Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED ® Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED ® Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby"— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED ® Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby pavla.tryhubova@vugtk.cz

2 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®2 OBSAH INSPIREINSPIRE KladyKlady ZáporyZápory Problémové oblastiProblémové oblasti Analýza metadatAnalýza metadat ZávěrZávěr

3 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®3 INSPIRE Listopad 2006Listopad 2006 –Dohadovací výbor dohodl finální podobu směrnice INSPIRE. Únor 2007Únor 2007 –Oficiální legislativní proces a zveřejnění směrnice Duben 2007Duben 2007 –Publikována v oficiálním věstníku EU 15.05.200715.05.2007 –Směrnice INSPIRE vstoupila v platnost v EU do 15.05.2009do 15.05.2009 –ČR povinna zabezpečit její transpozici do národní legislativy

4 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®4 INSPIRE – implementační pravidla MetadataMetadata –Draft Implementing Rules for Metadata Specifikace datSpecifikace dat –Drafting Team "Data Specifications" Definition of Annex Themes and Scope –Drafting Team "Data Specifications" Generic Conceptual Model –Drafting Team "Data Specifications„ Methodology for the development of data specifications Webové službyWebové služby –Draft Implementing Rules for Discovery and View Services

5 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®5 Rozdíly a nedostatky ZABAGED ® Sdílení dat a síťové službySdílení dat a síťové služby –Propojení geodat s dalšími informačními oblastmi (školení, vzdělávání a politik) –Data by měla být sbírána jednou a držena na té úrovně kde je sbírání dat nejefektivnější. –Zajistit propojené síťové služby, které naleznou, transformují, zobrazí a stáhnou prostorová data. InformovanostInformovanost –Rozvoj evropských iniciativ pro zvýšení informovanosti veřejnosti a ke zlepšení vědeckých poznatků o stavu a směrech živ.prostředí –Pravidelné poskytování informací široké veřejnosti. –Vzájemná spolupráce již stávajících iniciativ (EPER,CORINE). Použít data a služby z projektů Galileo a GMES. MetadataMetadata –Poskytovat o geodatech objektivní, důvěryhodné a srovnatelné informace na úrovni Společenství. Prostorová informační infrastruktura by měla být sladěná společnými pravidly a opatřeními na úrovni Společenství. –Vytvořit pro soubory data a jejich služby úplná, kvalitní a pravidelně aktualizovaná metadata. Zajistit propojení sítí pro zpřístupnění metadat veřejným orgánům a třetím stranám na základě žádosti GeoportálGeoportál –přístup ke službám uvedeným prostřednictvím geoportálu Společenství. orgánům a institucím členských států –přístup ke geodatům a zajistí aby jejich dostupnost bez omezení (transakční, procesní, zákonné, institucionální nebo finanční povahy)

6 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®6 Rozdíly a klady ZABAGED ® Koordinační opatřeníKoordinační opatření –Pro geodata zavést koordinační opatření a koordinační struktury na úrovni veřejné správy pro spojení informací a znalostí z různých odvětví a které by zohledňovaly rozdělení pravomocí a odpovědností v členských státech. –na různých úrovních státní správy koordinační aparát a mechanismy –Členské státy sledují zavádění a používání svých prostorových informačních infrastruktur (NSDI), které má veřejnost a Komise nepřetržitě k dispozici. Přístup k datůmPřístup k datům –Orgány a instituce Společenství mají mít harmonizované podmínky a integrovaný přístup zohledňující regionální rozdíly k souborům prostorových dat a službám. –Je třeba usnadnit přístup a zajistit možnost opakovaného použití prostorových dat, jež přesahují správní a státní hranice. Účinné monitorování a sběr údajů.Účinné monitorování a sběr údajů. Možnost finanční náhrady za využívání prostorových dat a nadstandardních služeb.Možnost finanční náhrady za využívání prostorových dat a nadstandardních služeb. Ochrana dat a licenční smlouvyOchrana dat a licenční smlouvy –Data mohou být poskytována pomocí prohlížecích služeb ve formě zabraňující opětovnému použití a mohou obsahovat licenční smlouvu. Elektronický obchodElektronický obchod –Vybírají-li orgány veřejné moci poplatky za transformační a vyvolávací služby musejí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu.

