data specifications Webové služby Draft Implementing Rules for Discovery and View Services P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

5 Rozdíly a nedostatky ZABAGED®
Sdílení dat a síťové služby Propojení geodat s dalšími informačními oblastmi (školení, vzdělávání a politik) Data by měla být sbírána jednou a držena na té úrovně kde je sbírání dat nejefektivnější. Zajistit propojené síťové služby, které naleznou, transformují, zobrazí a stáhnou prostorová data. Informovanost Rozvoj evropských iniciativ pro zvýšení informovanosti veřejnosti a ke zlepšení vědeckých poznatků o stavu a směrech živ.prostředí Pravidelné poskytování informací široké veřejnosti. Vzájemná spolupráce již stávajících iniciativ (EPER,CORINE). Použít data a služby z projektů Galileo a GMES. Metadata Poskytovat o geodatech objektivní, důvěryhodné a srovnatelné informace na úrovni Společenství. Prostorová informační infrastruktura by měla být sladěná společnými pravidly a opatřeními na úrovni Společenství. Vytvořit pro soubory data a jejich služby úplná, kvalitní a pravidelně aktualizovaná metadata. Zajistit propojení sítí pro zpřístupnění metadat veřejným orgánům a třetím stranám na základě žádosti Geoportál přístup ke službám uvedeným prostřednictvím geoportálu Společenství. orgánům a institucím členských států přístup ke geodatům a zajistí aby jejich dostupnost bez omezení (transakční, procesní, zákonné, institucionální nebo finanční povahy) P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

6 Rozdíly a klady ZABAGED®
Koordinační opatření Pro geodata zavést koordinační opatření a koordinační struktury na úrovni veřejné správy pro spojení informací a znalostí z různých odvětví a které by zohledňovaly rozdělení pravomocí a odpovědností v členských státech. na různých úrovních státní správy koordinační aparát a mechanismy Členské státy sledují zavádění a používání svých prostorových informačních infrastruktur (NSDI), které má veřejnost a Komise nepřetržitě k dispozici. Přístup k datům Orgány a instituce Společenství mají mít harmonizované podmínky a integrovaný přístup zohledňující regionální rozdíly k souborům prostorových dat a službám. Je třeba usnadnit přístup a zajistit možnost opakovaného použití prostorových dat, jež přesahují správní a státní hranice. Účinné monitorování a sběr údajů. Možnost finanční náhrady za využívání prostorových dat a nadstandardních služeb. Ochrana dat a licenční smlouvy Data mohou být poskytována pomocí prohlížecích služeb ve formě zabraňující opětovnému použití a mohou obsahovat licenční smlouvu. Elektronický obchod Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky za transformační a vyvolávací služby musejí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu. P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

7 Problémové oblasti Informovanost Metadata Národní portál
Sdílení prostorových dat P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

8 Analýza metadat- obecně
Draft implementační pravidla pro Metadata (Draft Implementing Rules for Metadata ) Metadata ZABAGED z obchodního modulu geoportálu (www.geoportal.cuzk.cz) Norma ISO 19115 Rozesláno ČÚZK a ZÚ dotčeným osobám P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

9 Analýza metadat - dokument
Barevně rozlišené úrovně Očíslované a okomentované řádky z normy ISO 19115 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

10 Výsledky analýzy metadat
Chybějící položky - zhruba 70 položek Nepřesné položky – zhruba 15 Např. Pověřená osoba pro metadatovou informaci + adresa a kontakt Adresa a kontakt na organizaci spojenou se zdrojem geodat Základní informace o vzniku zdroje geodat, zveřejnění a vydání Informace o omezeních zdroje geodat P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

11 Ukázka Analýzy metadat
P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

12 Další Metadata ZABAGED ® ?
Identifikace datové sady 1. Titul datové sady Základní báze geografických dat České republiky 2. Titul v angličtině Fundamental Base of Geographic Data of the Czech Republic 3. Zkrácený titul (akronym) ZABAGED® Organizace vlastnící datovou sadu 4. Název organizace Zeměměřický úřad 5. Název v angličtině Land Survey Office, Czech Republic 6. Akronym organizace ZÚ (CZ - ZU) 7. Úloha a postavení organizace Státní orgán České republiky podřízený Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, který podporuje aktivity Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a ostatních orgánů. P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

13 Závěry a doporučení Analýza ukazuje že ZABAGED je velmi dobře připraven na INSPIRE Ze strany řešitelky je potřeba změnit metadata datových sad podle normy ISO dle analýzy a jako formu poskytování dat volit možnost propojení databází Další vývoj ZABAGED bude ovlivněn implementační pravidly P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®

14 Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby pavla.tryhubova@vugtk.cz
Děkuji za pozornost… Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby


Stáhnout ppt "ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED®"

Podobné prezentace


Reklamy Google