Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Ne ž vyjedete na tábor... Ne ž vyjedete na tábor... materiál pro ú č astníky VK VENTUS 2012 Jiří Benda - Hurón Terra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Ne ž vyjedete na tábor... Ne ž vyjedete na tábor... materiál pro ú č astníky VK VENTUS 2012 Jiří Benda - Hurón Terra."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Ne ž vyjedete na tábor... Ne ž vyjedete na tábor... materiál pro ú č astníky VK VENTUS 2012 Jiří Benda - Hurón Terra

2 2012 / 2013 Co budete potřebovat zajistit než vyjedete na tábor ? zdroje : 1.Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (v platném znění!) 2.Zákon č. 258/2000 Sb., o zdraví lidu 3.Pokyn zpravodaje VRJ k táborům, platné znění z roku 2010* 4.Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka, platné znění z roku 2010 *chystá se novelizace v nejbližších dnech Terra

3 2012 / 2013 Co je to „tábor“? akce, která splňuje následující podmínky: a) doba trvání je 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), b) pořadatelem tábora je organizační jednotka Junáka, c) tábora se účastní děti do 18 let (Pokyn k táborům, 2010) „Zotavovací akce“ (ZA) „organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ § 8 odst. 1 z. č. 258/2000 Sb. - Pořádání ZA klade značné povinnosti na pořadatele „Jiná podobná akce pro děti“ § 12 - organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než ZA Terra

4 2012 / 2013 Jak si sehnat místo na táboření? - Středisko/okres je vlastníkem pozemku. - Výměna, půjčení tábořiště s jiným střediskem/oddílem - Tábořiště ze skautských základen - Nalezení nového místa / získání tipu od jiného – nájem pozemku Místo pro tábořiště - Neexistuje pozemek bez vlastníka! („stát“/FO/PO). Nelze správně tábořit „jen tak“ - bez souhlasu majitele! - Existuje evidence vlastníků pozemků – Český úřad zeměměřičský a katastrální resp. jeho dislokovaná pracoviště. -Online verze nahlížení do katastru - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ (možnost vyhledat dle mapy, GPS, čísla parcely,…) -Další možnost – http://www.ikatastr.cz (propojení katastru s mapami Seznam.cz)http://www.ikatastr.cz Terra

5 2012 / 2013 Terra http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

6 2012 / 2013 Terra http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

7 2012 / 2013 Terra http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

8 2012 / 2013 Terra http://ikatastr.cz

9 2012 / 2013 Cesta k majiteli vyhlédnuté louky přes evidenci Katastru nemovitostí existuje, ale... Nejjednodušší způsob jak zjistit vlastníka pozemku - Obecní úřad. - mají katastrální plán obce a přehled o vlastnících (+ osobní znalost, příp. kontakty) - ví, zda je na daném místě nějaká zvýšená ochrana přírody + možné kontakty - seženete další důležité informace (lékař, potraviny, voda,...) - poznáte místní lidi a navážete kontakt Terra

10 2012 / 2013 Potřebné dokumenty a povolení Místo - Povolení vlastníka tábořiště – nájemní smlouva, smlouva o zápůjčce (ukázky), vyplývá z obecných předpisů (obč. zákoník) - Povolení orgánu ochrany přírody - v případě konání akce v území se zvýšeným stupněm ochrany. Pokud netáboříte přímo na lesním pozemku a nejedná se o místo kde by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, nemusíte nic nikam hlásit. (114/92, 289/1995) - Povolení k vjezdu na lesní pozemky – vydává vlastník lesa, v případě CHKO by to mělo jít vyřídit na Správě (289/1995) Povolení pro těžbu dřeva – ke stavbám na táboře, ve spolupráci s majitelem pozemku, resp. lesním správcem, počítejte s poplatkem za dřevo. (289/1995). - Zajištění péče praktického lékaře – v místě konání, týká se zotavovacích akcí. Též doporučeno vědět, kde je nemocnice s pohotovostí. (258/2000) Terra

11 2012 / 2013 Nezbytná ohlášení - Krajské hygienické stanici - V případě konání Zotavovací akce, min. 1 měsíc před zahájením - Termín a místo konání, počet dětí na akci, způsob zajištění stravování a zásobování pitnou vodou (neveřejný zdroj – tzv. „krácený rozbor“ vody ne starší jak 3 měsíce) - doporučuji informovat o nakládání s odpady - z.č. 258/2000 Sb. + vyhláška č. 106/2001 Sb. - Obecnímu úřadu - Odpady, živelné pohromy - Policie ČR - Především z důvodu bezpečnosti. - Pošta, Obchody - Je dobré dopředu o sobě dát vědět, zajištění dodávek pečiva, masa a mléčných výrobků. Terra

12 2012 / 2013 Konání tábora a účast osob na táboře Schválení konání akce - Schvaluje pořadatel – středisko/okres/kraj. Podaná „Hlášenka tábora“, podepsaná VS - Včetně rozpočtu spolu s jmenováním vedení tábora (vedoucí, zástupce, hospodář + zdravotník). Postačí zápis z jednání SRJ nebo aspoň podepsaná a orazítkovaná hlášenka. - Doporučuji - pověření vedením tábora, příp. plná moc k jednání s úřady Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (= tzv. papíry na hlavu) - Vystavuje váš praktický lékař, platnost jeden rok - Pro všechny osoby ve vedení tábora pracující samostatně s dětmi „Potravinářský průkaz“ - Pro všechny, kdož se podílejí na přípravě stravy. Vůdcovský dekret - Prokazuje, že splňujete podmínky pro osvědčení vedoucího dětských táborů. Minimálně pro vedoucího tábora! - Zástupce musí mít dle Pokynu k táborům min. čekatelskou zkoušku! Terra

13 2012 / 2013 Dozor orgánů ochrany veřejného zdraví - Kontrola z hygienické stanice – mají řadu oprávnění: - ověřovat podle osobních dokladů totožnost jakožto vedení tábora - provádět měření a odebírat materiál a vzorky - pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech, nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení - projednávat přestupky a ukládat blokové pokuty - v případě ohrožení veřejného zdraví akci zakázat!! - Jste povinni „poskytnout nezbytnou součinnost“ - O kontrole je sepsán protokol, máte možnost vyjádření. - V případě nesouhlasu lze podávat námitky, v extrému příp. i správní žaloby. Terra

14 2012 / 2013 Přehled papírů aneb na co nezapomenout - Vůdcovský dekret - Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi - Potravinářský průkaz - Zdravotnický dekret, zdravotní průkaz - Hlášení tábora - Přihlášky na tábor - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - Karty pojištění, příp. očkovací průkazy - Povolení vlastníka tábořiště - Povolení orgánu ochrany přírody - Povolení k vjezdu na lesní pozemky - Povolení pro těžbu dřeva - Zajištění péče praktického lékaře + navíc můžete potřebovat - Rozbor pitné vody - Denní režim - Jídelníček Terra

15 2012 / 2013 Děkuji za pozornostDotazy??? Terra


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Ne ž vyjedete na tábor... Ne ž vyjedete na tábor... materiál pro ú č astníky VK VENTUS 2012 Jiří Benda - Hurón Terra."

Podobné prezentace


Reklamy Google