7 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®7 Problémové oblasti InformovanostInformovanost MetadataMetadata Národní portálNárodní portál Sdílení prostorových datSdílení prostorových dat

8 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®8 Analýza metadat- obecně Draft implementační pravidla pro Metadata (Draft Implementing Rules for Metadata )Draft implementační pravidla pro Metadata (Draft Implementing Rules for Metadata ) Metadata ZABAGED z obchodního modulu geoportálu (www.geoportal.cuzk.cz)Metadata ZABAGED z obchodního modulu geoportálu (www.geoportal.cuzk.cz) Norma ISO 19115Norma ISO 19115 Rozesláno ČÚZK a ZÚ dotčeným osobámRozesláno ČÚZK a ZÚ dotčeným osobám

9 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®9 Analýza metadat - dokument www.spravageodat.czwww.spravageodat.czwww.spravageodat.cz Barevně rozlišené úrovněBarevně rozlišené úrovně Očíslované a okomentované řádky z normy ISO 19115Očíslované a okomentované řádky z normy ISO 19115

10 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®10 Výsledky analýzy metadat Chybějící položky - zhruba 70 položekChybějící položky - zhruba 70 položek Nepřesné položky – zhruba 15Nepřesné položky – zhruba 15 Např.Např. –Pověřená osoba pro metadatovou informaci + adresa a kontakt –Adresa a kontakt na organizaci spojenou se zdrojem geodat –Základní informace o vzniku zdroje geodat, zveřejnění a vydání –Informace o omezeních zdroje geodat

11 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®11 Ukázka Analýzy metadat

12 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®12 Další Metadata ZABAGED ® ? http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=0&AKCE=DOC:30-ZU_ZAB_MTD Identifikace datové sadyIdentifikace datové sady 1. Titul datové sady1. Titul datové sady Základní báze geografických dat České republiky 2. Titul v angličtině2. Titul v angličtině Fundamental Base of Geographic Data of the Czech Republic 3. Zkrácený titul (akronym) ZABAGED® Organizace vlastnící datovou sadu 4. Název organizace4. Název organizace Zeměměřický úřad 5. Název v angličtině5. Název v angličtině Land Survey Office, Czech Republic 6. Akronym organizace6. Akronym organizace ZÚ (CZ - ZU) 7. Úloha a postavení organizace7. Úloha a postavení organizace Státní orgán České republiky podřízený Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, který podporuje aktivity Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a ostatních orgánů.

13 P.Tryhubová-Analýza dopadů směrnice INSPIRE na inf. obsah ZABAGED®13 Závěry a doporučení Analýza ukazuje že ZABAGED je velmi dobře připraven na INSPIREAnalýza ukazuje že ZABAGED je velmi dobře připraven na INSPIRE Ze strany řešitelky je potřeba změnit metadata datových sad podle normy ISO 19115 dle analýzy a jako formu poskytování dat volit možnost propojení databázíZe strany řešitelky je potřeba změnit metadata datových sad podle normy ISO 19115 dle analýzy a jako formu poskytování dat volit možnost propojení databází Další vývoj ZABAGED bude ovlivněn implementační pravidlyDalší vývoj ZABAGED bude ovlivněn implementační pravidly

14 Děkuji za pozornost… Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby pavla.tryhubova@vugtk.cz


Stáhnout ppt "ANALÝZA DOPADŮ SMĚRNICE INSPIRE NA INFORMAČNÍ OBSAH ZABAGED ® Ing. Pavla Tryhubová VÚGTK, v.v.i. Zdiby"

Podobné prezentace


Reklamy Google